Škoda 36Tr T’CITY

Ve společnosti vozu Solaris Trollino 12AC ev. č. 3702 projíždí vůz Škoda 36Tr ev. č. 3741 smyčkou Hlavní nádraží | 15. února 2023 | Miroslav Puchalter

Po zrušení předchozího výběrového řízení na parciální trolejbusy zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. novou zakázku v pátek 2. října 2020. Oproti předchozí zakázce však došlo ke zvýšení počtu poptávaných parciálních trolejbusů až na 18. Důvodem zvýšení počtu poptávaných vozů je pravděpodobně posun termínu dodávek vozů z důvodu zrušení předchozí soutěže a tím pádem nutnosti náhrady dalších vozů.

Společnost Ganz-Skoda Electric Ltd. tak do Ostravy dodá nejdříve 12 vozů typu 36Tr zařazených pod nové marketingové označení Škoda T’CITY postavených na platformě tureckého výrobce autobusů Temsa, který je od roku 2020 z poloviny vlastněn společností Škody Transportation. Dalších 6 vozů pak bylo předmětem opce a nemusely být odebrány. Opce však byla ostravským DP potvrzena, o čemž informovala společnost Škoda Transportation na svém twitterovém účtu. Jeden trolejbus vyjde dopravce na 11,27 mil. Kč, což znamená, že celková hodnota zakázky má cenu 202,86 mil. Kč. Dopravce přitom předpokládal, že ho zakázka přijde na 252 mil Kč., což znamená, že na jednom trolejbusu ušetřil 2,73 mil. Kč. 6 vozů bude spolufinancováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výši 85 %, ostatní pak ze zdrojů DPO.

Trolejbusy budou dlouhé 12,01 m a široké 2,55 m. Ve vozidle se přepraví maximálně 80 cestujících, z nichž 28 bude mít možnost cestovat na sedadlech, a to včetně 2 sklopných. Vozy budou mít klasicky troje dveře, přičemž jejich průchozí šířka je 1200 mm. Přední dveře jsou konstruovány tak, že jedno křídlo dveří je určeno oddělenému přístupu na stanoviště řidiče a druhé křídlo pak vstupu do prostoru pro cestující.

Standardem je již vybavení vozidel klimatizací a kamerovým systémem se záznamem. Všechny ostatní požadavky již odpovídají ostravskému standardu včetně vzhledu a provedení sedadel, výbavy vozidla palubním a informačním systémem či úpravám propojení vozidlové signalizace vzhledem k zavedení zastávek na znamení. Vnitřní LCD obrazovka bude umístěna shodně, jak je tomu v autobusech Solaris Urbino 12 CNG. Vnější panely budou ve vyhotovení LED či DOT-LED s diodami či terčíky v bílé barvě. Vůz bude vybaven dvěma místy pro umístění invalidního vozíku či kočárku. Standardem jsou již také USB porty pro cestující i řidiče.

Vozy budou vybaveny trakčními bateriemi dobíjenými z trolejového vedení jak při jízdě, tak při stání vozidla. Vozy by měly být při využití trakční energie z baterií schopny ujet vzdálenost 12 km, a to i v případě využití topení salónu pro cestující na 30 % jeho výkonu. Tento požadavek je stanoven pro celou záruční dobu baterií. Dopravce předpokládá minimálně 15 cyklů jízdy vozidla na trakční energii z baterie denně, přičemž se nadále předpokládá poměr jízdy mimo trolejové vedení oproti jízdě pod trolejovým vedením v hodnotě 1:2. Vozy budou samozřejmě vybaveny taktéž možností rekuperace energie zpět do sítě. Vzhledem k požadavku pravidelného využívání jízdy vozidla na trakční energii z baterie je nutností taktéž vybavení vozidel poloautomatickou sběrací soustavou.


Vozy budou mimo standardní nasazení v trolejbusové síti využívány na současných i budoucích úsecích bez trolejového vedení. Pro budoucí rozšíření možností využití parciálních trolejbusů již Dopravní podnik Ostrava a.s. připravuje doplnění nabíjecích stop v Michálkovicích a Vítkovicích. Dopravce v tiskové zprávě zmínil možnost využití nových vozů také v úsecích Hulváky - Vítkovice, Mírové nám. a Hranečník - Michálkovice.

V rámci zadávací dokumentace byly uchazečům poskytnuty také údaje o předpokládaném nasazení parciálních trolejbusů. Jednalo se o níže uvedené trasy:

  • trasa linky č. 101 s prodloužením na konečnou zastávku Radvanice,Ludvíkova a zpět (bez možnosti dobíjení na zastávce Radvanice,Ludvíkova),
  • trasu linky č. 103 vedenou ze zastávky Bohumínská dále v trase autobusové linky č. 49 na konečnou zastávku Michálkovice a zpět (s možností dobíjení na zastávce Michálkovice),
  • trasu linky č. 106,
  • trasu linky č. 107 s prodloužením v trase autobusové linky č. 23 na konečnou zastávku Michálkovice a zpět (s možností dobíjení na zastávce Michálkovice),
  • trasu linky č. 108 s prodloužením v trase autobusové linky č. 57 na konečnou zastávku Vítkovice,Mírové nám. a zpět (s možností dobíjení na zastávce Vítkovice,Mírové nám.).

Výše uvedené úseky však nemusí být v budoucnu parciálními trolejbusy využívány. Je velice pravděpodobné, že dojde k jejich aktualizaci na základě aktuální provozní situace.

Výběr dodavatele

Po posledním možném dnu, kdy mohli jednotliví uchazeči podávat nabídky (18. 1. 2021), následovaly měsíce, kdy se navenek nic nedělo. Až 5. 8. 2021 byl na serveru zdopravy.cz zveřejněn článek, který se výběrového řízení týkal. V článku bylo sděleno, že je zakázka prošetřována Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže na základě návrhu společnosti SOR Libchavy, která byla jednou z neúspěšných uchazečů na dodávku nových vozů. Dalšími uchazeči byly dle uvedeného článku a v lednu roku 2022 zveřejněné zprávy zadavatele společnosti Sdružení firem Trolejbusy Ostrava 2020 zahrnující kromě dvou ukrajinských partnerů zejména společnost TRAM FOR ENVI s trolejbusy značky Bohdan, Ekova Electric vlastněná společností Škoda Transportation a Ganz-Skoda Electric Ltd.. Již tehdy bylo oznámeno, že poslední společnost měla v tendru uspět.

Dne 20. 12. 2021 nabylo právní moci rozhodnutí úřadu o zamítnutí návrhu společnosti SOR Libchavy, čímž mohlo být výběrové řízení uzavřeno. Dodavatelem až 18 parciálních trolejbusů se tak stala společnost GANZ – SKODA ELECTRIC Ltd. se sídlem v maďarském hlavním městě Budapešť, která je ve vlastnictví společnosti Škoda Transportation. Společnost se umístila na první příčce, následovaná společnostmi SOR Libchavy, Tram for Envi a Ekova Electric.

Dodávky vozů

Všechny vozy se měly dle informací uvedených v jedné z prvních tiskových zpráv DPO v Ostravě objevit nejpozději v první polovině roku 2023. Prvních 6 vozů mělo dorazit v únoru roku 2023, dalších 6 v březnu a posledních 6 pak v květnu. Uvedená informace byla následně doplněna ze strany generálního ředitele Daniela Moryse v článku Magazínu Patriot z 8. 5. 2022, kde bylo uvedeno, že by měly být všechny vozy dodány nejpozději v únoru roku 2023, přičemž DPO předpokládal, že se několik vozů v provozu s cestujícími objeví již v prosinci roku 2022. To se však nepotvrdilo, jelikož první vůz v prosinci roku 2022 teprve zahájil zkušební jízdy v Plzni.

Dle tiskové zprávy DPO z 9. 2. 2023 pak byly při převzetí prvních 6 vozů dodávky aktualizovány tak, že další vozy měly být dodány po šesti kusech od března r. 2023 do prázdninových měsíců. Vozy nahradily v provozu zejména vozy typu Škoda 21Tr.

Nepomuckou třídou projíždí první ostravský vůz 36Tr | 20. prosince 2022 | Zdeněk Kresa První ostravský vůz Škoda 36Tr T’CITY přijíždí na zkušební jízdě k plzeňskému obratišti Černice | 20. prosince 2022 | Zdeněk Kresa
První ostravský vůz Škoda 36Tr T’CITY při své zkušební jízdě v Plzni v Nepomucké třídě na Slovanech a u smyčky Černice, foto: Zdeněk Kresa
Malostranskou ulicí v plzeňských Doudlevcích projíždí na zkušební jízdě první ostravský vůz Škoda 36Tr | 20. prosince 2022 | Zdeněk Kresa Na Nám. Milady Horákové v Plzni byl zvěčněn první ostravský vůz Škoda 36Tr | 20. prosince 2022 | Zdeněk Kresa
První ostravský vůz Škoda 36Tr T’CITY při své zkušební jízdě v Plzni v Malostranské ulici v Doudlevcích a na nám. Milady Horákové na Slovanech, foto: Zdeněk Kresa

První dva ostravské vozy Škoda 36Tr T’CITY dorazily do Ostravy z Plzně 16. 1. 2023. Zkušební jízdy započaly s prvním vozem ev. č. 3741 ve čtvrtek 19. 1. 2023.

První ostravský vůz Škoda 36Tr po příjezdu do Ostravy | 16. ledna 2023 | archiv mhd-ostrava První ostravský vůz Škoda 36Tr po příjezdu do Ostravy | 16. ledna 2023 | archiv mhd-ostrava
První ostravský vůz Škoda 36Tr T’CITY po příjezdu do Ostravy

Vůz ev. č. 3741 se dle tiskové zprávy stal 15 000. předaným trolejbusem vyrobeným společností Škoda, avšak reálně se jedná o vůz s výrobním číslem 14558. První vozy ev. č. 3741 a 3742 vyrazily do provozu prvně v úterý 14. 2. 2022. Ostatní vozy první dodávky ev. č. 3743 - 3746 do provozu zasáhly prvně dne 15. 2. 2023.

Ve smyčce Důl Heřmanice stojí vůz 36Tr ev. č. 3741  | 14. února 2023 | Patrik Bilko Z ulice Michálkovické odbočuje vůz Škoda 36Tr ev. č. 3742 | 14. února 2023 | Patrik Bilko Škoda 36Tr ev. č. 3741 přijíždí do zastávky Nám. J. Gagarina | 14. února 2023 | Patrik Bilko Vůz Škoda 36Tr ev. č. 3741 opouští zastávku Most M. Sýkory | 14. února 2023 | Patrik Bilko V zastávce Hornická poliklinika odbavuje cestující Škoda 36Tr ev. č. 3742 | 14. února 2023 | Patrik Bilko V první den provozu zastavuje na zastávce Všehrdův sad vůz Škoda 36Tr ev. č. 3742 | 14. února 2023 | Jan Ende
První den provozu vozů ev. č. 3741 a 3742

Vozy druhé dodávky, ev. č. 3747 - 3752 dorazily do ostravské trolejbusové vozovny v rozmezí od 17. 3. do 29. 3. 2023. Do provozu pak vyjely v rozmezí od 12. 4. do 16. 4. 2023.

Vozy třetí dodávky, ev. č. 3753 - 3758 dorazily do ostravské trolejbusové vozovny v průběhu října roku 2023. Opoždění dodávky bylo mimo jiné způsobeno katastrofálním zemětřesením v Turecku, kde dochází k výrobě karoserií tohoto typu trolejbusu. Poslední série vozů se však mírně lišila svým vzhledem zejména v zadní části karoserie. Z uvedeného důvodu tak byly nejdříve vozy provozovány v podobě, v jaké je dodavatel dodal, následně byly na náklady ŠKODY ELECTRIC a.s. přestříkány DPO do shodného schématu jako vozy ostatní. Uvedená akce vyšla ŠKODU ELECTRIC a.s. na 60 260 Kč bez DPH.

Zadní pohled na vůz Škoda 36Tr ev. č. 3745, vůz směřuje rampou na ul. Českobratrskou | 15. února 2023 | Miroslav Puchalter Škoda 36Tr ev. č. 3755 u zastávky Most M. Sýkory | 4. listopadu 2023 | Matěj Bujnoch
Rozdíl ve vzhledu zadního čela vozů ev. č. 3745 a 3755, foto: Miroslav Puchalter, Matěj Bujnoch

Karoserie prototypu vozu Škoda 36Tr | 7. prosince 2021 | Vojtěch Cekota Karoserie prototypu vozu Škoda 36Tr | 7. prosince 2021 | Vojtěch Cekota
karoserie prototypového vozu Škoda 36Tr T’CITY po příjezdu do Plzně, foto: Vojtěch Cekota

Doplňme, že neadresný prototyp trolejbusu Škoda 36Tr T’CITY dorazil do ČR ke kompletaci na konci roku 2021, v průběhu následujících měsíců probíhala zástavba elektrické výzbroje a ke zkušebním jízdám v ulicích Plzně mělo dle prvotních informací dojít již v průběhu května roku 2022, k první zkušební jízdě v plzeňské trolejbusové síti však došlo dne 2. 6. 2022, přičemž po absolvování povinného rozsahu zkoušek bez cestujících se v Plzni předpokládá provedení zkušebního provozu také s cestujícími. Prototyp se od ostravského provedení mírně liší kapacitou, jelikož uveze 85 cestujících (ostravská verze 80) a bude vybaven 27 místy k sezení (ostravská verze 28 míst). Rozdílně od ostravské verze je prototyp vybaven pouze jedním místem pro kočárek nebo vozík.

Prototyp trolejbusu Škoda 36Tr T’CITY při své první zkušební jízfě v Doudlevecké ulici v Plzni | 2. června 2022 | Zdeněk Kresa
Prototyp trolejbusu Škoda 36Tr T’CITY při své první zkušební jízdě v Doudlevecké ulici v Plzni, foto: Zdeněk Kresa

S ohledem na to, že má Dopravní podnik Ostrava a.s. uzavřenu se Škodou Electric a.s. smlouvu na provádění zkoušek drážních vozidel platnou do konce roku 2022, existovala možnost, že se uvedený prototyp podívá i do Ostravy. To se stalo skutečností a prototyp obdařený plzeňským ev. č. 989 tak dokonce své první cestující svezl v Ostravě a nikoliv v Plzni, jak bylo původně plánováno. Stalo se tak při Dni ostravských dopraváků dne 3. 9. 2022 v areálu martinovských dílen.

Interiér prototypu trolejbusu Škoda 36Tr | 3. září 2022 | Vojtěch Jandásek interiér prototypu trolejbusu Škoda 36Tr | 3. září 2022 | Vojtěch Jandásek Prototyyp trolejbusu Škoda 36Tr projíždí areálem martinovských dílen při DOD v r. 2022 | 3. září 2022 | Vojtěch Jandásek Prototyp trolejbusu Škoda 36Tr při jízdě na baterie v blízkosti zastávky Duha | 3. září 2022 | Jan Bernat

Dalším městem, kde prototyp vozu Škoda 36Tr svezl cestující se stala Praha. Pražský dopravní podnik má pro svůj nově budovaný systém již objednané vozy, avšak jejich dodávka byla opožděna. Aby bylo možné školit řidiče a také z důvodu pravidelného pojíždění nové infrastruktury tak bylo třeba získat pro tento účel jiný existující parciální trolejbus. Po původních předpokladech v podobě vozu Ekova Electron 12T, které však vzaly za své po zjištění technického stavu tohoto vozu, byl pronajmut právě prototyp trolejbusu Škoda 36Tr.

Vůz do Prahy dorazil dne 15. 3. 2023 a v provozu na lince č. 58 se prvně vyskytnul dne 18. 3. 2023.

Vůz Škoda 36Tr ev. č. 509 pražského DP přijíždí do zastávky Letňany | 15. dubna 2023 | Martin Večeřa Prototyp vozu 36Tr na Palmovce v Praze | 15. dubna 2023 | Martin Večeřa
Prototyp trolejbusu Škoda 36Tr T’CITY při provozu v Praze dne 15. 4. 2023, vlevo Letňany, vpravo Palmovka

Toplist