Nové článkové trolejbusy 2023
Výběrové řízení

Po necelých 7 letech vypsal Dopravní podnik Ostrava a.s. zakázku na článkové, či chcete-li kloubové trolejbusy. Stalo se tak v pátek 3. 2. 2023. Zakázka o předpokládané hodnotě 90 mil. Kč bez DPH s názvem Dodávka až 6 kusů dvoučlánkových trolejbusů počítala s tím, že ne všechny požadované vozy musí být dopravním podnikem odebrány. Dopravní podnik Ostrava a.s. počítal s tím, že budou vozy spolufinancovány z fondů Evropské unie.

Pro správné vypsání zakázky vedl DPO tržní konzultace. K základním požadavkům se vyjadřovaly společnosti Škoda Ekova, Solaris Czech, Iveco Czech Republic, Ganz-Skoda Electric, Škoda Electric, SOR Libchavy a Tram for Envi. Dopravní podnik uvedl, že z výše uvedených 7 dodavatelů (z nichž však 3 patří do stejné skupiny) odpověděli celkem 3.

Při hodnocení nabídky nezáleželo jen na nabídnuté ceně (ta byla rozhodující z 85 %), ale také na vybraných technických ukazatelích (10 %). Hodnotil se tak počet sedadel bez podesty, % sklopných sedadel, šířka křídla předních dveří určeného pro cestující, obsaditelnost, rozměr pneumatik či umístění míst pro vozíky. Do hodnocení zasáhly také servisní podmínky (5 %).

Vítěze zakázky, společnost Škoda Electric a.s., oznámil Dopravní podnik Ostrava a.s. ve své tiskové zprávě dne 19. 7. 2023, přičemž na profilu zadavatele tehdy ještě detaily uvedeny nebyly, ty byly doplněny následně. Do Ostravy tak doputují minimálně 4 trolejbusy Škoda 27Tr, další dva pak v případě využití opce. Celková cena zazázky vyrostla na 100 661 560 Kč bez DPH, tedy více, než DPO předpokládal. Jiní uchazeči se soutěže neúčastnili.

vizualizace trolejbusu Škoda 27Tr pro Ostravu | 19. července 2023 | Škoda Group
vizualizace vzhledu trolejbusů Škoda 27Tr, pro vizualizaci však byla využita starší verze karoserie před faceliftem, skutečný vzhled se tak bude mírně lišit, zdroj: zdopravy.cz, Škoda Group

Technické podmínky

Ostravský dopravní podnik požadoval vůz délky 17,5 – 18,8 m, šířky maximálně 2,55 m o obsaditelnosti 120 osob, z čehož 30 % se má mít možnost posadit (tzn. vozy budou mít minimálně 36 míst k sezení včetně těch na sklopných sedadlech). Do vozů se bude moci nastupovat 4 páry dveří, přičemž ty budou šířky minimálně 1200 mm, u prvních dveří pak bude jedno křídlo sloužit pro řidiče a druhé pro cestující. Dopravní podnik však umožňoval také řešení, kdy přední dveře mohly být vyhotoveny také v užším provedení minimálně o šířce 650 mm. V takovém případě však muselo být nabídnuto takové řešení, které cestujícím znemožní užití těchto dveří při jejich použití řidičem. Uvedené řešení však použito nebude. Maximální rychlost trolejbusů bude 65 km/h.

Vozy měly být dle zadávací dokumentace vybaveny poloautomatickými sběrači. To však vzhledem k tomu, že se bude jednat o vozy bez trakčních baterií, bylo zbytečné. Na základě žádosti č. 2 o vysvětlení zadávací dokumentace z 22. 2. 2023 Dopravní podnik Ostrava a.s. zadávací dokumentaci upravil.

Ostatní požadavky již byly shodné s jinými výběrovými řízeními včetně požadavků na typ sedadel, na otevíratelná posuvná okna, klimatizaci, výbavu dvěma místy pro vozíky pro invalidy či informační systém pro cestující. Novinkou je typ USB konektorů, které již budou v provedení USB-C. Vozy budou vybaveny také automatickým počítáním cestujících.

Dodávky

Smlouva jako vždy pamatuje i na dodávky trolejbusů, které mají být rozděleny do třech samostatných dodávek, a to dle níže uvedeného harmonogramu:

  • dodávka dvou vozů nejpozději do 17 měsíců od počátku účinnosti smlouvy (prosinec 2024),
  • dodávka dvou vozů nejpozději do 18 měsíců od počátku účinnosti smlouvy (leden 2025),
  • dodávka maximálně dvou vozů nejpozději do 17 měsíců od doručení písemné objednávky (březen 2025).

Pokud tedy vše „půjde dobře“, můžeme první dva vozy očekávat na konci roku 2024. Uvedená informace ostatně byla potvrzena také tiskovou zprávou k uzavření smlouvy. Pokud nepočítá Dopravní podnik Ostrava a.s. s rozšířením vozového parku velkokapacitních trolejbusů, budou uvedené vozy sloužit jako náhrada za nejstarší vozy této délkové kategorie ve vozovém parku dopravce. Konec příštího roku tak bude v případě dodávky všech 6 vozů pravděpodobně koncem pro všechny čtyři 15metrové vozy Solaris Trollino 15AC ev. č. 3601 – 3604, jeden 18metrový vůz Solaris Trollino 18AC ev. č. 3801 a 1 téměř 19metrový vůz SOR TNB18 ev. č. 3951. Uvedené vozy byly dodány mezi lety 2003 a 2010 a nejstaršímu z nich tak bude v roce 2024 již 21 let.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

3. srpna 2023

Toplist