Provoz vozů Škoda 14 a 15Tr v průběhu let 2016, 2017 a 2018

Po zařazení 12 nových trolejbusů Škoda 26 a 27Tr Solaris a 3 vozů Solaris Trollino 12AC odkoupených z trolejbusového provozu ve švýcarském městě La Chaux-de-Fonds se v Ostravě začal značně přiblížovat okamžik, kdy měly být všechny provozní trolejbusy nízkopodlažní. S ohledem na rozšíření trolejbusového provozu od 28. 2. 2016 vlivem zprovoznění trolejbusové trati na Hranečník však bylo ve stavu dopravce několik vozů 14 a 15Tr ponecháno. Zbylé vozy byly vyřazeny a některé z nich odprodány východním provozovatelům.

Na počátku roku 2016 se tak v Ostravě vyskytovalo celkem 9 vozů 14Tr a 5 vozů 15Tr. Z vozů 14Tr byl však nejdříve vypravován pouze vůz ev. č. 3261 vzhledem k jeho výbavě pro potřebu autoškoly. Vozy ev. č. 3257 – 3260 byly připraveny jako záloha pro rozšíření provozu trolejbusů od 28. 2. 2016. V areálu autobusových garáží na Hranečníku pak byly odstaveny taktéž vozy ev. č. 3249, 3251 a 3256 a vůz historický ev. č. 3129. Z vozů 15Tr byly jako provozní zachovány ty s evidenčními čísly 3510 a 3511. Vozy ev. č. 3506, 3507 a 3512 byly odstaveny v autobusových garážích Hranečník.

Vůz Škoda 15Tr ev. č. 3510 přijíždí na lince 102 na konečnou zastávku Hulváky | 21. ledna 2016 | Jan Bernat Vůz Škoda 15Tr ev. č. 3510 v prostoru obratiště přestupního uzlu Hulváky | 21. ledna 2016 | Jan Bernat Škoda 14Tr ev. č. 3260 přijíždí k hlavnímu nádraží | 4. února 2016 | Josef Pernica Škoda 15Tr ev. č. 3511 se blíží ke konečné zastávce Hlavní nádraží | 4. února 2016 | Josef Pernica Vozy 14Tr ev. č. 3261 a 15Tr ev. č. 3511 tři dny před zprovozněním trolejbusové trati na Hranečník | 25. února 2016 | Martin Večeřa Vůz Škoda 14Tr ev. č. 3261 projíždí okolo společného nástupiště tramvají a trolejbusů ve směru do centra města | 25. února 2016 | Martin Večeřa Škoda 15Tr ev. č. 3511 v nástupní zastávce Hranečník | 25. února 2016 | Martin Večeřa

Před zprovozněním trolejbusové trati na Hranečník však byl vůz 14Tr ev. č. 3261 nasazován spíše nepravidelně. Oba provozní vozy 15Tr pak bývaly nasazovány na dělené kurzy linky 102, tedy na kurzy 102/405 a 102/406.

Do provozu vozů 14 a 15Tr významným způsobem vstoupil přelom února a března roku 2016, kdy byla zprovozněna trolejbusová trať na Hranečník. Vzhledem k nedostatku řidičů a rekonstrukci měnírny v Michálkovicích však byl trolejbusový provoz linky č. 104 nahrazen provozem autobusovým a tak se značně snížila výprava velkokapacitních vozů. Z tohoto důvodu bylo od tohoto termínu nasazení vozů 15Tr spíše sporadické. U vozů 14Tr došlo k opačnému případu, kdy vzhledem ke zvýšené výpravě tzv. sólo trolejbusů bylo do provozu navráceno několik výše uvedených vozů 14Tr. K již provozovanému vozů ev. č. 3261 tak přibyly další dva ev. č. 3258 a 3260. V dubnu roku 2016 byly dlouhodobě odstavené vozy ev. č. 3257 a 3259 převezeny do autobusových garáží Hranečník. Postupem času byly oba vozy opraveny a zařazeny do provozu. Nejprve se jednalo o vůz ev. č. 3259, který v srpnu opustil garáže Hranečník a ke konci tohoto měsíce již zasáhl do provozu. Po delší odmlce nastal čas i na vůz ev. č. 3257, který byl v prosinci převezen do vozovny trolejbusů, kde byl až do 9. 2. 2017 opravován. Vůz ev. č. 3257 se tak více než po 16 měsících vrátil zpět do provozu. Mimo jiné, v souběhu s vozem 3257 procházel pravidelnou dílenskou prohlídkou i vůz ev. č. 3258. Posledním dosud nezprovozněným trolejbusem Škoda 14Tr byl vůz ev. č. 3251. Po jeho odstavení v létě 2015 měl být využíván jako donor náhradních dílů. Až do konce roku 2016 zůstal vůz netknutý a zůstával odstavený spolu s kloubovým vozem ev. č. 3506 v depozitu garáží Hranečník. Zprovoznění těchto vozů však již nebylo plánováno.

Vůz 14Tr ev. č. 3260 odbavuje cestující v zastávce Most M. Sýkory | 1. dubna 2016 | Daniel Košťál Vůz Škoda 14Tr ev. č. 3260 v prostoru odstavné plochy obratiště Důl Heřmanice | 1. dubna 2016 | Daniel Košťál Vůz 14Tr ev. č. 3258 v prostoru obratiště terminálu Hranečník | 20. května 2016 | Daniel Košťál

Do roku 2017 vstoupila ostravská flotila trolejbusů Škoda 14Tr v počtu 4 kusů: ev. č. 3258 – 3261 (od února následně doplněna i o vůz ev. č. 3257). Na počátku ledna nastala opět krizová situace s množstvím provozuschopných vozů. Opět se ukázalo, že i přes tak zanedbatelný počet hrají trolejbusy Škoda 14Tr v ostravské MHD velkou roli. Nebylo výjimkou, že i na garantovaná nízkopodlažní pořadí byly vypravovány právě trolejbusy 14Tr, které byly v průběhu dne měněny za nízkopodlažní vůz. V několika případech „čtrnáctka“ takto dojezdila celou směnu. Kromě několika těchto paradoxů bylo od té doby možno potkat vůz 14Tr na kterémkoliv nezaručeném pořadí. Víkendové JŘ taktéž umožňovaly jejich vypravení, místo nich však bylo snahou vypravovat alespoň vozy typu 21Tr.

Baštou trolejbusů 15Tr zůstávala i nadále linka 102. V provozu byly stále dva vozy – ev. č. 3510 a 3511. Od září 2016 vykonávaly trolejbusy Škoda 15Tr v ranní špičce i několik spojů na lince 101, odpoledne již pendlovaly na „své“ domovské lince 102. Mimořádně se mohly trolejbusy 15Tr podílet taktéž na výpravě páteřní linky 104, kde mohly být vypravovány na 5. a 6. kurz. Nicméně prioritně zde byla vypravována vozidla nízkopodlažní, a tak byla Škoda 15Tr na lince 104 vzácnou záležitostí.

Vůz 15Tr ev. č. 3511 ve smyčce Hulváky čeká na odjezd jako linka č. 108 v době adventního posílení dopravy | 10. prosince 2016 | Jan Bernat Vůz 15Tr ev. č. 3510 ve výstupní zastávce Hulváky v době adventního posílení provozu | 10. prosince 2016 | Jan Bernat Vůz Škoda 14Tr ev. č. 3261 v obratišti Důl Heřmanice | 5. ledna 2017 | Jan Bernat Vůz ev. č. 3258, vjíždí do zastávky "Sídliště Fifejdy". | 11. ledna 2017 | Petr Bystroň Vůz Škoda 14Tr ev. č. 3260 ve smyčce Důl Heřmanice | 14. ledna 2017 | Jan Bernat Vůz ev. č. 3260, absolvoval stoupání mezi terminálem Hranečník a zastávkou "Ústřední hřbitov". | 31. ledna 2017 | Petr Bystroň Vůz ev. č. 3257 po provedení oživovacích procesů v jedné z hal trolejbusové vozovny. | 9. února 2017 | Petr Bystroň Vůz 14Tr ev. č. 3260 vyčkává na svůj odjezd ve smyčce Hlavní nádraží | 9. února 2017 | Jan Bernat Vůz 15Tr ev. č. 3511 mimořádně nasazený na linku č. 104 ve smyčce Náměstí Republiky | 9. února 2017 | Jan Bernat

V průběhu celého roku 2017 nedocházelo prakticky k žádným změnám v nasazení vozů 14 a 15Tr. Nadále bylo v provozu všech 5 posledních vozů 14Tr ev. č. 3257 – 3261 a 2 vozy 15Tr ev. č. 3510 a 3511. Do provozu výše uvedených vozů začaly zasahovat až blížící se dodávky nových trolejbusů na přelomu roku 2017 a 2018. Nejdříve se jednalo zejména o ukončení oprav u vozů s poruchami, které by se již finančně vzhledem k brzkému vyřazení nevyplatily. Takto dojezdil dne 22. 9. 2017 vůz ev. č. 3258. Osttaní vozy se v provozu s cestujícími vyskytovaly téměř pravidelně až do konce prosince roku 2017, kdy dne 22. 12. 2017 na oběhu 110/1 naposledy vozil cestující vůz ev. č. 3260. Během prvních dvou týdnů roku 2018 ostravské ulice brázdily prakticky jen vozy ev. č. 3257 a 3261, vůz ev. č. 3259 se k nim neplánovaně připojil opět až 17. 1. 2018.

Vůz Škoda 15Tr ev. č. 3510 ve smyčce Hlavní nádraží | 10. listopadu 2017 | Marek Beneš Vůz Škoda 15Tr ev. č. 3510 ve smyčce Hulváky | 10. listopadu 2017 | Marek Beneš Vozy 14Tr ev. č. 3259 a 3260 se setkaly na Hranečníku | 15. prosince 2017 | Petr Bystroň Vůz Škoda 14Tr ev. č. 3261 stojí ve smyčce před budovou ostravského hlavního nádraží | 19. prosince 2017 | Marek Beneš Vůz Škoda 14Tr ev. č. 3260 projel kruhovým objezdem u zastávky Slezská Ostrava radnice a míří směrem na Hranečník | 22. prosince 2017 | Petr Bystroň Škoda 14Tr ev. č. 3257 sjíždí rampou z ulice Českobratrské do ulice Bohumínské | 22. prosince 2017 | Petr Bystroň Škoda 14Tr ev. č. 3260 projíždí křižovatkou ulice Hornopolní s bývalou ulicí Českobratrská | 22. prosince 2017 | Petr Bystroň

4. lednový týden roku 2018 byl ve znamení postupného zprovozňování nových parciálních trolejbusů Škoda 26Tr. S tím také souvisí to, že se pravděpodobně jednalo o poslední týden s vyšším a pravidelnějším provozem vozů Škoda 14Tr v Ostravě. V pátek 26. 1. 2018 byly do provozu s cestujícími nasazeny všechny 3 poslední vozy 14Tr, vůz ev. č. 3257 na kurz 107/404, ev. č. 3259 na kurz 110/402 a ev. č. 3261 na kurz 101/404.

Vozy 14Tr ev. č. 3257 a 3259 se minuly v ulici Těšínské mezi zastávkami Slezská Ostrava radnice a Slezská Ostrava kostel | 23. ledna 2018 | Petr Bystroň Škoda 14Tr ev. č. 3259 projíždí kruhovým objezdem, který je zároveň křižovatkou ulic Těšínská a Na Baranovci | 26. ledna 2018 | Petr Bystroň Škoda 14Tr ev. č. 3257 projíždí ulicí Těšínskou | 26. ledna 2018 | Petr Bystroň Škoda 14Tr ev. č. 3261 odbočila z mostu M. Sýkory do ulice Bohumínské | 26. ledna 2018 | Petr Bystroň Škoda 14Tr ev. č. 3257 přijíždí do zastávky Dům vodohospodářů | 26. ledna 2018 | Jan Bernat Škoda 14Tr ev. č. 3259 ve smyčce Náměstí Republiky | 26. ledna 2018 | Jan Bernat Škoda 14Tr ev. č. 3261 v zastávce Slezská Ostrava radnice | 26. ledna 2018 | Jan Bernat

S vozem ev. č. 3261 se nadále počítá, avšak jeho nasazení do provozu s cestujícími má být spíše sporadické. Důvodem jeho zachování je kromě jeho výbavy pro účely výcviku nových řidičů zejména jeho schopnost sloužit jako technologické vozidlo.

V sobotu 10. 2. 2018 se konalo s vozy 14Tr ev. č. 3261 a 15Tr ev. č. 3511 fotojízda pro fanoušky městské hromadné dopravy.

Oficiální ukončení provozu trolejbusů Škoda 14 a 15Tr

Obou posledních vozů 15Tr ev. č. 3510 a 3511 se změny do začátku března roku 2018 nedotkly. Vzhledem k dodávce nových vozů Škoda 27Tr se však značně přiblížíl konec i těchto vozů. Posledním dnem provozu vozů 14 a 15Tr tak byla stanovena sobota 3. 3. 2018, kdy v předden celostátních změn v jízdních řádech došlo k poslednímu nasazení vozů 15Tr do běžného provozu s cestujícími. Vůz Škoda 15Tr ev. č. 3511 byl nasazen na část 6. kurzu linky 104, čímž se kapitola provozu vozů Škoda 15Tr uzavřela.


Poslední provozní den vozů Škoda 15Tr s cestujícími - sobota 3. 3. 2018

  • Odjezdy ze zastávky Náměstí Republiky - 4.37, 5.37, 6.37, 7.47, 8.37, 9.47, 10.37, 11.37, 12.47, 13.37,
  • Odjezdy ze zastávky Michálkovice - 5.06, 6.06, 7.06, 8.16, 9.06, 10.16, 11.06, 12.06, 13.16, 14.06.

Téměř po celý provozní den byl vůz Škoda 15Tr ev. č. 3511 v obležení jak fotografů, tak fanoušků a dalších, kteří se chtěli s trolejbusy typové řady 14, resp. 15Tr rozloučit. Při poslední jízdě trolejbusu do Michálkovic a zpět byl vůz zcela zaplněn. Po příjezdu na konečnou zastávku Náměstí Republiky byl již na vedlejší stopě připraven vůz Škoda 26Tr ev. č. 3736, který vůz Škoda 15Tr ev. č. 3511 na výkonu vystřídal. Tím byla symbolicky ukončena éra trolejbusů 14 a 15Tr v běžném provozu s cestujími.

Škoda 15Tr ev. č. 3511 projíždí ulicí Čs. Armády a blíží se k zastávce Na Jánské | 3. března 2018 | Daniel Košťál Vůz Škoda 15Tr ev. č. 3511 přijíždí do smyčky Michálkovice | 3. března 2018 | Daniel Košťál Vůz Škoda 15Tr ev. č. 3511 opustil zastávku Na Jánské a míří do Michálkovic | 3. března 2018 | Daniel Košťál Škoda 15Tr ev. č. 3511 přijíždí do konečné zastávky Náměstí Republiky | 3. března 2018 | Martin Večeřa Škoda 15Tr ev. č. 3511 po posledním příjezdu na konečnou zastávku Michálkovice v pravidelném provozu s cestujícími | 3. března 2018 | Martin Večeřa Škoda 15Tr ev. č. 3511 najíždí do nástupní zastávky Michálkovice při nasazení na svůj vůbec poslední spoj | 3. března 2018 | Martin Večeřa Střídání stráží v podobě odstupujícího vozu Škoda 15Tr ev. č. 3511 a nastupujícího vozu Škoda 26Tr ev. č. 3736 | 3. března 2018 | Martin Večeřa

Od cca 14.30 hod. pokračovala rozlučková akce pro členy kroužku přátel MHD a pro zvané hosty, kdy byla vozy Škoda 14Tr ev. č. 3261 a Škoda 15Tr ev. č. 3511 projeta téměř celá trolejbusová síť.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

3. března 2018

Toplist