Rekonstrukce zastávek a podchodu Dřevoprodej

Po mnohaletém zhoršování stavu podchodu u tramvajové a autobusové zastávky Dřevoprodej se v roce 2022 konečně Ostravané dočkají jeho rekonstrukce. Zároveň však dojde i k rekonstrukci přilehlých zastávek. Ukončení rekonstrukce se původně předpokládalo v lednu roku 2023. Vzhledem k opoždění zahájení prací však může dojít k posunu termínu dokončení. Náklady na rekonstrukci dosáhnou celkem 69 618 000 korun bez DPH. Stavbu provede společnost IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Pohled na přístup k zastávkám a podchodu Dřevoprodej od ul. Závodní | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Pohled na nástupiště tramvajové zastávky směr Dubina | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Pohled na vstup do podchodu od tramvajové zastávky ve směru Dubina | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Vstup do podchodu od tramvajové zastávky ve směru Dubina | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Pohled podchodem od tramvajové zastávky | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa pohled z podchodu na výstup ve směru na tramvajové nástupiště směr Dubina | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Východ směr autobusové nástupiště ve směru Hrabůvka, Benzina | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Východ na autobusovou zastávku směr centrum | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Autobusová zastávka Dřevoprodej ve směru do centra města | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Vstup do podchodu od autobusové zastávky ve směru do centra města | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Tramvajová zastávka Dřevoprodej ve směru do centra města | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Autobusová zastávka Dřevoprodej směr Hrabůvka, Benzina | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa

Autorem projektové dokumentace je Atelier 38 s. r. o. a Ateliér Idea spol. s. r. o. V rámci stavby dojde ke kompletní rekonstrukci podchodu z roku 1977, jeho část mezi oběma tramvajovými nástupišti však bude zrušena a nahrazena úrovňovým přechodem. Zásadním bude také komplexní rekonstrukce nástupišť autobusové i tramvajové dopravy a také přemístění tramvajového nástupiště ve směru do centra naproti nástupišti ve směru na Dubinu. Tramvajové nástupiště ve směru do centra města tak bude zároveň nástupištěm autobusovým ve směru na zastávku Hrabůvka, Benzina. Zastávky budou navíc osazeny přístřešky ve speciální designové úpravě, v podobném duchu budou vyvedeny také konstrukce nadstřešení výstupů z podchodu.


Zastřešení výstupu z podchodu na autobusovém nástupišti ve směru na zastávku Benzina a přístřešek na tramvajovém nástupišti směr Dubina,
zdroj: zadávací dokumentace, Ateliér Idea spol. s. r. o.
Průběh rekonstrukce

V souvislosti s uvedenou rekonstrukcí byl v předstihu cca 190 metrů severně od původního podchodu vybudován přechod přes tramvajovou trať s navazujícími tramvajovými nástupišti a autobusovým nástupištěm ve směru na zastávku Hrabůvka, Benzina. Od 6. 5. 2022 opožděně oproti původním předpokladům však došlo pouze k vyloučení autobusového provozu z nástupiště ve směru do centra města. Stavba tak začala pouze v místě tohoto výstupu z podchodu. Místo uvedeného nástupiště se využívala zastávka Moravská.

K přesunu obou tramvajových zastávek a autobusové zastávky ve směru Hrabůvka,kostel/Hrabůvka,Benzina došlo od pondělí 30. 5. 2022 od 8.00 hod.. Od tohoto termínu tak započala celková rekonstrukce zastávek i podchodu.

Dočasné tramvajové nástupiště Dřevoprodej ve směru do centra města | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1505 projíždí prostorem nepoužívaných dočasných zastávek Dřevoprodej | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa Do původní zastávky Dřevoprodej přijíždí Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7142 | 28. dubna 2022 | Martin Večeřa
Tramvajová výluka

Od 16. 6. 2022 (0.20 hod.) do 1. 7. 2022 (0.20 hod.) proběhla tramvajová výluka z důvodu pokračující rekonstrukce. Z tohoto důvodu došlo k odklonu tramvajových linek č. 1 a 10 trasou přes zastávky Provaznická, Jubilejní kolonie a Nádraží Vítkovice. Na zastávce Kolonie Jeremenko zastavovala také linka č. 10.

Obnovení provozu a výsledný stav

K obnovení provozu na tramvajových zastávkách a také na autobusové zastávce ve směru do Ostravy-Hrabůvky, resp. Frýdku-Místku došlo od termínu změn v jízdních řádech dne 11. 12. 2022. Autobusová zastávka ve směru do centra města a samotný podchod však procházel ještě dokončovacími pracemi a následně se taktéž čekalo na provedení kolaudace díla. Ke zprovoznění autobusového nástupiště ve směru do centra města a samotného podchodu došlo v pátek 17. 3. 2023, resp. v sobotu 18. 3. 2023. Od 17. 3. 2023 začaly na zastávce zastavovat spoje linek DPO, od 18. 3. 2023 pak všechny ostatní spoje veřejné linkové autobusové dopravy.

Jak bylo již plánováno, podchod nově propojuje pouze jednotlivá autobusová nástupiště, část podchodu pod tramvajovým kolejištěm je zaslepena a nevyužívána. Na všech nástupištích jsou instalovány informační panely s odjezdy jednotlivých spojů. Tramvajové nástupiště ve směru do centra města a autobusové nástupiště ve směru do Hrabůvky jsou vybaveny jedním sdruženým informačním panelem.

Vstup do podchodu od autobusového nástupiště ve směru do centra města | 17. března 2023 | Martin Večeřa Pohled do interiéru podchodu u zastávky Dřevoprodej | 17. března 2023 | Martin Večeřa Celkový pohled na podchod u zastávky Dřevoprodej | 17. března 2023 | Martin Večeřa Výstup z podchodu ve směru k zastávce do Frýdku-Místku, resp. Hrabůvky a k tramvajovým zastávkám u zastávky Dřevoprodej | 17. března 2023 | Martin Večeřa Tramvajové nástupiště Dřevoprodej ve směru do centra města | 17. března 2023 | Martin Večeřa Sddružený informační panel autobusů ve směru do Frýdku-Místku a tramvají ve směru do centra | 17. března 2023 | Martin Večeřa Celkový pohled na tramvajové nástupiště Dřevoprodej ve směru do centra města | 17. března 2023 | Martin Večeřa Pohled na autobusové nástupiště Dřevoprodej ve směru do Frýdku-Místku | 17. března 2023 | Martin Večeřa Pohled na přístřešek podchodu Dřevoprodej | 17. března 2023 | Martin Večeřa Příchod k zastávkám Dřevoprodej od ulice Provaznické | 17. března 2023 | Martin Večeřa Tramvajové nástupiště Dřevoprodej ve směru do Hrabůvky | 17. března 2023 | Martin Večeřa Souprava vozů VarioLFR.E v čele s vozem ev. č. 1330 přijíždí do zastávky Dřevoprodej | 17. března 2023 | Martin Večeřa Pohled na autobusové nástupiště zastávky Dřevoprodej ve směru do centra města | 17. března 2023 | Martin Večeřa

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

17. března 2023

Toplist