Barevné schéma vozidel DPO

V průběhu roku 2017 se vlivem možnosti návrhu jiného barevného řešení pro tramvaje STADLER Tango NF 2 ze strany dodavatele postupně přistoupilo k uplatnění základní principů tohoto barevného řešení také na dalších nově dodaných vozidlech pro Dopravní podnik Ostrava a.s.

Ačkoliv návrh nového barevného řešení vzešel při soutěži na nové tramvaje, která byla uzavřena vítězstvím švýcarského STADLERu, prvními vozidly dodanými v novém laku se staly nové trolejbusy.

Do roku 1992 bylo užíváno staré barevné schéma v kombinaci různých odstínů červené, bílé, krémové či šedé barvy podle toho, v jaké barevné kombinaci dodávali výrobci svá vozidla do všech měst v bývalém Československu. Posledním vozem T3 v původním červenokrémovém laku byl vůz T3M ev. č. 706, který v původním laku vydržel až do roku 1997.

Vůz T3SUCS ev. č. 936 již v novém městském laku se ve smyčce Vřesisnká setkal s vozem T2 ev. č. 635 | 0. 1993 | Yann Fournier Dvě verze lakování vozů DPMO v přechodném období zavádění nového schématu. Autobusy karosa B741 ve smyčce Výškovice | 3. dubna 1994 | Jiří Kocich Karosa B731 ev. č. 6280 stojí v garážích Hranečník vedle vozu B732 ev. č. 6348 ve starší verzi ostravského schématu | 27. května 1994 | Jiří Kocich Karosa B732 ev. č. 6390 v původním červeném lakování | 16. prosince 1994 | Jiří Kocich

Od roku 1992 tak začal být využíván nový lak sestávající z odstínu modré a bílé barvy se žlutými doplňky (původně pouze dveřmi) vycházející z městských barev. Vzhledem k tehdejším lakovacím možnostem však byl každý případ nového laku rozdílný oproti jinému. Ustálit barevné řešení se povedlo až v polovině 90. let 20. století na mírně světlejším odstínu modré barvy. Nový lak z výroby jako první obdržela série autobusů Karosa B732 ev. č. 6348 – 6362, resp. B741 ev. č. 4214 – 4216, přičemž následovaly nestabilní dodávky vozů v novém, resp. původním laku. První tramvaje v novém laku z výroby reprezentovaly až vozy T6A5 první série dodané roku 1994. V případě trolejbusů se pak jedná až o první dva vozy Škoda 21Tr ev. č. 3301 a 3302, resp. secondhandové trolejbusy 14Tr ev. č. 3217 – 3222 odkoupené z německé Postupimi. Prvním trolejbusem v novém laku však byl již vůz Škoda 14Tr ev. č. 3231, který nový lak obdržel taktéž v prvním roce jeho užívání. Cestující se tak se současným lakem setkávají již 25 let.

Karosa B741 ev. č. 4226 odbočuje z prostoru smyčky Studentská na stejnojmennou ulici | 2. května 1995 | Jiří Kocich Ikarus 280.08 ev. č. 4098 stojí v prostoru obratiště Nová huť jižní brána | 6. července 1995 | Jiří Kocich Souprava vozů T6A5 ev. č. 1102+1101 při přestávce ve smyčce Vřesinská | 1. srpna 1995 | Filip Jiřík Tehdy budoucí muzejní vůz Škoda 14Tr ev. č. 3229 (dnes 3129) ve smyčce Sokola Tůmy. | 11. dubna 2005 | Martin Večeřa

Současné barevné schéma

Jednotlivé užívané barevné odstíny jsou níže uvedeny dle celosvětově uznávaného vzorníku barevných odstínů RAL. Převod barevného odstínu RAL do RGB formátu pro správné zobrazení na monitorech počítačů však není zcela jednoznačné. Jednotlivé webové stránky prezentují různé převody RAL odstínů. Zejména RGB odstíny současného barevného schématu je nutné brát s určitou rezervou.

RAL 5015
nebeská modrá
RGB 0, 124, 176
RAL 9010
čistě bílá
RGB 241, 236, 225
RAL 1028
melounová žlutá
RGB 255, 182, 15

Nutné je také zmínit, že s nástupem nového laku se žlutá barva využívala zejména na dveře vozidel. S nástupem nízkopodlažních vozů pak byla situace složitější. Vozy dodané přibližně do roku 1999, tedy z tramvají vozy LTM 10.08 Astra (ev. č. 1201 - 1209), z trolejbusů vozy Škoda 21Tr (ev. č. 3301 - 3304) a z autobusů vozy Citybus (ev. č. 7001 - 7007) byly dodány pouze se žlutými doplňky v prostoru dveří. Další dodávaná vozidla začala získávat doplňkový široký žlutý lomený pruh okolo celé karosérie vozidla. Starší vozy byly do laku s širokým žlutým pruhem lakovány postupně. Brzy však došlo k další změně v lakování vozidel, což znamenalo, že žlutý pruh se zúžil a napřímil. Takto byla dodávána všechna nová nízkopodlažní vozidla až do roku 2016.

Škoda 21Tr ev. č. 3306 stojí v obratišti Hlavní nádraží. | 16. listopadu 2007 | Martin Večeřa Vůz 1205, Križíkova. | 28. března 2009 | Petr Kazimír Citybus ev. č. 7012 přijíždí do zastávky Muglinovská | 30. dubna 2015 | Martin Večeřa


Městskému laku se vyhlo pouze několik vozidel, které byly vybaveny odlišným barevným řešením. Důvodem většinou bylo to, že se jednalo o prototypy svých typových řad. Odlišné barevné řešení tak získaly například první dva prototypy vozů VarioLF ev. č. 1311 a 1312. Tyto vozy byly vybaveny lakem v barvě červené a bílé s doplňky v šedé barvě. Oba vozy standardní lak obdržely při velké prohlídce na přelomu let 2010 a 2011.

Jedna z prvních fotek vozu VarioLF vůbec. Vůz ev. č. 1311 dorazil na lince č. 11 do zastávky Výstaviště a míří do smyčky. | 10. května 2005 | Martin Večeřa

Další vozidlo z rodiny vozů Vario, které obdrželo odlišný nátěr, byl vůz VarioLF2+ ev. č. 1411. Vůz je vyhotoven ve zlatošedé metalíze, která byla na vůz aplikována s ohledem na to, že se jednalo o prototyp a vůz tak reprezentoval tento typ na vybraných prospektech výrobce.

Vůz VarioLF2+ ev. č. 1411 přijíždí na lince č. 12 do prostoru trojúhelníku Hulvácká | 2. února 2017 | Daniel Košťál

Dalším typem tramvají, který na některých vozech nesl jiný než standardní lak byl typ Inekon 2001 TRIO. Jiný než standardní lak nesly dva zástupci tohoto typu, vůz ev. č. 1251, jakožto prototyp, a pak vůz ev. č. 1258. Vůz ev. č. 1251 nesl tzv. prototypový lak a honosil se jím od své výroby do 3. čtvrtletí roku 2006.

TRIO ev. č. 1258 odbočuje z ul. 28. října do ul. Nádražní ještě v době, kdy po novém obchodním centru v pozadí nebylo ani památky | 17. března 2006 | Martin Večeřa TRIA ev. č. 1251 a 1256 ve smyčce Hlavní nádraží | 14. května 2006 | Martin Večeřa

Na poli trolejbusů byly dlouholetými představiteli odlišného lakování první dva trolejbusy Škoda 17Tr, první dva vozy nesly od své kompletace v Ostravě lak v odstínech červené, šedé a bílé barvy, a to do doby krátce po uvedení do provozu třetího vozu Škoda 17Tr, následně byly uvedeny do standardního modrobílého laku.

Vůz Škoda 17Tr ev. č. 3902 přijíždí do zastávky Most M. Sýkory | 22. dubna 2017 | Martin Večeřa

V roce 2010 se v Ostravě objevily další dva trolejbusy v odlišném barevném řešení. Jednalo se o trolejbusy SOR TNB12 a SOR TNB18 vedené po odkupu DPO pod evidenčními čísly 3912 a 3951. Oba dva obdržely bílé lakování doplněné v případě 12metrového vozu ev. č. 3912 modrým lakováním střechy.

Vůz ev. č. 9997, dnešní ev. č. 3912 projíždí při zkušebních jízdách s cestujícími ulicí Orlovskou. | 27. dubna 2010 | Tomáš Hranický Vůz ev. č. 9998 dnešního ev. č. 3951 přijíždí do tehdejší konečné zastávky Sokola Tůmy. | 24. srpna 2010 | Martin Večeřa

Ani autobusy nebyly ochuzeny o několik vozidel v jiných, než městských barvách. Odlišným lakováním se vyznačovaly zejména vozy sloužící tzv. závodní dopravě, tedy zejména vozy linkové a dálkové. Podobné barevné schéma tak obdržel taktéž vůz Karosa C954 ev. č. 6529 provozovaný od roku 2002, určený na linku č. 33 na mošnovské letiště a v současnosti provozovaný na nočních spojích autobusové dopravy. Ten se vyznačuje bílým nátěrem s prvky ve dvou odstínech modré a jednom odstínu fialové barvy.

Jediná „céčková“ Karosa Dopravního podniku Ostrava ev. č. 6529 neobvykle, nicméně poslední za dobu již podruhé na trhačce linky 55. | 21. listopadu 2013 | Tomáš Hranický

Odlišným vzhledem se vyznačoval taktéž první prototyp vozů Solaris v provedení Low Entry, kterýžto byl vyhotoven ještě v karoserii tzv. II. generace vozů Solaris a pod typovým označením Solaris Urbino 12H a ev. č. 7401 provozován v Ostravě s cestujícími od roku 2005 do roku 2015 v barevném schématu odpovídajícímu schématu polského dopravce MZK Wejherovo. Od roku 2015 slouží jako služební vůz v jiném lakování.

Novotou zářící Solaris Urbino 12 LE ev. č. 7401 při odjezdu z výstupní zastávky ÚAN | 22. srpna 2005 | Martin Večeřa

Nové barevné schéma

Současně s novými výběrovými řízeními na nová vozidla bylo rozhodnuto umožnit jednotlivých uchazečům na dodávky vozidel navrhnout barevné řešení nově dodávaných vozidel. Po téměř 10 letech se tak objevila příležitost sjednotit vzhled vozidel s grafickým manuálem Dopravního podniku Ostrava a potažmo i s grafickým manuálem města. V roce 2010 se Dopravní podnik Ostrava a.s. rozhodnul změnit svůj vizuální styl včetně loga. Už tehdy byla propírána možnost přechodu Dopravního podniku Ostrava z původního na nové barevné schéma. tato zásadní změna tak přišla až v době zásadnější obnovy vozového parku tramvají.

Pohled na zadní čelo a levý bok nového trolejbusu 26Tr a zároveň prvního ostravského vozu v novém městském laku. | 29. listopadu 2017 | Karel Šimána Škoda 26Tr v novém městském laku | 29. listopadu 2017 | Karel Šimána

Nové odstíny tedy vycházejí z grafického manuálu statutárního města Ostravy a Dopravního podniku Ostrava a.s. V možných barvách se vyskytuje taktéž již výše uvedená melounová žlutá, která je však pouze doplňkovou barvou a na nově používaném schématu se neobjevila. Stejně tak nebyla využita další barva grafického manuálu barva kobaltová modrá.

Nová vozidla tak budou lakována ve dvou základních odstínech, a to v odstínu RAL 5012, světle modrá a v odstínu RAL 9010, čistě bílá.

RAL 5012
světle modrá
RGB 0, 173, 208
RAL 9010
čistě bílá
RGB 241, 236, 225

Doplňkovými barvami jsou pak odstíny RAL 5013, kobaltová modrá a RAL 1028, melounová žlutá.

RAL 5013
kobaltová modrá
RGB 0, 60, 105
RAL 1028
melounová žlutá
RGB 255, 182, 15

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

8. ledna 2018

Toplist