Solaris Urbino 12 CNG, IV. generace (new Solaris Urbino)

Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7212 stojí v zastávce Rychvald rozc. v první den provozu vozů tohoto typu s cestujícími | 15. října 2018 | Jan Bernat

V úterý 9. 1. 2018 byla na profilu zadavatele Dopravního podniku Ostrava a.s. zveřejněna kupní smlouva s výrobcem Solaris Bus & Coach S.A. na dodávku 40 nových 12metrových autobusů. Dopravní podnik Ostrava a.s. tedy obdržel 40 autobusů Solaris Urbino 12 CNG v karoserii tzv. IV. generace, tedy vozy spadající do skupiny s obchodním názvem new Urbino.

Tzv. IV. generace vozů Solaris ve výrobním programu výrobce nahrazuje tzv. III. generaci, která byla v době počátku výroby vozů tzv. IV. generace ve výrobním programu přibližně po dobu 10 let. Z tohoto důvodu se výrobce rozhodnul zvolit progresivnější změnu a nahradit starší generaci vozů Solaris vozem upravené konstrukce. Konstrukce vozů IV. generace je tak oproti starším vozům lehčí a pevnější, cestující si pak všimne zcela nového designu vozidla a také interiéru, kde je více sedadel umístěno přímo na podlaze bez nutného zdolání podesty. Solaris se tak prakticky vydal cestou zcela nového vozidla narozdíl od jiných výrobců, kteří v poslední době provedli na svých vozech pouze tzv. facelift. Ostravské vozy jsou vybaveny celkem 29 sedadly, přičemž 12 z nich je přístupných přímo z podlahy vozidla bez nutnosti překonání schodů.

Autobusy jsou poháněny motorem využívajícím jako palivo stlačeného zemního plynu, jsou 3dvéřové, vybavené klimatizací prostoru pro cestující i řidiče, kamerovým systémem, USB porty a přípravou pro instalaci Wi-Fi. Většina ostatních komponent je již standardních včetně již standardních sedadel či výbavy vozidla informačním a odbavovacím systémem. Narozdíl od dosud dodaných vozidel byly nové autobusy při dodání vybaveny sníženým počtem označovačů jízdenek starší koncepce. Rozdílem bylo také to, že informační systém pro cestující včetně kurzovky dodala nově polská společnost R&G se sídlem v podkarpatském městě Mielec.


vozy ev. č. 7211 - 7251

Autobusy jsou vybaveny novým barevným schématem.

První vozy Solaris Urbino 12 CNG dorazily do garáží Hranečník na konci září roku 2018. Prvního nasazení do provozu se však dočkaly po zprovoznění plnicí stanice CNG na této provozovně (od 4. 10. 2018) a doladění povýrobních much. Stalo se tak v pondělí 15. 10. 2018, kdy byl vůz ev. č. 7211 nasazen na kurz 27/102/202 (obsluhuje linku 27) a vůz ev. č. 7212 na kurz 23/102/202 (obsluhuje linky 23 a 29)

Posledním zprovozněným vozem se stal vůz ev. č. 7248. Stalo se tak v garážích Poruba. Vůz vyjel prvně do provozu s cestujíícími ve středu 15. 5. 2019. Dodávky a postupné zprovozňování vozů tak zabraly 7 měsíců.

Vlivem požáru v garážích Hranečník došlo ke zničení staršího vozu Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7193. Z tohoto důvodu Dopravní podnik Ostrava a.s. následně uzavřel s výrobcem dodatek smlouvy, aby zakoupil náhradou za zničený vůz ev. č. 7193 vůz nový.

Nový autobus se v Ostravě objevil na začátku prosince roku 2019, kdy také obdržel ev. č. 7251. Oproti vozu, který nahrazuje, je již vyveden vzhledem k ukončení produkce vozů Solaris Urbino v tzv. III. generaci v aktuální produkované verzi a svou výbavou odpovídá dosud dodaným vozům v karoserii tzv. IV. generace.

V pátek 17. 1. 2020 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. na svém profilu zadavatele a také ve Věstníku veřejných zakázek zakázku s názvem Dodávka 24 ks nových jednočlánkových autobusů na CNG pohon. Vítězem zakázky se opět stal výrobce Solaris Bus and Coach, který dodá 24 dalších autobusů Solaris Urbino 12 CNG, které se však budou oproti starším vozům tohoto typu mírně lišit vzhledem k produkci již faceliftované karoserie.

Základní parametry autobusů však jsou shodné. Zcela novou požadovanou novinkou je instalace uzavřené kabiny řidiče s přepážkou mezi ní a prostorem pro cestující vyvedenou až ke stropu a ukončenou mezi oběma dveřními křídly předních dveří. Toto provedení tak zajistí vyšší bezpečnost řidičů včetně samostatného vstupu do prostoru kabiny z vnějšího prostoru. Mírných úprav dozná informační systém pro cestující. Podstatnou novinkou je však požadavek na bílé řešení LED diod a terčíků. Autobusy tam disponují podobnou výbavou jako v nedávné době dodané autobusy Solaris Urbino 18 CNG. Rozdílem je to, že informační systém pro cestující včetně kurzovky dodala společnost BUSE.


vozy ev. č. 7252 - 7275

První vozy této dodávky dorazily do Ostravy na počátku února roku 2021. První vůz z této dodávky pak do provozu vyrazil dne 13. 2. 2021 v podobě vozu ev. č. 7253 na kurzu 201/140/240.

Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7253 před prvním výhezdem na linku | 13. února 2021 | mhd-ostrava

Toplist