Solaris Urbino 10

 | 14. listopadu 2010 | Aresák

Poslední kategorii autobusů z hlediska kapacity, která v Ostravě do její dodávky chyběla, navíc v celonízkopodlažním provedení, zastoupily na podzim roku 2010 vozy Solaris Urbino 10 a to v třídveřovém provedení. Autobusy byly dodány na základě výběrového řízení na dieselové autobusy pro rok 2010 společně s jedním vozem Solaris Urbino 15 a jedním vozem Solaris Urbino 18, který byl dodán o něco později.

Zásadním rozdílem oproti dosavadním nejkratším vozům Solaris Urbino 12 je samozřejmě jejich délka čítající 9940 mm. Další rozdíly již nejsou patrné na první pohled. Interiér vozidla byl jako první standardně v Ostravě vybaven plastovými sedadly pro cestující a vozy byly také osazeny americkými motory značky Cummins.

 | | - | | - | | - | | - | | - | | -

Dne 12. listopadu 2010 vyjely na své kurzy vozy Solaris Urbino 10 provozovny Hranečník. Toho dne večer byly v provozu pouze vozy ev. č. 7505 (na kurzu 29/2) a ev. č. 7507 (na kurzu 52/2). vůz ev. č. 7506 svou směnu nedokončil. Již první den provozu se také ukázalo, že na některé spoje linky 52 10m vozy této kategorie nestačí.

Porubské vozy zasáhly do provozu poprvé v pondělí 15. listopadu 2010. Vůz ev. č. 7509 byl vypraven na kurz 51/1. Vůz ev. č. 7508 pak na kurz 39/8. Již při prvním spoji však musel být vůz pro technickou závadu stažen z provozu a nahrazen standardní 12metrovou Karosou. Výměna proběhla na zastávce Mírové náměstí. Již při prvním spoji se také ukázalo, že je vzhledem ke své kapacitě 10metrový vůz zcela nevhodné vypravovat na vytíženou linku č. 39.

Na začátku července roku 2011 zasáhly do provozu 4 vozy Solaris Urbino 10 z dodávky pro rok 2011, která byla součástí dodávky autobusů pro roky 2011 - 2013, při níž mělo být dodáno celkem 15 10metrových autobusů. 2 vozy byly přidělěny garážím Poruba (kurzy 47/1 a 61/1), zbylé dva garážím Hranečník (kurzy 27/1 a 27/2). 10metrové vozy tak obsadily další pozice původně stabilně určené 12metrovým vozům.

Na konci května roku 2012 dorazilo do Ostravy dalších 6 vozů evidenčních čísel 7514 - 7519, které byly začátkem června zařazeny do provozu. První čtyři vozy dodávky 2012 byly zařazeny na provozovně Hrančník, zbylé dva vozy pak na provozovně Poruba. Posledních 5 autobusů ev. č. 7520 - 7524 blo zprovozněno v únoru roku 2013.

Vozy byly následně vypravovány na méně vytížené linky, a to prakticky až do dodávek nových autobusů Solaris Urbino 12 CNG tzv. 4. generace. Následně začaly své výkony postupně opouštět. Prvními vyřazenými vozy se staly vozy ev. č. 7520 a 7522. Důvodem bylo jejich zničení při požáru v garážích Hranečník v polovině června roku 2019.

Nasazení vozů bylo od roku 2022 prakticky omezeno pouze na spoje autobusových linek č. 47 a 51 vypravovaných z porubských garáží. Z uvedeného důvodu byly postupně vozy odstavovány z provozu. Pro provoz byly ke konci roku 2022 zachovány pouze vozy ev. č. 7510, 7518 a 7519, v roce 2023 však ani jeden z nich již do provozu nezasáhnul. Z odstavených vozů na počátku listopadu roku 2022 odcestovaly 4 vozy ev. č. 7505, 7506, 7507 a 7509 do ukrajinského Konotopu jako humanitární pomoc Ukrajině. Další 3 vozy ev. č. 7510, 7512 a 7513 odkloupil Serhij Semenichin za účelem následného převodu na město Konotop pro autobusový provoz dne 18. 12. 2023 za částku 639 330 Kč bez DPH (prvotní verze zveřejněné smlouvy ze dne 14. 12. 2023 hovořila o přímém prodeji městu Konotop.

Na konci roku 2023 je tak ve vlastnictví DPO, avšak v odstaveném stavu nadále 9 vozů Solaris Urbino 10 ev. č. 7514 - 7519, 7521, 7523 a 7524. S vozem ev. č. 7521 jsou však jiné plány. Viz níže.

Do zahraničí se tak dostalo celkem 7 ostravských vozů Solaris Urbino 10. Jednalo se o vozy:

 • Konotop, Ukrajina … 7505, 7506, 7507, 7509, 7510, 7512, 7513

Provoz autobusů Solaris Urbino 10 původně provozovaných v Ostravě v jiných městech shrnuje samostatný článek.

Historický vůz ev. č. 7521

Po dlouhodobém odstavení byl do sbírek historických vozidel vybrán vůz ev. č. 7521. Vůz ev. č. 7521 byl do Ostravy dodán v lednu roku 2013 a následně zprovozněn v únoru roku 2013. Po celou odbu spadal pod garáže Hranečník, ačkoliv byl několikrát zapůjčen také do garáží Poruba. Dne 15. 6. 2019 byl poškozen při požáru v garážích Hranečník

Solaris Urbino 10 ev. č. 7521 přijíždí na výlukové lince x46 ulicí 1. května ke konečné zastávce Hraničky | 10. dubna 2021 | Martin Večeřa

Toplist