Rekonstrukce tramvajové trati Telekomunikační škola - VŠB-TUO

Dne 12. 11. 2021 vypsal Dopravní podnik Ostrava a.s. zakázku na rekonstrukci tramvajové trati na ul. Opavské mezi křižovatkami s ulicemi Martinovskou a 17. listopadu s názvem PJD na ul. Opavská II. Jak už název vypovídá, bude se jednat o celkovou rekonstrukci tramvajové trati, kdy bude posléze tramvajový svršek tvořen tzv. pevnou jízdní dráhou shodné konstrukce systému W-tram, který již byl použit např. při rekonstrukci tratě na ul. Výškovické. Zrekonstruovány budou taktéž zastávky Telekomunikační škola, Poruba, vozovna a VŠB-TUO ve směru do centra města.

Oproti původním předpokladům, kdy měla být rekonstrukce rozdělena do dvou etap, se nakonec bude jednat o etapu jednu, která kompletně proběhne během letních měsíců roku 2022.

Souprava vozů T3SUCS v čele s vozem ev. č. 916 přijíždí na vůbec prvním posilovém spoji do nástupní zastávky Poruba vozovna | 1. května 2015 | Martin Večeřa STADLER Tango NF2 ev. č. 1738 v úseku mezi zastávkami Telekomunikační škola a Třebovická | 2. března 2021 | Radim Klement Do zastávky Telekomunikační škola se blíží souprava vozů T3R.P. v čele s vozem ev. č. 995 | 6. ledna 2022 | Marek Mantič

Dopravní podnik Ostrava a.s. původně předpokládal, že ho zakázka vyjde na 250 mil. Kč. Nakonec byla zakázka zadána společnosti TSS GRADE, a.s. Ta 1. etapu mezi ulicemi Martinovskou a Porubskou zrealizuje za 141 289 000,13 CZK Kč bez DPH a 2. etapu mezi ulicemi Porubskou a 17. listopadu za 95 395 031,29 Kč bez DPH. Celkem tedy komplexní rekonstrukce této cca 1600 m dlouhé trati vyjde dopravní podnik na 236 684 031,42 Kč bez DPH.

Stav rekonstrukce tramvajové trati na Opavské ulici v polovině července roku 2022 | 18. července 2022 | Miroslav Puchalter

Rekonstrukce probíhala poměrně rychlým tempem taktéž o víkendech a při blížícím se konci srpna také v nočních hodinách, což bylo následováno stížnostmi občanů na rušení nočního klidu. I tak se však poslední den výluky, tedy ve středu 31. 8. 2022, nalézela stavba ve značně rozpracovaném stavu.

Stav tramvajové tratě na ul. Opavské od zastávky VŠB-TUO | 31. srpna 2022 | Miroslav Puchalter Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7862 nasazený na linku NAD před křižovatkou ulic Opavská a 17. listopadu | 31. srpna 2022 | Miroslav Puchalter Pohled na výjezd z tzv. horní brány porubské vozovny | 31. srpna 2022 | Miroslav Puchalter Pohled na mezizastávkový úsek VŠB-TUO - Poruba,vozovna | 31. srpna 2022 | Miroslav Puchalter Pohled k zastávce Poruba,vozovna | 31. srpna 2022 | Miroslav Puchalter Pohled k zastávce Poruba,vozovna | 31. srpna 2022 | Miroslav Puchalter Pohled na prostor křižovatky ulic Opavská a Porubská | 31. srpna 2022 | Miroslav Puchalter Pohled směrem k zastávce Telekomunikační škola | 31. srpna 2022 | Miroslav Puchalter Pohled na trať od zastávky Telekomunikační škola ve směru k zastávce Poruba,vozovna | 31. srpna 2022 | Miroslav Puchalter Vůz STADLER Tango NF2 ev. č. 1722 projíždí staveništěm | 31. srpna 2022 | Miroslav Puchalter Vůz Stadler Tango NF2 ev. č. 1722 po průjezdu rekonstruovaným úsekem | 31. srpna 2022 | Miroslav Puchalter

Organizace provozu

Výluka tramvajové dopravy pro úsek Třebovická - Poruba, vozovna - Poruba, Vřesinská - Budišovice, Zátiší proběhla od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022. Po uvedenou dobu byl provoz organizován následovně:

3
linka byla ze zastávky Třebovická odkloněna na konečnou zastávku Dílny DP Ostrava.
v souvislosti s probíhající výlukou na ul. Plzeňské byla nadále ve směru z Poruby vedena místo linky č. 11 na konečnou zastávku Zábřeh.
4
linka byla ukončena na zastávce Hulváky, odkud pokračovala jako linka č. 7, resp. 17.
Ve směru do Martinova bylo možné využít spoje linek č. 7, 8 a 17.
V nočním provoz byl provoz linky zachován do Martinova.
5
linka byla v celé trase nahrazena spoji NAD
7
linka byla ze zastávka Třebovická vedena do zastávky Martinov.
V dopoledních hodinách v pracovní dny pokračoval ze zastávky Nová Ves, vodárna každý druhý spoj linky
jako linka č. 4 dále do centra města.
8
linka byla ze zastávky Třebovická vedena na zastávku Martinov.
17
linka byla ze zastávky Třebovická vedena do zastávky Martinov.
Každý druhý spoj linky pokračoval ze zastávky Nová Ves, vodárna jako linka č. 4 dále do centra města.
NAD
linka náhradní dopravy za tramvaje byla zavedena v úseku Třebovická - ... - Poruba, vozovna - ... - Poruba, Vřesinská.
NAD5
linka náhradní dopravy za tramvaje linky č. 5 byla zavedena v úseku Poruba, Vřesinská - ... - Budišovice, Zátiší.
43
v souvislosti s tramvajovou výlukou byla vedena v trase Poruba, Opavská - ... - Slavíkova - Bajkalská - Třebovická -
(Svinov, nádraží) - Řecká - Mongolská - Jižní svahy - Kubánská - Bytostav - Oblouk - <Věžičky< - Poruba, Alšovo nám.
46
linka byla pouze ve směru do Krásného Pole vedena ze zastávky Nezvalovo náměstí odklonem přes zastávky Poruba, Alšovo nám.
a VŠB-TUO na zastávku Pustkovecká a dále po své trase.
434849
linky obousměrně obsluhovaly také zastávku Třebovická.
3537394954
linky ve směru do Poruby obsluhovaly zastávku Nová Ves, vodárna ležící na ul. 28. října,
linky v tomto směru neobluhovaly zastávku na ul. Mariánskohorské.
Řidiči jiných dopravců

Pravděpodobně s ohledem na nedostatek řidičů z důvodu vyšší nemocnosti a zvýšených požadavků na dovolené v letním období byl provoz náhradní autobusové dopravy delegován a objednán u dopravce ČSAD Havířov a.s. v rozsahu 106 639,428 vozových kilometrů (včetně manipulačních jízd) v pracovních dnech, a to za období od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022. Oproti minulým výlukám však řidiči dopravce ČSAD Havířov a.s. nevyužívali své autobusy, ale autobusy pro tento účel zapůjčené DPO v počtu 10 kusů, přičemž 2 z vozů byly určeny jako záložní. Nutno říci, že se na výluce nepodíleli pouze řidiči výše uvedeného dopravce, ale také řidiči dopravců společností Transdev Morava a.s. a Z-group bus a.s. Prakticky to znamenalo, že řidiči dopravce Transdev Morava a.s., resp. Z-group bus a.s. jezdili pro ČSAD Havířov, který uvedené spoje NAD zajišťoval pro Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dopravce ČSAD Havířov a.s. za uvedenou službu ostravskému dopravnímu podniku nabídnul cenu 34,19 Kč bez DPH za 1 vozový kilometr. Pokud tedy řidiči dopravce ujeli výše uvedený počet kilometrů, vyšla celá transakce DPO na 3 646 tis. Kč bez DPH. Nutné je doplnit, že požadovaný rozsah kilometrů mohl DPO změnit, což se i stalo v souvislosti s upraveným jízdním řádem NAD platným od 4. 7. 2022. Konečná částka tak byla nakonec odlišná.

Vůz Solaris Urbino 18 ev. č. 7805 přijíždí do zastávky Hlavní třída | 1. července 2022 | Jan Bernat Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7852 čeká na svůj signál volno v křižovatce ulic Opavská a 17. listopadu | 18. července 2022 | Miroslav Puchalter Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7855 opouští zastávku VŠB-TUO jako spoj NAD | 18. července 2022 | Miroslav Puchalter Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7857 přijíždí do konečné zastávky Poruba, Vřesinská | 18. července 2022 | Miroslav Puchalter Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7871 přijíždí do konečné zastávky Poruba, Vřesinská | 18. července 2022 | Miroslav Puchalter Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7855 přijíždí do konečné zastávky Poruba, Vřesinská | 18. července 2022 | Miroslav Puchalter

Pro uvedenou objednávku zapůjčil DPO dopravci ČSAD Havířov vozy Solaris Urbino 18 ev. č. 7804, 7805 a 7806 a taé dalších 7 vozů Solaris Urbino 18 CNG v karoserii 3. generace.

Zprovoznění

Zprovoznění tramvajové tratě se odehrálo k 1. 9. 2022 ve značně nedokončeném stavu. ten se projevoval zejména v prostorech zastávek, kde nadále probíhaly zásadní práce. Nebylo instalováno zábradlí, ani přístřešky. zastávky nebylyy vybaveny ani původními informačními panely a cestujícím tak sloužily pouze informace na dočasných označnících.

Stav po rekonstrukci tramvajové tratě na Opavské ul. u zastávky VŠB-TUO | 17. září 2022 | Martin Večeřa Astra ev. č. 1202 přijíždí po rekonstruované trati na Opavské ul. do zastávky VŠB-TUO | 17. září 2022 | Martin Večeřa Kolejová křižovatka při výjezdu z tzv. horní brány porubské tramvajové vozovny po vykolejení | 17. září 2022 | Martin Večeřa Místo styku travních koberců s krytem z rozchodníků | 17. září 2022 | Martin Večeřa STADLER Tango NF2 ev. č. 1702 projíždí po trati na ul. Opavské | 17. září 2022 | Martin Večeřa

Provoz tramvají byl navíc pracemi v kolejišti zpožďován. Nevyhnuly se mu ani mimořádné situace, kdy dne 10. 9. 2022 ve večerních hodinách došlo k vykolejení tramvajového vozu STADLER Tango NF2 ev. č. 1722 při výjezdu z porubské tramvajové vozovny.

Vykolejení

Dne 10. 9. 2022 došlo ve večerních hodinách k vykolejení tramvajového vozu STADLER Tango NF2 ev. č. 1722. Důvodem byla technická závada na kolejovém křížení při výjezdu z porubské tramvajové vozovny tzv. horní bránou. Uvedená situace byla řešena zajištěním výjezdu tramvajových vlaků hlavní bránou s tím, že zastávka pro tyto spoje byla přemístěna na ul. Sokolovskou. Oficiálně byla uvedená informace zveřejněna ostravským DP až ve středu 14. 9. 2022.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

17. září 2022

Toplist