Nové jednočlánkové autobusy 2020

V pátek 17. 1. 2020 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. na svém profilu zadavatele a také ve Věstníku veřejných zakázek zakázku s názvem Dodávka 24 ks nových jednočlánkových autobusů na CNG pohon. Dopravce tak hodlá pokračovat v obnově vozového parku autobusů autobusy s pohonem na stlačený zemní plyn a společně s dodávkou nových kloubových autobusů tak nahradit v provozu dosud jezdící vozy s pohonem na motorovou naftu.

Autobusy budou dlouhé 11 - 12,5 m, šířky 2,45 - 2,55 m. Dopravce dále požaduje, aby autobusy měly minimální kapacitu 80 osob, z nichž minimálně 20 musí mít možnost se posadit na sedadlech již standardní trubkové konstrukce s dřevěnou sedací a opěrnou částí. Z těchto 20 míst pak musí být minimálně 5 přístupných přímo z nízké podlahy. Nesmí tak být tato sedadla umístěna na podestě. Autobusy musí být vybaveny také dvěma místy pro přepravu dvou kočárků či invalidních vozíků či jejich kombinací. Autobusy budou vybaveny 3 dveřmi, jejichž průchozí šířka bude minimálně 1100 mm, přičemž zadávací dokumentace umožňuje autobus vybavit předními užšími dveřmi. Standardem je již také vybavení autobusů klimatizací prostoru pro cestující i řidiče či dobíjecími USB porty. Autobusy budou také připraveny pro instalaci Wi-Fi zařízení. Zcela novou požadovanou novinkou je instalace uzavřené kabiny řidiče s přepážkou mezi ní a prostorem pro cestující vyvedenou až ke stropu a ukončenou mezi oběma dveřními křídly předních dveří. Toto provedení tak zajistí vyšší bezpečnost řidičů včetně samostatného vstupu do prostoru kabiny z vnějšího prostoru.

Vozidla budou také vybavena již standardní sestavou informačních panelů informující cestující o čísle a trase jednotlivých spojů včetně dvou LCD informačních panelů uvnitř vozidla umístěných ve střední části vozidla na společné konstrukci. Vnější panely mohou být opět v dvojím provedení, ato buď v čistě LED variantě či ve variantě DOT-LED. Podstatnou novinkou je požadavek na bílé řešení LED diod a terčíků.

V úterý 16. 6. 2020 byla v registru smluv sveřejněna smlouva s dodavatelem nových autobusů, společností SOLARIS CZECH spol. s r.o., která tak dodá celkem 24 vozů Solaris Urbino 12 CNG. Oproti vozům, které jsou již v Ostravě provozovány se bude jednat o vozy vyhotovené již s faceliftovaným designem.

Dopravní podnik Ostrava a.s. předpokládal, že ho nové autobusy vyjdou na 168,5 mil. Kč bez DPH. Konečná částka byla stanivena na 169 654 100,06 Kč bez DPH. Dle navrhované kupní smlouvy by měly být vozy dodány ve třech samostatných dodávkách, a to:

  • první dodávka 8 vozidel, nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí 9 měsíců ode dne účinnosti smlouvy,
  • druhá dodávka 8 vozidel, nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí 10 měsíců ode dne účinnosti smlouvy,
  • třetí dodávka 8 vozidel, nejpozději do 14 dnů ode dne uplynutí 11 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.

První vozy dorazily do Ostravy na začátku února roku 2021.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

2. února 2021

Toplist