Nové velkokapacitní tramvaje 2023
Výběrové řízení

V pátek 10. 3. 2023 zveřejnil ostravský dopravní podnik zadávací dokumentaci k zakázce na dodávku a servis až 25 ks velkokapacitních tramvají. Zakázka tak navazuje na tržní konzultace, o kterých jsme již informovali dříve. Tržních konzultací se zúčastnilo celkem 7 dodavatelů tramvajových vozů. Jednalo se o společnosti Alstom, Cegelec, Modertrans Poznań, Pesa Bydgoszcz, Pragoimex, Škoda Transportation a Stadler.

Zakázka se již podle svého názvu týkala dodávky nových tramvají a jejich tzv. těžké údržby. Tramvají mělo být dle dokumentace minimálně 16 kusů a nahradit tak v provozu měly tramvajové vozy KT8D5R.N1, které byly do provozu s cestujícími zařazovány v letech 1989 – 1990 a následně byly modernizovány mezi lety 2003 – 2011. Dalších 9 nových tramvají si mohl ostravský DP pořídit opčně.

Těžkou údržbou myslel dopravní podnik provedení dvou středních prohlídek po ujetí 200 – 220 tis. km, resp. 400 – 440 tisk. km a provedení jedné velké prohlídky po ujetí 600 – 660 tis. km. DPO předpokládal, že každý vůz najede za rok cca 60 000 km. To znamená, že měl mít údržbu zajištěnou na více než 10 let.

Technické podmínky

Nové jednosměrné vozy měly být dlouhé maximálně 32,4 m a široké 2,45 – 2,6 m, umožňovat měly přepravu minimálně 240 cestujících, kteří mohli do vozidla nastupovat minimálně pěticí dveří, přičemž 4 z nich měly být šířky minimálně 1300 mm. Šířka uličky v interiéru měla být minimálně 450 mm. Dopravce také v zadávací dokumentací požadoval co nejnižší schůdek na podestu pod sedadly. Sedadel (včetně sklopných) mělo být minimálně 30 % z nabízené obsaditelnosti vozidla. Ta měla být sledována zařízením na měření obsazení spojů. Novinkou mělo být použití plastových sedadel. Měla tak skončit éra dřevěných sedadel požadovaných v jednotlivých soutěžích od r. 2014, která byla vyhodnocena jako nejlepší na základě ankety veřejnosti. Počítalo se také s přípravou jejich vytápění. Novinkou mělo být také použití automatické výsuvné plošiny určené pro pohodlnější nájezd osob s omezením pohybu na vozících pro invalidy.

Tramvaje měly mít plně otočné podvozky. Dopravce upřednostňoval pokud by byly tyto vybaveny nápravami. Připouštěl však i možnost řešení s volně otočnými koly či s mechanickou vazbou nahrazující nápravy. Tak jako při soutěži, při níž zvítězila Škoda Transportation s vozy 39T, doplnil DPO zadávací dokumentaci možnostmi řešení umístění podvozků nabízených vozidel.

Podobně umožňoval DPO použití jak synchronních, tak asynchronních motorů, ale použití asynchronních motorů dle hodnocení preferoval. Jako již při minulých zakázkách požadoval DPO takové vozy, které umožňují jízdu rychlostí min. 80 km/h. Vozy měly být taktéž vybaveny antikolizním systémem.

Výběr dodavatele a dodávky

Ostravský dopravní podnik stanovil, že maximální hodnota zakázky bude 2,25 mld. Kč bez DPH. Jednotliví uchazeči o zakázku nesměli uvedenou hodnotu překročit. Zakázky se měly hodnotit podle jednotlivých kritérií. Nabízená cena za jednotlivé tramvaje měla váhu 30 %, dalších 40 % bylo váhou nabídky za údržbu. Zbylých 30 % bylo váhou za úroveň nabízených technických podmínek tramvají. Mezi ty patří např. kapacita při 5 osobách na m2, nápravové zatížení, vzdálenost hrany protilehlých sedáků, průměr nových kol, počet dveří se šířkou min. 1300 mm, šířka uličky, použití elektrohydraulické, resp. elektromechanické zajišťovací brzdy, použití nápravy nebo volně otočných kol, využití adhezní hmotnosti, varianty trakčního motoru či výška schodů k podestě pod sedadly.

Jednotliví výrobci vozidel se tak poprali s výše uvedeným nastavením hodnotících kritérií. Zejména uchazeči s možnostmi údržbových prací ve větší vzdálenosti od Ostravy tak museli nabídnout takové ceny za ostatní položky, aby byli schopni konkurovat těm výrobcům, kteří mají možnosti údržby k Ostravě blíže, či se přímo jejich údržbové zázemí v Ostravě nachází.

Termín pro podání nabídek byl nakonec posunut až na středu 31. 5. 2023 v 10.00 hod. Podle informací uvedených v článku deníku zdopravy.cz se klání účastní dva výrobci, a to Škoda a Stadler.

Prvních 16 tramvají mělo být dodáno nejpozději do 32 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Pokud by DPO využil opci na dalších 9 tramvají, tak měly být tyto vozy dodány nejpozději 24 měsíců od data jejich objednávky. Dopravní podnik Ostrava počítal s tím, že k podpisu smlouvy mělo dojít ještě v r. 2023. K podpisu smlouvy však nedošlo a dne 26. 2. 2024, tedy téměř po roce od vypsání výběrového řízení, DPO zveřejnil tiskovou zprávu o tom, že zakázku dne 1. 2. 2024 zrušil.

Nabídka dorazila od dvou výrobců, a to od Škody a Stadleru, přičemž před elektronickou aukcí byla cena obou uchazečů v součtu za vozidla i údržbu téměř shodná a velice blízká limitní hodnotě dané veřejnou zakázkou. Následně došlo ze strany Škody ke snížení nabídkové ceny při elektronické aukci. Dle tiskové zprávy DPO, vypíše DPO zakázku novou po projednání nového způsobu financování s dozorčí radou DPO i radou města. DPO tak chce lépe zareagovat na aktuální možnosti financování.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

26. února 2024

Toplist