Provoz vozů Škoda 14 a 15Tr

Po zařazení 12 nových trolejbusů Škoda 26 a 27Tr Solaris a 3 vozů Solaris Trollino 12AC odkoupených z trolejbusového provozu ve švýcarském městě La Chaux-de-Fonds se v Ostravě již značně přiblížil okamžik, kdy budou všechny provozní trolejbusy nízkopodlažní. S ohledem na rozšíření trolejbusového provozu od 28. 2. 2016 vlivem zprovoznění trolejbusové trati na Hranečník však bylo ve stavu dopravce několik vozů 14 a 15Tr ponecháno. Zbylé vozy byly vyřazeny a některé z nich odprodány východním provozovatelům.

Na počátku roku 2016 se tak v Ostravě vyskytovalo celkem 9 vozů 14Tr a 5 vozů 15Tr. Z vozů 14Tr byl však nejdříve vypravován pouze vůz ev. č. 3261 vzhledem k jeho výbavě pro potřebu autoškoly. Vozy ev. č. 3257 – 3260 byly připraveny jako záloha pro rozšíření provozu trolejbusů od 28. 2. 2016. V areálu autobusových garáží na Hranečníku pak byly odstaveny taktéž vozy ev. č. 3249, 3251 a 3256 a vůz historický ev. č. 3129. Z vozů 15Tr byly jako provozní zachovány ty s evidenčními čísly 3510 a 3511. Vozy ev. č. 3506, 3507 a 3512 byly odstaveny v autobusových garážích Hranečník.

Vůz Škoda 15Tr ev. č. 3510 přijíždí na lince 102 na konečnou zastávku Hulváky | 21. ledna 2016 | Jan Bernat Vůz Škoda 15Tr ev. č. 3510 v prostoru obratiště přestupního uzlu Hulváky | 21. ledna 2016 | Jan Bernat Škoda 14Tr ev. č. 3260 přijíždí k hlavnímu nádraží | 4. února 2016 | Josef Pernica Škoda 15Tr ev. č. 3511 se blíží ke konečné zastávce Hlavní nádraží | 4. února 2016 | Josef Pernica Vozy 14Tr ev. č. 3261 a 15Tr ev. č. 3511 tři dny před zprovozněním trolejbusové trati na Hranečník | 25. února 2016 | Martin Večeřa Vůz Škoda 14Tr ev. č. 3261 projíždí okolo společného nástupiště tramvají a trolejbusů ve směru do centra města | 25. února 2016 | Martin Večeřa Škoda 15Tr ev. č. 3511 v nástupní zastávce Hranečník | 25. února 2016 | Martin Večeřa

Před zprovozněním trolejbusové trati na Hranečník však byl vůz 14Tr ev. č. 3261 nasazován spíše nepravidelně. Oba provozní vozy 15Tr pak bývaly nasazovány na dělené kurzy linky 102, tedy na kurzy 102/405 a 102/406.

Do provozu vozů 14 a 15Tr významným způsobem vstoupil přelom února a března roku 2016, kdy byla zprovozněna trolejbusová trať na Hranečník. Vzhledem k nedostatku řidičů a rekonstrukci měnírny v Michálkovicích však byl trolejbusový provoz linky č. 104 nahrazen provozem autobusovým a tak se značně snížila výprava velkokapacitních vozů. Z tohoto důvodu bylo od tohoto termínu nasazení vozů 15Tr spíše sporadické. U vozů 14Tr došlo k opačnému případu, kdy vzhledem ke zvýšené výpravě tzv. sólo trolejbusů bylo do provozu navráceno několik výše uvedených vozů 14Tr. K již provozovanému vozů ev. č. 3261 tak přibyly další dva ev. č. 3258 a 3260. V dubnu roku 2016 byly dlouhodobě odstavené vozy ev. č. 3257 a 3259 převezeny do autobusových garáží Hranečník. Postupem času byly oba vozy opraveny a zařazeny do provozu. Nejprve se jednalo o vůz ev. č. 3259, který v srpnu opustil garáže Hranečník a ke konci tohoto měsíce již zasáhl do provozu. Po delší odmlce nastal čas i na vůz ev. č. 3257, který byl v prosinci převezen do vozovny trolejbusů, kde byl až do 9. 2. 2017 opravován. Vůz ev. č. 3257 se tak více než po 16 měsících vrátil zpět do provozu. Mimo jiné, v souběhu s vozem 3257 procházel pravidelnou dílenskou prohlídkou i vůz ev. č. 3258. Posledním dosud nezprovozněným trolejbusem Škoda 14Tr je vůz ev. č. 3251. Po jeho odstavení v létě 2015 měl být využíván jako donor náhradních dílů. Až dosud zůstal vůz netknutý a zůstává odstavený spolu s kloubovým vozem ev. č. 3506 v depozitu garáží Hranečník. Zprovoznění těchto vozů není plánováno.

Vůz 14Tr ev. č. 3260 odbavuje cestující v zastávce Most M. Sýkory | 1. dubna 2016 | Daniel Košťál Vůz Škoda 14Tr ev. č. 3260 v prostoru odstavné plochy obratiště Důl Heřmanice | 1. dubna 2016 | Daniel Košťál Vůz 14Tr ev. č. 3258 v prostoru obratiště terminálu Hranečník | 20. května 2016 | Daniel Košťál

Do roku 2017 vstoupila ostravská flotila trolejbusů Škoda 14Tr v počtu 4 kusů: ev. č. 3258 – 3261 (od února doplněna i o vůz ev. č. 3257). Na počátku ledna nastala opět krizová situace s množstvím provozuschopných vozů. Opět se ukázalo, že i přes tak zanedbatelný počet hrají trolejbusy Škoda 14Tr v ostravské MHD velkou roli. Nebylo výjimkou, že i na garantovaná nízkopodlažní pořadí byly vypravovány právě trolejbusy 14Tr, které byly v průběhu dne měněny za nízkopodlažní vůz. V několika případech „čtrnáctka“ takto dojezdila celou směnu. Kromě několika těchto paradoxů je možno potkat vůz 14Tr na kterémkoliv nezaručeném pořadí. Víkendové JŘ taktéž umožňují jejich vypravení, místo nich je však snaha vypravovat alespoň vozy typu 21Tr.

Baštou trolejbusů 15Tr zůstává i nadále linka 102. V provozu jsou stále dva vozy – ev. č. 3510 a 3511, a jeden odstavený vůz – ev. č. 3506. Od září 2016 vykonávají trolejbusy Škoda 15Tr v ranní špičce i několik spojů na lince 101, odpoledne již pendlují na „své“ domovské lince 102. Mimořádně se mohou trolejbusy 15Tr podílet taktéž na výpravě páteřní linky 104, kde mohou být vypravovány na 5. a 6. kurz. Nicméně prioritně jsou zde vypravována vozidla nízkopodlažní, a tak je Škoda 15Tr na lince 104 vzácnou záležitostí.

Vůz 15Tr ev. č. 3511 ve smyčce Hulváky čeká na odjezd jako linka č. 108 v době adventního posílení dopravy | 10. prosince 2016 | Jan Bernat Vůz 15Tr ev. č. 3510 ve výstupní zastávce Hulváky v době adventního posílení provozu | 10. prosince 2016 | Jan Bernat Vůz Škoda 14Tr ev. č. 3261 v obratišti Důl Heřmanice | 5. ledna 2017 | Jan Bernat Vůz ev. č. 3258, vjíždí do zastávky "Sídliště Fifejdy". | 11. ledna 2017 | Petr Bystroň Vůz Škoda 14Tr ev. č. 3260 ve smyčce Důl Heřmanice | 14. ledna 2017 | Jan Bernat Vůz ev. č. 3260, absolvoval stoupání mezi terminálem Hranečník a zastávkou "Ústřední hřbitov". | 31. ledna 2017 | Petr Bystroň Vůz ev. č. 3257 po provedení oživovacích procesů v jedné z hal trolejbusové vozovny. | 9. února 2017 | Petr Bystroň Vůz 14Tr ev. č. 3260 vyčkává na svůj odjezd ve smyčce Hlavní nádraží | 9. února 2017 | Jan Bernat Vůz 15Tr ev. č. 3511 mimořádně nasazený na linku č. 104 ve smyčce Náměstí Republiky | 9. února 2017 | Jan Bernat

© MHD-Ostrava 2005 - 2017
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

18. února 2017

Toplist