Zastávka Palkovského

V roce 2016 se dočká důležité rekonstrukce tramvajová trať vedená ulicí Palkovského mezi trojúhelníkem Hulvácká a ulicí Svatoplukovou, a to včetně rekonstrukce tramvajové zastávky. Celá rekonstrukce by měla proběhnout v rozmezí od června do září roku 2016.

Po rekonstrukci bude kryt celé tramvajové tratě ve výše uvedeném úseku tvořen živičným povrchem, dojde tak k odstranění zádlažbových panelů.

Podstatnější rekonstrukcí však projde tramvajová zastávka Palkovského, jejíž ostrůvky v současnosti již neodpovídají požadované bezpečnosti.

Dvě tramvajové soupravy míří k Městskému stadionu po ulici Palkovského. | 25. června 2014 | Martin Večeřa

Zastávkové ostrůvky budou ponechány v současném šířkovém uspořádání (1,9 m), avšak dojde k jejich prodloužení na délku určenou pro odbavování dvou tramvajových souprav. Ostrůvky tak budou nově dlouhé 66 metrů. Při té příležitosti bude při jižním konci ostrůvků vybudováno bezbariérové místo pro přecházení. V obou směrech bude v délce 33 metrů od počátku ostrůvků přilehlý jízdní pás zvýšen na jejich úroveň. Bude tak zabezpečen pohodlný a bezbariérový nástup do tramvajových vozidel. Vzhledem k netypičnosti takového uspořádání budou zastávkové ostrůvky v místě zvýšených jízdních pásů vybaveny bezpečnostními sloupky a také varovnými pásy určenými zejména osobám nevidomým a slabozrakým. Bezpečnostní sloupky a varovné pásy budou osazeny taktéž na přilehlý chodník.

Rekonstrukce zastávky bude zahájena v průběhu září roku 2016 a potrvá maximálně po dobu 50 dnů. Předpokládaná částka včetně opce byla stanovena na 2,6 mil. Kč bez DPH, přičemž projekt byl zahrnut taktéž do balíku projektů financovaných z tzv. Švýcarských fondů.

Rekonstrukce tramvajové trati

Výluka tramvajového provozu s účelem rekonstrukce tramvajové trati proběhla od neděle 3. 7. 2016 do soboty 9. 7. 2016. V tuto dobu došlo k odkrytí původní tramvajové trati a k výměně kolejového svršku. Od soboty 23. 7. 2016 do neděle 24. 7. 2016 došlo při opětovné výluce tramvajového provozu k pokladu živičné vrstvy. Tímto byla rekonstrukce tramvajové trati završena.

Souprava vozů T3SUCS v čele s vozem ev. č. 961 projíždí ulicí 1. máje na odkloněné lince č. 7 z důvodu rekonstrukce tramvajové trati na ulici palkovského | 4. července 2016 | Daniel Košťál Solaris Urbino 18 ev. č. 7802 projíždí na lince NAD při rekonstrukci tramvajové trati v palkovského ulici křižovatkou ulic Závodní a Ruská | 4. července 2016 | Daniel Košťál  | 12. dubna 2011 | Tomáš Hranický Vůz T3G ev. č. 1037 odbočuje na výlukou dotčené lince 12 z ulice Ruské do ulice Závodní | 4. července 2016 | Daniel Košťál Vůz VarioLF ev. č. 1349 nasazený na výlukou odkloněnou linku č. 12 projíždí tzv. minimetrem a blíží se k zastávce Hrabůvka kostel | 4. července 2016 | Daniel Košťál Vůz Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7197 projíždí rampou mimoúrovňové křižovatky ulic Ruská a Plzeňská | 6. července 2016 | Daniel Košťál

Rekonstrukce zastávek

Od 12. září 2016 došlo k přemístění tramvajových zastávek severně od jejich původního umístění tak, aby mohly být započaty práce na rekonstrukce zastávek do podoby představené výše v článku.

Vůz 14Tr ev. č. 3259 mezi zastávkami Dolina a Chrustova s novým logem na čele a novým popisem na boku vozu. | 18. dubna 2011 | Tomáš Hranický Prostor rekonstruovaných zastávek, v pozadí dočasně přemístěná stanoviště | 25. září 2016 | Daniel Košťál

Práce však neprobíhaly zrovna v rychlém tempu, a tak téměř na konci října roku 2016 docházelo k dláždění nových nástupišť, přičemž blíže k dokončení mělo nástupiště ve směru na zastávku Hulvácká.

Celkový pohled na staveniště rekonstruované zastávky Palkovského | 23. října 2016 | Martin Večeřa Tramvajové nástupiště zastávky Palkovského ve směru na zastávku Hulvácká již získává reálnou podobu | 23. října 2016 | Martin Večeřa Bližší pohled na budoucí zvýšenou vozovku v přední části zastávky Palkovského ve směru na Hulváckou | 23. října 2016 | Martin Večeřa

Na začátku listopadu byla rekonstrukce již téměř u svého konce, chyběly pouze povrchy přilehlých komunikací.

Vůz T3SUCS ev. č. 959 odbavuje cestující v již zrekonstruované zastávce Palkovského | 5. listopadu 2016 | Daniel Košťál


Více informací o projektu naleznete na stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s. v sekci týkající se veřejných zakázek.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

6. listopadu 2016

Toplist