Změny v dopravě od 1. 9. 2021

Letošní změny v září se dotknou zejména oblasti města Klimkovic a městských obvodů Polanka a Krásné Pole. V průběhu posledního roku vzniklo v městském obvodu Krásné Pole mnoho staveb s cílem prodloužení autobusové linky č. 46 na konečnou zastávku Krásné Pole, tedy k zastávce tramvaje. Zároveň po uvedenou dobu docházelo k dolaďování změn v jízdních řádech v městském obvodu Polanka a také ve městě Klimkovice. Zásadní změny uvádíme v přehledu níže:

46
linka je nově vedena v trase: Polanka - ... - Krásné Pole, střed - >Záuliční> - Družební - <Záuliční< -
>Krásné Pole, škola> - <Hájkovická< - Pohoří - Krásné Pole.
53
linka je zrušena a nahrazena linkou č. 59
59
linka je v trvalém stavu prodloužena ze zastávky Polanka po trase linky č. 53 na konečnou zastávku Svinov, mosty.
Ve směru do Svinova linka navíc obsluhuje zastávku Klimkovice, centrum. Z důvodu výluky mezi Polankou a Starou Bělou je však
linka rozdělena na linky 59A vedenou z Vítkovic do Proskovic a linku 59B vedenou z Hraniček do Svinova.
64
linka již neplní hlavní úlohu ve spojení Svinova, Klimkovic a Sanatorií. Hlavní úlohu převezme linka č. 76.
76
linka je nově vedena v trase: Svinov, mosty - ... - Polanka, U Cihelny (- Horní Polanka - Hraničky - Horní Polanka - Polanka, střed -)
- U Dluhoše - ... - Polanka - ... - Klimkovice, centrum - ... - Klimkovice, Hýlov, Sanatoria.
Pohoří
nová autobusová zastávka v Krásném Poli u křižovatky s ulicí Pohoří
Krásné Pole
nová autobusová zastávka v Krásném Poli u tramvajové zastávky

Mimo výše uvedených změn budou nadále probíhat významné výluky v autobusové dopravě. Jedná se o výluky v Porubě, Plesné, v Morasvké Ostravě a v Radvanicích. S uvedenou změnou započne výluka mezi Polankou a Starou Bělou a také v Přívoze. O těchto výlukách budeme ještě samostatně informovat.

Zároveň dochází také ke změně v jízdních řádech dalších linek. Uvedené změny naleznete přímo na stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s. Patří mezi ně například zkrácení provozu tramvajových linek č. 6 a 10 v odpolední dopravní špičku.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

20. srpna 2021

Toplist