Autobusy na vodíkový pohon
vodík

Ve čtvrtek 29. 4. 2021 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. zakázku na dodávku 10 jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon. Již před dvěma lety započal ostravský městský dopravce pokukovat po dalších alternativních palivech. Jednou z možností je právě využití vodíku jakožto paliva, které následně při provozu neprodukuje žádné problematické exhalace. Byla to reakce na memorandum Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy ve věci podpory využití vodíkového pohonu v dopravě. Po zakázce na vypracování projektové dokumentace na výstavbu plnicí stanice tak v roce 2021 následovala zakázka na dodávku autobusů s touto formou pohonu.

Soutěž na dodávku vodíkových autobusů se však začala komplikovat. Téměř celou dobu jejího trvání byly řešeny dodatečné dotazy uchazečů, resp. námitky, přičemž zásadní z nich se týkaly tzv. referenční zkušenosti, tedy prakticky možnosti se do soutěže přihlásit. Dopravní podnik Ostrava a.s. nejdříve na základě dotazů v průběhu soutěže prodloužil referenční zkušenost na dodávku vodíkových autobusů z 5 na 15 let, načež obdržel námitky společnosti SOR Libchavy spol. s r.o. týkající se nemožnosti se do takové soutěže přihlásit, ačkoliv je tento výrobce schopen uvedená vozidla dodat. Nímitky však byly dne 12. 8. 2021 ze strany DPO odmítnuty.

Hned 16. 8. 2021 byl společností SOR Libchavy spol. s r.o. podán návrh na přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, přičemž 2. 2. 2022 byl návrh ze strany ÚOHZ zamítnut (včetně doplňujících rozhodnutí z 4. a 7. 2. 2022). Dne 18. 2. 2022 podala společnost SOR Libchavy spol. s r.o. rozklad ve věci rozhodnutí ÚOHS, přičemž uvedené rozhodnutí bylo následně dne 27. 4. 2022 předsedou ÚOHZ zrušeno a vráceno Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k novému projednání. Na uvedené následně na svém twitterovém účtu reagoval primátor statutárního města Ostravy výrokem, podle kterého se pravděpodobně počítalo se zrušením soutěže a vypsáním soutěže nové.

Podle informací zveřejněných na serveru zdopravy.cz a dle informací v písemné zprávě zadavatele do soutěže podaly nabídku společnosti Škoda Electric a Solaris. Společnost SOR Libchavy se svůj vodíkový autobus chystá vyvinout.

Dne 9. 5. 2022 byla soutěž skutečně dle Písemné zprávy zadavatele zrušena, přičemž zpráva byla zveřejněna dne 27. 5. 2022. Ve věstníku veřejných zakázek byla informace zveřejněna dne 30. 5. 2022.


Nová soutěž byla v profilu zadavatele zveřejněna dne 2. 3. 2023.

Autobusy by měly být standardní délky 11 - 12,5 m, šířky 2,45 - 2,55 m, výšky maximálně 3,5 m. Do autobusu by se mělo vejít minimálně 75 cestujících (v původní soutěži se počítalo se 70 cestujícími), z nichž minimálně 20 by mělo mít možnost se posadit. Minimálně 5 cestujících by se mělo mít možnost posadit ve vozidle bez překonání žádného schodu. Autobusy budou dosahovat rychlosti 80 km/h. Tak jako již při předchozích zakázkách budou vozy taktéž vybaveny zcela oddělenou kabinou řidiče, která bude zasahovat až do poloviny předních dveří. Vnější panely je možné dodat ve variantě LED vždy se zobrazováním informací v bílé barvě. Původní soutěž umožňovala i variantu DOT-LED.

Vozy budou prakticky elektrobusy, které si elektřinu ke svému provozu budou získávat z palivových článků s životností 6 let nebo 30 000 provozních hodin přeměnou chemické energie paliva a okysličovadla na energii elektrickou. Budou tak obsahovat trakční baterie o minimální kapacitě 30 kWh, výkon elektromotoru pak bude minimálně 150 kW (v první soutěži byl požadován výkon min. 200 kW, došlo tak k jeho snížení). Vozidla budou muset být vybavena takovou kapacitou nádrží na vodík, aby byl zaručen minimální denní dojezd 350 km.


Tržní konzultace prováděl Dopravní podnik Ostrava a.s. při první soutěži u tří výrobců. Jednalo se o dodavatele autobusů značky Solaris a Van Hool a společnost Škoda Electric. V druhé soutěži se pak jednalo o společnosti Škoda Ekova, Solaris Czech, Iveco Czech Republic, Ganz-Skoda Electric, Škoda Electric, SOR Libchavy a Tram For Envi.

Prvních 5 vozů by mělo dorazit nejpozději do 450 dnů od objednávky realizované po nabytí účinnosti smlouvy, přičemž objednávka může být realizována nejpozději 180 dnů po nabytí účinnosti smlouvy. Dalších 5 vozů dodá výrobce až na základě dodatečné objednávky realizované nejpozději 270 dnů po nabytí účinnosti smlouvy a to nejdříve ve 2. kvartálu roku 2025. Dopravní podnik předpokládá, že ho nové autobusy vyjdou na 185 mil. Kč bez DPH. Tato zakázka bude spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).


Závěrem je třeba zmínit, že na přelomu listopadu a prosince roku 2022 probíhalo v Ostravě a okolí testování autobusů s pohonem na vodík, které však nedopadlo zcela slavně. Více se dozvíte v samostatném článku.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

2. března 2023

Toplist