Nové trolejbusy 2016
Výběrové řízení

V pátek 30. září 2016 byla ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněna zakázka na dodávku 2 dvoučlánkových trolejbusů a 10 jednočlánkových trolejbusů s pomocným akumulátorovým pohonem, přičemž do obou částí zakázky se případní uchazeči mohli hlásit samostatně. Dopravce předpokládal, že ho pořízení nových vozů přijde na 170 mil. Kč bez DPH, přičemž 30 mil. Kč připadá na vozy dvoučlánkové (15 mil. Kč za vůz) a 140 mil. Kč připadá na vozy jednočlánkové (14 mil. Kč za vůz). Dle věstníku veřejných zakázek dopravce předpokládal, že část z této hodnoty bude uhrazena z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program - IROP). Poměrně vysoká cena jednočlánkového trolejbusu ve vztahu k dvoučlánkovému je způsobena vybavením těchto vozů trakčními akumulátorovými bateriemi sloužícími k pohonu vozidel v místech bez trolejového vedení.

O dodávku vozidel se v případě části týkající se dvoučlánkových trolejbusů mohli ucházet uchazeči, kteří během posledních tří let dodali minimálně 1 ks nového schváleného trolejbusu pro provoz s cestujícími v nízkopodlažní úpravě pro městskou hromadnou dopravu, v případě jednočlánkových trolejbusů pak uchazeči, kteří během posledních tří let dodali minimálně 1 ks nového schváleného trolejbusu nebo elektrobusu pro provoz s cestujícími v nízkopodlažní úpravě pro městskou hromadnou dopravu. Nad to samozřejmě museli uchazeči dostát všem zákonným podmínkám.

Specifikace
Dvoučlánkové vozy

Jak již bylo napsáno v úvodu, poptával Dopravní podnik Ostrava a.s. celkem 2 kusy dvoučlánkových trolejbusů. Ty by měly být dlouhé 17,5 - 18,8 m a široké maximálně dnes již standardních 2,55 m. Ve vozidle by se mělo přepravit minimálně 110 cestujících, z nichž 30 % by mělo mít možnost cestovat na sedadlech, a to včetně sklopných. Vozy by měly mít minimálně čtvery dveře, které by s výjimkou prvních měly mít šířku minimálně 1200 mm. U předních dveří připustil Dopravní podnik Ostrava a.s. dvě možné varianty. Buď budou dveře taktéž minimální šířky 1200 mm, kde v tomto případě budou dveře rozděleny na křídlo určené cestujícím a křídlo určené pouze řidiči, nebo budou minimální šířky 650 mm. V tomto případě však bude muset být provedena v prostoru předních dveří taková úprava, která při výstupu řidiče zamezí přístupu cestujících na jeho stanoviště a do prostoru předních dveří.

Vozy budou, tak jak tomu bylo u minulé dodávky trolejbusů, vybaveny superkapacitory, které budou sloužit zejména při rozjezdéch vozů a tím také k šetření elektrickou energií. Nabíjeny budou při brzdění vozidla v případě, kdy nebude trakční síť schopna pojmout energii při rekuperaci. Ta by tak v případě nevybavení vozů superkapacitory byla mařena v odpornících. Vozy budou navíc vybaveny poloautomatickou sběrací soustavou, aby bylo možné sběrače natrolejovat automaticky za pomoci natrolejovacích stříšek.

Novinkou bude vybavení vozidel klimatizací a kamerovým systémem se záznamem. Ostatní záležitosti budou již odpovídat ostravskému standardu včetně vzhledu a provedení sedadel, výbavy vozidla palubním a informačním systémem či úpravám propojení vozidlové signalizace vzhledem k zavedení zastávek na znamení. Vnitřní LCD obrazovky budou umístěny shodně, jak je tomu v autobusech Solaris Urbino 18 CNG, na rozdíl od standardu byl v dvoučlánkovém trolejbusu nejdříve poptáván pouze 1 boční panel informující a čísle linky, konečné a nácestných zastávkách, následně však byla zadávací dokumentace upravena o informaci o požadavku dodávky informačního panelu taktéž do zadní části vozidla. Vůz bude vybaven dvěma místy pro umístění invalidního vozíku či kočárku.

Vozy tak budou odpovídat zejména díky jejich výbavě v prostoru pro cestující evropskému standardu. Dopravce také umožnil výrobcům navrhnout barevné řešení vozidel, přičemž stanovil pouze užívané barvy. Konečné slovo o barevném řešení však samozřejmě padne na půdě Dopravního podniku Ostrava a.s.

Oba vozy budou muset být dodány nejpozději do doby 12 měsíců od uzavření smlouvy na jejich dodávku.

Jednočlánkové vozy

V případě jednočlánkových vozů poptává Dopravní podnik Ostrava a.s. celkem 10 kusů. Ty by měly být dlouhé 11,5 - 12,5 m a široké shodně jako dvoučlánkové vozy maximálně 2,55 m. Ve vozidle by se mělo přepravit minimálně 80 cestujících, z nichž 30 % by mělo mít možnost cestovat na sedadlech, a to včetně sklopných. Vozy by měly mít minimálně troje dveře, přičemž jejich šířky jsou shodné jako v případě vozů dvoučlánkových, a to včetně více možností šířky u dveří předních.

Podstatnou novinkou je vybavení vozů trakčními bateriemi dobíjenými z trolejového vedení jak při jízdě, tak při stání vozidla. Vozy by měly být při využití trakční energie z baterií schopny ujet vzdálenost 12 km, a to i v případě využití topení salónu pro cestující na 30 % jeho výkonu. Tento požadavek je stanoven pro celou záruční dobu baterií. Dopravce předpokládá minimálně 15 cyklů jízdy vozidla na trakční energii z baterie denně. Vozy budou samozřejmě vybaveny taktéž možností rekuperace energie zpět do sítě. Vzhledem k požadavku pravidelného využívání jízdy vozidla na trakční energii z baterie je nutností taktéž vybavení vozidel poloautomatickou sběrací soustavou.


Dopravce vzhledem k zadání technických parametrů dodávky dodavatelům stanovil taktéž trasu případné linky, kde by byla jízda na energii z trakčních baterií využita. Jedná se o trasu:

X Ještěrka - U Samoobsluhy - <Bartovická< - Olšák - Bajger - Dalimilova - Radvanice škola - U Švasty - Hranečník - >Zvěřinská> - Ústřední hřbitov - Slezská Ostrava kostel - Slezská Ostrava radnice - Most M. Sýkory - Husův sad - Konzervatoř - Českobratrská - Stan. záchr. služby - Dům vodohospodářů - Futurum - Sídliště Fifejdy - Jiřího Trnky - Strmá - Mariánskohorská - Vršovců - Náprstkova - Sokola Tůmy - Hulváky

šedé podbarvení značí jízdu na energii z baterií

Vzhledem k trasování případné linky by muselo dojít ke změnám na linkách dalších, a to jak trolejbusových (minimálně linky č. 107, 108, 109 a 110), tak autobusových (minimálně linka č. 38), o linkovém vedení je tak prozatím předčasné mluvit.


Novinkou bude shodně jako u dvoučlánkových vozidel vybavení vozidel klimatizací a kamerovým systémem se záznamem. Ostatní záležitosti budou již odpovídat ostravskému standardu včetně vzhledu a provedení sedadel, výbavy vozidla palubním a informačním systémem či úpravám propojení vozidlové signalizace vzhledem k zavedení zastávek na znamení. Vnitřní LCD obrazovka bude umístěna shodně, jak je tomu v autobusech Solaris Urbino 12 CNG. Vůz bude vybaven dvěma místy pro umístění invalidního vozíku či kočárku.

Shodně jako v případě dvoučlánkových vozidel dopravce umožnil výrobcům navrhnout barevné řešení vozidel, přičemž stanovil pouze užívané barvy.

Všechny vozy budou muset být dodány nejpozději do doby 15 měsíců od uzavření smlouvy na jejich dodávku, přičemž vozy budou moci být dodávány maximálně po třech kusech v jedné dodávce, kdy časový rozestup mezi dodávkami nesmí být menší než 30 dní.

Dodavatel

Dne 10. 4. 2017 byl ve věstníku veřejných zakázek zveřejněn vítěz, kterým se stala společnost Škoda Electric. Ta tak do Ostravy dodá celkem 2 článkové trolejbusy 27Tr se superkapacitory a 10 parciálních trolejbusů 26Tr. V obou případech však budou trolejbusy vyvedeny ještě s karoserií odpovídající tzv. třetí generaci vozů Urbino. Více informací o výbavě trolejbusů je k nalezení v textu výše. Konečná hodnota zakázky byla stanovena na 162 140 000 Kč bez DPH, přičemž 29 640 000 Kč bez DPH připadá na vozy 27Tr (14 820 000 Kč bez DPH za vůz) a 132 500 000 Kč bez DPH pak na vozy 26Tr (13 250 000 Kč bez DPH za vůz).

Přesnější doplňující informace lze nalézt přímo ve Věstníku veřejných zakázek či na stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

30. října 2017

Toplist