Nový palubní systém

Dne 23. 12. 2013 byla ve Věstníku veřejných zakázek oznámena zakázka s názvem „Palubní systém pro vozidla MHD“. Nový palubní systém je dosti zásadní novinkou oproti systému původnímu, který byl zprovozněn současně s původním odbavovacím systémem v roce 1995. Základ systému tedy pochází z poloviny 90. let a je tedy již technicky za svým zenitem.

Celá zakázka se týká vybavení všech vozidel novým palubním systémem včetně dodávky či úprav systémů jiných (dispečerský systém, radiová síť, systém dálkového nahrávání a vyčítání vozidel v jednotlivých provozovnách). Původní odhadovaná částka za dodávku nového systému byla stanovena na 80 mil. Kč bez DPH, avšak výherce, společnost MasterIT technologies, nabídnul cenu nižší (76 822 820 Kč bez DPH). Na dodávce, zadané dne 26. 6. 2014, participuje více společností. Například palubní jednotky dodává společnost Ing. Ivo Herman, CSc.. Část projektu bude financována také z prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

Nový terminál palubního systému | 6. února 2015 | Jakub Hranický

Všechny součásti dodávky by měly být dodány cca do léta roku 2015.

Více informací k samotnému zavádění nového palubního a odbavovacího systému naleznete na samostatné stránce.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

16. února 2015

Toplist