Obnova vozového parku autobusů pro roky 2014 - 2015

Od 1. srpna 2013 měly mít dopravní podniky v Moravskoslezském, Jihomoravském a Ústeckém kraji možnost žádat o podporu na nákup ekologičtějších autobusů v novém dotačním programu Ministerstva životního prostředí, tato možnost však byla o několik měsíců odložena zejména z důvodu další komunikace s Evropskou komisí.

V Moravskoslezském kraji měly plány na využití dotace jak Dopravní podnik Ostrava, tak Městský dopravní podnik Opava, resp. další dopravci provozující MHD v jiných městech Moravskoslezského kraje. Plány hovořily až o stovce nových autobusů na CNG pohon. V průběhu let 2008 až 2010 bylo na linkách DPO zkoušeno již celkem 6 autobusů různých výrobců na pohon stlačeným zemním plynem.

Na začátku července roku 2014 ministr životního prostředí Richard Brabec podepsal seznam schválených žádostí, mezi něž se na území Moravskoslezského kraje zařadily jak již výše uvedené městské dopravní podniky v Ostravě a Opavě, tak také dopravci sdružující se ve skupině 3ČSAD.

V pondělí 7. července 2014 tak bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno Dopravním podnikem Ostrava a.s. oznámení o zakázce na pořízení až 105 100% nízkopodlažních autobusů s pohonem na CNG, z nichž 90 kusů bude tzv. sólo v délkové kategorii 11,5 - 12,5 m a 15 kusů článkových v délkové kategorii 17,5 - 19 m.

Do obou částí soutěže se jednotliví uchazeči mohli hlásit samostatně, což znamenalo, že mohla nastat situace, kdy každou z jednotlivých poptávaných délkových kategorií mohl dodat odlišný výrobce. Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na 720 150 000 Kč bez DPH, přičemž většinu uhradí EU v rámci Operačního programu Životní prostředí. Začátek plnění byl původně stanoven na konec října roku 2014, přičemž poslední autobusy měly být dodány do konce srpna roku 2015. S ohledem na posun celého řízení však budou autobusy dodány v průběhu II. a III. čtvrtletí roku 2015.

Ve středu 19. listopadu 2014 bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno oznámení o zadání zakázky. Vítězem výběrového řízení se stala společnost SOLARIS CZECH spol. s r.o., což znamená, že se v ostravském provozu setkáme s vozy Solaris Urbino 12 CNG, resp. Solaris Urbino 18 CNG, a to za celkových 691 606 200 Kč bez DPH, tedy o téměř 30 milionů Kč méně, než bylo původně plánováno.

Vozy byly jako vůbec první autobusy v ostravském provozu vybaveny dřevěnými sedadly, a to sedadly City výrobce C.I.E.B, tedy přesně těmi, která zvítězila v anketě pořádané dopravním podnikem. Vozy také obdržely mírně upravenou soustavu informačních panelů oproti novým trolejbusům. Vnější sestava byla s nimi shodná, tedy novinkou byl pouze panel zobrazující číslo linky umístěny v přední části levého boku vozidla. Určitým vývojem prošel informační systém umístěný v interiéru vozidla, kde byly LED informační panely nahrazeny LCD obrazovkami umístěnými nad střední uličkou vozidla. Dodavatelem informačních panelů se stala společnost Bustec.

První vozy se v Ostravě objevily v září roku 2015, v polovině roku 2019 však byl již vyřazen první ze sólo vozů, který byl zničen při požáru v garážích Hranečník. Vyřazení vozu ev. č. 7193 však bylo následováno zajímavým pokračováním situace, když Dopravní podnik Ostrava a.s. následně uzavřel s výrobcem dodatek smlouvy, aby zakoupil náhradou za zničený vůz ev. č. 7193 vůz náhradní za 6,74 mil. Kč bez DPH.

Autobus by měl být dodán do 140 dnů od nabytí účinnosti dodatku, což znamená, že by se v ostravských ulicích měl objevit nejpozději na začátku dubna 2020. Vzhledem k ukončení produkce vozů Solaris Urbino v tzv. III. generaci by měl být dodán vůz již v aktuální produkované verzi, tedy ve verzi IV.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

30. listopadu 2019

Toplist