Sedadla
Historický vývoj

Sedadla cestujících patří neodmyslitelně ke všem dopravním prostředkům veřejné dopravy. Od počátku jejich existence byla vozidla ve většině případů vybavována dřevěnými lavicemi či dřevěnými samostatnými sedadly. tato byla někdy doplněna o částečné čalounění. Ke změně došlo až v období po 2. světové válce, kdy začala být vozidla vybavována nejdříve sedadly s koženými, posléze koženkovými potahy čalouněných sedáků a opěrek s konstrukcí z trubkového rámu. Uvedenému se vymykaly pouze tramvaje typu T3, resp. K1 a K2, které byly vybavovány sedadly laminátovými, na nichž se mohli cestující naposledy v běžném provozu posadit v roce 2013. Tato laminátová sedadla však byla od poloviny 90. let 20. století doplňována o jekorový koberec a později byla čalouněna.

Při modernizacích tramvajových vozů začaly být tyto nejdříve vybavovány čalouněnou částí laminátových sedáků, nové vozy (tramvaje, autobusy i trolejbusy) pak byly vybavovány novými čalouněnými plastovými sedadly s látkovým potahem. Oproti předchozím typům sedadel však byly tyto podstatně náchylnější na znečištění, ať už chtěné či nechtěné. V průběhu doby se tak v ostravských vozech objevila sedadla různých výrobců, můžeme jmenovat například společnosti Vogelsitze (Německo), C.I.E.B. (Česká republika), Ster (Polsko) nebo Fainsa (Španělsko).

Po dobu používání plastových sedadel s látkovými potahy bylo po počátku využívání různých potahů ve všech vozidlech DPO započato užívání jednotných potahů. Nové jednotné potahy dodávala společnost Bekaert & Hebký z Jihlavy, přičemž se nejdříve jednalo o modré potahy se čtyřmi vertikálními pruhy ve žluté barvě. Aby došlo ke snížení nákladů při výměně potahů, byly tyto od roku 2002 nahrazeny jiným vzorem, který při výměně již negeneroval tolik nepoužitelného odpadu. V posledních letech je pak používán potah v modré barvě bez žlutých částí.

 | 4. prosince 2023 | Martin Večeřa  | 14. prosince 2023 | Jan Bernat

S ohledem na vysokou náchylnost látkou čalouněných sedadel na znečištění byla již o prázdninách roku 2010 do vozu Solaris Urbino 12 ev.č. 7740 instalována čtyři sedadla nového typu. Přesněji řečeno šlo o tři sedadla v nízkopodlažní části vozu a jedno sedadlo nad podběhem pravého předního kola proti směru jízdy.

Sedadla nebyla instalována bezdůvodně. Čalouněná sedadla jsou velice špatně čistitelná, čímž dochází zejména k postupnému zhoršování hygienických podmínek ve vozidlech. Jednou z možností jak zamezit zhoršování hygieny tedy byla náhrada čalouněných sedadel sedadly omyvatelnými, jejichž spodní sedací část byla potažena vodou omyvatelnou koženkou. Sedadla instalovaná ve voze ev.č. 7740 byla právě tohoto typu dodaná polskou společností Ster. Ze subjektivního hlediska však byla sedadla špatně tvarovaná a chladná, což znamenalo, že sezení na nich nebylo zejména v chladnějších měsících roku pohodlné.

Vůz 7740 se zkušebními sedadly. | 6. února 2006 | Tomáš Hranický Vůz 7740 se zkušebními sedadly. | 29. června 2010 | Tomáš Hranický

Prvními vozy, které byly vybaveny novým druhem sedadel, avšak v jiné barevné kombinaci, se staly autobusy dodané na základě výběrového řízení na dieselové autobusy pro rok 2010.

Jelikož se sedadla nového typu stala neoblíbenými mezi cestujícími, hledal postupně Dopravní podnik Ostrava a.s. možnosti, jak cestujícím cestování jeho dopravními prostředky zpříjemnit a to i za předpokladu nesnížené hygieničnosti. Na počátku listopadu roku 2012 se na úvodní stránce webu dopravního podniku objevila anketa pro cestující veřejnost, která se snažila objasnit to, zda cestující preferují sedadla méně pohodlná, avšak hygieničtější, případně sedadla čalouněná, látkou potažená.

V hlavním městě Praze si však cestující veřejnost mohla při podobné anketě vybrat i třetí možnost a to sedadla čalouněná potažená koženkou, která spojují výhody obou možností nabízených v anketě DPO.

Nový vývoj

V souvislosti s neoblíbeností plastových sedadel STER mezi cestujícími byly nové tramvajové vozy dodávané od konce roku 2013 již vybaveny novými dřevěnými sedadly výrobce MSV interier ze Studénky. Prvním takovým vozidlem byl vůz VarioLFR.S ev. č. 1358. Tato sedadla však taktéž nebyla subjektivně moc pohodlná.

Jelikož byla dodávka těchto sedadel spíše náhradním řešením, rozhodl se Dopravní podnik Ostrava a.s. uspořádat podobnou anketu, jaká byla provedena také u jíných velkých dopravců. Rozdíl byl v tom, že umístění sedadel bylo zvoleno přímo v provozu, přesněji v tramvajovém voze VarioLF3/2 ev. č. 1653, aby cestující mohli nová sedadla vyzkoušet důkladněji a s reálnými vlastnostmi a také v tom, že cestující mohli volit jen mezi přípustnými řešeními z hlediska hygieničnosti nových sedadel.

Ve výše uvedeném voze tak byly instalovány čtyři typy sedadel.

Sedadlo č. 1

Dle webu DPO se jednalo o sedadlo, kde kovový rám sedadla zakrývá ergonomicky tvarovaný plastový korpus, vyplněný plastovým opěradlem a v sedací časti překližkou s koženkovým potahem. Výrobcem sedadla byla polská firma STER a jednalo se o typ STER MX, který byl využit již dříve.

Sedadlo výrobce STER | 26. listopadu 2013 | Martin Večeřa Sedadlo výrobce STER | 26. listopadu 2013 | Martin Večeřa
Sedadlo č. 2

Dle webu DPO se jednalo o sedadlo, jež tvoří kovový trubkový rám, který je vyplněn odděleným překližkovým opěradlem a oddělenou překližkovou ergonomickou sedací částí. Sedací část je opatřena děleným polstrováním s koženkovým potahem. Výrobcem sedadla byla společnost MSV Interier.

sedadlo výrobce MSV interier | 17. listopadu 2013 | Martin Večeřa
Sedadlo č. 3

Dle webu DPO se jednalo o sedadlo, jež tvoří ergonomicky tvarovaný kovový trubkový rám, který je vyplněn tvarovaným neděleným překližkovým dílcem, tvořícím sedadlo i opěradlo. Výrobcem sedadla byla společnost společnost C.I.E.B. a jednalo se o typ City.

sedadlo C.I.E.B. | 17. listopadu 2013 | Martin Večeřa
Sedadlo č. 4

Dle webu DPO se jednalo o sedadlo, které tvoří ergonomicky tvarovaný kovový trubkový rám, který je vyplněn tvarovaným neděleným překližkovým dílcem, tvořícím sedadlo i opěradlo. Sedací část je opatřena polstrováním s koženkovým potahem. Podobně jako u sedadla č. 3 byla výrobcem sedadla č. 4 také společnost C.I.E.B. a jednalo se o shodný typ City.

Sedadlo výrobce C.I.E.B. | 17. listopadu 2013 | Martin Večeřa
Vyhodnocení

Cestující se mohli s vozem VarioLF3/2 ev. č. 1653 a s anketou v něm probíhající setkat přibližně po dobu jednoho měsíce od konce ledna do konce února roku 2014. Dle webových stránek Dopravního podniku Ostrava a.s. si cestující v anketě následně vybrali sedadlo výrobce C.I.E.B. s názvem City, které v anketě vystupovalo pod číslem 4. Nová sedadla následně byla vyráběna z dřevěné překližky doplněné v sedací části o polstrovaný sedák potažený koženkou. Tramvajová vozidla dodávaná v roce 2014 v rámci zakázky na rekonstrukci tramvají na typy VarioLFR.S, resp. VarioLF2R.S však byla ještě vybavena sedadly výrobce MSV interier vystupujícími v anketě pod číslem 2. Novější vozy však měly koženkovou část sedací části sedadla nerozdělenou na dvě části.

Výměna potahů

Vozidla však nebyla vybavována pouze novými sedadly, avšak mnohá vozidla byla vybavena také sedadly starších typů, která byla polstrována látkou. Tato sedadla tak byla také mnohdy postižena útoky vandalů. I z tohoto důvodu se Dopravní podnik Ostrava a.s. pokusil najít jiné řešení, které by odpovídalo zvýšeným hygienickým nárokům. Na konci srpna roku 2014 tak byl vůz Škoda 21Tr ev. č. 3306 vybaven šesti kusy původních sedadel vybavených potahem vyrobeným z modré koženky. V uvedené výměně potahů bylo následně pokračováno také u jiných vozidel.

Původní sedadla nově potažená koženkou modré barvy ve voze Škoda 21Tr ev. č. 3306. | 8. září 2014 | Martin Večeřa
Dodávky vítězných sedadel C.I.E.B. City

Prvními vozy vybavenými sedadly C.I.E.B. City se staly autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn ze 105kusové zakázky typů Solaris Urbino 12 CNG, resp. 18 CNG.

Technický výkres sedadla C.I.E.B. City | 2. listopadu 2023 | Dopravní podnik Ostrava a.s.
technický výkres sedadel C.I.E.B. City, zdroj: Příloha č. 1 - technická specifikace předmětu plnění zadávací dokumentace
zakázky s názem Rámcová smlouva na dodávky sedadel pro vozy MHD ze dne 2. 11. 2023

Interier nových plynových autobusů se vyznačuje novým druhem dřevěných sedadel s koženkovým polstrováním | 6. října 2015 | Martin Večeřa

Od druhé poloviny roku 2016 začalo docházet taktéž k doplňování nových sedadel do starších vozů. Takto obdržel nová sedadla například první prototyp typu VarioLF ev. č. 1311. S ohledem na původní provedení přídržných madel tak byl vůz až do své následné modernizace vybaven jejich barevnou kombinací. Původní madla ve žluté barvě byla doplněna o nová nerezová nahrazující původní madla vedená od sedadel směrem ke stropu vozidla. Nová sedadla následně obdržely i další vozy.

Interiér prototypového Varia s novými sedadly C.I.E.B. City, interiér nově zaujme taktéž kombinací původních žlutých madel a madel nerezových | 29. října 2016 | Jan Bernat Pohled do přední části interieru vozu ev. č. 1311 s nově dosazenými dřevěnými sedadly | 29. října 2016 | Jan Bernat

Na základě výběru nového barevného schématu Dopravního podniku Ostrava a.s. byl od dodávek nových tramvají STADLER Tango NF2 a elektrobusů Ekova Electron 12 změněn odstín koženky užívané na sedadlech na světlější odstín tak, aby odpovídal novému barvenému schématu. Postupnou výměnou koženky však není u všech vozidel dodržován jednotný vizuál interiéru. Jednotlivé odstíny jsou odlišné.

Elektrobus Ekova Electron 12 ev. č. 5005 obdržel taktéž jiný odstín koženky na sedadlech | 20. června 2018 | Martin Večeřa

Postupným nakupováním nových vozidel a instalací nového typu sedadel se začaly projevovat jeho mírné neduhy. Koženka byla mnohými cestujícími ničena a postupně nahrazována novou mnohdy tmavšího vzoru. Ve vybraných vozidlech se taktéž objevila koženka s hrubším povrchem omezující sklouzávání cestujících ze sedadel.

Alternativní dodávky jiných sedadel

Postupné dodávky vozidel začaly ukazovat, že ne vždy je možné sedadla typu C.I.E.B. City použít. Z uvedeného důvodu začal ostravský dopravní podnik umožňovat při výběrových řízeních dodávky vozidel také s plastovými sedadly. Tak se začala v ostravských vozech objevovat také plastová sedadla typu Kiel Ideo. Zajímavé však je, že se jednotlivá provedení v různých typech liší. Tento typ však nebyl jediným alternativním. Dalším jsou sedadla polské společnosti Intap.

Ve vozech Dekstra LE37 CNG se tak objevila v květnu roku 2018 šedá sedadla Kiel Ideo s polstrovanou sedací částí potaženou modrou koženkou, ve stejné době u vozidel Rošero First FCLLI pak šedá sedadla Intap s modrou koženkou jak v sedací, tak opírací části sedadla (tato varianta byla dodána také u vozidel typu Rošero First FCLEI CNG). Třetí varianta Kiel Ideo s šedým polstrováním jak v sedací, tak opírací části je užita u vozidel Scania UNVI Urbis DD CNG.

Pohled do interiéru minibusu Dekstra LE37 CNG ev. č. 7304 | 15. června 2018 | Jakub Hranický Pohled do interiéru horního podlaží vozu ev. č. 7991 | 9. října 2020 | Martin Dutko
sedadla Kiel Ideo

Interiér elektrominibusu Ročero First FCLLI ev. č. 5302 | 20. června 2018 | Martin Večeřa
sedadla Intap
Další alternativa

Dne 2. 11. 2023 zveřejnil DPO na profilu zadavatele zakázku s názvem Rámcová smlouva na dodávky sedadel pro vozy MHD. Cílem řízení bylo zajistit dodávky sedadel pro stávající vozidla. Dopravní podnik předpokládal, že bude na základě smlouvy opakovaně uzavírat s vybraným dodavatelem konkrétní dílčí smlouvy na dodávky sedadel pro jednotlivá vozidla s cílem jejich postupné výměny, a to až do celkové výše v hodnotě 8 mil. Kč bez DPH.

Zadavatelem bylo přesně definováno, jak by měla sedadla vypadat. Mělo se tak jednat o sedadla tvořená jedním celoplastovým dílem ve variantách s možností uchycení svislého madla, resp. s možností instalace područky. Sedací část měla být vybavena polstrováním z termoplastického elastomeru o tloušťce 6 mm v barvě RAL 5015 (odpovídající původnímu barevnému schématu vozidel) s 1 až 3 odtokovými kanálky v její zadní části. Shodným polstrováním mělo být vybaveno také opěradlo. Dopravní podnik Ostrava a.s. požadoval taktéž sklopnou variantu sedadla.

Vizualizace sedadel poptávaných ve VŘ z roku 2023 | 2. listopadu 2023 | Dopravní podnik Ostrava a.s.
vizualizace sedadel poptávaných ve VŘ, zdroj: Příloha č. 1 - technická specifikace předmětu plnění zadávací dokumentace
zakázky s názem Rámcová smlouva na dodávky sedadel pro vozy MHD ze dne 2. 11. 2023

Zakázka však byla dne 27. 11. 2023 zrušena s ohledem na to, že ve stanovené lhůtě pro podání nabídek nedorazila žádná nabídka.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

14. ledna 2024

Toplist