Vůz Ekova Electron 12 ev. č. 5007
Evidenční číslo: 5007
Typ: Ekova Electron 12
Majitel vozu: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Provozovna: Autobusy Hranečník
Výrobní číslo:TM9E43E2DFMEE7002.
Registrační značka:9T9 0010
Vyroben:2015.
Zařazen:Od 20. července 2018.
Další poznámky:1. prototyp, u Ekovy Electric jako EBB1.

Interiér vozu Ekova Electron 12 ev. č. 5007 | 21. března 2019 | Martin Večeřa Interiér vozu Ekova Electron 12 ev. č. 5007 | 21. března 2019 | Martin Večeřa Ekova Electron 12 ev. č. 5007 přijíždí na konečnou zastávku Nová huť hlavní brána | 21. března 2019 | Martin Večeřa Ekova Electron 12 čeká před další cestou na odjezd linky č. 31 do Výškovic v prostoru odstavných stání zastávky Nová huť hlavní brána | 4. prosince 2018 | Jan Bernat Interiér prvního původně neadresného prototypu elektrobusů Ekova Electron, u DPO pod ev. č. 5007 | 1. září 2018 | Martin Večeřa Ekova Electron 12 ev. č. 5007 při DOD v martinovských dílnách | 1. září 2018 | Martin Večeřa 1. prototyp vozu Ekova Electron 12 projíždí křižovatkou ulic Valchařská a Nádražní | 7. února 2018 | Petr Bystroň 1. prototyp vozu Ekova Electron 12 projíždí křižovatkou ulic Valchařská a Nádražní | 7. února 2018 | Petr Bystroň
Vůz Ekova Electron 12 ev. č. 5007 odstavený v prostoru obratiště Výškovice | 21. března 2019 | Martin Večeřa

© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

Toplist