Nové jednočlánkové autobusy 2020

V pátek 17. 1. 2020 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. na svém profilu zadavatele a také ve Věstníku veřejných zakázek zakázku s názvem Dodávka 24 ks nových jednočlánkových autobusů na CNG pohon. Dopravce tak hodlá pokračovat v obnově vozového parku autobusů autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn a společně s dodávkou nových kloubových autobusů tak nahradit v provozu dosud jezdící vozy s pohonem na motorovou naftu.

Autobusy budou dlouhé 11 - 12,5 m, šířky 2,45 - 2,55 m. Dopravce dále požaduje, aby autobusy měly minimální kapacitu 80 osob, z nichž minimálně 20 musí mít možnost se posadit na sedadlech již standardní trubkové konstrukce s dřevěnou sedací a opěrnou částí. Z těchto 20 míst pak musí být minimálně 5 přístupných přímo z nízké podlahy. Nesmí tak být tato sedadla umístěna na podestě. Autobusy musí být vybaveny také dvěma místy pro přepravu dvou kočárků či invalidních vozíků či jejich kombinací. Autobusy budou vybaveny 3 dveřmi, jejichž průchozí šířka bude minimálně 1100 mm, přičemž zadávací dokumentace umožňuje autobus vybavit předními užšími dveřmi. Standardem je již také vybavení autobusů klimatizací prostoru pro cestující i řidiče či dobíjecími USB porty. Autobusy budou také připraveny pro instalaci Wi-Fi zařízení. Zcela novou požadovanou novinkou je instalace uzavřené kabiny řidiče s přepážkou mezi ní a prostorem pro cestující vyvedenou až ke stropu a ukončenou mezi oběma dveřními křídly předních dveří. Toto provedení tak zajistí vyšší bezpečnost řidičů včetně samostatného vstupu do prostoru kabiny z vnějšího prostoru.

Vozidla budou také vybavena již standardní sestavou informačních panelů informující cestující o čísle a trase jednotlivých spojů včetně dvou LCD informačních panelů uvnitř vozidla umístěných ve střední části vozidla na společné konstrukci. Vnější panely mohou být opět v dvojím provedení, ato buď v čistě LED variantě či ve variantě DOT-LED. Podstatnou novinkou je požadavek na bílé řešení LED diod a terčíků.

Dopravní podnik Ostrava a.s. předpokládá, že ho nové autobusy vyjdou na 168,5 mil. Kč bez DPH. Dle navrhované kupní smlouvy by měly být vozy dodány ve třech samostatných dodávkách, a to:

  • první dodávka 8 vozidel, nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí 9 měsíců ode dne účinnosti smlouvy,
  • druhá dodávka 8 vozidel, nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí 10 měsíců ode dne účinnosti smlouvy,
  • třetí dodávka 8 vozidel, nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí 11 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

© MHD-Ostrava 2005 - 2020
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

26. ledna 2020

Toplist