VarioLF

Vozy VarioLFR.E ev. č. 1331 a 1332 ve smyčce Zábřeh | 22. června 2020 | Martin Grussmann

VarioLFR.E

Nástupce legendárních tramvají T3 z produkce bývalé Tatry Smíchov. Tento vůz se stal základem pro celou rodinu tramvají Vario. Jako projekt nového vozu vznikal v letech 2003-2004, přičemž první vůz této koncepce se poprvé představil na ostravských kolejích pod ev. č. 1311 v roce 2005.

Původ tohoto typu tramvaje lze vyčíst lépe z původního typového označení T3R.EVN. Jak samo napovídá, typ vychází z původní tramvaje T3 smíchovského výrobce Tatra. Příčinou vzniku nového typu byla nízkopodlažnost, tzn. snížení podlahy na úroveň 350 mm nad TK (výška zvýšeného nástupního ostrůvku). Tato úprava si vyžádala prodloužení karoserie vozu o délku „jednoho okna“, cca o 1 m. Díky čemuž vznikl ve střední části vozu prostor vhodný pro nástup osob s omezenou schopností pohybu a k přepravě kočárků. Celý skelet vozu, pocházející od firmy KOS (Krnovské opravny a strojírny), se skládá ze skříně a čel. U ostravské verze je skříň provedena v novém designu akademického sochaře Františka Pelikána.

V ústředních dílnách je tento přivezený skelet dodatečně povrchově upravován, neboť se při prohlídkách prvních vozů zjistilo, že do profilů okenních sloupků zatéká voda a následně se na karoserii projevuje koroze. Dále je nalakován do standardního barevného schématu tramvají řady Vario (modrý základ s bílými vlnami a žlutými dveřmi). První dva vozy (ev. č. 1311 a 1312) byly však zhotoveny v prototypovém červeno-šedém laku k prezentačním účelům (dnes již jsou ve standardním ostravském nátěru).

Po lakování je přistaven k instalaci interiéru a kabeláži, poté je vybaven elektrickou výzbrojí včetně s ní souvisejícími přístroji a na závěr je vybaven sběračem elektrického proudu firmy Stemmann, používán je typ Fb800 (výjimku tvoří prototypy, které byly osazeny typem Fb500). Během kompletace probíhá repase původních podvozků z tramvají T3. Touto repasí vzniká podvozek s dvojím vypružením označený jako KOMFORT. Výzbroj s rekuperací je umístěna na střeše vozu v kontejnerech. K pohonu jsou určeny trakční asynchronní motory o celkovém výkonu 360 kW.

Po dokončení této modernizace, i když z původního vozu zbylo pramálo dílů a v podstatě se jedná o novostavbu, je vůz přistaven do seřizovací haly rovněž v ústředních dílnách DP. Zde se tramvaj připravuje k předání na provozovnu dolaďováním softwaru a nalepením všech provozem vyžadujících údajů, tj. evidenční čísla, loga, apod. Ještě před uvedením do provozu s cestujícími jsou provedeny nezbytné zkušební jízdy.

Tento modernizační program probíhal od roku 2005, kdy byly do provozu uvedeny dva první vozy ev. č. 1311 a 1312. Během let této modernizace se jednotlivé vozy od sebe vzájemně liší, např. barevným schématem, pantografem, plentami, kabinou řidiče, typem dveří, počtem sedadel v nízkopodlažní části, umístěním vnějšího bočního panelu BUSE, apod. Tento typ se stává pilířem obnovy vozového parku ostravských tramvají.

V roce 2009 Dopravní podnik Ostrava uspěl se svým projektem obnovy vozového parku drážních vozidel a získal tak z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko finanční prostředky na zmiňovanou akci. Podstatná část z celkové sumy 236 mil. Kč byla v letech 2010 až 2013 použita na rekonstrukci 23 původních vozů T3 na nízkopodlažní tramvaje Vario LFR.E (první tramvaj pořízená z tohoto fondu EU je vůz ev. č. 1335). Součástí dotace bylo i pořízení tramvaje Vario LF3/2 (ev. č. 1652). Všechny vozy byly vybaveny elektrickou výzbrojí Europulse od společnosti Cegelec.

VarioLFR.S

V březnu roku 2013 byla zadána společnosti Pragoimex zakázka na modernizaci dalších 11 vozů ev. č. 1358 - 1368, která byla první zakázkou na vozy s výzbrojí Škoda Electric.

V listopadu roku 2013, přesněji ve čtvrtek 7. 11. 2013 vyjel na svou první zkušební jízdu vůz VarioLFR.S ev. č. 1358, následně zažazený do stavu dne 15. 11. 2013. Standardně se na stránkách jednotlivých typů nevěnujeme konkrétním vozům, avšak vůz ev. č. 1358 je výjimečný z několika ohledů. V souvislosti s dalšími vozy, které se s vozem ev. č. 1358 shodují, se tak vozu ev. č. 1358 budeme věnovat blíže.

Cestující si po nástupu do něj všimne hned několika změn oproti starším vozům téhož typu. První, pro ně největší změnou, jsou použitá sedadla, která již nejsou v základu plastová, avšak dřevěná, doplněná o koženkové části. Jejich dodavatelem je společnost MSV interiér sídlící ve Studénce. Druhou podstatnou změnou je využití nových posuvných částí oken, což ve výsledku znamená přece jenom lepší prostředí ve voze v letních dnech, třetí výraznou změnou, které si cestující všimnou, jsou změny v informačním systému pro cestující. Ve voze je využit vnitřní informační panel BUSE BS 170, který cestující bude informovat nejen o příští, konečné a hlavních nácestných zastávkách na trase linky, avšak také o zastávce výchozí, dalších osmi následujících zastávkách v trase linky a také o tarifní zóně příslušné jednotlivým zastávkám. Změnami prošly také LED informační panely BS 120. Ten přední je nově v menší verzi původně určené pro autobusy, ten zadní je nově instalován v 16řádkové verzi. Poslední ze změn, které si mohou cestující všimnout, je instalace mechanické plošiny pro imobilní cestující u prostředních dveří vozidla, která je však nově nikoliv výklopná, avšak výsuvná a z venku se tak jeví stejně jako plošiny elektrické.

Výsuvná mechanická plošina ve voze ev. č. 1358. | 1. prosince 2013 | Aleš Burakowski Interier vozu ev. č. 1358. | 1. prosince 2013 | Aleš Burakowski Prozatím nefunkční informační panel BS170 ve voze ev. č. 1358. | 1. prosince 2013 | Aleš Burakowski

To však nejsou jediné úpravy. Vůz ev. č. 1358 a další jeho následovníci prošli také dalšími úpravami cestující veřejnosti téměř skrytými. Mají celistvé krycí plenty podvozků s jiným mechanismem otevírání, elektronický DOT-LED zobrazovač kurzu a zejména pak asynchronní elektrickou výzbroj společnosti Škoda Electric a.s. doplněnou o nadřazený systém řízení, který lze v případě poruchy vypnout. Po téměř čtyřech letech tak škodovácké výzbroji podlehly po trolejbusech i tramvaje.

S prvními vozy se škodováckou výzbrojí to již vypadalo, že všechny další vozy VarioLFR.S budou téměř totožné. Opak se však stal pravdou a vozy od ev. č. 1362 výše nesou plno odlišností od vozů starších. Zásadní novinkou, které si cestující všimnou ihned ještě před příjezdem vozů do zastávky jsou vnější panely BUSE BS 310 fungující na bázi LED diod s UV filtrem oranžové barvy. S informačním systémem také souvisí nové vnitřní panely na bázi LCD monitoru typu BS 370, které informují cestující o čísle linky, času, příští zastávce, dalších zastávkách v trase linky a konečné zastávce. Tento panel je umístěn v interiéru vozidla na zadní straně bočního panelu BS 310. Jeho nevýhodou je však jeho složitá čitelnost, což dokladuje přiložený snímek. Problematickým se jeví také to, že u textů nejsou zcela žádné popisky. Cestující tak nemusí zcela pochopit, co, který text přesně představuje.

Další novinkou jsou skládací dveře výrobce DOPP TRADE a také větší posuvná větrací část oken, než tomu bylo u vozů ev. č. 1358 - 1361. Vozidla jsou opět vybavena výklopnou plošinou.

Nová verze sedadla výrobce MSV interiér. | 26. července 2014 | Martin Večeřa Vnitřní LCD monitor BUSE BS 370. | 26. července 2014 | Martin Večeřa

Odlišnosti vozů

První nízkopodlažní vůz VarioLF byl zařazen do provozu v květnu roku 2005. Tento typ předznamenal novou modernizační vlnu ve vozového parku ostravských tramvají. Téměř po deseti letech jezdí v provozu přes 50 těchto vozů. Modernizace probíhají každoročně, díky tomu jsou tak tramvaje zařazovány postupně. Negativně se však tato výhoda postupné obnovy projevuje na nejednotnosti provedení jednotlivých vozidel.

Jako výchozí stav bylo zvoleno provedení vozu ev. č. 1311 ve stavu po výrobě.

Karoserie (viditelné prvky):

 • bočnice z ocelového plechu
 • plenty podvozků mají zaoblený profil a nenavazují plynně na nízkopodlažní část
 • okna mají vyklápěcí větrací část
 • masivní dveře se skleněnou výplní přes cca 2/3 plochy a zaoblenými rohy (PARS Komponenty)
 • vnější boční informační panel (BUSE Blansko) umístěn ve 3. okně
 • chladící jednotka vzduchu Trav-l-cool (8 kg, princip odpařování vody)

Elektronika a mechanika:

 • výzbroj Europulse (Cegelec)
 • elektrická výsuvná plošina pro imobilní cestující
 • mezivozový komunikační kabel je veden podél spřáhel a na obou koncích vozu je zapojen v konektoru pod čely
 • pantograf Fb 500 (Stemmann)

Interiér:

 • čalouněná sedadla a žlutá madla
 • neprůhledné výplně oddělující nízkopodlažní a vysokopodlažní část
 • dva vnitřní informační panely BS120 – 8×136 bodů (BUSE)


Následující výpis informuje o zásadních nebo vizuálně zřetelných odlišnostech oproti výchozímu stavu. Jsou uváděny pouze odlišnosti od výroby. Není-li uvedeno jinak, platí vždy změna pro všechny vozy od uvedeného evidenčního čísla výše.

Vozy ev. č. 1311 a 1312 byly shodné a odpovídaly výchozímu stavu.

Od ev. č. 1313 je na vozy instalována mechanická výklopná plošina (Hákem zasunutým do oka na plošině se víko uvolní ze základní polohy a jeho převrácením o více než 180° vznikne nakloněná rovina). Dále je použit jiný pantograf, a to Stemmann Fb 800.

Od ev. č. 1319 jsou používány stále plenty se zakulaceným profilem, nicméně doplněné novou fluidní tvarovkou umístěnou mezi plentou podvozku a karoserií nízkopodlažní části. Mezi nízkopodlažní částí a plentami je tak vytvořen plynulý přechod.

Od ev. č. 1335 mají vozy odlišné dveře. Princip vně výklopných křídel je zachován, ovšem jsou lehčí konstrukce a mají větší plochu skleněné výplně s pravoúhlými rohy, nikoliv zakulacenými. Výplň je rozdělena přepážkou přibližně v úrovni podlahy vozu. Další změnou je umístění vnějšího BUSE panelu do 2. okna ve směru jízdy.

Série ev. č. 1340 – 1344 má namísto neprůhledných bílých výplní oddělující nízkopodlažní část v interiéru průhledné skleněné výplně. (Následující vozy mají opět bílé neprůhledné.)

Od ev. č. 1340 je vnější bočnice nízkopodlažní části karoserie dělená, nikoliv jednolitá. Na exteriéru to lze rozpoznat černou vertikální příčkou (barva dána lepicím tmelem) oddělující segment vozu pod druhým oknem a třetím oknem v nízkopodlažní části.

Od ev. č. 1343 je nahrazena původní chladící jednotka za klimatizační jednotku Konvekta KL 20 E (53 kg, plněna z výroby klimatizační kapalinou).

Od ev. č. 1344 jsou do vozů instalovány plastové sedačky STER MX bez čalounění.

Od ev. č. 1358 se liší provedení zásadně. Osazeny jsou výzbrojí Škoda Electric, mechanickou výsuvnou plošinou, krátkým mezivozovým kabelem s konektory přímo na spřáhlech, plentami karoserie v rovině s karoserií nízkopodlažní části, posuvnou větrací částí oken. V interiéru jsou použity dřevěné sedačky MSV, chromovaná madla. Výplně oddělující nízkopodlažní část jsou opět skleněné průhledné. Vnitřní informační panely jsou instalovány v kombinaci vpředu BS120 (8x120 bodů), vzadu BS120 (16x120 bodů) a novinkou je vnitřní boční panel typu BS 170 (založen na 20znakových displejích) ukazující nácestné zastávky. Kurz linky ukazuje nově DOT/LED panel BUSE.

Od ev. č. 1362 vozy reflektují zásadní změny včetně výzbroje provedené na sérii předcházejících vozů (ev. č. 1358 až 1361) s výjimkou následujících částí a komponent:

 • místo vně výklopných dvoukřídlých dveří jsou použity hliníkové skládací DOPP TRADE (vyžaduje i rozdílné řešení schodů u dveří v interiéru a skříně s pohony nad dveřmi),
 • větrací část oken je nyní větší než dosavadní, zabírá cca 2/5 plochy okna (původní cca 1/4 plochy okna),
 • klimatizační jednotka Konvekta KL 20 E je instalována v nové faceliftované podobě,
 • vnější informační panely jsou nahrazeny typem BS 310 (oproti dosavadnímu typu BS 210 nepoužívá technologii DOT/LET s elektromagnetickými body, ale oranžové LED diody s UV filtrem),
 • vnitřní informační panel je nahrazen typem BS 370 (jedná se o aktivní LCD displej, který je připevněn na vnější boční panel BS 310),
 • vozidla jsou opět vybavena výklopnou plošinou.

Mezi další výrobní změny lze zařadit také:

 • Starší vozy mají zástěnu řidiče v plastovém obložení, u novějších je přiznaný kovový rám s lepenými skly.
 • Starší vozy mají nádobu na písek pod prvním sedadlem ve tvaru krychle a nezávisle na bočnici. Novější pak mají zakulacené vertikální hrany s přilnutím k bočnici.
 • Tvar oranžových obrysových/bočnicových odrazek je u starších vozů obdélníkový, u novějších elipsovitý.

Samozřejmě se nejedná o všechny změny v provedení modernizací. Během provozu byly aplikovány například tyto:

 • Počet sedadel se u jednotlivých vozů může lišit v nízkopodlažní části +/- 1 sedadlo. V průběhu provozu byl díky odebrání jednoho sedadla v této části zvětšen prostor před prostředními dveřmi pro stání a rychlejší výměnu cestujících.
 • Při větších prohlídkách jsou u starších vozů měněny původní bočnice z ocelového plechu za nerezové.
 • U novějších vozů jsou použita topná tělesa Tribotec.
 • U starších vozů byla vyměněna původní brzdová světla za světla v provedení LED.
 • Na vozy ev. č. 1335 – 1342 byly z výroby instalovány chladící jednotky Trav-l-cool, které byly ovšem při prohlídkách (v letech 2012 – 2014) nahrazeny klimatizačními jednotkami Konvekta (od ev. č. 1343 ji vozy dostávají již při výrobě).
 • Podstatnou změnou začaly při prohlídkách procházet všechny vozy původně vybavené čalouněnými sedadly (ev. č. 1311 - 1343). Nově byla do vozidel doplněna sedadla City výrobce C.I.E.B., u vozů byla příslušná madla nahrazena madly v nerezovém provedení. Vybrané vozy tak disponují madly v kombinaci dvou povrchů.

Možnosti řazení souprav

Vozy VarioLFR.S nejsou s původními vozy plně kompatibilní. Do soupravy v kombinaci s vozy VarioLFR.E je lze řadit pouze jako přední vozy. Vozy VarioLFR.S nelze navíc spřahovat s vlečnými vozy VV60LF. Přesný výčet možných kombinací jednotlivých typů vozů je následující:

VarioLFR.E + VarioLFR.E, VarioLFR.S + VarioLFR.S, VarioLFR.S + VarioLFR.E, VarioLFR.E + VV60LF

Souprava v řazení VarioLFR.S + VarioLFR.E byla poprvé nasazena do provozu s cestujícími 19. května 2014 na kurz 7/1 a to v podání vozů 1358 + 1313.
Jízda takovouto kombinovanou soupravou byla z pohledu cestujícího bezproblémová až na malé škubnutí při rozjezdu, kdy pravděpodobně nebyly dokonale synchronizovány okamziky odbrždění obou vozů, což se však běžně stává i u jiných typů.

Změna laku a malá modernizace

V rámci probíhajících oprav vyšších stupňů začaly vozy získávat také nový lak již dle nového barevného schématu. Takto se již v provozu nejdříve objevily vozy ev. č. 1318 (od července 2018) a 1324 (od září 2018). Vozy také obdržely mimo již dříve instalovaných sedadel City výrobce C.I.E.B. také kompletně nová madla v nerezovém provedení. V novém laku následně vyjely také vozy ev. č. 1318, 1324, 1335, 1339, 1341, 1342 a 1348.

Souprava vozů VarioLFR.E ev. č. 1324+1318 projíždí smyčkou Vřesinská | 6. října 2018 | Martin Večeřa Souprava vozů VarioLF ev. č. 1318+1314 opustila zastávku Křižíkova | 29. března 2019 | Petr Bystroň

Mimo výše uvedené probíhá na vybraných vozech VarioLF také tzv. malá modernizace, resp. technické zhodnocení. To se v první fázi dotklo vozů ev. č. 1325, 1326, 1327, 1329, 1331 a 1332, přičemž prvním dokončeným vozem se stal vůz ev. č. 1332 v průběhu dubna roku 2019.

tyto vozy nově disponují několika novými prvky, mezi které patří např.:

 • nový lak dle nového barevného schématu
 • klimatizace pracoviště řidiče
 • inovované dveřní systémy
 • nová madla v prostoru cestujících v provedení z nerezové oceli
 • USB nabíječky v prostoru pro cestující a v kabině řidiče

Inovovanými dveřními systémy se myslí náhrada výklopných dveří dveřmi skládacími, což značně usnadní výhledové poměry řidičům. Dveřní křídla jsou navíc vybavena LED páskami indikujícími stav dveří (otevírání, zavírání).

Oproti dříve nalakovaným vozům ev. č. 1318 a 1324 mají vozy po malé modernizaci mírně odlišné barevné schéma doplněné dalšími černými prvky na čelech včetně pantografu vyvedeného v šedém odstínu.

Důležité je taktéž doplnit, že výše uvedené vozy následně obdržely také klimatizaci prostoru určeného pro cestující, a to na základě dodatečně ukončeného výběrového řízení na dodavatele.

První vozem, který prošel tzv. malou modernizací, se stal vůz ev. č. 1332. Tento se v provozu s cestujícími prvně objevil v pátek 17. 5. 2019, a to na kurzu 11/106/206.

Vůz VarioLFR.E ev. č. 1332 odbočuje na lince č. 11 z prostoru obratiště Nádraží Vítkovice do ulice Na Obvodu. Tramvaj v tento den vyjela poprvé do provozu s cestujícími po malé modernizaci. | 17. května 2019 | Petr Bystroň Vůz VarioLFR.E ev. č. 1332 ve smyčce Hlučínská | 17. května 2019 | Patrik Bilko

Prvním dokončeným vozem po malé modernizaci včetně výbavy klimatizací pro cestující se stal vůz ev. č. 1329. Stalo se tak v 1. polovině března roku 2020.

Interiér vozu VarioLFR.E ev. č. 1329 | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský Pohled do středních dveří vozu VarioLFR.E ev. č. 1329 s doplněnou klimatizací | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský Interiér vozu VarioLFR.E ev. č. 1329 | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský Interiér vozu VarioLFR.E ev. č. 1329 | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský Vůz VarioLFR.E ev. č. 1329 v hale vozovny Moravská Ostrava | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský Interiér vozu VarioLFR.E ev. č. 1329 | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský Pohled na střechu vozu varioLFR.E ev. č. 1329 s doplněnou klimatizační jednotkou pro cestující | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský

Klimatizační jednotka prostoru pro cestující je umístěna na střeše vozidla v jeho zadní části. Ke snížení stropu vozidla v interiéru došlo zejména v jeho nízkopodlažní části, částečně také v jeho částech nalézajících se nad podvozky. To způsobilo také přesun LED informačního panelu v zadní části vozidla o něco blíže zadnímu čelu. Výdechy klimatizace byly instalovány v nízkopodlažní části do stropní části, další jsou instalovány nad prostory schodů do prostorů nad podvozky. Ve vyvýšených částech vozidla jsou výdechy klimatizace instalovány nad reklamní vitríny.

Tzv. malá modernizace včetně výbavy vozů klimatizací prostoru pro cestující následně pokračovala druhou fází s vozy ev. č. 1328, 1330 a 1333. První dvě fáze byly zabezpečovány společností Ekova Electric a.s. Třetí fáze pak bude zabezpečena společností Cegelec a.s. a měla zahrnovat minimálně vozy ev. č. 1334, 1336 - 1338, 1343, 1345, 1346, 1349 - 1357, opčně pak také vozy ev. č. 1311, 1312, 1314 - 1316, 1319, 1320, 1344, 1347, 1358 - 1373. Nakonec však byl proces tecnického zhodnocení společností Cegelec a.s. započat vozy ev. č. 1311, 1316 a 1320.

Dne 4. 8. 2023 byl předán první vůz rekonstruovaný společností Cegelec a.s. Stal se jím prototypový vůz ev. č. 1311. Vůz byl po modernizaci do provozu prvně nasazen dne 8. 9. 2023.

Vůz VarioLFR.E ev. č. 1311 po provedeném technickém zhodnocení před předáním DPO | 2. srpna 2023 | Cegelec Vůz VarioLF ev. č. 1311 v první den svého provozu po modernizaci ve smyčce Dubina | 8. září 2023 | Patrik Bilko V zastávce Hulváky byl zachycen vůz VarioLF ev. č. 1311 po malé modernizaci | 9. září 2023 | Patrik Bilko

Druhým ze zprovozněných vozů byl vůz ev. č. 1316, který s cestujícími po modernizaci prvně vyjel dne 14. 12. 2023.

V první den provozu po modernizaci byl zachycen vůz VarioLF ev. č. 1316 | 14. prosince 2023 | Patrik Bilko Vůz VarioLF ev. č. 1316 opustil zastávku Nádraží Vítkovice | 19. ledna 2024 | Patrik Bilko Vůz VarioLF ev. č. 1316 opustil zastávku Nádraží Vítkovice | 20. ledna 2024 | Patrik Bilko

Třetím a také posledním pak byl vůz ev. č. 1320 dne 12. 2. 2024.

Vůz VarioLF ev. č. 1320 po technickém zhodnocení oddbočuje na lince č. 11 do ul. Svornosti | 13. února 2024 | Patrik Bilko


Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

17. února 2024