Švýcarské fondy

Jakožto členové EU máme nárok v rámci operačních programů na určité finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, přičemž v poslední době byly tyto finance čerpány zejména na obnovu vozového parku tramvají a autobusů.

Mimo EU je však možné finanční prostředky získat také jinak, a to z tzv. Švýcarských fondů. Finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionů švýcarských franků je možné přijímat do 14. června 2012, přičemž vysoká část z těchto prostředků je určena na výstavbu a rekonstrukci infrastruktury v Moravskoslezském kraji.

Dopravní podnik Ostrava a.s. se Programu švýcarsko-české spolupráce účastnil s projektem týkajícím se tramvajové a trolejbusové infrastruktury.

Oba projekty byly v průběhu května roku 2012 švýcarskou stranou odsouhlaseny, přičemž na ně byly alokovány prostředky ve výši 6 497 695 švýcarských franků (projekt týkající se tramvajové dopravy ve výši 3 472 021 CHF, projekt týkající se dopravy trolejbusové 3 025 674 CHF).

Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě

Tramvajová část projektu se do konce roku 2013 týkala rekonstrukce tramvajových zastávek Krajský úřad a Křižíkova a výstavby kolejového odbočení z ulice Plzeňské na ulici Pavlovovu. Z důvodu výrazného šetření finančních prostředků při výstavbě však byl projekt následně rozšířen i na rekonstrukci tramvajových nástupišť zastávek Prostorná a Palkovského a na výstavbu 25 přístřešků pro cestující na dalších zastávkách.

a) Výstavba kolejového propojení ulic Plzeňská – Pavlovova

S kolejovým odbočením z ulice Plzeňské do ulice Pavlovovy se počítalo již dlouhou dobu. Nejjednodušší variantou bylo vložení oblouku do již existující kolejové kombinace ležící u zastávky Most Mládeže u tzv. Polanecké spojky. Vybudování jednoduchého řešení však bylo komplikováno nutnou demolicí rodinného domu č. p. 1439 na ulici Rodinné č. 68. Počítalo se i s variantou vedení trati jinou trasou.

Situační plán odbočení Rodinná - Pavlovova. |  | -

Více informací o propojení ulic Pavlovovy a Plzeňské naleznete na samostatné stránce.

b) Rekonstrukce tramvajových nástupišť Krajský úřad

Tramvajová zastávka Krajský úřad pamatovala již éru socialismu, což jasně naznačovaly zejména přenosné zastávkové panely. V souvislosti s plánovanou úpravou okolí DK města Ostravy souvisela také rekonstrukce této zastávky na úroveň 21. století. Více informací naleznete na samostatné stránce.

c) Rekonstrukce tramvajových nástupišť Křižíkova

Od 10. prosince 2006 začaly zastávku, která se tehdy honosila původním názvem Plynárny obsluhovat také autobusové linky 52 a 67. Od 8. 3. 2009 začaly do zastávky dojíždět také spoje autobusové linky č. 49 z Michálkovic. 13. prosince 2009 začaly zastávku obsluhovat také spoje autobusové linky č. 56. Od 12. prosince 2010 pak také spoje linky č. 34. Z výčtu autobusových linek je zřejmé, že se ze zastávky původně určené pouze k obsluze přilehlých oblastí stala zastávka přestupní, což v kombinaci z úzkými nástupišti bez zábradlí činilo z tohoto prostoru pro cestující vysoce nebezpečné místo. Více informací naleznete na samostatné stránce.

d) Rekonstrukce tramvajových nástupišť Prostorná

Jelikož však nebyly veškeré finance určené na tramvajovou část projektu vyčerpány, bylo po domluvě se švýcarskou stranou rozhodnuto, že nevyčerpané finanční prostředky poslouží k dalšímu zkvalitnění tramvajové dopravy v Ostravě. Přesněji se bude jednat o rekonstrukci již dlouho nevyhovujících tramvajových nástupišť zastávky Prostorná situované v Mariánských Horách, jejíž šířka odpovídá šířce nástupišt již rekonstruovaných zastávek před jejich rekonstrukcí.

e) Rekonstrukce tramvajových nástupišť Palkovského

Podobně jako v případě zastávky Prostorná bylo přistoupeno po domluvě taktéž k rekonstrukci zastávky palkovského. Informace o stavbě naleznete na samostatné stránce.


Součástí rozšířeného projektu je také výstavba 25 přístřešků určených také na tramvajové zastávky.


Realizace tramvajové části staveb spolufinancovaných z tzv. Švýcarských fondů byla oficiálně zahájena v úterý 27. srpna 2013 symbolicky poklepáním nově odhalené pamětní desky umístěné v blízkosti zastávky Křižíkova, která je také jednou z nově rekonstruovaných. Akce se zúčastnili představitelé Švýcarské konfederace, České republiky, statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje včetně představitelů dopravce a koordinátora.

Jak informoval web DPO, první dva projekty týkající se tramvajové dopravy, tedy rekonstrukce zastávek Krajský úřad a Křižíkova, byly slavnostně ukončeny jejich předáním do užívání dne 9. ledna 2014 v 11.30 hod.

Výstavba trolejbusové tratě v Ostravě s napojením na terminál Hranečník

Již několik let se připravovala taktéž výstavba přestupního terminálu Hranečník, který umožnil ukončení většiny spojů příměstských linek na okraji Ostravy. Nutným opatřením bylo zavedení kapacitní dopravy z centra města do nově vybudovaného přestupního uzlu. Mimo zkapacitnění tramvajových spojů bylo nutné také vybudovat trolejbusovou trať Těšínskou ulicí.

Realizace projektu proběhla v roce 2015. Více informací naleznete na samostatné stránce.


Více o Švýcarských fondech naleznete na stránkách Ministerstva financí České republiky.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

18. dubna 2016