Ekova Electron 12

Ekova Electron 12 ev. č. 5006 stojí v zastávce Svinov nádraží a míří do Klimkovic | 26. října 2018 | Martin Večeřa

Ve čtvrtek 19. října 2017 byl na profilu zadavatele zveřejněn vítěz na dodávku dvou elektrobusů a dobíjecí stanice umístěné v prostoru obratiště Svinov mosty, stalo se tak téměř po 10 měsících od doby, co byla vyhlášena první zakázka, která byla následně zrušena a opětovně vyhlášena na počátku srpna roku 2017. Vítězem se stala dceřiná společnost Dopravního podniku Ostrava a.s. Ekova Electric a.s. s typem Ekova Electron 12, která dodá 2 elektrobusy s možností dobíjení na dobíjecí stanici umístěné v trase autobusu.

Výše uvedené znamená, že nové elektrobusy budou přednostně určeny k provozu na autobusové lince č. 64 sloužící obsluze města Klimkovice a jodových sanatorií nalézajících se v místní části Hýlov.

Společnost Ekova Electric vznikla v roce 2011 vyčleněním ze své mateřské společnosti, kterou je Dopravní podnik Ostrava a.s. Již v počátku své existence se zabývala možností výroby vlastních elektrobusů či trolejbusů, v roce 2014 pak došlo k odkoupení výrobní dokumentace autobusů TEDOM, která následně posloužila jako základ pro konstrukci vlastní produkce. První prezentaci si odbyl druhý prototyp vozu Ekova Electron 12 na veletrhu v belgickém Kotrijku na konci října roku 2015, následně byl prezentován 28. 10. 2015 taktéž před ostravskou novou radnicí. První prototyp pak byl dokončen až o měsíc později.

Ostravské elektrobusy jsou prvními dodanými do České republiky, prozatím výrobce dodal vozy do Německa a Švédska. Specifikace počítá s provozem na výše uvedené lince č. 64 vedené z terminálu Svinov mosty do města Klimkovice na konečnou zastávku Sanatoria. V souvislosti s tím byla požadována vozidla s minimálním denním dojezdem 350 km, přičemž se předpokládá jízda v délce 50 minut a nabíjení v délce 10 minut, přičemž se tento cyklus může opakovat maximálně 15 x za den. Standardní délka jízdy po nabití byla stanovena na 30 km, ta maximální pak na 40 km. Požadována byla taktéž možnost rekuperace.

Vozy jsou dobíjeny z nabíjecí stanice v režimu ultrarychlého dobíjení (opportunity charging). Vozy jsou vybaveny ližinami v přední části střechy vozidla, do kterých se spouští sběrač z pylonu nabíjecí stanice.

Vzhledem k posledním dodávkám vozidel jsou i elektrobusy této dodávky vyhotoveny taktéž v novém barevném schématu.


První z elektrobusů ev. č. 5005 byl prezentován na veletrhu Czech Raildays 2018 ve dnech 19. - 21. 6. 2018.

Pohled na přední část interiéru elektrobusu Ekova Electron 12 ev. č. 5005 | 19. června 2018 | Martin Večeřa Elektrobus Ekova Electron 12 ev. č. 5005 na veletrhu Czech Raildays 2018 | 19. června 2018 | Martin Večeřa Elektrobus Ekova Electron 12 ev. č. 5005 obdržel taktéž jiný odstín koženky na sedadlech | 20. června 2018 | Martin Večeřa Interiér elektrobusu Ekova Electron 12 ev. č. 5005 na veletrhu Czech Raildays 2018 | 20. června 2018 | Martin Večeřa

Po ukončení veletrhu a dokončení výstavby nabíjecí stanice v prostoru odstavných stání terminálu Svinov mosty začaly být vozy testovány, přičemž bylo zkoušeno nejen jejich dobíjení, ale také další záležitosti nutné pro jejich bezproblémový provoz. Jeden z vozů s ultrarychlým nabíjením ev. č. 5005 byl společně s prototypem ev. č. 5007 taktéž veřejnosti představen při Dni ostravských dopraváků konaném v areálu martinovských dílen v sobotu 1. 9. 2018. Provozní testování pak probíhalo zejména od přelomu září a října roku 2018, přičemž dle facebookového profilu společnosti Ekova Electric byly zkušební jízdy ukončeny 5. října 2018 a k předání vozů ev. č. 5005 a 5006 Dopravnímu podniku Ostrava a.s. došlo v průběhu třetího říjnového týdne roku 2018.

Vůz ev. č. 5005 při testování ultrarychlého dobíjení ve Svinově | 4. září 2018 | Tomáš Hranický Vůz Ekova Electron ev. č. 5005 při testování dobíjecí stanice ve společnosti vozu Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7180 | 4. září 2018 | Tomáš Hranický Další fotografie z procesu testování ultrarychlého nabíjení elektrobusů | 19. září 2018 | Tomáš Hranický

V pátek 26. 10. 2018 došlo k prvnímu nasazení nových vozů Ekova Electron do provozu s cestujícími na lince č. 64, obsazeny jimi jsou kurzy 64/101/201 a 64/102/202. Prvním spojem obsazeným novými vozy byl spoj s odjezdem ze zastávky Svinov mosty d.z. v 10.50 hod. obsazený vozem ev. č. 5006 nasazeným na kurzu 64/102/202. Druhému vozu ev. č. 5005 nasazenému na kurzu 64/101/201 se však nedařilo a byl počínaje spojem s odjezdem ze Sanatorií v 13.50 hod. nahrazen vozem Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7179.

Ekova Electron ev. č. 5006 při dobíjení v prostoru obratiště Svinov mosty ve společnosti s vozem Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7166 | 26. října 2018 | Tomáš Hranický Ekova Electron 12 ev. č. 5005 opouští obratiště Svinov mosty | 26. října 2018 | Martin Večeřa Ekova Electron 12 ev. č. 5006 při procesu dobíjení | 26. října 2018 | Martin Večeřa Ekova Electron 12 ev. č. 5006 stojí v zastávce Svinov nádraží a míří do Klimkovic | 26. října 2018 | Martin Večeřa

Tyto vozy však nebudou prvními svého typu, se kterými se budou moci svézt ostravští cestující. Na počátku února roku 2017 totiž měli možnost vyzkoušet druhý prototyp vozu Ekova Electron v provozu na autobusové lince č. 38, která je standardně obsazována mimo jiné vozy SOR EBN 10,5, dopravce tak získal možnost srovnání dvou typů elektrobusů nasazených na shodných výkonech. V případě vozu Ekova Electron se jednalo o tzv. hněný prototyp vybavený elektromototy umístěnými v nábojích kol, který byl již 28. 10. 2015 vystaven v prostoru Prokešova náměstí před ostravskou novou radnicí.

2. prototyp elektrobusu Ekova Electron 12 vystavený před ostravskou novou radnicí | 28. října 2015 | Martin Večeřa Ekova Electron 12 ev. č. 9988 ve smyčce Bartovice Pod Tratí | 9. února 2017 | Jan Bernat Interiér vozu Ekova Electron 12 ev. č. 9988 | 13. února 2017 | Jan Bernat 2. prototyp elektrobusu Ekova Electron opouští zastávku Slezská Ostrava radnice | 13. února 2017 | Jan Bernat

V rámci evidence Dopravního podniku Ostrava a.s. obdržel vůz interní evidenční číslo 9988 a byl prvně vypraven do provozu s cestujícími v úterý 7. února 2017, a to na kurz 38/403, na kterém se vyskytoval také v průběhu dalších cca 10 dnů s občasnými přestávkami.


V předvánoční době roku 2017 byla Dopravnímu podniku Ostrava a.s. zaslána nabídka na odkup 1. prototypu, který je vyveden konvenčně s mírnými odlišnostmi v původním barevném schématu ostravského dopravního podniku včetně standardního systému pohonu a dobíjení, jak je tomu u starších elektrobusů značky SOR. Dne 18. 6. 2018 byly na profilu zadavatele Dopravního podniku Ostrava a.s. zveřejněny informace o pořízení tohoto 1. prototypu. Dopravní podnik Ostrava a.s. získal 1. prototyp včetně servisního a diagnostického zařízení a příslušného softwaru za 9 948 092 Kč bez DPH.


původní prototypový nátěr vozu

Tím, že se Dopravní podnik Ostrava a.s. rozhodnul pro odkup tohoto vozidla, se tak v Ostravě budou s cestujícími pohybovat nikoliv dva elektrobusy značky Ekova, ale hned tři, ikdyž se dvěma systémy dobíjení.

1. prototyp vozu Ekova Electron 12 projíždí křižovatkou ulic Valchařská a Nádražní | 7. února 2018 | Petr Bystroň 1. prototyp vozu Ekova Electron 12 projíždí křižovatkou ulic Valchařská a Nádražní | 7. února 2018 | Petr Bystroň

Dopravnímu podniku Ostrava a.s. byl vůz dodán v novém barevném schématu.


konečný nátěr vozu

Vůz ev. č. 5007 byl do provozu s cestujícími prvně nasazen v pátek 21. 9. 2018, a to na ranní díl děleného kurzu 21/405.


Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

26. října 2018

Toplist