Rychlonabíjecí stanice elektrobusů
Svinov

V souvislosti s výběrovým řízením na dodávku dvou elektrobusů vyrostla během několika měsíců v prostoru odstavných autobusových stání terminálu Svinov mosty také nabíjecí stanice. Výstavbu stanice zastřešovala společnost Ekova Electric a.s., která se stala výhercem výběrového řízení, kterého součástí mimo jiné také byla právě její výstavba a zprovoznění.

Dopravní podnik Ostrava a.s. v zadávací dokumentaci požadoval dobíjení dle stanovené volně dostupné standardizace pro připojení technologií kontaktního rychlonabíjení, ve smyslu dohody společností Irizar, Solaris, VDL, Volvo, ABB, Heliox a Siemens, ke které došlo již v březnu roku 2016. Prakticky to znamená výstavbu standardizované nabíjecí stanice průběžného dobíjení, která je kompatibilní s vozidly, která tomuto standardu taktéž odpovídají. Mezi typické prvky standardu například patří umístění sběracího zařízení na střeše vozidla v jeho přední části, přičemž sběrací zařízení se skládá ze speciálních ližin. Nabíjecí stanice slouží prozatím k rychlodobíjení trakčních baterií dvou elektrobusů Ekova Electron 12 přizpůsobených tomuto typu nabíjení. Pi úpravě komunikace nabíjecí stanice s elektrobusy bude stanice sloužit také pro nabíjení 24 nových elektrobusů.

Podmínky pro funkčnost nové nabíjecí stanice zahrnovaly schopnost jednoho nabíjecího ramene stanice 15x za 24 hodin dobít trakční akumulátory tak, aby tyto umožnily vozidlu dojezd minimálně na vzdálennost 30 km při denním výkonu vozidla minimálně 350 km, přičemž délka jednoho cyklu nabíjení nesmí překročit 10 minut, a to i v případě vytápění či klimatizování prostoru pro cestující.

Stanice začala v prostoru obratiště Svinov mosty růst v červenci letošního roku, přičemž první testy s vozidly započaly na začátku srpna roku 2018. Na konci srpna byla stanice dokončena a započala testovací fáze nových elektrobusů.

Pro napájení nabíjecí stanice slouží trafostanice připojená na přípojku o vysokém napětí 3 x 22kV vedené z měnírny XVII Svinov, která dosud sloužila pouze tramvajovému provozu. Transformátor následně zajistí změnu napětí na 3 x 400V střídavých, které slouží průběžnému dobíjení elektrobusů s výkonem až 450 kW.

Prostor nabíjecí stanice v terminálu Svinov mosty, nejblíže trafostanice | 5. srpna 2018 | Martin Večeřa Pohled na dobíjecí konzoli | 5. srpna 2018 | Martin Večeřa Detail nabíjecí stanice | 5. srpna 2018 | Martin Večeřa Celkový pohled na odstavná stání terminálu Svinov mosty s nabíjecí stanicí v procesu kompletace | 5. srpna 2018 | Martin Večeřa

Pravidelného provozu se první stanice dočkala v pátek 26. 10. 2018.

Prostor stanice ultrarychlého nabíjení ve Svinově | 26. října 2018 | Martin Večeřa Informace o stanici ultrarychlého nabíjení | 26. října 2018 | Martin Večeřa Celkový pohled na stanici ultrarychlého nabíjení určenou k dobíjení elektrobusů pro linku č. 64 | 26. října 2018 | Martin Večeřa

Celková částka za výstavbu nabíjecí stanice včetně trafostanice byla dodavatelem stanovena na 12 165 291,- Kč bez DPH.

Hranečník

V souvislosti s výběrovým řízením na dodávku 24 elektrobusů vyroste v prostoru terminálu Hranečník dobíjecí stanice shodné technologie připojení jako je tomu v případě dobíjecí stanice Svinov. To bude umožňovat nabíjení všech typů elektrobusů se standardizovanou technologií kontaktního rychlonabíjení včetně vozů Ekova Electron 12.

Stanice o jednom nabíjecím rameni bude umožňovat 15x za 24 hodin dobít trakční akumulátory tak, aby tyto umožnily vozidlu dojezd při denním výkonu vozidla minimálně 350 km, přičemž délka jednoho cyklu nabíjení nesmí překročit 10 minut. Stanice bude umístěna v prostoru prvního stání odstavné plochy terminálu Hranečník po pravé straně této odstavné plochy.

Vybudování nové dobíjecí stanice je součástí výše uvedeného výběrového řízení, přičemž tuto stanici dodá shodný konečný dodavatel, jako tomu bude v případě 24 nových elektrobusů. Stanice na Hranečníku musí být uvedena do provozu nejpozději v den dodání prvních 8 nových elektrobusů. Součástí zakázky však není výstavba propojovací kabelové trasy z měnírny XIV Hranečník a úpravy této měnírny. Subdodavatelem, který fyzicky dodá dobíjecí stanici typu SICHARGE UC s pantografem o špičkovém dobíjecím výkonu 400 kW se stane společnost Siemens Smart Infrastructure. Dobijecí stanici bude možné ovládat vzdáleně, přičemž samotný proces dobíjení bude řízen automaticky. Společnost Siemens Smart Infrastructure dodá také vysokonapěťové suché transformátory. Informace o dodávce dobíjecích stanic lze nalézt v tiskové zprávě společnosti Siemens.

Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 27. 7. 2020 vypsal zakázku na přípravu projektové dokumentace pro umístění dobíjecí stanice, tedy právě pro přípravu dokumentace pro kabelovou trasu a úpravu příslušné měnírny. Projektová dokumentace počítá s dimenzováním kabelové trasy pro budoucí výstavbu také druhého nabíjecího ramene. Toto výběrové řízení však bylo 23. 10. 2020 zrušeno. Následně si dokumentaci DPO vypracoval sám.

Zakázku na stavební práce vypsal Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 24. 9. 2021.

grafika dodávky nabíjecích stanic Siemens Hranečník a Valchařská | 15. dubna 2021 | Siemens
Zdroj: tisková zpráva Siemens, 15. 4. 2021

Valchařská

V souvislosti s výběrovým řízením na dodávku 24 elektrobusů vyroste nabíjecí stanice taktéž v prostoru odstavné plochy Valchařská. Shodně jako v případě dobíjecí stanice Svinov bude i stanice Valchařská umožňovat nabíjení všech typů elektrobusů se standardizovanou technologií kontaktního rychlonabíjení včetně vozů Ekova Electron 12.

Jednotlivá ramena stanice o třech nabíjecích ramenech bude umožňovat 15x za 24 hodin dobít trakční akumulátory tak, aby tyto umožnily vozidlu dojezd při denním výkonu vozidla minimálně 350 km, přičemž délka jednoho cyklu nabíjení nesmí překročit 10 minut. Aktuálně je předpokládáno, že bude stanice umístěna na ul. Valchařské v prostoru odstavných stání autobusů, jednotlivá ramena budou od sebe umístěna ve vzdálenosti 25 m. Umístění však může doznat změn.

Vybudování nové dobíjecí stanice je součástí výběrového řízení na dodávku nových elektrobusů, přičemž tuto stanici dodá shodný konečný dodavatel, jako tomu bude v případě 24 nových elektrobusů. Stanice v prostoru odstavné plochy Valchařská musí být uvedena do provozu nejpozději v den dodání druhé dodávkynových elektrobusů čítající 10 vozů. Součástí zakázky však není výstavba rozvodny určené k dovedení vysokém napětí 3 x 22kV. Shodně jako v případě stanice na Hranečníku se subdodavatelem, který fyzicky dobíjecí stanice dodá, stane společnost Siemens Smart Infrastructure. Dobijecí stanice typu SICHARGE UC s pantografem o shodném špičkovém dobíjecím výkonu 400 kW bude možné taktéž ovládat vzdáleně. Veškeré parametry budou shodné se stanicí na Hranečníku. Společnost Siemens Smart Infrastructure tak ke stanicím dodá také vysokonapěťové suché transformátory. Informace o dodávce dobíjecích stanic lze nalézt v tiskové zprávě společnosti Siemens.

Dopravní podnik Ostrava a.s. dne 27. 7. 2020 vypsal zakázku na přípravu projektové dokumentace pro umístění dobíjecí stanice, tedy právě pro přípravu dokumentace pro výstavbu předávací stanice (rozvodny) a také pro výstavbu sociálního zázemí řidičů. Toto výběrové řízení však bylo dne 23. 10. 2020 zrušeno shodně, jako tomu bylo v případě výběrového řízení na zřízení dokumentace pro připojení stanice Hranečník. Dne 21. 12. 2020 však bylo vypsáno výběrové řízení nové o shodných parametrech, které však bylo taktéž zrušeno.

Zakázka na vypracování projektové dokumentace k předávací stanici a kabelové trase byla nakonec na konci března roku 2021 zadána společnosti ENPRO Energo s.r.o.


© MHD-Ostrava 2005 - 2021
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

9. října 2021

Toplist