Autobusové a trolejbusové výluky v roce 2022

V roce 2022 byl autobusový provoz mnohokrát poznamenán rozsáhlou stavební činností. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli přinést postupně souhrn velkých opatření, která se autobusové dopravy dotkly, jakožto článek navazující na ten z roku 2021. Některé výlukové činnosti navíc přešly opět do dalšího roku 2023.

Nová Bělá

POKRAČUJÍCÍ i v roce 2023

Výluka přechází z roku 2021.

Další zásadní etapa započala v sobotu 6. 11. 2021. Důvodem je opětovně rekonstrukce kanalizace a s tím související uzávěra ulice Mitrovické v dosti dlouhém úseku mezi hřižovatkami s ulicemi Hrabovská a Krmelínská. Z tohoto důvodu není možné v tomto úseku provozovat autobusovou dopravu, což mělo za následek úpravy tras linek č. 50 a 55.

Linka č. 50 je provozována pouze v úseku Porážková - ... - Hrabůvka, Poliklinika, v dalším úseku na zastávku Nová Bělá, Krmelínská je nahrazena linkou č. 55.

Linka č. 55 je vedena odklonem. Ze zastávky Žižkovská zpět na kruhovém objezdu na ul. Prodlouženou, následně na ul. Mítrovickou na zastávku Nová Bělá, křižovatka, vybrané spoje jsou následně vedeny přes zastávku Nová Bělá, Krmelínská na zastávku U Balcara a dále po své trase. Zpětná trasa je shodná.

Solaris Urbino 10 ev. č. 7524 v konečné zastávce linky x55 Mitrovice | 9. února 2022 | man55lava/lnet9

Pro obsluhu Mitrovic je zavedena náhradní doprava ve formě linky X55 vedené ze zastávky Žižkovská po trase linky č. 55 na konečnou zastávku Mitrovice. Zpětná trasa je shodná.

Stará Bělá

UKONČENÁ

Výluka přechází z roku 2021.

Další, již třetí etapa, započala k 1. 9. 2021 a trvala do 30. 6. 2022. Tato etapa se týkala silnice propojující městské obvody Stará Bělá a Polanka a ovlivňovala tak provoz linek č. 59 a 374. Linka č. 59 byla po dobu výluky rozdělena na linky dvě. Linka 59A byla vedena ve standardní trase z Vítkovic do Staré Bělé na zastávku Stará Bělá, křižovatka, odkud byla vedena odklonem na konečnou zastávku Proskovice. Obsluhu polanecké části pak zajišťovala linka 59B dočasně začínající na zastávce Hraničky vedená dále v trase linky přes zastávku Polanka a dále přes Klimkovice na zastávku Svinov, mosty. Toto prodloužení bylo provedeno na základě změn v dopravní obsluze městských obvodů Polanka a Krásné Pole a města Klimkovice.

Linka č. 374 byla již od 28. 8. 2021 ze zastávky Stará Bělá, křižovatka vedena v trase přes zastávky Smrčkova, Staré Výškovice, Kotva a Shopping park na zastávku Fibichova a dále po své trase. Následně byla po dobu dočasného zprovoznění silnice mezi Polankou a Starou Bělou navrácena do této trasy, avšak s následující etapou od 6. 3. 2022 je opět vedena již trvale přes Výškovice.

Mimo uvedené byla autobusová linka č. 55 od 14. 2. 2022 do 19. 5. 2022 vedena mezi zastávkami Husův sbor a Polní odklonem přes zastávku Stará Bělá, křiž. a neobsluhovala zastávku Stará Bělá, kostel. Důvodem byla rekonstrukce kanalizace na ul. Blanické.

Moravská Ostrava I

POKRAČUJÍCÍ i v roce 2023

Výluka přechází z roku 2021.

Dlouhodobé problémy s parkováním v okolí městské nemocnice způsobily nutnost vybudování parkovacího domu v místě původního parkoviště. Od pondělí 14. 6. 2021 tak není možné užívat zastávku Městská nemocnice linky č. 99 umístěnou na ul. Odboje. Z tohoto důvodu dochází ke změně trasy linky č. 99 a k přemístění zastávky Městská nemocnice na ul. Hornopolní.

Po obsluze zastávky Karolina linky č. 99 nově odbočí vpravo na rampu na ul. Cingrovu, dále vlevo na ul. Českobratrskou, kde obslouží zastávku se shodným názvem, vlevo na ul. Hornopolní, kde obslouží za hlavním vjezdem do nemocnice umístěnou přesunutou zastávku Městská nemocnice, dále vlevo na ul. Nemocniční a vpravo na ul. Cingrovu a dále po své trase.

V souvislosti se snížením počtu parkovacích míst u nemocnice dochází taktéž ke zřízení zastávky Porážková umístěné pod mosty Českobratrské ulice určené pro linku č. 50. Linka v uvedeném místě standardně přestávkuje, aktuálně však bude trasa z předchozí zastávky Českobratrská určena i pravidelným cestujícím. Účelem prodloužení linky č. 50 je možnost převozu cestujících, kteří svá auta odstaví v prostoru parkoviště u bývalého Bauhausu.

Výstupní a nástupní zastávka Porážková na stejnojmenné ulici | 13. června 2021 | Martin Večeřa Označník nástupní zastávky Porážková linky č. 50 | 13. června 2021 | Martin Večeřa
Polanka I

UKONČENÁ

K termínu celostátních změn v jízdních řádech, od 6. 3. 2022, došlo v souvislosti s rekonstrukcí ulice 1. května v Polance ke změně organizace autobusové dopravy. Tato I. etapa trvala do 17. 4. 2022.

Linka č. 46 byla ze zastávky Polanka,střed vedena přes zastávky Polanka,U Cihelny, Klimkovice,Viola, Klimkovice,hřbitov, Klimkovice,Požárnická, Klimkovice,Dřevovýroba do zastávky Polanka, kde byla ukončena. Linka č. 76 byla vedena většinou spojů přímo mimo střed Polanky, tedy ze zastávky Tomáškova na zastávku Klimkovice,Viola, Klimkovice,hřbitov, Klimkovice,Požárnická, Klimkovice,Dřevovýroba a Polanka a dále po své trase. Vybrané spoje linky byly vedeny dále závlekem přes Hraničky.

Vybrané spoje linek č. 46 a 76 byly vedeny do zastávky Polanka,střed, odkud pokračovaly jako druhá z uvedeného páru linek. Tzn. z linky č. 46 se stala linka č. 76, resp. obráceně.

Linka č. 59B nebyla po dobu této etapy výluky provozována.

II. etapa započala 18. 4. 2022 a byla ukončena 22. 5. 2022

Linka č. 46 byla vedena mezi zastávkami Jelínkova a Polanka, střed odklonem trasou přes zastávky Svinov, vysílač - Přemyšov - Janová - Tomáškova - Polanka, U Cihelny. Mezi zastávkami Jelínkova a Hraničky byla zavedena náhradní linka X46. Linka 59B byla vedena ve své trase, avšak všechny spoje byly ukončeny na zastávce Polanka.

S ohledem na nutnost zabezpečení přepravy žáků základní školy z oblasti Dolní Polanky na vyučování byly taktéž zavedeny dva školní spoje s odjezdy ze zastávky Hraničky na zastávku Horní Polanka v 7.22 a 7.31 hod. Autobusům byla naplánována trasa ulicemi Hraničky, 1. května, Za Humny a Jaromíra Šamala. Autobusy se tak dvěma spojí podívaly do míst, kterými běžně neprojíždějí, podobně jako omu bylo již v minulém roce.

III. etapa započala 23. 5. 2022 a byla ukončena v předpokládaném termínu 30. 6. 2022

Linka č. 46 byla vedena mezi zastávkami Jelínkova a Polanka, střed odklonem trasou přes zastávky Svinov, vysílač - Přemyšov - Janová - Tomáškova - Polanka, U Cihelny shodně jako v případě II. etapy. Spoje však byly vedeny také přes zastávku Hraničky. Mezi zastávkami Jelínkova a Polanka, žel. zast. byla zavedena náhradní linka X46.

Všechny spoje autobusových linek č. 46, 59B a 76 obsluhující zastávku Hraničky byly vedeny v úseku Polanka, střed - Hraničky přes zastávku Horní Polanka po ulici 1. května.

Šenov

UKONČENÁ

Od pondělí 4. 4. 2022 došlo k započetí výluky v souvislosti s I. etapou rekonstrukce ulice Hlavní a Frýdecké v Šenově.

Autobusová linka č. 28 byla ze zastávky Bartovice, Ještěrka (v obratišti) odkloněna po ulici Dvorová, Pod Bažantnicí, Šenovská a Václavovická přes zastávky Radova, U Statku, Podzámčí a Alpine IPS na zastávku Šenov, Volenství a dále po své trase. Náhradní linka X28 byla vedena ze zastávky Bartovice, Ještěrka přes zastávku Šenov, křiž. na zastávku Šenov, nám.. Linka č. 71 byla vedena odklonem ze zastávky Šenov, nám. zpět přes zastávky Radova, U Statku, Podzámčí a Alpine IPS na zastávku Šenov, Volenství a dále po své trase. Dále doplňujeme, že ranní školní spoj linky č. 28 byl veden závlekem přes zastávku Šenov, nám..

Příměstské linky č. 369, 446 byly v Šenově odkloněny mezi zastávkami Šenov, Škrbeň, resp. Šenov, Škrbeň u Cieslara a Šenov, nám. odklonem přes Bartovice a zastávku Šenov, křiž.. Zastávku Šenov, nám. obsluhovaly pouze vybrané spoje linky č. 369. Linka č. 383 byla mezi zastávkami Šenov, Škrbeň a Šenov, rozc. odkloněna přes zastávku Šenov, Volenství. Dva školní spoje byly vedeny ze zastávky Šenov, rozc. přes zastávku Šenov, nám. a Bartovice,Ještěrka přímo na zastávku Ostrava, Hranečník. Linka č. 440 byla spoji standardně vedenými přes zastávku Šenov, nám. vedena dále odklonem přes zastávku Šenov, křižovatka na zastávku U Plodiny a neobsluhovala zastávku Šenov, rozc.. Linka č. 444 neobsluhovala zastávku Šenov, rozc.. Linky č. 460, 550 neobsluhovaly zastávku Šenov, nám..

První etapa byla ukončena dne 31. 8. 2022.

Od čtvrtku 1. 9. 2022 započala výluka v souvislosti s II. etapou rekonstrukce ulice Frýdecké v Šenově.

Autobusové linky č. 28 a 71 byly ve směru do Václavovic vedeny ze zastávky Škrbeň přes zastávky Šenov,Volenství a Václavovice,točna až na zastávku Václavovice,rest.u Čepaníků, kde byly ukončeny. Zpětná trasa byla shodná.

Autobusová linka č. 383 byla po dobu trvání II. etapy vedena ze zastávky Havířov,Dolní Datyně,točna J. Kotase ulicemi Formanská a Škrbeňská. Na této ulici obsloužila také zastávky Šenov,bytovky; Šenov,Na Škrbeni; Šenov,rozc.Šimška a Šenov,Škrbeň u Cieslara, odkud pokračovala na zastávku Šenov,náměstí a dále byla vedena ve své trase. Linka č. 387 měla pouze malou změnu. Došlo u ní ke změně obsluhy zastávky Šenov,Volenství, kdy obsluhovala stanoviště na ul. Václavovické. Ostatní autobusové linky č. 369, 460 a 990 byly vedeny odklonem ze zastávky Šenov,Škrbeň ulicemi Volenskou, Václavovickou a Vratimovskou. Na odklonové trase obsloužily zastávky Šenov,U Blažka (všechny linky) a Václavovice,U Slívy (linky č. 369 a 460).

Druhá etapa měla být ukončena dne 13. 11. 2022, ale nakonec byla prodloužena až do 11. 12. 2022.

Plesná

UKONČENÁ

Po výlukách v Plesné v r. 2021 následovala od pondělí 4. 4. 2022 další výluka.

Každý den mezi 7.30 hod. a 17.00 hod. byly autobusové linky č. 47 a 51 ukončeny na zastávce Plesenka. Mezi zastávkami Nová Plesná a Plesná byla zavedena linka č. X51. V úseku Plesenka - Nová Plesná byl nutný pěší přesun.

Předpokládané datum ukončení výluky bylo plánováno na 31. 5. 2022, výluka však byla ukončena dříve.

Hrušov

UKONČENÁ

Z důvodu rekonstrukce ul. Bohumínské byly od pondělí 4. 4. 2022 trolejbusové linky č. 103, 105 a 113 vedeny autobusy. Ve směru do Koblova nebyla obsloužena zastávka Hrušovské mosty a zastávka Žižkova v uvedeném směru byla přemístěna na ul. Žižkovu.

Linka č. 555 neobsluhovala po dobu této etapy zastávku Žižkova ve směru do Bohumína. Zastávka Hrušovské mosty ve směru do Bohumína byla přemístěna na parkoviště pod rampu sjezdu z ul. Bohumínské na ul. Ke Kamenině.

Předpokládané datum ukončení 1. etapy výluky bylo plánováno na 30. 6. 2022, avšak následně bylo oznámeno prodloužení uvedené etapy do 31. 7. 2022. Od 1. 8. 2022 na tuto etapu navázala další, kdy se rekonstruovala opačná strana vozovky. V této etapě nebyla linkami č. 103, 105 a 113 obsluhována zastávka Hrušovské mosty ve směru do centra města. Zastávka Hrušovské mosty ve směru do centra města pro linku č. 555 byla přemístěna dále ve směru jízddy před odbočovací pruh u křižovatky s ul. Orlovskou.

Tato výluka byla ukončena v pátek 28. 10. 2022 v 4.30 hod.

Hrabůvka

UKONČENÁ

Z důvodu rekonstrukce mostu na ul. Místecké došlo od 18. 5. 2022 ke změně organizace provozu autobusových linek č. 27, 35, 39, 41, 48, 55, 73, 74, 78 a spojů linek č. 286, 352, 354, 372, 444, 448 a 550 vedených přes zastávku Žižkovská ve směru do Hrabůvky, resp. ve směru do centra města. Uvedené linky obsluhovaly ve směru do centra města zastávku Hrabůvka, Benzina přemístěnou na ul. Aviatiků. Dále tak byly vedeny touto ulicí až na křižovatku s ulicí Dr. Martínka, odkud pokračovaly po svých trasách.

V opačném směru jízdy se trasa uvedených linek neměnila. Již od 5. 5. 2022 využívaly spoje všech autobusových linek jedoucí ze zastávky Hrabůvka, Benzina na zastávky Žižkovská, resp. Šídlovec dočasně zprovozněný sjezd z ul. Místecké na ul. Aviatiků. Ukončení výluky bylo plánováno na 8. 8. 2022, k 8.00 hod..

Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7876 v přesunuté zastávce Hrabůvka,Benzina | 24. května 2022 | Martin Večeřa Vůz Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7183 v přemístěné zastávce Hrabůvka,Benzina | 24. května 2022 | Martin Večeřa
Poruba

UKONČENÁ

V souvislosti s rekonstrukcí tramvajové tratě na ul. Opavské v Porubě došlo od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 také ke změnám v provozu vybraných autobusových linek. Linka č. 43 byla vedena v trase Poruba, Opavská - ... - Slavíkova - Bajkalská - Třebovická - (Svinov, nádraží) - Řecká - Mongolská - Jižní svahy - Kubánská - Bytostav - Oblouk - <Věžičky< - Poruba, Alšovo nám. Linka č. 46 byla pouze ve směru do Krásného Pole vedena ze zastávky Nezvalovo náměstí odklonem přes zastávky Poruba, Alšovo nám. a VŠB-TUO na zastávku Pustkovecká a dále po své trase.

Mimo uvedené také došlo k dočasnému zastavování linek č. 43, 48 a 49 na zastávce Třebovická a autobusová zastávka Nová Ves, vodárna ve směru do Poruby byla přemístěna na ul. 28. října.

Slezská Ostrava

UKONČENÁ

V II. etapě od 1. 7. 2022 do 17. 7. 2022 v rámci rekonstrukce ul. Bohumínské přibližně mezi zastávkami Nám. J. Gagarina a křižovatkou s ul. Těšínskou došlo k ovlivnění provozu linek č. 22, 71, 101, 105, 106, 107, 108, 111, 112 a 113.

Linka č. 22 byla ze zastávky Kamenec vedena odklonem přes zastávku Most Pionýrů ve směru do centra města na zastávku Most Pionýrů ve směru do Slezské Ostravy, odkud pokračovala svou pravidelnou trasou směrem na Hranečník.

Linky č. 71, 101, 107 byly vedeny odklonem přes zastávku Most Pionýrů. Ve směru na Hranečník obsloužily také zastávku Nám. J. Gagarina. Linky neobsluhovaly zastávku Most M. Sýkory.

Linky č. 105, 108, 111, 112, 113 byly vedeny odklonem přes zastávku Most Pionýrů. Linky neobsluhovaly zastávky Most M. Sýkory a Nám. J. Gagarina.

Linka č. 106 byla vedena odklonem přes zastávku Most Pionýrů. Linka neobsluhovala zastávky Most M. Sýkory, Nám. J. Gagarina, Kamenec, Bazaly a Všehrdův sad.

Trolejbusové linky č. 101 a 107 byly obsazeny zejména parciálními trolejbusy, linky č. 105 a 113 byly obsazeny autobusy i vzhledem k výluce v Hrušově.

V III. etapě od 18. 7. 2022 do 31. 7. 2022 v rámci rekonstrukce ul. Bohumínské v křižovatkách s ulicemi 28. října a Těšínskou došlo k ovlivnění provozu linek č. 22, 71, 101, 105, 106, 107, 108, 111, 112 a 113.

Linka č. 22 byla ve směru na Hranečník ze zastávky Most Pionýrů vedena odklonem přes zastávky Stadion Bazaly a Jaklovecká, následně závlekem obsloužila zastávku Bazaly a Všehrdův sad.

Linky č. 71, 101 a 107 byly obousměrně vedeny mezi zastávkami Most M. Sýkory a Slezská Ostrava, kostel odklonem ulicemi Frýdeckou, Na Karolině a Podzámčí. Linky neobsluhovaly zastávku Slezká Ostrava, radnice. Linka č. 71 byla navíc ve směru do Šenova vedena odklonem také přes zastávky Most Pionýrů a Nám. J. Gagarina a neobsluhovala zastávku Most M. Sýkory.

Linka č. 105 byla ve směru do Koblova vedena ze zastávky Husův sad odklonem přes zastávky Most Pionárů, Stadion Bazaly, Jaklovecká, Všehrdův sad a Bazaly. Linka v tomto směru neobsluhovala zastávky Most M. Sýkory, Nám. J. Gagarina a Kamenec.

Linky č. 106 a 111 byly ve směru do Heřmanic/Michálkovic vedeny ze zastávky Nová radnice odklonem přes zastávku Most Pionárů. Linky v tomto směru neobsluhovaly zastávky Most M. Sýkory a Nám. J. Gagarina.

Linky č. 108 a 112 byly ve směru na Hlavní nádraží vedeny ze zastávky Husův sad odklonem přes zastávku Most Pionárů. Linky v tomto směru neobsluhovaly zastávky Most M. Sýkory a Nám. J. Gagarina.

Linka č. 113 byla ve směru do Michálkovic ze zastávky Nová radnice vedena odklonem přes zastávky Most Pionýrů, Stadion Bazaly a Jaklovecká, následně závlekem obsloužila zastávku Bazaly a Všehrdův sad. Linka v tomto směru neobsluhovala zastávky Most M. Sýkory, Nám. J. Gagarina a Kamenec.

Trolejbusové linky č. 101 a 107 byly obsazeny zejména parciálními trolejbusy, linky č. 105 a 113 pak autobusy i vzhledem k výluce v Hrušově.

Moravská Ostrava II

UKONČENÁ

V souvislosti s výstavbou nabíjecí stanice elektrobusů na ul. Valchařské došlo po celou dobu prázdnin 2022, tedy od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 ke změně organizace provozu linek č. 32, 33, 34, 49, 52, 56, 66, 67 a 68, které standardně obsluhují zastávku Křižíkova. Tyto linky byly po uvedené období ukončeny v zastávce Sad B. Němcové. Opačnou počáteční zastávkou pak byla zastávka Vozovna trolejbusů, odkud spoje pokračovaly ul. Suchardovou a Nádražní do zastávky Muglinovská a dále po své trase.

S ohledem na nezahájení prací na výstavbu nabíjecí stanice byla výluka prodloužena až do 10. 12. 2022.

Krásné Pole

UKONČENÁ

V souvislosti s rekonstrukcí ul. Družební došlo po celou dobu prázdnin 2022, tedy od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 ke změně organizace provozu linky č. 46, která tak byla ovlivněna nejen rekonstrukcí tramvajové trati na ul. Opavské a rekonstrukcí ul. Heleny Salichové v Polance, ale také touto uzavírkou.

Linka v obou směrech neobsluhovala zastávky Zauliční a Družební, tzn., že při jízdě do Krásného Pole jela ze zastávky Krásné Pole,střed na zastávku Krásné Pole,škola, Pohoří a na konečnou zastávku Krásné Pole. Při cestě zpět jela ze zastávky Hájkovická na zastávku Krásné Pole,střed a dále po své trase.

S ohledem na prodloužení prací byla výluka prodloužena do 4. 9. 2022!

Polanka II

UKONČENÁ

Z důvodu rekonstrukce ul. Heleny Salichové v Polance došlo od 1. 7. 2022 ke změně provozu autobusových linek č. 46, 59 a 76. Linky č. 46 a 59 byly vedeny ve směru do Svinova v případě linky č. 46 a ve směru na Dubinu a do Vítkovic v případě linky č. 59 odklonem po ul. 1. května, kde také obsloužily přemístěné zastávky Polanka, střed a Horní Polanka. Linka č. 76, resp. její spoje zajíždějící na Hraničky byly taktéž vedeny po ul. 1. května, kde obsloužily zastávku Horní Polanka při jízdě ve směru do Klimkovic. Výluka bude ukončena dne 4. 8. 2022 v 8.00 hod..

Petřkovice

UKONČENÁ

Od pondělí 3. 10. 2022 probíhala havarijní oprava a rekonstrukce zatrubnění Petřkovického potoka pod ulicí Hlučínskou v centrální části Petřkovic. Uvedená rekonstrukce způsobila značný zásah do provozu městské hromadné dopravy, jelikož standardní průjezd přes střed Petřkovic, tedy přes zastávku Petřkovice, náměstí nebyl možný.

Autobusové linky č. 56, 67 a 68 byly odkloněny po silnici I/56, tedy tzv. Nové Hlučínské ul. Náhradou za odkloněné linky č. 56, 67 a 68 byla posílena autobusová linka č. 52 spoji vedenými v úseku zastávek Vozovna trolejbusů/Sad B. Němcové - Petřkovice, lékárna - Šilheřovická. Taktéž byla zavedena náhradní doprava linkou X56 vedená v trase Ludgeřovice, Nádražní - Ludgeřovice, kostel - ... - Ludgeřovice, Motel TAXI. Autobusová linka č. 56 navíc všemi spoji zastavovala také v zastávce Ludgeřovice, Nádražní ve směru do Hlučína.

V brzných ranních a večerních hodinách, resp. o víkendech byly vybrané spoje linek č. 56 a 68 vedeny závlekem přes zastávku Ludgeřovice, Motel TAXI.

Výluka byla ukončena dne 19. 12. 2022.

Hlučín

UKONČENÁ

Od pondělí 31. 10. 2022 od 5.00 hod. do soboty 5. 11. 2022 probíhala oprava povrchu vozovky ul. Zahradní v Hlučíně.

S ohledem na uvedené byla po tuto dobu linka č. 66 za zastávky Hlučín,pneuservis vedena přes zastávku Hlučín,U Kuchaře na zastávku Hlučín,aut.nádr., kde byla ukončena. Linka tak neobsluhovala zastávku Hlučín,žel.st..


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

1. března 2023

Toplist