Kurz

Kurz linky je organizační jednotka vypravenosti, která má vlastní vozový jízdní řád. Kurz je ekvivalentem v jiných městech používaného slova „pořadí“, avšak v Ostravě je kurz vázán na řidiče, nikoliv na vozidlo.

Kurz je označován dvěma údaji oddělenými lomenou čárou. První údaj označuje linku, ke které je daný kurz přiřazen, přičemž ne vždy musí platit to, že daný kurz je provozován z většiny na spojích linky, ke které je přiřazen. Druhý údaj označuje samotný kurz linky, kterým se budeme zabývat dále. Ten může být u autobusů NAD nahrazen i písmenem X. Údaje lze následně jednoduše zjistit z kurzové tabulky umístěné za sklem kabiny řidiče.

Metodika pro kódy kurzů

Kurz je prakticky kombinací tří numerických znaků XYZ, jejichž hodnota a pozice mají definovaný význam:

První pozice X

- určuje rozlišení směny z hlediska rozdělení dne:

 • 1 = ranní,
 • 2 = odpolední,
 • 3 = noční,
 • 4 = dělená (v Ostravě známá pod slangovým výrazem „trhačka“),
 • 5 = posila závislé trakce (tramvaj, trolejbus),
 • 6 = posila nezávislé trakce (autobus).
Druhá pozice Y

- určuje rozlišení směny z hlediska zvláštních výjimek organizace provozu kurzu, a to s výjimkou označení nočním kurzů:

 • 0 a 1 pro běžný provoz bez výjimek při standardním nástupu řidiče,
  v případě ranní a dělené směny nastupuje řidič ve své kmenové provozovně, v případě odpolední směny nastupuje řidič na trati,
 • 2 = vůz po ukončení ucelené dílčí části směny odstavuje do jiné provozovny než kmenové, ranní výjezd a večerní odstavení je však umístěno standardně do kmenové provozovny,
 • 3 = řidič kurzu nastupuje odlišně od standardního místa nástupu,
 • 4 = ranní výjezd a večerní odstavení kurzu není umístěno do kmenové provozovny.
Třetí pozice Z

- určuje organizační pořadové číslo kurzu buď v rámci kmenové linky denního provozu, nebo v rámci nočního provozu jako celku (zde je kurz označen vzestupným pořadím v rámci nočního provozu jako celku - bez ohledu na příslušnost ke kmenové lince).

Příklady

Pokud má linka v denní vypravenosti 11 celodenních kurzů a 7 kurzů dělených jako posilu ve špičce, pak označení může být následující:

 • dopolední směny: 101 - 111,
 • odpolední směny: 201 - 211,
 • dělené směny: 412 – 418.

Pokud má linka v denní vypravenosti pouze 6 dělených kurzů (v sedle není provozována), přičemž 3 kurzy vypravuje provozovna A, další 3 kurzy provozovna B, ale kurzy po ukončení ranní části směny odstavují všechny do provozovny A, tzn. 3 vozy jsou po ranní špičce umístěny do jiné než kmenové provozovny a z ní opět vyjíždějí na odpolední část směny, pak označení může být následující:

 • 401, 422, 403, 424, 405 a 426, kde kurzy 422, 424 a 426 odpovídají těm kurzům, které po ranní špičce odstavují do jiné než kmenové provozovny.

Pokud řidič dělené směny po ranní části směny vůz neodstavuje, ale na trati jej předává jinému řidiči, který realizuje dopolední směnu řádného kurzu s tím samým vozem, přičemž první řidič pro odpolední část dělené směny přebírá vůz opět na trati od jiného řidiče řádného dopoledního kurzu, příp. vyjíždí na odpolední část dělené směny s jiným vozem přímo z provozovny, pak se takový kurz označuje:

 • 431.

Pokud řidič kmenové provozovny vyjíždí ráno s kurzem kmenové provozovny z jiné než z kmenové provozovny, přičemž kurz následně odstavuje ve své kmenové provozovně, případně opět v provozovně jiné, než kmenové, pak se takový kurz označuje:

 • 441.
Noční, posilové a výlukové kurzy

Pro číselnou řadu nočních kurzů platí pravidla:

 • 301 – 315 = Tramvaje Moravská Ostrava,
 • 316 – 330 = Tramvaje Poruba,
 • 331 – 345 = Trolejbusy,
 • 346 – 360 = Autobusy Hranečník (dříve Fifejdy),
 • 361 – 375 = Autobusy Hranečník,
 • 376 – 399 = Autobusy Poruba.

Pro číselnou řadu posilových kurzů platí pravidla:

 • 501 – 530 = Tramvaje Moravská Ostrava,
 • 531 – 560 = Tramvaje Poruba,
 • 561 – 599 = Trolejbusy,
 • 601 – 630 = neobsazeno (dříve Autobusy Fifejdy),
 • 631 – 660 = Autobusy Hranečník,
 • 661 – 699 = Autobusy Poruba.

Pro číselnou řadu kurzů při výluce platí pro autobusy náhradní dopravy pravidla:

 • X01 – X14 = Tramvaje Moravská Ostrava,
 • X15 – X29 = Tramvaje Poruba,
 • X30 – X39 = Trolejbusy,
 • X40 – X79 = Autobusy Hranečník,
 • X80 – X99 = Autobusy Poruba.

Za X je nutné dosadit 1, 2, 3 nebo 4 podle toho, jestli se jedná o ranní (1), odpolední (2), noční (3) nebo dělenou směnu (4).


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

14. září 2015

Toplist