Technické zhodnocení tramvají VarioLF
Technické zhodnocení tramvají VarioLF - první zakázka

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. na svém profilu zadavatele zakázku s názvem „Technické zhodnocení tramvají“. Předmětem zakázky byla modernizace 6 kusů tramvají VarioLF, jmenovitě vozů ev. č. 1325, 1326, 1327, 1329, 1331 a 1332. Dopravní podnik Ostrava a.s. si však ponechal původně možnost změnit výběr vozů za jiné z řady ev. č. 1311 - 1334, avšak k úpravě nakonec nedošlo.

Mezi hlavní nové prvky, které se měly ve vozech objevit, patří:

 • klimatizace pracoviště řidiče
 • inovované dveřní systémy
 • nová madla v prostoru cestujících v provedení z nerezové oceli
 • USB nabíječky v prostoru pro cestující a v kabině řidiče

Nová klimatizační jednotka pracoviště řidiče tak u vybraných vozů nahradila současné ochlazovací zařízení TRAV-L-COOL, slangově známé pod označením „mokrý hadr“, přičemž dopravce požadoval, aby se jednalo o plnohodnotnou klimatizační jednotku Konvekta KL20 facelift či klimatizaci rovnocenného řešení.

Inovovanými dveřními systémy se myslí kompletní výměna dveřních systémů za nové s užitím zalamovacích dveří, které jsou v současnosti užity až u poslední dodávky tramvají VarioLFR.S ev. č. 1362 – 1373 z roku 2014. Vozy starších sérií byly však vybaveny dveřmi výklopnými, které však řidičům komplikují výhled okolo vozu. To bylo taktéž důvodem, proč bylo následně u starších vozů vybavených těmito dveřními systémy, zavedeno sekvenční zavírání dveří, kdy se nejdříve zavírají dveře první a následně všechny ostatní, což značně situaci zlepšilo. Nové dveře jsou navíc vybaveny LED prvky upozorňujícími cestující o otevírání či zavírání dveří, kdy mají tyto prvky umístěné na hraně dveřního křídla při otevírání a po dobu otevření dveří svítit zelenou, při zavírání pak červenou barvou.

Taktéž požadavek na nerezová madla je požadavkem logickým sjednocujícím provedení jednotlivých sérií těchto vozů, kdy byl stav z výroby takový, že madly v nerezovém provedení jsou vybaveny všechny vozy od ev. č. 1358 a částečně také vozy, u kterých došlo k výměně sedadel za dřevěná typu City společnosti C.I.E.B.

Dopravní podnik Ostrava a. s. navíc požadoval, aby byly vozy po provedené modernizaci vybaveny 12 kusy USB nabíječek v prostoru pro cestující, kdy 7 z nich mělo být umístěno v levé bočnici a 5 v pravé. Dobít mobil si může i řidič vozidla, jelikož USB nabíječka byla umístěna taktéž v jeho kabině.

Úpravou pak prošly taktéž okapnice na střeše vozidla a vozidla byla uvedena do souladu s novým barevným schématem vozidel vycházejícím z oficiálních barev statutárního města Ostravy. Kromě již standarního použití světle modré barvy s reflexním proužkem bílé barvy výšky 8 cm se jedná taktéž o nalakování dveřních křídel z vnější strany černou a z vnitřní světle modrou barvou. Zejména lakování dveří z vnější strany ještě není v rámci DPO zcela sjednoceno. Některé vozy tak disponují dveřmi v černé barvě, jiné v barvě bílé. V rámci modernizace došlo taktéž k nalakování pantografu, a to šedě.


Dopravní podnik Ostrava a.s. předpokládal, že ho modernizace výše uvedených tramvají přijde na 8,4 mil. Kč bez DPH. Nakonec však za modernizaci 6 vozidel VarioLF zaplatil celkem 9 649 089 Kč bez DPH. Rekonstrukci těchto vozů pak provedla společnost Ekova Electric a.s., což bylo na profilu zadavatele zveřejněno 2. dubna 2019.

Dovybavení tramvají klimatizacemi

Podle výše uvedené zakázky to již vypadalo, že sice dojde k technickému zhodnocení 6 tramvají VarioLF, ale s výjimkou USB nabíječek v prostoru pro cestující bez výraznějších kladů pro cestující. To vše se však změnilo 6. 2. 2019, kdy Dopravní podnik Ostrava a.s. zveřejnil na svém profilu zadavatele zakázku s názvem „Technické zhodnocení tramvají - dovybavení tramvají klimatizacemi“. Z tohoto názvu bylo patrné, že nakonec nezůstane jen u USB nabíječek, nových madel, dveřních systémů a klimatizace pro řidiče, ale vozy budou vybaveny také klimatizací salonu pro cestující.

Novými plnohodnotnými automatickými klimatizacemi prostoru pro cestující tak bylo vybaveno 6 vozů VarioLF, kdy se jednalo o shodné vozy, jaké jsou uvedeny v úvodu stránky. Tyto vozy jsou zároveň vůbec prvními vozy této typové řady tramvají v československém prostoru vybavenými klimatizací prostoru pro cestující.

V pondělí 26. 8. 2019 byl na profilu zadavatele a také ve větstníku veřených zakázek zveřejněn vítěz zakázky, kterým se stala dceřiná společnost DPO EKOVA ELECTRIC a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s. předpokládal, že ho instalace klimatizačních jednotek vyjde na 15 mil. Kč bez DPH, konačná částka byla následně stanovena na 14,94 mil. Kč bez DPH.

Interiér vozu VarioLFR.E ev. č. 1329 | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský Pohled do středních dveří vozu VarioLFR.E ev. č. 1329 s doplněnou klimatizací | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský Interiér vozu VarioLFR.E ev. č. 1329 | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský Interiér vozu VarioLFR.E ev. č. 1329 | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský Vůz VarioLFR.E ev. č. 1329 v hale vozovny Moravská Ostrava | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský Interiér vozu VarioLFR.E ev. č. 1329 | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský Pohled na střechu vozu varioLFR.E ev. č. 1329 s doplněnou klimatizační jednotkou pro cestující | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský

Prvním dokončeným vozem po malé modernizaci včetně výbavy klimatizací se stal vůz ev. č. 1329. Stalo se tak v 1. polovině března roku 2020. Další vozy následovaly postupně.

VarioLFR.E ev. č. 1325 odbavuje cestující v zastávce Dolní Lhota | 27. května 2020 | Marek Mantič VarioLFR.E ev. č. 1327 stojí v nástupní zastávce Budišovice,Zátiší | 17. června 2020 | Marek Mantič VarioLFR.E ev. č. 1332 projíždí areálem vozovny Moravská Ostrava | 18. června 2020 | Marek Mantič VarioLFR.E ev. č. 1329 přijíždí na výlukou ovlivněné lince 1 do smyčky Přívoz,Hlučínská | 18. června 2020 | Marek Mantič Vozy VarioLFR.E ev. č. 1331 a 1332 ve smyčce Zábřeh | 22. června 2020 | Martin Grussmann VarioLFR.E ev. č. 1326 opustilo vítkovické Mírové náměstí a míří do Mariánských Hor | 24. června 2020 | Marek Mantič


Technické zhodnocení tramvají VarioLF - druhá zakázka

Ve čtvrtek 2. července 2020 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. na svém profilu zadavatele již druhou zakázku s názvem „Technické zhodnocení tramvají“. Předmětem zakázky byla modernizace dalších 3 kusů tramvají VarioLF, jmenovitě vozů ev. č. 1328, 1330 a 1333.

Mezi hlavní nové prvky, které se ve vozech objevily (pokud jimi již nebyly vybaveny), patří:

 • klimatizace pracoviště řidiče
 • klimatizace prostoru pro cestující
 • inovované dveřní systémy
 • nová madla v prostoru cestujících v provedení z nerezové oceli
 • USB nabíječky v prostoru pro cestující a v kabině řidiče
 • úprava stávajících okapnic na střeše vozidla
 • lakování vozidla do nového korporátního laku
 • úprava oken na uzamykatelná

Nová klimatizační jednotka pracoviště řidiče tak nahradila současné ochlazovací zařízení TRAV-L-COOL, slangově známé pod označením „mokrý hadr“, přičemž dopravce požadoval, aby se jednalo o plnohodnotnou klimatizační jednotku Konvekta KL20 facelift či klimatizaci rovnocenného řešení.

Klimatizace prostoru pro cestující byla požadována v plnohodnotné automatické verzi. Na rozdíl od modernizace prvních šesti vozů tak byla klimatizace instalována zároveň s modernizací vozidel.

Inovovanými dveřními systémy se myslí kompletní výměna dveřních systémů za nové s užitím zalamovacích dveří, shodně jako to bylo provedeno při zakázce na technické zhodnocení 6 vozů VarioLF. Dveře budou vybaveny výstražnými LED pásky. Ty budou moci fungovat odlišně od požadavků v první zakázce. Umožněno je signalizovat stav dveří již od jejich uvolnění řidičem, a to zelenou barvou. V době jejich otevírání a otevření je však umožněno signalizaci neužívat. Při zavírání dveří je zachován požadavek na signalizaci červenou barvou.

Požadavek na nerezová madla je požadavkem logickým sjednocujícím provedení jednotlivých sérií vozů VarioLF.

Dopravní podnik Ostrava a. s. navíc požadoval, aby byly vozy po provedené modernizaci vybaveny 12 kusy USB nabíječek v prostoru pro cestující, kdy 7 z nich má být umístěno v levé bočnici a 5 v pravé. Dobít mobil si může i řidič vozidla, jelikož USB nabíječka je umístěna taktéž v jeho kabině.

Úpravou pak prošly taktéž okapnice na střeše vozidla a vozidla byla uvedena do souladu s novým barevným schématem vozidel vycházejícím z oficiálních barev statutárního města Ostravy. Kromě již standarního použití světle modré barvy s reflexním proužkem bílé barvy výšky 8 cm se jedná taktéž o nalakování dveřních křídel z vnější strany černou a z vnitřní světle modrou barvou. V rámci modernizace došlo taktéž k nalakování pantografu, a to šedě. Okna byla na rozdíl o technického zhodnocení prvních 6 vozů upravena tak, aby bylo možné je uzamknout.


Dopravní podnik Ostrava a.s. předpokládal, že ho modernizace výše uvedených tramvají přijde na 12,3 mil. Kč bez DPH. Nakonec však DPO za uvedenou modernizaci zaplatil přesně 12 573 786 Kč bez DPH, přičemž práce provedla společnost EKOVA ELECTRIC a.s.

Technické zhodnocení tramvají VarioLF - třetí zakázka

V pondělí 26. července 2021 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. na svém profilu zadavatele třetí zakázku s názvem „Technické zhodnocení tramvají“. Předmětem zakázky je modernizace tentokrát až 41 kusů tramvají VarioLF. Dopravní podnik Ostrava a.s. předpokládal, že ho zakázka vyjde na 147 mil. Kč bez DPH, tedy na cca 3,59 mil. Kč za vůz.

Do konce roku 2022 mělo být rekonstruováno celkem 16 vozů VarioLFR.E ev. č. 1334, 1336 - 1338, 1343, 1345, 1346, 1349 - 1357. V letech 2023 - 2025 pak zbylých až 25 vozů. Pravděpodobně se mělo jednat o vozy VarioLFR.E ev. č. 1311, 1312, 1314 - 1316, 1319, 1320, 1344, 1347 a VarioLFR.S ev. č. 1358 - 1373. Do modernizované podoby tak měly být upraveny také prototypové vozy ev. č. 1311 a 1312.

Hlavní prvky, které Dopravní podnik Ostrava a.s. požadoval, byly podobné s předchozí zakázkou. Měly však být dosazeny pouze do vozů, do kterých již nebyly instalovány dříve z výroby či při některém ze stupňů údržby. Mezi takové prvky patří zejména klimatizace pracoviště řidiče, inovované dveřní systémy, nová madla či uzamykatelná okna. Obecně jsou však požadovány tyto úpravy:

 • klimatizace pracoviště řidiče
 • klimatizace prostoru pro cestující
 • inovované dveřní systémy
 • nová madla v prostoru cestujících v provedení z nerezové oceli
 • USB nabíječky v prostoru pro cestující a v kabině řidiče
 • úprava stávajících okapnic na střeše vozidla včetně zakrytování viditelných komponentů na střeše
 • lakování vozidla do nového korporátního laku
 • úprava oken na uzamykatelná

Nová klimatizační jednotka pracoviště řidiče tak měla nahradit současné ochlazovací zařízení TRAV-L-COOL, slangově známé pod označením „mokrý hadr“, přičemž dopravce požadoval, aby se jednalo o plnohodnotnou klimatizační jednotku Konvekta KL20 facelift či klimatizaci rovnocenného řešení.

Klimatizace prostoru pro cestující byla požadována v plnohodnotné automatické verzi shodně jako v předchozí zakázce na tři vozy.

Inovovanými dveřními systémy se myslela kompletní výměna dveřních systémů za nové s užitím zalamovacích dveří, shodně jako to bylo provedeno při předchozích zakázkách. Dveře měly být vybaveny výstražnými LED pásky. Ty však mohly fungovat odlišně od požadavků v první zakázce. Umožněno bylo signalizovat stav dveří již od jejich uvolnění řidičem, a to zelenou barvou. V době jejich otevírání a otevření bylo však umožněno signalizaci neužívat. Při zavírání dveří byl zachován požadavek na signalizaci červenou barvou.

Požadavek na nerezová madla byl požadavkem sjednocujícím provedení jednotlivých sérií vozů VarioLF.

Dopravní podnik Ostrava a. s. navíc požadoval, aby byly vozy po provedené modernizaci vybaveny 12 kusy USB nabíječek v prostoru pro cestující, kdy 7 z nich mělo být umístěno v levé bočnici a 5 v pravé. Dobít mobil si měl moci i řidič vozidla, jelikož USB nabíječka měla být umístěna taktéž v jeho kabině.

Úpravou pak měly projít taktéž okapnice na střeše vozidla a vozidla měla být uvedena do souladu s novým barevným schématem vozidel vycházejícím z oficiálních barev statutárního města Ostravy. Kromě již standarního použití světle modré barvy s reflexním proužkem bílé barvy výšky 8 cm se jednalo taktéž o nalakování dveřních křídel z vnější strany černou a z vnitřní světle modrou barvou. V rámci modernizace mělo taktéž dojít k nalakování pantografu, a to šedě. Okna měla být na rozdíl o technického zhodnocení prvních 6 vozů upravena tak, aby bylo možné je uzamknout.

Novým požadavkem bylo zakrytování viditelných komponentů na střeše vozidla.


Uvedenou zakázku nakonec obdržela společnost Cegelec a.s., přičemž celková hodnota zakázky převyšovala 140 mil Kč. Přesná částka však nebyla uvedena, jelikož byly naceněny jednotlivé úkony zvlášť a mělo tedy záviset na veškerých úkonech provedených včetně prvků opčních. První vozidla byla k provedení technického zhodnocení předána ve dnech 14. 6. 2022 a 11. 8. 2022, přičemž se jednalo o vozy ev. č. 1311, 1316 a 1320. Následně došlo k uzavření dvou dodatků k uvedené smlouvě, přičemž důvodem byly také nepředvídatelné skutečnosti, na základě kterých došlo ke zpoždění dodávek.

Zejména druhý dodatek uzavřený dne 1. 6. 2023 vnesl do zpoždění dodávek světlo, když zpoždění rekonstrukce přičetl skutečnostem, které vedly k nutnosti provedení víceprací na předaných vozidlech, přičemž následně po přerušení prací ze strany zhotovitele probíhala jednání mezi DPO a společností Cegelec s cílem situaci potřeby původně neplánovaných víceprací vyřešit. Výsledkem pak byl předmětný druhý doatek ke smlouvě.

Druhý dodatek tak definoval také nové termíny konečného předání prvních tří vozidel, která byla k technickému zhodnocení ze strany DPO přistavena.

První vůz tak měl být předán nejpozěji 63 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2 smlouvy, tedy nejpozději v pátek 4. 8. 2023. Již několik dní před uvedeným termínem byl vůz ev. č. 1311 přepraven do Ostravy a následně v termínu dle dodatku č. 2 také předán. Prvním dnem, kdy vůz ev. č. 1311 vyjel do provozu s cestujícími, byl pátek 8. 9. 2023.

Vůz VarioLFR.E ev. č. 1311 po provedeném technickém zhodnocení před předáním DPO | 2. srpna 2023 | Cegelec Vůz VarioLF ev. č. 1311 v první den svého provozu po modernizaci ve smyčce Dubina | 8. září 2023 | Patrik Bilko V zastávce Hulváky byl zachycen vůz VarioLF ev. č. 1311 po malé modernizaci | 9. září 2023 | Patrik Bilko

Vozy ev. č. 1316 a 1320 pak měly být předány do 121 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2, tzn. nejpozději do 1. 10. 2023. Vůz ev. č. 1316 byl pak prvně v provozu dne 14. 12. 2023, vůz ev. č. 1320 pak dne 12. 2. 2024.

V první den provozu po modernizaci byl zachycen vůz VarioLF ev. č. 1316 | 14. prosince 2023 | Patrik Bilko Vůz VarioLF ev. č. 1316 opustil zastávku Nádraží Vítkovice | 19. ledna 2024 | Patrik Bilko Vůz VarioLF ev. č. 1316 opustil zastávku Nádraží Vítkovice | 20. ledna 2024 | Patrik Bilko Vůz VarioLF ev. č. 1320 po technickém zhodnocení oddbočuje na lince č. 11 do ul. Svornosti | 13. února 2024 | Patrik Bilko

U třech vozů uvedených ev. č. však nakonec také zůstalo. Dopravní podnik Ostrava a.s. se totiž rozhodl vypsat zakázku novou.

Technické zhodnocení tramvají VarioLF - čtvrtá zakázka

Ve čtvrtek 14. září 2023 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. na svém profilu zadavatele čtvrtou zakázku s názvem „Technické zhodnocení tramvají II“. Předmětem zakázky je modernizace tentokrát až 38 kusů tramvají VarioLF zbývajících z předchozí třetí zakázky. Dopravní podnik Ostrava a.s. předpokládal, že ho zakázka vyjde na 150 mil. Kč bez DPH, tedy na cca 3,95 mil. Kč za vůz.

Zakázka byla rozdělena na dvě části, 1. etapa zahrnuje provedení modernizace na 10 vozech, zbylých 28 vozů pak bude modernizováno pouze na základě předchozí objednávky DPO. DPO tak nemusí modernizaci celkového počtu 28 těchto vozů požadovat.

Hlavní prvky, které Dopravní podnik Ostrava a.s. požaduje, jsou podobné s předchozí zakázkou. Obecně jsou však požadovány tyto úpravy:

 • klimatizace pracoviště řidiče
 • klimatizace prostoru pro cestující
 • inovované dveřní systémy
 • nová madla v prostoru cestujících v provedení z nerezové oceli
 • USB nabíječky v prostoru pro cestující a v kabině řidiče
 • úprava stávajících okapnic na střeše vozidla včetně zakrytování viditelných komponentů na střeše
 • lakování vozidla do nového korporátního laku
 • úprava oken na uzamykatelná

Nová klimatizační jednotka pracoviště řidiče tak nahradí současné ochlazovací zařízení TRAV-L-COOL, slangově známé pod označením „mokrý hadr“, přičemž dopravce požaduje, aby se jednalo například o plnohodnotnou klimatizační jednotku Konvekta KL20 facelift či klimatizaci rovnocenného řešení.

Klimatizace prostoru pro cestující je požadována v plnohodnotné automatické verzi, ventilační soustava pak musí být vybavena systémem aktivní úpravy vzduchu průběžným provoňováním a řízeným přidáváním vonných esencí do proudu distribuovaného vzduchu.

Inovovanými dveřními systémy se myslí kompletní výměna dveřních systémů včetně oprav zkorodovaných částí nosníků za nové s užitím zalamovacích dveří, shodně jako to bylo provedeno při předchozích zakázkách. Dveře budou vybaveny výstražnými LED pásky. Umožněno je signalizovat stav dveří již od jejich uvolnění řidičem, a to zelenou barvou. V době jejich otevírání a otevření je však umožněno signalizaci užívat i neužívat. Při zavírání dveří je zachován požadavek na signalizaci červenou barvou.

Požadavek na nerezová madla je požadavkem sjednocujícím provedení jednotlivých sérií vozů VarioLF.

Dopravní podnik Ostrava a. s. navíc požaduje, aby byly vozy po provedené modernizaci vybaveny 12 kusy USB-C nabíječek v prostoru pro cestující, kdy 7 z nich má být umístěno v levé bočnici a 5 v pravé. Dobít mobil si bude moci i řidič vozidla, jelikož USB nabíječka bude umístěna taktéž v jeho kabině.

Úpravou pak projdou taktéž okapnice na střeše vozidla a vozidla budou uvedena do souladu s novým barevným schématem vozidel vycházejícím z oficiálních barev statutárního města Ostravy. Kromě již standarního použití světle modré barvy s reflexním proužkem bílé barvy výšky 8 cm se jedná taktéž o nalakování dveřních křídel z vnější strany černou a z vnitřní světle modrou barvou. V rámci modernizace dojde taktéž k nalakování pantografu, a to šedě. Součástí prací je jsou také potřebné opravy před samotným lakováním a po něm. Okna budou upravena tak, aby bylo možné je uzamknout.

Požadavek na zakrytování viditelných komponentů na střeše vozidla zůstal zachován.

Dopravní podnik Ostrava a.s. předpokládá, že k uzavření smlouvy dojde v prosinci roku 2023. 1. vozidlo by mělo být zhotoviteli předáno v rozmezí 150 - 210 dnů od podpisu smlouvy, skupina 2. - 10. vozidla pak začne být k pracím předávána ve chvíli, kdy 1. vozidlo vstoupí do zkušebního provozu či bude předáno, pokud nebude zkušební provoz potřeba, a to co 28 dnů. Předpokládaná doba realizace provedení rekonstrukce jednoho vozidla je Dopravním podnikem Ostrava a.s. odhadována na 120 dnů. Pokud by vše šlo podle plánu, bude poslední vozidlo 1. etapy předáno DPO na konci léta roku 2025. Další vozy 2. etapy budou modernizovány na základě objednávky DPO.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

17. února 2024

Toplist