Nové velkokapacitní tramvaje 2023
Výběrové řízení

V pátek 10. 3. 2023 zveřejnil ostravský dopravní podnik zadávací dokumentaci k zakázce na dodávku a servis až 25 ks velkokapacitních tramvají. Zakázka tak navazuje na tržní konzultace, o kterých jsme již informovali dříve. Tržních konzultací se zúčastnilo celkem 7 dodavatelů tramvajových vozů. Jednalo se o společnosti Alstom, Cegelec, Modertrans Poznań, Pesa Bydgoszcz, Pragoimex, Škoda Transportation a Stadler.

Zakázka se již podle svého názvu týká dodávky nových tramvají a jejich tzv. těžké údržby. Tramvají bude dle dokumentace minimálně 16 kusů a nahradí tak v provozu tramvajové vozy KT8D5R.N1, které byly do provozu s cestujícími zařazovány v letech 1989 – 1990 a následně byly modernizovány mezi lety 2003 – 2011. Dalších 9 nových tramvají si může ostravský DP pořídit opčně.

Těžkou údržbou myslí dopravní podnik provedení dvou středních prohlídek po ujetí 200 – 220 tis. km, resp. 400 – 440 tisk. km a provedení jedné velké prohlídky po ujetí 600 – 660 tis. km. DPO předpokládá, že každý vůz najede za rok cca 60 000 km. To znamená, že by měl údržbu zajištěnou na více než 10 let.

Technické podmínky

Nové jednosměrné vozy budou dlouhé maximálně 32,4 m a široké 2,45 – 2,6 m, budou umožňovat přepravu minimálně 240 cestujících, kteří budou do vozidla nastupovat minimálně pěticí dveří, přičemž 4 z nich musí být šířky minimálně 1300 mm. Šířka uličky v interiéru bude minimálně 450 mm. Dopravce také v zadávací dokumentací požaduje co nejnižší schůdek na podestu pod sedadly. Sedadel (včetně sklopných) bude minimálně 30 % z nabízené obsaditelnosti vozidla. Ta bude sledována zařízením na měření obsazení spojů. Novinkou bude použití plastových sedadel. Končí tak éra dřevěných sedadel požadovaných v jednotlivých soutěžích od r. 2014, která byla vyhodnocena jako nejlepší na základě ankety veřejnosti. Počítá se také s přípravou jejich vytápění. Novinkou bude také použití automatické výsuvné plošiny určené pro pohodlnější nájezd osob s omezením pohybu na vozících pro invalidy.

Tramvaje mají mít plně otočné podvozky. Dopravce by byl nejraději, kdyby byly tyto vybaveny nápravami. Připouští však i možnost řešení s volně otočnými koly či s mechanickou vazbou nahrazující nápravy. Tak jako při soutěži, při níž zvítězila Škoda Transportation s vozy 39T, doplnil DPO zadávací dokumentaci možnostmi řešení umístění podvozků nabízených vozidel.

Podobně umožňuje DPO použití jak synchronních, tak asynchronních motorů, ale použití asynchronních motorů dle hodnocení bude preferovat. Jako již při minulých zakázkách požaduje DPO takové vozy, které budou umožňovat jízdu rychlostí min. 80 km/h. Vozy budou taktéž vybaveny antikolizním systémem.

Výběr dodavatele a dodávky

Ostravský dopravní podnik stanovil, že maximální hodnota zakázky bude 2,25 mld. Kč bez DPH. Jednotliví uchazeči o zakázku nesmí uvedenou hodnotu překročit. Zakázky se budou hodnotit podle jednotlivých kritérií. Nabízená cena za jednotlivé tramvaje bude mít váhu 30 %, dalších 40 % bude váhou nabídky za údržbu. Zbylých 30 % je váhou za úroveň nabízených technických podmínek tramvají. Mezi ty patří např. kapacita při 5 osobách na m2, nápravové zatížení, vzdálenost hrany protilehlých sedáků, průměr nových kol, počet dveří se šířkou min. 1300 mm, šířka uličky, použití elektrohydraulické, resp. elektromechanické zajišťovací brzdy, použití nápravy nebo volně otočných kol, využití adhezní hmotnosti, varianty trakčního motoru či výška schodů k podestě pod sedadly.

Jednotliví výrobci vozidel se tak budou muset poprat s výše uvedeným nastavením hodnotících kritérií. Zejména uchazeči s možnostmi údržbových prací ve větší vzdálenosti od Ostravy budou muset nabídnout takové ceny za ostatní položky, aby byli schopni konkurovat těm výrobcům, kteří mají možnosti údržby k Ostravě blíže, či se přímo jejich údržbové zázemí v Ostravě nachází.

Prvních 16 tramvají má být dodáno nejpozději do 32 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Pokud DPO využije opci na dalších 9 tramvají, tak budou tyto dodány nejpozději 24 měsíců od data objednávky těchto vozů. Dopravní podnik Ostrava počítá s tím, že k podpisu smlouvy dojde ještě v r. 2023. Pokud by tomu tak opravdu bylo, tak se všech 16 tramvají z neopční části zakázky objeví v Ostravě nejpozději v létě roku 2026.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

11. března 2023

Toplist