Autobusové a trolejbusové výluky v roce 2023

V roce 2023 bude autobusový provoz opět poznamenán rozsáhlou stavební činností. Z tohoto důvodu navazujeme na články z let 2021 a 2022.

Nová Bělá

Výluka přechází z roku 2022.

Další zásadní etapa započala v sobotu 6. 11. 2021. Důvodem je opětovně rekonstrukce kanalizace a s tím související uzávěra ulice Mitrovické v dosti dlouhém úseku mezi hřižovatkami s ulicemi Hrabovská a Krmelínská. Z tohoto důvodu není možné v tomto úseku provozovat autobusovou dopravu, což mělo za následek úpravy tras linek č. 50 a 55.

Linka č. 50 je provozována pouze v úseku Porážková - ... - Hrabůvka, Poliklinika, v dalším úseku na zastávku Nová Bělá, Krmelínská je nahrazena linkou č. 55.

Linka č. 55 je vedena odklonem. Ze zastávky Žižkovská zpět na kruhovém objezdu na ul. Prodlouženou, následně na ul. Mítrovickou na zastávku Nová Bělá, křižovatka, vybrané spoje jsou následně vedeny přes zastávku Nová Bělá, Krmelínská na zastávku U Balcara a dále po své trase. Zpětná trasa je shodná.

Solaris Urbino 10 ev. č. 7524 v konečné zastávce linky x55 Mitrovice | 9. února 2022 | man55lava/lnet9

Pro obsluhu Mitrovic je zavedena náhradní doprava ve formě linky X55 vedené ze zastávky Žižkovská po trase linky č. 55 na konečnou zastávku Mitrovice. Zpětná trasa je shodná.

Od 30. 3. 2023 (6.00 hod.) do 6. 4. 2023 (6.00 hod.) je výluka navíc ovlivněna opravou povrchu dálnice D56. Z uvedeného důvodu je linka X55 vedena ve směru do Mitrovic odklonem mimo zastávku Hrabovská.

Moravská Ostrava

Výluka přechází z roku 2022.

Dlouhodobé problémy s parkováním v okolí městské nemocnice způsobily nutnost vybudování parkovacího domu v místě původního parkoviště. Od pondělí 14. 6. 2021 tak není možné užívat zastávku Městská nemocnice linky č. 99 umístěnou na ul. Odboje. Z tohoto důvodu dochází ke změně trasy linky č. 99 a k přemístění zastávky Městská nemocnice na ul. Hornopolní.

Po obsluze zastávky Karolina linky č. 99 nově odbočí vpravo na rampu na ul. Cingrovu, dále vlevo na ul. Českobratrskou, kde obslouží zastávku se shodným názvem, vlevo na ul. Hornopolní, kde obslouží za hlavním vjezdem do nemocnice umístěnou přesunutou zastávku Městská nemocnice, dále vlevo na ul. Nemocniční a vpravo na ul. Cingrovu a dále po své trase.

V souvislosti se snížením počtu parkovacích míst u nemocnice dochází taktéž ke zřízení zastávky Porážková umístěné pod mosty Českobratrské ulice určené pro linku č. 50. Linka v uvedeném místě standardně přestávkuje, aktuálně však bude trasa z předchozí zastávky Českobratrská určena i pravidelným cestujícím. Účelem prodloužení linky č. 50 je možnost převozu cestujících, kteří svá auta odstaví v prostoru parkoviště u bývalého Bauhausu.

Výstupní a nástupní zastávka Porážková na stejnojmenné ulici | 13. června 2021 | Martin Večeřa Označník nástupní zastávky Porážková linky č. 50 | 13. června 2021 | Martin Večeřa
Šenov

Od neděle 5. 3. 2023 dochází k další etapě rekonstrukce ul. Frýdecké v Šenově a Václavovicích.

Autobusové linky č. 28 a 71 jsou ze zastávky Šenov, Škrbeň vedeny přes Šenov, Volenství na zastávku Václavovice, střed, kde jsou ukončeny. V úseku (Bartovice, Ještěrka)Šenov, náměstí – Šenov, Škrbeň – Šenov, Lapačka – Šenov, U Pekárny – Šenov, křiž.k Dolní Datyni a zpět je zavedena náhradní linka X28.

Příměstské linky č. 369, 387, 460 a 990 jsou vedeny odklonem přes Kaňovice a Dolní Datyně. Linky tak mají upravený jízdní řád s delší jízdní dobou. Zároveň je upraven jízdní řád linky č. 383, která trvale nově obsluhuje úsek ulice Šrkbeňské v Šenově, ale vlivem výluky má taktéž upravený jízdní řád. Zastávku Havířov, Dolní Datyně, točna J. Kotase tak obsluhuje pouze vybranými spoji.

Polanka a Stará Bělá

Z důvodu rekonstrukce mostu přes Odru v Polance dochází od 5. 3. 2023 ke změně jízdních řádů autobusových linek č. 26 a 59. Na lince č. 26 jsou vedeny spoje z Vítkovic do Proskovic přes Starou Bělou náhradou za přetrasované spoje linky č. 59. Linka č 59 je pak vedena ze zastávky Dolní Polanka přímou trasou přes zastávku Výškovická na zastávku Ředitelství Vítkovic a dále po své trase.

Aby bylo zachováno spojení pro cestující linky č. 59 ve směru do Hrabůvky a Hrabové, obsluhuje nově zastávku Výškovická i linka č. 78.

Slezská Ostrava

Z důvodu rekonstrukce kanalizace na ul. Podzámčí dochází od 5. 3. 2023 k přetrasování autobusové linky č. 92 mimo tuto ulici. Linka č. 92 tak bude vedena ulicí Frýdeckou a obslouží náhradou za zastávky Důl Zárubek a Hradní náměstí zastávku U Hradu.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

27. března 2023

Toplist