Technické zhodnocení tramvají VarioLF

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. na svém profilu zadavatele zakázku s názvem „Technické zhodnocení tramvají“. Předmětem zakázky je modernizace 6 kusů tramvají VarioLF, jmenovitě vozů ev. č. 1325, 1326, 1327, 1329, 1331 a 1332. Dopravní podnik Ostrava a.s. si však ponechal možnost změnit výběr vozů za jiné z řady ev. č. 1311 - 1334.

Mezi hlavní nové prvky, které by se měly ve vozech objevit, patří:

  • klimatizace pracoviště řidiče
  • inovované dveřní systémy
  • nová madla v prostoru cestujících v provedení z nerezové oceli
  • USB nabíječky v prostoru pro cestující a v kabině řidiče

Nová klimatizační jednotka pracoviště řidiče tak u vybraných vozů nahradí současné ochlazovací zařízení TRAV-L-COOL, slangově známé pod označením „mokrý hadr“, přičemž dopravce požaduje, aby se jednalo o plnohodnotnou klimatizační jednotku Konvekta KL20 facelift či klimatizaci rovnocenného řešení.

Inovovanými dveřními systémy se myslí kompletní výměna dveřních systémů za nové s užitím zalamovacích dveří, které jsou v současnosti užity až u poslední dodávky tramvají VarioLFR.S ev. č. 1362 – 1373 z roku 2014. Vozy starších sérií byly však vybaveny dveřmi výklopnými, které však řidičům komplikují výhled okolo vozu. To bylo taktéž důvodem, proč bylo následně u starších vozů vybavených těmito dveřními systémy, zavedeno sekvenční zavírání dveří, kdy se nejdříve zavírají dveře první a následně všechny ostatní, což značně situaci zlepšilo. Nové dveře mají být navíc vybaveny LED prvky upozorňujícími cestující o otevírání či zavírání dveří, kdy mají tyto prvky umístěné na hraně dveřního křídla při otevírání a po dobu otevření dveří svítit zelenou, při zavírání pak červenou barvou.

Taktéž požadavek na nerezová madla je požadavkem logickým sjednocujícím provedení jednotlivých sérií těchto vozů, kdy v současnosti je stav takový, že madly v nerezovém provedení jsou vybaveny všechny vozy od ev. č. 1358 a částečně také vozy, u kterých došlo k výměně sedadel za dřevěná typu City společnosti C.I.E.B.

Dopravní podnik Ostrava a. s. navíc požaduje, aby byly vozy po provedené modernizaci vybaveny 12 kusy USB nabíječek v prostoru pro cestující, kdy 7 z nich má být umístěno v levé bočnici a 5 v pravé. Dobít mobil si bude moci i řidič vozidla, jelikož USB nabíječka bude umístěna taktéž v jeho kabině.

Úpravou pak projdou taktéž okapnice na střeše vozidla a vozidla budou uvedena do souladu s novým barevným schématem vozidel vycházejícím z oficiálních barev statutárního města Ostravy. Kromě již standarního použití světle modré barvy s reflexním proužkem bílé barvy výšky 8 cm se jedná taktéž o nalakování dveřních křídel z vnější strany černou a z vnitřní světle modrou barvou. Zejména lakování dveří z vnější strany ještě není v rámci DPO zcela sjednoceno. Některé vozy tak disponují dveřmi v černé barvě, jiné v barvě bílé. V rámci modernizace dojde taktéž k nalakování pantografu, a to šedě.


Dopravní podnik Ostrava a.s. předpokládal, že ho modernizace výše uvedených tramvají přijde na 8,4 mil. Kč bez DPH. Nakonec však za modernizaci 6 vozidel VarioLF zaplatí celkem 9 649 089 Kč bez DPH. Rekonstrukci těchto vozů pak provede společnost Ekova Electric a.s., což bylo na profilu zadavatele zveřejněno 2. dubna 2019.

Dovybavení tramvají klimatizacemi

Podle výše uvedené zakázky to již vypadalo, že sice dojde k technickému zhodnocení 6 tramvají VarioLF, ale s výjimkou USB nabíječek v prostoru pro cestující bez výraznějších kladů pro cestující. To vše se však změnilo 6. 2. 2019, kdy Dopravní podnik Ostrava a.s. zveřejnil na svém profilu zadavatele zakázku s názvem „Technické zhodnocení tramvají - dovybavení tramvají klimatizacemi“. Z tohoto názvu bylo patrné, že nakonec nezůstane jen u USB nabíječek, nových madel, dveřních systémů a klimatizace pro řidiče, ale vozy budou vybaveny také klimatizací salonu pro cestující.

Novými plnohodnotnými automatickými klimatizacemi prostoru pro cestující tak bude vybaveno 6 vozů VarioLF, kdy se pravděpodobně bude jednat o shodné vozy, jaké jsou uvedeny v úvodu stránky. Tyto vozy budou zároveň vůbec prvními vozy této typové řady tramvají v československém prostoru vybavenými klimatizací prostoru pro cestující.

Dopravní podnik Ostrava a.s. předpokládá, že ho instalace klimatizačních jednotek vyjde na 15 mil. Kč bez DPH.


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

2. dubna 2019

Toplist