Nové elektrobusy 2017
Výběrové řízení

Už poměrně dlouhou dobu se diskutovalo o tom, že Dopravní podnik Ostrava a.s. má v plánu pořídit několik elektrobusů s průběžným dobíjením. V pátek 13. 1. 2017 se tyto dohady potvrdily, když byla ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněna zakázka s názvem „Dodávka elektrobusů a nabíjecí stanice“. Předmětem dodávky byly dva elektrobusy s průběžným dobíjením včetně výstavby dobíjecí stanice a dodávky dvou mobilních dobíjeních zařízení. Celkovou hodnotu zakázky si dopravce cenil na 34 milionů Kč bez DPH, přičemž na elektrobusy připadala částka 23 milionů a na výstavbu dobíjecí stanice pak 11 milionů. S ohledem na to, že se s podobně komplexní zakázkou setkal Dopravní podnik Ostrava a.s. prvně, stanovil výše uvedené částky po průzkumu trhu u jednotlivých dodavatelů. Dle věstníku veřejných zakázek dopravce předpokládal, že část z této hodnoty bude uhrazena z prostředků Evropské unie jako součást projektu Obnova vozového parku MHD v DPO II. lokalita Klimkovice.

Dne 7. července 2017 pak Dopravní podnik Ostrava a.s. ve Věstníku veřejných zakázek zveřejnil informaci o zrušení zakázky na tuto dodávku. Důvodem zrušení bylo vyloučení jediného účastníka zadávacího řízení. Jediným uchazečem zadávacího řízení byla společnost EKOVA ELECTRIC a.s. Bylo tedy jasné, že bude zakázka ve věstníku zveřejněna opětovně.

Na začátku srpna 2017 tak byla na profilu zadavatele opětovně zakázka zveřejněna, tentokrát pod názvem Dodávka elektrobusů a nabíjecí stanice II. Téměř všechny paramatry původní soutěže zůstaly zachovány. Jediným rozdílem je to, že dopravce předpokládal, že projekt bude spolufinancován prostředky EU jako součást projektu Nízkoemisní a bezemisní vozidla. Ve čtvrtek 19. října 2017 byla na profilu zadavatele Dopravního podniku Ostrava a.s. zveřejněna smlouva s vátězem, kterým se stala společnost Ekova Electric a.s. s typem Ekova Electron. Tato společnost tedy dodá dva elektrobusy Ekova Electron za 27 840 000 Kč bez DPH, včetně dvou mobilních nabíjecích souprav a nabíjecí stanice za 13 572 083 Kč bez DPH. Celková částka za výše uvedenou dodávku byla stanovena na 41 412 083 Kč bez DPH.

Specifikace

Dopravní podnik Ostrava a.s. získá celkem 2 100% nízkopodlažní elektrobusy. Ty budou dlouhé 11 980 mm a široké standardních 2 550 mm. Ve vozidle bude moci 28 cestujících cestovat na sedadlech, přičemž dvě z nich budou sklopná. 10 sedadel bude dostupných přímo z podlahy vozidla. Sedadla budou již standardizovaného dřevěného provedení v trubkovém rámu doplněná o koženkou potaženou sedací část. Vozy budou mít troje zcela prosklené dveře, přičemž první budou šířky 1130 mm, druhé a třetí pak šířky 1200 mm.

Vozidla budou vybavena klimatizací a kamerovým systémem se záznamem. Ostatní záležitosti již budou odpovídat ostravskému standardu včetně výbavy vozidla palubním a informačním systémem či úpravám propojení vozidlové signalizace vzhledem k fungování zastávek na znamení. Vnitřní LCD obrazovka bude umístěna shodně, jak je tomu v autobusech Solaris Urbino 12 CNG. Vůz bude vybaven dvěma místy pro umístění invalidního vozíku či kočárku. Na rozdíl od dnes již užívaných elektrobusů SOR EBN 10,5 bude vůz vytápěn přímo elektrickou energií.

Shodně jako v případě jiných soutěží požadoval dopravce vyhotovení návrhnu barevného schématu vozidla, přičemž to dodavatel vyhotovil dle původního systému barevného schématu využívaného u DPO již od počátku 90. let 20. století. Je proto možné, že i v případě elektrobusů z této dodávky dojde ke změnám přibližujícím vzhled vozidel vozidlům z jiných dodávek (STADLER Tango NF 2, Solaris Urbino 18 CNG, IV. generace)

Všechny vozy mají být dodány nejpozději do doby 12 měsíců od písemné objednávky zadavatele. Podle profilu zadavatele měla být písemná objednávka zaslána již v průběhu září roku 2017. To znamená, že vozidla by měla být dodána do konce září roku 2018.

Provoz a dobíjení

Nové elektrobusy budou dobíjeny zcela odlišným způsobem od elektrobusů, které již Dopravní podnik Ostrava a.s. vlastní. Základním způsobem dobíjení má být využití dobíjecí stanice. Dopravce požaduje průběžné dobíjení dle stanovené volně dostupné standardizace pro připojení technologií kontaktního rychlonabíjení, ve smyslu dohody společností Irizar, Solaris, VDL, Volvo, ABB, Heliox a Siemens, ke které došlo již v březnu roku 2016. Prakticky to znamená výstavbu standardizované dobíjecí stanice průběžného dobíjení, která je kompatibilní s vozidly, která tomuto standardu taktéž odpovídají. Mezi typické prvky standardu například patří umístění sběracího zařízení na střeše vozidla v jeho přední části. Dobíjecí stanice bude vystavěna v prostoru odstavných stání obratiště Svinov mosty d.z.

V souvislosti s tím byla požadována vozidla s minimálním denním dojezdem 350 km, přičemž se předpokládá jízda v délce 50 minut a nabíjení v délce 10 minut, přičemž se tento cyklus může opakovat maximálně 15 x za den. Standardní délka jízdy po nabití byla stanovena na 30 km, ta maximální pak na 40 km. Požadována byla taktéž možnost rekuperace.

Jako nouzové řešení bude dodáno také mobilní dobíjecího zařízení pro tzv. pomalé dobíjení, a to ke každému z vozidel.


S ohledem na nutnost vyzkoušení provozu elektrobusů ve složitějším terénu byla dopravcem stanovena taktéž trasa linky, na které budou předmětné elektrobusy provozovány. Jedná se o linku č. 64 vedenou v trase: Svinov mosty d.z. - ... - Klimkovice centrum - ... - Sanatoria, která slouží nejen obsluze města Klimkovice, ale taktéž obsluze lázeňského komplexu jodových sanatorií v Hýlově.

Přesnější doplňující informace lze nalézt přímo ve Věstníku veřejných zakázek či na stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

24. října 2017

Toplist