Zastávka Křižíkova

V souvislosti se získáním dotace z tzv. Švýcarských fondů mimo jiné na projekt s názvem Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě, do kterého byla zařazena i rekonstrukce tramvajových zastávek Křižíkova, byla na začátku října roku 2013 zahájena rekonstrukce zastávky Křižíkova na standard, který by měl odpovídat 21. století.

T3G ev. č. 1028 odbavuje cestující na dočasně přesunuté zastávce po dobu rekonstrukce zastávky Křižíkova. | 3. října 2013 | Martin Večeřa Rekonstrukce zastávky Křižíkova. | 3. října 2013 | Tomáš Hranický Provizorní zastávka Křižíkova. | 3. října 2013 | Tomáš Hranický Stav zastávky Křižíkova před započetím její rekonstrukce. | 3. října 2013 | Tomáš Hranický

V souvislosti s rekonstrukcí tramvajové zastávky došlo od 30. 9. 2013 k přesunu zastávky severním směrem, přičemž se do tramvají nastupuje přímo z vozovky. V souvislosti s neexistencí možnosti odklonu zde ukončených autobusových linek přistoupil dopravce ke změně organizace provozu v oblasti. Autobusové linky č. 33, 34, 49, 52, 56, 66 a 67 jsou tak dočasně ukončeny na zastávce Sad Boženy Němcové na ul. Sokolská třída, přičemž pro obracení využívají areál trolejbusové vozovny. Nástupní zastávkou jim pak je zastávka Vozovna trolejbusů.

Celková hodnota zakázky bez DPH činí po vysoutěžení něco přes 15 milionů Kč.

Na začátku listopadu, přesněji od pátku 1. listopadu 2013 do neděle 3. listopadu 2013 proběhla plánovaná výluka, při níž došlo k nahrazení původního kolejového svršku novým, přičemž nově byla také rozšířena osová vzdálenost kolejí. Do budoucna tak již nebude docházet ke kolizním situacím mezi tramvajemi a autobusy.

Zastávka Křižíkova při rekonstrukci. | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys Zastávka Křižíkova při rekonstrukci. | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys Zastávka Křižíkova při rekonstrukci. | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys Zastávka Křižíkova při rekonstrukci. | 17. listopadu 2013 | Petr Foltys

Zastávky Křižíkova v obou směrech budou moci cestující využít opět od 6. 12. 2013, avšak od tohoto termínu budou moci využívat pouze tramvajové linky zde projíždějící. Autobusy budou opětovně zastávku využívat až od celostátního termínu změn jízdních řádů, tedy od neděle 15. 12. 2013.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

22. listopadu 2013

Toplist