Obnova vozového parku od roku 2022

Rok 2022 je ve znamení dodávek nových tramvají a autobusů, resp. přesněji elektrobusů, následující rok 2023 pak bude ve znamení dodávek zejména trolejbusů. Dále Dopravní podnik Ostrava a.s. v nejbližší době pravděpodobně vypíše novou zakázku na vodíkové autobusy. To však samozřejmě nebude konec dodávek nových vozidel pro následující roky.

Dne 28. 4. 2022 byla v registru smluv zveřejněna smlouva se společností ProFaktum, s.r.o. na vypracování kompletní dotační dokumentace s cílem získání alespoň částečného spolufinancování nových vozidel z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů. Pro tyto účely jsou v uvedené smlouvě předloženy plánované počty vozidel, se kterými Dopravní podnik Ostrava a.s. pro obnovu vozového parku počítá, přičemž dotaci by rád získal na co největší počet vozidel.

A jaká vozidla plánuje Dopravní podnik Ostrava pořídit?

  • 5 ks velkokapacitních tramvají (předpokládaná jednotková cena 49 mil. Kč/ks) - 2022 - s ohledem na uvedenou cenu a uvedený rok se pravděpodobně jedná o opčně objednané a potvrzené vozy Škoda 39T ForCity Smart budoucích ev. č. 1781 - 1785,
  • 17 ks velkokapacitních tramvají (předpokládaná jednotková cena 60 mil. Kč/ks) - 2024–2025 - bude se pravděpodobně jednat o náhradu tramvají KT8D5R.N1,

V případě tramvají se tedy pokračuje s již dříve plánovaným postupem obnovy vozového parku, kdy vozy Škoda 39T ForCity Smart nahradí vozy T6A5 a většinu vozů T3, přičemž vozy KT8D5R.N1 budou nahrazeny v letech 2024 a 2025 poptávanými novými vozy.

  • 4 ks autobusů CNG o délce 10 m (předpokládaná jednotková cena 5 mil. Kč/ks) - 2022 - bude se pravděpodobně jednat alespoň o částečnou náhradu autobusů Solaris Urbino 10,
  • 6 ks elektrobusů o délce 18 m (předpokládaná jednotková cena 15 mil. Kč/ks) - 2023 - bude se jednat o první 18metrové elektrobusy v parku DPO,
  • 20 ks vodíkových autobusů o délce 12 m. (předpokládaná jednotková cena 17 mil. Kč/ks) - 2026 - bude se jednat o druhou etapu dodávek vodíkových autobusů pro DPO,

V případě autobusů jsou plány zajímavější. Kampaň „bez dieselu“ spuštěná v dubnu roku 2021 totiž znamenala několik zajímavých věcí. Prvně se ukázalo že ostravský autobusový provoz není možné „bez dieselu“ zabezpečit ani o více než rok později. Jedním z důvodů bylo například také to, že v mnohých místech ostravské autobusové sítě není vhodné provozovat autobusy délkové kategorie 12 metrů a minibusy jsou naopak málo kapacitní. I to je pravděpodobně důvodem, proč se chystá ostravský dopravní podnik poptávat také nové 10metrové autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn. Další kapitolou je nákup elektrobusů v délkové variantě 18 metrů, prvních takových v Ostravě, a pokračování v nákupu vodíkových autobusů, což odpovídá strategii DPO ve snižování ekologické zátěže.

  • 10 ks parciálních trolejbusů o délce 12 m (předpokládaná jednotková cena 11,3 mil. Kč/ks) - 2024–2025,
  • 6 ks trolejbusů o délce 18 m (předpokládaná jednotková cena 15 mil. Kč/ks) - 2022 - bude se pravděpodobně jednat o náhradu trolejbusů Solaris Trollino 15 AC, Solaris Trollino 18 AC a SOR TNB 18,

V případě trolejbusů je obnova vozového parku předpokládatelná s ohledem na budoucí rozšiřování působnosti parciálních trolejbusů. Mírně překvapivý je požadavek na nákup vozů kloubových, které s ohledem na poptávaný počet budou čistou náhradou starších kapacitních trolejbusů v současném vozovém parku.

Ve všech uvedených případech však budou přesné požadavky na dodávky vozidel uvedeny až v zadávacích dokumentacích k těmto zakázkám. Je tak velice pravděpodobné, že budou zakázky, pokud dojde k jejich vypsání, stanoveny podobně jako u zakázek starších, tzn., že část z uvedeného počtu poptávaných vozidel nebude muset dopravní podnik odebrat a bude se jednat o tzv, opci. Závěrem doplňme, že s výjimkou pěti velkokapacitních tramvají uvedené roky představují pravděpodobně rok zveřejnění zakázky na dodávky uvedených vozidel. Ještě v letošním roce 2022 tak můžeme očekávat vypsání zakázky na 4 10metrové autobusy s pohonem na CNG a 6 18metrových trolejbusů.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

4. června 2022

Toplist