Rekonstrukce zastávek a podchodu Tylova

Další ze zastávek, která byla včetně přilehlého podchodu zrekonstruována, se stala zastávka Tylova ležící v Zábřehu na tramvajové trati po Plzeňské ulici, která vznikla v r. 1978. V roce 1978 byly na této trati zřízeny 3 párové zastávky s dnešními názvy Dolní, Tylova a Rodinná. Zastávka Dolní byla zrekonstruována zároveň s přilehlým mostem, na rekonstrukci přilehlého podchodu se však ještě čeká. Zastávka Rodinná byla zrekonstruována zároveň s realizací projektu propojení ulic Pavlovovy a Plzeňské. Zastávka Tylova a přilehlý podchod tak byly posledními na této trati, které se rekonstrukce ještě nedočkaly.

Vůz VarioLF3/2 ev. č. 1651 v zastávce Tylova připravený na prodlouženou jízdu linky X až do zastávky Nová Ves vodárna | 25. června 2017 | Martin Večeřa

Rekonstrukce postihla jak tramvajové zastávky, tak přilehlý podchod. Celá akce vyšla Statutární město Ostravu na 33 451 564,41 Kč bez DPH, přičemž dodavatelem stavby se stala společnost COLAS CZ, a.s.

Průběh rekonstrukce

Provoz tramvajové zastávky Tylova byl vyloučen již v souvislosti s rekonstrukcí mostu a zastávek Dolní od 4. 4. 2022. Dne 26. 5. 2022 pak byl zamezen přístup i do podchodu pod ul. Plzeňskou. Po dobu rekonstrukce byla zřízena autobusová zastávka Tylova obsluhovaná spoji autobusových linek č. 26 a 59. Tento stav trval po celou dobu rekonstrukce mostu u zastávky Dolní, tzn. do 16. 9. 2022.

Od 17. 9. 2022 byl sice provoz tramvají s ohledem na ukončení prací u zastávky Dolní obnoven. Tramvaje však nadále nezastavovaly na zastávce Tylova, jelikož ta ještě v tu dobu dokončena nebyla. Nadále bylo možné využít jako náhradu za tramvajové linky linky č. 26 a 59 dočasně obsluhující zastávku Tylova v obou směrech. Tento stav se však změnil dne 11. 12. 2022, kdy došlo ke změnám v dopravě také v souvislosti s ukončením rekonstrukce tramvajové tratě na Dubinu a tím také k ukončení zastavování autobusových linek č. 26 a 59 na zastávce Tylova. Dodatečně od 2. 1. 2023 však byla zřízena náhradní autobusová doprava provozovaná v nepravidelném intervalu v trase Náměstí Ostrava-Jih - ÚMOb Jih - Tylova - Karpatská.

Dekstra LE37 CNG ev. č. 7304 se blíží na lince NAD k zastávce Tylova v poslední den provozu této NAD | 4. března 2023 | Martin Večeřa
Zprovoznění po rekonstrukci

Po dokončené kolaudaci stavby mohlo dojít následně ke zprovoznění podchodu a taktéž od termínu 5. 3. 2023 ke zprovoznění zrekonstruovaných zastávek. Podchod je nově opraven a kvalitně osvětlen. Vystoupat z něj lze na tramvajové zastávky pouze jedním z původních přístupových schodišť. Jedná se o schodiště původně sloužící k přístupu na zastávku ve směru do Poruby. Na druhé nástupiště je možné se dostat vybudovaným přechodem přes tramvajovou trať na konci prostoru zastávek. Prostor druhého schodiště je nově využit pro výtahovou šachtu. Zastávky jsou tak bezbariérově přístupné. Na zastávkách je použit nový mobiliář a také informační panely pro cestující.

Zastávka Tylova po rekonstrukci | 4. března 2023 | Martin Večeřa Zastávka Tylova po rekonstrukci | 4. března 2023 | Martin Večeřa Zastávka Tylova po rekonstrukci | 4. března 2023 | Martin Večeřa Zastávka Tylova po rekonstrukci | 4. března 2023 | Martin Večeřa Podchod u zastávky Tylova po rekonstrukci | 4. března 2023 | Martin Večeřa Podchod u zastávky Tylova po rekonstrukci | 4. března 2023 | Martin Večeřa Podchod u zastávky Tylova po rekonstrukci | 4. března 2023 | Martin Večeřa

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

4. března 2023

Toplist