„Inteligentní zastávky“ v Ostravě

V září roku 2014 vypsalo statutární město Ostrava veřejnou zakázku nazvanou Inteligentní zastávky. Pod tímto lehce nadčasovým výrazem se neskrývá nic jiného než instalace elektronických informačních panelů na vybrané frakventované zastávky ostravské MHD, přičemž zobrazené informace o odjezdech spojů budou ve finále aktualizovány v reálném čase dle skutečných poloh vozidel.

Kompletní dokumentace k zakázce je uveřejněna na stránkách města.

Dle dokumentace by mělo být celkem osazeno 38 jednostranných či oboustranných informačních panelů na těchto zastávkách:

 • Náměstí Republiky: LED panel v trolejbusové smyčce, LCD panely v podchodu, LCD panely na tramvajových nástupištích.
 • Hlavní nádraží: LED panely na trolejbusové zastávce, tramvajové zastávce a společný „rozcestník“ při příchodu od vlaků.
 • Elektra: LED panel v obou směrech.
 • Sad B. Němcové: LED panely na trolejbusových a autobusových zastávkách směr Poruba a Vozovna trolejbusů.
 • Výstaviště: LED panely v obou směrech.
 • Dubina Interspar: LED panely na nástupní tramvajové a nástupní autobusové zastávce.
 • Poruba vozovna: LED panely na tramvajových zastávkách v obou směrech a autobusových zastávkách na Porubské ulici v obou směrech.
 • Muglinovská: LED panel na tramvajové zastávce směr Karolina.
 • Mírové náměstí: LED panely na tramvajových zastávkách v obou směrech.
 • Křižíkova: LED panely na zastávkách v obou směrech.
 • Poliklinika: LED panely na autobusových zastávkách v obou směrech a tramvajové zastávce směr centrum.
 • Mariánské náměstí: LED panely na tramvajových zastávkách v obou směrech na ulici 28. října.
 • ÚMOb Jih: LED panely na tramvajových zastávkách v obou směrech.
 • Hotel Bělský les: LED panely na autobusových zastávkách v obou směrech.
 • Karolina: LED panely na zastávkách v obou směrech.
 • Husův sad: LED panel na zastávce směr Most Pionýrů.
 • Stodolní: LED panel na tramvajové zastávce směr Hlavní nádraží.

Drtivá většina informačních panelů bude v provedení LED v jantarové barvě, což je příslibem dobré čitelnosti zobrazení i za slunečného počasí. Panely by měly obsahovat cca 180 diod na šířku a cca 96 či 144 diod na výšku v roztečích 5 mm.
LCD panely v přestupním uzlu Náměstí Republiky budou o úhlopříčkách 32" a 42".

Zakázku získala firma ELTODO, a.s. se subdodavateli Bustec s.r.o. (dodávka informačních panelů a SW) a ESMOFLEX s.r.o. (zemní práce).
Vzhledem k faktu, že základní rysy specifikace požadovaných informačních LED panelů jsou v rámci unifikace v ODIS shodné s již instalovanými informačními panely na několika místech v rámci Moravskoslezského kraje, a rovněž zhotovitel samotných informačních panelů bude tentýž, lze očekávat podobné provedení LED panelů jako např. informační panely u východu ze severního podchodu svinovského nádraží, informační panel v Opavě u východního nádraží či informační panely v Havířově u radnice (o menších rozměrech samozřejmě).

Přípravné zemní práce pro informační panely na zastávce Výstaviště. | 22. května 2015 | Tomáš Hranický Přípravné zemní práce pro informační panely na zastávce Náměstí Republiky. | 25. května 2015 | Tomáš Hranický Práce na vybudování elektrické přípojky pro instalaci LED panelu na zastávce Karolina ve směru na zastávku Elektra/Výstaviště | 25. května 2015 | Jakub Hranický

Po realizaci zemních prácí (elektrických přípojek) na konci května a v první polovině června byl ve druhé polovině června instalován první informační panel.

První osazený LED panel projektu „inteligentní zastávky“ na autobusové zastávce Poruba vozovna směr Věžičky. | 22. června 2015 | Tomáš Hranický První osazený LED panel projektu „inteligentní zastávky“ na autobusové zastávce Poruba vozovna směr Věžičky. | 22. června 2015 | Tomáš Hranický První osazený LED panel projektu „inteligentní zastávky“ na autobusové zastávce Poruba vozovna směr Věžičky. | 22. června 2015 | Tomáš Hranický První osazený LED panel projektu „inteligentní zastávky“ na autobusové zastávce Poruba vozovna směr Věžičky. | 22. června 2015 | Tomáš Hranický

V průběhu července by měly být instalovány všechny LED a LCD panely. Následně budou informační panely spuštěny do zkušebního provozu v off-line režimu, kdy budou zobrazovány odjezdy dle jízdního řádu prozatím bez informace o aktuálním zpoždění spojů. Spuštění projektu totiž úzce souvisí s projektem nového palubního systému, díky němuž bude známa aktuální poloha vozidel Dopravního podniku. On-line režim bude spuštěn na podzim 2015, kdy DPO uvede do provozu 105 nových autobusů s novým palubním systémem. Až poté budou všechna vozidla Dopravního podniku Ostrava sledována pomocí GPS a jejich aktuální polohy budou moci využívat inteligentní zastávky.

V duchu výše popsaných inteligentních zastávek jsou resp. budou osazeny elektronické informační panely také v budovaném přestupním terminálu Hranečník a v přestupním uzlu Hulváky, kde jsou však informační systémy součástí staveb samotných a budou od jiných dodavatelů. Rovněž budou do systému inteligentních zastávek zapojeny již instalované informační panely na svinovských mostech.

Uvedení do provozu

K 31. červenci 2015 byly uvedeny do zkušebního provozu všechny výše avizované LED a LCD informační panely projektu „Inteligentní zastávky“. U LED panelů jde prozatím o prosté zobrazení statického textu „ZKUŠEBNÍ PROVOZ“, u LCD panelů umístěných na Náměstí Republiky probíhalo spuštění poněkud pestřeji - při prvním spuštění byla v LCD panelech zobrazována data evidentně z informačních panelů pro vozidla dodávaná do tureckého města Konya, krátce na to byla data vyměněna za logo města Ostravy.

Turecké reklamy na ostravském informačním panelu na zastávce Náměstí Republiky | 29. července 2015 | Petr Foltys Celkový pohled na informační panely uzlu Náměstí Republiky | 30. července 2015 | Petr Foltys LED informační panel | 30. července 2015 | Petr Foltys LED informační panel na trolejbusové zastávce Hlavní nádraží | 30. července 2015 | Jakub Hranický LED informační panel na tramvajové zastávce Hlavní nádraží | 30. července 2015 | Jakub Hranický Poslední úpravy LED informačního panelu na tramvajové zastávce Karolina | 30. července 2015 | Jakub Hranický LCD panely v podchodu přestupního uzlu Náměstí Republiky | 31. července 2015 | Jakub Hranický I budoucí nástupní zastávka terminálu Dubina je vybavena informačním panelem | 1. srpna 2015 | Martin Večeřa

V průběhu následujícího týdne začaly být na jednotlivých panelech postupně zobrazovány informace o odjezdech spojů. Prvním takovým panelem se stal souhrnný panel zobrazující odjezdy jak tramvají, tak trolejbusů a autobusů z obratiště Hlavní nádraží.

Pohled na souhrnný informační panel zastávky Hlavní nádraží | 4. srpna 2015 | Martin Večeřa Pohled na souhrnný informační panel zastávky Hlavní nádraží | 4. srpna 2015 | Martin Večeřa

LCD informační panel na zastávce Náměstí Republiky ve směru Karolina | 5. srpna 2015 | Jakub Hranický LCD informační panely umístěné v podchodu zastávek Náměstí Republiky | 5. srpna 2015 | Jakub Hranický LCD panel zastávky Náměstí Republiky ve směru na jih města | 6. srpna 2015 | Jakub Hranický LED informační panel tramvajové zastávky Hlavní nádraží v době probíhající výluky na Nádražní ulici | 9. srpna 2015 | Jakub Hranický LED informační panel trolejbusové a autobusové zastávky Hlavní nádraží | 9. srpna 2015 | Jakub Hranický LED informační panel tramvajové a autobusové zastávky Karolina ve směru Náměstí Republiky | 9. srpna 2015 | Jakub Hranický

Přechod na on-line data

V týdnu od 5. října 2015 byl systém inteligentních zastávek postupně překlápěn do tzv. on-line režimu. To znamená, že informace na panelech jsou obohaceny o některá reálná data, kterými jsou aktuální zpoždění jednotlivých spojů, a také skutečná nízkopodlažnost vozidel nasazených na jednotlivé spoje.

Nyní se můžete na informačních panelech setkat s několika typy údajů:

 • 14:45“: Standardní časový údaj o plánovaném příjezdu spoje. Tento je zobrazen v případě, že nejsou informace o zpoždění, nebo u spojů s plánovaným příjezdem za 20 minut a déle.

 • 7 min“: Zbývající čas do předpokládaného příjezdu spoje již zohledňující případné aktuální zpoždění spoje.

 •   *  *  “: Zbývající čas do předpokládaného příjezdu spoje je kratší než 1 min, spoj by již měl být na dohled, ale přesný čas jeho příjezdu může být ovlivněn dopravní situací těsně před zastávkou (křižovatka, žel. přejezd apod.).

 • odjezd“: Nastal čas předpokládaného odjezdu spoje ze zastávky (u spojů obsazovaných vozidly se starým palubním systémem může do konce října 2015 nastávat situace, kdy je tento text zobrazen i u spoje, který již ze zastávky odjel).

Jak to funguje:
Každé vozidlo odesílá v intervalech cca 20 s (do konce října 2015, kdy ještě nejsou všechna vozidla vybavena novým palubním systémem, a tedy nemůže být spuštěna nová rádiová síť, tak pouze v intervalech cca 1 min) zprávu dispečinku Dopravního podniku Ostrava o své poloze (zastávka, GPS, ...). Tyto zprávy jsou dispečerským systémem zpracovávány a je vyhodnocováno aktuální zpoždění vozidla. Dále jsou údaje předávány centrálnímu dispečinku ODIS, odkud čerpají data jednotlivé informační panely v rámci Ostravy i v rámci celého Moravskoslezského kraje. Doplňkovou funkcionalitou u vozidel DPO (vybavených novým palubním systémem) je zpráva z vozidla vždy po příjezdu a otevření dveří v zastávce, kde je umístěn informační panel. Na základě této zprávy je pak spoj z informačního panelu do několika sekund odmazán.© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

11. října 2015

Toplist