Nové nízkopodlažní autobusy 2017

Dne 7. 7. 2017 byla ve Věstníku veřejných zakázek 3 dny po zveřejnění na profilu zadavatele zveřejněna zakázka s názvem „Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních jednočlánkových autobusů na CNG pohon“. Jak je z názvu zakázky patrné, obdrží Dopravní podnik Ostrava a.s. 40 nízkopodlažních autobusů s pohonem na stlačený zemní plyn. Dodavatelem nových vozů se pak stala společnost Solaris, přičemž se v Ostravě bude vyskytovat 40 vozů Solaris Urbino 12 CNG tzv. IV. generace (new Solaris Urbino). Konečná částka, za kterou Dopravní podnik Ostrava a.s. nové autobusy obdrží se rovná 278 885 514 Kč bez DPH, přičemž dle věstníku veřejných zakázek dopravce část zakázky uhradí z prostředků Evropské unie, přesněji z Integrovaného regionálního operačního programu - IROP v rámci projektu NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA.

Od níže uvedených termínů budou moci cestující pro své cesty používat v konečném stavu 40 nových nízkopodlažních autobusů Solaris Urbino 12 CNG tzv. IV. generace. Tyto vozy budou v celonízkopodlažní úpravě, délky 12 m a šířky 2,55 m. Cestujícím bude soužit 29 sedadel, z nichž 12 bude přístupných přímo z podlahy vozidla bez podesty. Sedadla budou opět ve standardní úpravě tak, jak je již známe z jiných nových vozidel. Již standardně budou vozidla vybavena dvěma místy určenými pro kočárek či invalidní vozík.

Vozy budou vybaveny třemi dveřmi, přičemž jejich šířka bude 1200 mm. Důležitým požadavkem z hlediska vnější čistoty je požadavek na vybavení vozidel takovým mechanismem, který značně eliminuje znečištění vozidla od nečistot. Vozidla budou vybavena taktéž kartáči na lemech podběhů kol.

Nejdůležitější novinkou pro cestující však bude klimatizace prostoru pro cestující, která v kombinaci s automatickou regulací teploty zabezpečí tepelnou pohodu cestujících, a vybavení vozidla USB porty pro dobíjení mobilních telefonů a jiných zařízení. Vozidla budou navíc vybavena přípravou pro instalaci Wi-Fi. Bezpečnost cestujících ve vozidlech zajistí kamerový systém. Mírnou úpravou oproti minulým soutěžím na dodávku vozidel projde informační systém pro cestující. Vnitřní LCD panel bude totiž umístěn pouze v přední části vozidla a bude jednostranný.

Vozidla by měla být dodána v 7 dodávkách čítajících 5 - 6 vozidel, a to takto:

  • 1. dodávka - 6 vozů - nejpozději 14 dnů ode dne uplynutí 8 měsíců od 1. písemné výzvy,
  • 2. dodávka - 6 vozů - nejpozději 28 dnů ode dne uplynutí 8 měsíců od 1. písemné výzvy,
  • 3. dodávka - 6 vozů - nejpozději 42 dnů ode dne 2. dodávky,
  • 4. dodávka - 6 vozů - nejpozději 56 dnů ode dne 3. dodávky,
  • 5. dodávka - 6 vozů - nejpozději 70 dnů ode dne 4. dodávky,
  • 6. dodávka - 5 vozů - nejpozději 84 dnů ode dne 5. dodávky,
  • 7. dodávka - 5 vozů - nejpozději 1 měsíc ode dne doručení 2. písemné výzvy (odeslána nejdříve 8 měsíců od data účinnosti smlouvy),

S ohledem na to, že byla smlouva uzavřena na počátku letošního roku, a za předpokladu, že byla 1. písemná výzva odeslána ihned po podpisu smlouvy, by měly být první vozy Solaris Urbino 12 CNG dodány do Ostravy v průběhu září letošního roku 2018.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

12. ledna 2018

Toplist