Obnova vozového parku trolejbusů pro roky 2014 - 2015

Podobně jako byly během roku zveřejněny zakázky na obnovu vozového parku tramvají, tak se po třech a půl letech od posledního zveřejnění zakázky dne 6. 11. 2013 objevila ve Věstníku veřejných zakázek také zakázka na dodávku nízkopodlažních trolejbusů pro roky 2014 - 2015.

Zakázka se týkala opět nákupu jak vozů tzv. sólo, tak kloubových, přesněji mělo jít o nákup 6 kusů vozů délkové kategorie 12 metrů, resp. 4 kusů článkových vozů délkové kategorie 18 metrů. Předpokládaná hodnota zakázky byla rovna 113 milionům Kč bez DPH. Dodávka byla průběžně plánována od IV. čtvrtletí roku 2014 do poloviny roku 2015, avšak z důvodu přijetí pouze jedné nabídky byla dne 22. 1. 2014 zrušena.

Dne 5. 3. 2014 byla zveřejněna nová zakázka, která se od té zrušené mírně odlišuje. Nově se jedná o dodávku 6ks 12m a 6ks 18m nízkopodlažních trolejbusů, přičemž předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na 138 000 000 Kč bez DPH. Stejně jako v případě nových tramvají si i v případě trolejbusů nechal DPO zadní vrátka pro případ, že by nebyla schválena dotace na jejich pořízení. V tomto případě je DPO oprávněn odebrat pouze čtyři z šesti poptávaných kloubových trolejbusů.

Vítěž výběrového řízení na dodavatele nových trolejbusů byl ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněn ve čtvrtek 23. 10. 2014. Vítězem se stala společnost Škoda electric a.s., která dodá vozy s karosérií Solaris typů Škoda 26, resp. Škoda 27Tr Solaris, a to za celkovou částku 144 750 000 Kč bez DPH. Vozy budou spolufinancovány prostředky EU z regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Vozy budou mít oproti těm již provozovaným mnoho novinek a to zejména v oblasti informování cestující veřejnosti. Vozy budou stejně, jako nově dodávané tramvaje, vybaveny LED vnějšími informačními panely s diodami ve žlutém provedení doplněnými nově o panel informující o čísle linky, který bude umístěn na levém boku vozidla ve směru jízdy. Boční panely budou oboustranné, přičemž z vnitřní strany se bude nalézat LCD panel o úhlopříčce 19". Vozy budou vybaveny také vnitřními dvouřádkovými LED panely s diodami v červené barvě. Digitální zobrazovač kurzu bude vyveden v LED provedení s diodami v bílé barvě.

Trolejbusy by měly být dodány do konce července roku 2015. Reálně to znamená přiblížení konce trolejbusů 14 a 15Tr v ostravském provozu.

Přesnější doplňující informace lze nalézt přímo ve Věstníku veřejných zakázek.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

23. října 2014

Toplist