Zastávka Krajský úřad

Shodně jako zastávky Křižíkova se i zastávky Krajský úřad týká rekonstrukce v souvislosti se získáním dotace z tzv. Švýcarských fondů. Zastávka také získá nový moderní vzhled, přičemž z ostravské tramvajové sítě zmizí přenosné panely, které sloužily jako nástupiště. Ty byly pravidelně odstraňovány např. při prvomájových průvodech, jelikož prostranství před tehdejším Domem kultury VŽKG sloužilo jako shromaždiště.

Rekonstrukce zastávky Krajský úřad. | 3. října 2013 | Martin Večeřa Rekonstrukce zastávky Krajský úřad. | 3. října 2013 | Martin Večeřa Rekonstrukce zastávky Krajský úřad. | 3. října 2013 | Martin Večeřa Souprava vozů T3R.P. v čele s vozem ev. č. 1025 opouští přesunutou zastávku Krajský úřad po dobu její rekonstrukce. | 3. října 2013 | Martin Večeřa

V souvislosti s rekonstrukcí zastávky došlo již na konci září roku 2013 ke zkrácení tramvajových nástupišť na délku jedné tramvajové soupravy z důvodu započetí rekonstrukčních prací, což bylo zejména díky přenosným panelům relativně jednoduché. Od 3. října 2013 pak byla zastávka přesunuta západním směrem až do prostoru křižovatky ulice 28. října s ulicí Na Jízdárně. Povrch je tvořen původními přesunutými panely.

Celková hodnota zakázky bez DPH činí po vysoutěžení něco přes 21 milionů Kč.

Rekonstruované zastávky Krajský úřad byly pro pro standardní tramvajový provoz otevřeny ve čtvrtek 28. listopadu, přičemž silniční uzávěra přilehlé ulice 28. října v místě rekonstrukce zastávky bude trvat až do konce listopadu. Výhodou zastávek je neexistence světelné signalizace pro chodce vedoucí přes tramvajové koleje, ta je vyvedena pouze přes přilehlou komunikaci. Přesto však budou muset řidiči tramvají projíždět nově také přes světelnou křižovatku, která se nachází při styku třídy 28. října s ulicí Na Jízdárně. Na samotné zastávce Krajský úřad ve směru do Poruby je tak pro řidiče tramvají instalována světelná předvěst.

pohled na nové zastávky Krajský úřad ve směru do Poruby | 29. listopadu 2013 | Petr Foltys Souprava vozů ev. č. 1326 a 302 na lince č. 4 odbavuje cestující ve směru do Poruby. | 29. listopadu 2013 | Petr Foltys pohled na nové zastávky Krajský úřad ve směru do centra města | 29. listopadu 2013 | Petr Foltys pohled na novou světelnou křižovatku ulic 28. října a Na Jízdárně | 29. listopadu 2013 | Petr Foltys předvěst pro řidiče tramvají ve směru do Poruby na zastávce Krajský úřad | 29. listopadu 2013 | Petr Foltys A zase ty obloučky..., zde společně s vozem VarioLF ev. č. 1329. | 29. listopadu 2013 | Petr Foltys celkový pohled na rekonstruované zastávky Krajský úřad ve směro do Poruby | 29. listopadu 2013 | Petr Foltys Označník zastávky Krajský úřad doplněný o tabulku upomínající na fakt, že její rekonstrukce byla spolufinancovaná za pomoci tzv. švýcarských fondů. | 8. února 2014 | Martin Večeřa Tabulka zastávky Krajský úřad upomínající na fakt, že rekonstrukce této zastávky byla spolufinancovaná za pomoci tzv. švýcarských fondů. | 8. února 2014 | Martin Večeřa


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

9. února 2014

Toplist