Technické zhodnocení tramvají VarioLF
Technické zhodnocení tramvají VarioLF - první zakázka

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. na svém profilu zadavatele zakázku s názvem „Technické zhodnocení tramvají“. Předmětem zakázky je modernizace 6 kusů tramvají VarioLF, jmenovitě vozů ev. č. 1325, 1326, 1327, 1329, 1331 a 1332. Dopravní podnik Ostrava a.s. si však ponechal původně možnost změnit výběr vozů za jiné z řady ev. č. 1311 - 1334, avšak k úpravě nakonec nedošlo.

Mezi hlavní nové prvky, které se měly ve vozech objevit, patří:

 • klimatizace pracoviště řidiče
 • inovované dveřní systémy
 • nová madla v prostoru cestujících v provedení z nerezové oceli
 • USB nabíječky v prostoru pro cestující a v kabině řidiče

Nová klimatizační jednotka pracoviště řidiče tak u vybraných vozů nahradí současné ochlazovací zařízení TRAV-L-COOL, slangově známé pod označením „mokrý hadr“, přičemž dopravce požaduje, aby se jednalo o plnohodnotnou klimatizační jednotku Konvekta KL20 facelift či klimatizaci rovnocenného řešení.

Inovovanými dveřními systémy se myslí kompletní výměna dveřních systémů za nové s užitím zalamovacích dveří, které jsou v současnosti užity až u poslední dodávky tramvají VarioLFR.S ev. č. 1362 – 1373 z roku 2014. Vozy starších sérií byly však vybaveny dveřmi výklopnými, které však řidičům komplikují výhled okolo vozu. To bylo taktéž důvodem, proč bylo následně u starších vozů vybavených těmito dveřními systémy, zavedeno sekvenční zavírání dveří, kdy se nejdříve zavírají dveře první a následně všechny ostatní, což značně situaci zlepšilo. Nové dveře mají být navíc vybaveny LED prvky upozorňujícími cestující o otevírání či zavírání dveří, kdy mají tyto prvky umístěné na hraně dveřního křídla při otevírání a po dobu otevření dveří svítit zelenou, při zavírání pak červenou barvou.

Taktéž požadavek na nerezová madla je požadavkem logickým sjednocujícím provedení jednotlivých sérií těchto vozů, kdy v současnosti je stav takový, že madly v nerezovém provedení jsou vybaveny všechny vozy od ev. č. 1358 a částečně také vozy, u kterých došlo k výměně sedadel za dřevěná typu City společnosti C.I.E.B.

Dopravní podnik Ostrava a. s. navíc požaduje, aby byly vozy po provedené modernizaci vybaveny 12 kusy USB nabíječek v prostoru pro cestující, kdy 7 z nich má být umístěno v levé bočnici a 5 v pravé. Dobít mobil si bude moci i řidič vozidla, jelikož USB nabíječka bude umístěna taktéž v jeho kabině.

Úpravou pak projdou taktéž okapnice na střeše vozidla a vozidla budou uvedena do souladu s novým barevným schématem vozidel vycházejícím z oficiálních barev statutárního města Ostravy. Kromě již standarního použití světle modré barvy s reflexním proužkem bílé barvy výšky 8 cm se jedná taktéž o nalakování dveřních křídel z vnější strany černou a z vnitřní světle modrou barvou. Zejména lakování dveří z vnější strany ještě není v rámci DPO zcela sjednoceno. Některé vozy tak disponují dveřmi v černé barvě, jiné v barvě bílé. V rámci modernizace dojde taktéž k nalakování pantografu, a to šedě.


Dopravní podnik Ostrava a.s. předpokládal, že ho modernizace výše uvedených tramvají přijde na 8,4 mil. Kč bez DPH. Nakonec však za modernizaci 6 vozidel VarioLF zaplatí celkem 9 649 089 Kč bez DPH. Rekonstrukci těchto vozů pak provede společnost Ekova Electric a.s., což bylo na profilu zadavatele zveřejněno 2. dubna 2019.

Dovybavení tramvají klimatizacemi

Podle výše uvedené zakázky to již vypadalo, že sice dojde k technickému zhodnocení 6 tramvají VarioLF, ale s výjimkou USB nabíječek v prostoru pro cestující bez výraznějších kladů pro cestující. To vše se však změnilo 6. 2. 2019, kdy Dopravní podnik Ostrava a.s. zveřejnil na svém profilu zadavatele zakázku s názvem „Technické zhodnocení tramvají - dovybavení tramvají klimatizacemi“. Z tohoto názvu bylo patrné, že nakonec nezůstane jen u USB nabíječek, nových madel, dveřních systémů a klimatizace pro řidiče, ale vozy budou vybaveny také klimatizací salonu pro cestující.

Novými plnohodnotnými automatickými klimatizacemi prostoru pro cestující tak bude vybaveno 6 vozů VarioLF, kdy se jednalo o shodné vozy, jaké jsou uvedeny v úvodu stránky. Tyto vozy jsou zároveň vůbec prvními vozy této typové řady tramvají v československém prostoru vybavenými klimatizací prostoru pro cestující.

V pondělí 26. 8. 2019 byl na profilu zadavatele a také ve větstníku veřených zakázek zveřejněn vítěz zakázky, kterým se stala dceřiná společnost DPO EKOVA ELECTRIC a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s. předpokládal, že ho instalace klimatizačních jednotek vyjde na 15 mil. Kč bez DPH, konačná částka byla následně stanovena na 14,94 mil. Kč bez DPH.

Interiér vozu VarioLFR.E ev. č. 1329 | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský Pohled do středních dveří vozu VarioLFR.E ev. č. 1329 s doplněnou klimatizací | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský Interiér vozu VarioLFR.E ev. č. 1329 | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský Interiér vozu VarioLFR.E ev. č. 1329 | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský Vůz VarioLFR.E ev. č. 1329 v hale vozovny Moravská Ostrava | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský Interiér vozu VarioLFR.E ev. č. 1329 | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský Pohled na střechu vozu varioLFR.E ev. č. 1329 s doplněnou klimatizační jednotkou pro cestující | 12. června 2020 | Dávid Hanušovský

Prvním dokončeným vozem po malé modernizaci včetně výbavy klimatizací se stal vůz ev. č. 1329. Stalo se tak v 1. polovině března roku 2020. Další vozy následovaly postupně.

VarioLFR.E ev. č. 1325 odbavuje cestující v zastávce Dolní Lhota | 27. května 2020 | Marek Mantič VarioLFR.E ev. č. 1327 stojí v nástupní zastávce Budišovice,Zátiší | 17. června 2020 | Marek Mantič VarioLFR.E ev. č. 1332 projíždí areálem vozovny Moravská Ostrava | 18. června 2020 | Marek Mantič VarioLFR.E ev. č. 1329 přijíždí na výlukou ovlivněné lince 1 do smyčky Přívoz,Hlučínská | 18. června 2020 | Marek Mantič Vozy VarioLFR.E ev. č. 1331 a 1332 ve smyčce Zábřeh | 22. června 2020 | Martin Grussmann VarioLFR.E ev. č. 1326 opustilo vítkovické Mírové náměstí a míří do Mariánských Hor | 24. června 2020 | Marek Mantič


Technické zhodnocení tramvají VarioLF - druhá zakázka

Ve čtvrtek 2. července 2020 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. na svém profilu zadavatele již druhou zakázku s názvem „Technické zhodnocení tramvají“. Předmětem zakázky je modernizace dalších 3 kusů tramvají VarioLF, jmenovitě vozů ev. č. 1328, 1330 a 1333.

Mezi hlavní nové prvky, které by se měly ve vozech objevit (pokud jimi již nejsou vybaveny), patří:

 • klimatizace pracoviště řidiče
 • klimatizace prostoru pro cestující
 • inovované dveřní systémy
 • nová madla v prostoru cestujících v provedení z nerezové oceli
 • USB nabíječky v prostoru pro cestující a v kabině řidiče
 • úprava stávajících okapnic na střeše vozidla
 • lakování vozidla do nového korporátního laku
 • úprava oken na uzamykatelná

Nová klimatizační jednotka pracoviště řidiče tak nahradí současné ochlazovací zařízení TRAV-L-COOL, slangově známé pod označením „mokrý hadr“, přičemž dopravce požaduje, aby se jednalo o plnohodnotnou klimatizační jednotku Konvekta KL20 facelift či klimatizaci rovnocenného řešení.

Klimatizace prostoru pro cestující je požadována v plnohodnotné automatické verzi. Na rozdíl od modernizace prvních šesti vozů tak bude klimatizace instalována zároveň s modernizací vozidel.

Inovovanými dveřními systémy se myslí kompletní výměna dveřních systémů za nové s užitím zalamovacích dveří, shodně jako to bylo provedeno při zakázce na technické zhodnocení 6 vozů VarioLF. Dveře budou vybaveny výstražnými LED pásky. Ty budou moci fungovat odlišně od požadavků v první zakázce. Umožněno je signalizovat stav dveří již od jejich uvolnění řidičem, a to zelenou barvou. V době jejich otevírání a otevření je však umožněno signalizaci neužívat. Při zavírání dveří je zachován požadavek na signalizaci červenou barvou.

Požadavek na nerezová madla je požadavkem logickým sjednocujícím provedení jednotlivých sérií vozů VarioLF.

Dopravní podnik Ostrava a. s. navíc požaduje, aby byly vozy po provedené modernizaci vybaveny 12 kusy USB nabíječek v prostoru pro cestující, kdy 7 z nich má být umístěno v levé bočnici a 5 v pravé. Dobít mobil si bude moci i řidič vozidla, jelikož USB nabíječka bude umístěna taktéž v jeho kabině.

Úpravou pak projdou taktéž okapnice na střeše vozidla a vozidla budou uvedena do souladu s novým barevným schématem vozidel vycházejícím z oficiálních barev statutárního města Ostravy. Kromě již standarního použití světle modré barvy s reflexním proužkem bílé barvy výšky 8 cm se jedná taktéž o nalakování dveřních křídel z vnější strany černou a z vnitřní světle modrou barvou. V rámci modernizace dojde taktéž k nalakování pantografu, a to šedě. Okna budou na rozdíl o technického zhodnocení prvních 6 vozů upravena tak, aby bylo možné je uzamknout.


Dopravní podnik Ostrava a.s. předpokládal, že ho modernizace výše uvedených tramvají přijde na 12,3 mil. Kč bez DPH. Nakonec však DPO za uvedenou modernizaci zaplatí přesně 12 573 786 Kč bez DPH, přičemž práce provede společnost EKOVA ELECTRIC a.s. První hotový vůz by měl být předán nejpozději do 90 dnů od termínu podpisu smlouvy, tedy od konce října 2020, další dva vozy pak nejpozději do 270 dnů od tohoto termínu.

Technické zhodnocení tramvají VarioLF - třetí zakázka

V pondělí 26. července 2021 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. na svém profilu zadavatele třetí zakázku s názvem „Technické zhodnocení tramvají“. Předmětem zakázky je modernizace tentokrát až 41 kusů tramvají VarioLF. Dopravní podnik Ostrava a.s. předpokládá, že ho zakázka vyjde na 147 mil. Kč bez DPH, tedy na cca 3,59 mil. Kč za vůz. V tuto chvíli DPO předpokládá, že k uzavření smlouvy dojde v říjnu roku 2021, přičemž by všechny poptávané vozy měly být dodány nejpozději do konce roku 2025.

Do konce roku 2022 bude rekonstruováno celkem 16 vozů VarioLFR.E ev. č. 1334, 1336 - 1338, 1343, 1345, 1346, 1349 - 1357. V letech 2023 - 2025 pak bude rekonstruováno zbylých až 25 vozů. Pravděpodobně se bude jednat o vozy VarioLFR.E ev. č. 1311, 1312, 1314 - 1316, 1319, 1320, 1344, 1347 a VarioLFR.S ev. č. 1358 - 1373. Do modernizované podoby tak budou upraveny také prototypové vozy ev. č. 1311 a 1312.

Hlavní prvky, které Dopravní podnik Ostrava a.s. požaduje, jsou podobné s předchozí zakázkou. Budou však dosazeny pouze do vozů, do kterých již nebyly instalovány dříve z výroby či při některém ze stupňů údržby. Mezi takové prvky patří zejména klimatizace pracoviště řidiče, inovované dveřní systémy, nová madla či uzamykatelná okna. Obecně jsou však požadovány tyto úpravy:

 • klimatizace pracoviště řidiče
 • klimatizace prostoru pro cestující
 • inovované dveřní systémy
 • nová madla v prostoru cestujících v provedení z nerezové oceli
 • USB nabíječky v prostoru pro cestující a v kabině řidiče
 • úprava stávajících okapnic na střeše vozidla včetně zakrytování viditelných komponentů na střeše
 • lakování vozidla do nového korporátního laku
 • úprava oken na uzamykatelná

Nová klimatizační jednotka pracoviště řidiče tak nahradí současné ochlazovací zařízení TRAV-L-COOL, slangově známé pod označením „mokrý hadr“, přičemž dopravce požaduje, aby se jednalo o plnohodnotnou klimatizační jednotku Konvekta KL20 facelift či klimatizaci rovnocenného řešení.

Klimatizace prostoru pro cestující je požadována v plnohodnotné automatické verzi shodně jako v předchozí zakázce na tři vozy.

Inovovanými dveřními systémy se myslí kompletní výměna dveřních systémů za nové s užitím zalamovacích dveří, shodně jako to bylo provedeno při předchozích zakázkách. Dveře budou vybaveny výstražnými LED pásky. Ty budou moci fungovat odlišně od požadavků v první zakázce. Umožněno je signalizovat stav dveří již od jejich uvolnění řidičem, a to zelenou barvou. V době jejich otevírání a otevření je však umožněno signalizaci neužívat. Při zavírání dveří je zachován požadavek na signalizaci červenou barvou.

Požadavek na nerezová madla je požadavkem sjednocujícím provedení jednotlivých sérií vozů VarioLF.

Dopravní podnik Ostrava a. s. navíc požaduje, aby byly vozy po provedené modernizaci vybaveny 12 kusy USB nabíječek v prostoru pro cestující, kdy 7 z nich má být umístěno v levé bočnici a 5 v pravé. Dobít mobil si bude moci i řidič vozidla, jelikož USB nabíječka bude umístěna taktéž v jeho kabině.

Úpravou pak projdou taktéž okapnice na střeše vozidla a vozidla budou uvedena do souladu s novým barevným schématem vozidel vycházejícím z oficiálních barev statutárního města Ostravy. Kromě již standarního použití světle modré barvy s reflexním proužkem bílé barvy výšky 8 cm se jedná taktéž o nalakování dveřních křídel z vnější strany černou a z vnitřní světle modrou barvou. V rámci modernizace dojde taktéž k nalakování pantografu, a to šedě. Okna budou na rozdíl o technického zhodnocení prvních 6 vozů upravena tak, aby bylo možné je uzamknout.

Novým požadavkem je zakrytování viditelných komponentů na střeše vozidla.


Uvedenou zakázku nakonec obdržela společnost Cegelec a.s., přičemž ji uskuteční za částku převyšující 140 mil Kč. Přesná částka není uvedena, jelikož jsou naceněny jednotlivé úkonyy zvlášť a bude tedy záviset na veškerých úkonech provedených včetně prvků opčních.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

13. ledna 2022

Toplist