Nové elektrobusy 2017
Výběrové řízení

Už poměrně dlouhou dobu se diskutovalo o tom, že Dopravní podnik Ostrava a.s. má v plánu pořídit několik elektrobusů s průběžným dobíjením. V pátek 13. 1. 2017 se tyto dohady potvrdily, když byla ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněna zakázka s názvem „Dodávka elektrobusů a nabíjecí stanice“. Předmětem dodávky byly dva elektrobusy s průběžným dobíjením včetně výstavby dobíjecí stanice a dodávky dvou mobilních dobíjeních zařízení. Celkovou hodnotu zakázky si dopravce cenil na 34 milionů Kč bez DPH, přičemž na elektrobusy připadala částka 23 milionů a na výstavbu dobíjecí stanice pak 11 milionů. S ohledem na to, že se s podobně komplexní zakázkou setkal Dopravní podnik Ostrava a.s. prvně, stanovil výše uvedené částky po průzkumu trhu u jednotlivých dodavatelů. Dle věstníku veřejných zakázek dopravce předpokládal, že část z této hodnoty bude uhrazena z prostředků Evropské unie jako součást projektu Obnova vozového parku MHD v DPO II. lokalita Klimkovice.

Dne 7. července 2017 pak Dopravní podnik Ostrava a.s. ve Věstníku veřejných zakázek zveřejnil informaci o zrušení zakázky na tuto dodávku. Důvodem zrušení bylo vyloučení jediného účastníka zadávacího řízení. Jediným uchazečem zadávacího řízení byla společnost EKOVA ELECTRIC a.s. Bylo tedy jasné, že bude zakázka ve věstníku zveřejněna opětovně.

Na začátku srpna 2017 tak byla na profilu zadavatele opětovně zakázka zveřejněna, tentokrát pod názvem Dodávka elektrobusů a nabíjecí stanice II. Téměř všechny paramatry původní soutěže zůstaly zachovány. Jediným rozdílem je to, že dopravce předpokládá, že projekt bude spolufinancován prostředky EU jako součást projektu Nízkoemisní a bezemisní vozidla.

Specifikace

Dopravní podnik Ostrava a.s. poptává celkem 2 100% nízkopodlažní elektrobusy. Ty budou dlouhé 11 - 12,5 m a široké 2,45 - 2,55 m. Ve vozidle se bude moci přepravit minimálně 80 cestujících (při 8 os/m2), z nichž 30 % bude mít možnost cestovat na sedadlech, a to včetně sklopných. Minimálně 5 sedadel bude dostupných přímo z podlahy vozidla. Sedadla budou již standardizovaného dřevěného provedení v trubkovém rámu doplněná o koženkou potaženou sedací část. Vozy budou mít minimálně troje zcela prosklené dveře šířky 1200 mm, přičemž jedny z nich mohou být široké 800 mm.

Vozidla budou vybavena klimatizací a kamerovým systémem se záznamem. Ostatní záležitosti již budou odpovídat ostravskému standardu včetně výbavy vozidla palubním a informačním systémem či úpravám propojení vozidlové signalizace vzhledem k fungování zastávek na znamení. Vnitřní LCD obrazovka bude umístěna shodně, jak je tomu v autobusech Solaris Urbino 12 CNG. Vůz bude vybaven dvěma místy pro umístění invalidního vozíku či kočárku. Na rozdíl od dnes již užívaných elektrobusů SOR EBN 10,5 dopravce požaduje taktéž to, aby byl vůz vytápěn přímo elektrickou energií.

Dopravce shodně jako v případě předchozích dodávek jiných vozidel požaduje po výrobci návrh barevného řešení vozidel, přičemž konečné slovo má však přímo on sám.

Všechny vozy mají být dodány nejpozději do doby 12 měsíců od uzavření smlouvy na jejich dodávku.

Provoz a dobíjení

Nové elektrobusy budou dobíjeny zcela odlišným způsobem od elektrobusů, které již Dopravní podnik Ostrava a.s. vlastní. Základním způsobem dobíjení má být využití dobíjecí stanice. Dopravce požaduje průběžné dobíjení dle stanovené volně dostupné standardizace pro připojení technologií kontaktního rychlonabíjení, ve smyslu dohody společností Irizar, Solaris, VDL, Volvo, ABB, Heliox a Siemens, ke které došlo již v březnu roku 2016. Prakticky to znamená výstavbu standardizované dobíjecí stanice průběžného dobíjení, která je kompatibilní s vozidly, která tomuto standardu taktéž odpovídají. Mezi typické prvky standardu například patří umístění sběracího zařízení na střeše vozidla v jeho přední části (například pantografu). Dodávka dobíjecí stanice je taktéž součástí zakázky.

V souvislosti s tím jsou požadována vozidla s minimálním denním dojezdem 350 km, přičemž se předpokládá jízda v délce 50 minut a nabíjení v délce 10 minut, přičemž se tento cyklus může opakovat maximálně 15 x za den. Standardní délka jízdy po nabití byla stanovena na 30 km, ta maximální pak na 40 km. Požadována je taktéž možnost rekuperace.

Jako nouzové řešení je vyžadována taktéž dodávka mobilního dobíjecího zařízení pro tzv. pomalé dobíjení, a to ke každému z vozidel.


S ohledem na nutnost vyzkoušení provozu elektrobusů ve složitějším terénu byla dopravcem stanovena taktéž trasa linky, na které budou předmětné elektrobusy provozovány. Jedná se o linku č. 64 vedenou v trase: Svinov mosty d.z. - ... - Klimkovice centrum - ... - Sanatoria, která slouží nejen obsluze města Klimkovice, ale taktéž obsluze lázeňského komplexu jodových sanatorií v Hýlově.

Přesnější doplňující informace lze nalézt přímo ve Věstníku veřejných zakázek či na stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s.


© MHD-Ostrava 2005 - 2017
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

17. srpna 2017

Toplist