Škoda 27Tr Solaris

Škoda 27Tr ev.č. 3802 v myčce...   | 7. května 2013 | Radim Klement

Během listopadu roku 2009 byla Dopravním podnikem Ostrava a.s. zadána zakázka na dodávku tří 12metrových a jednoho 18metroveho kloubového trolejbusu. Zakázku získala společnost Škoda Electric se svými typy 26Tr Solaris a 27Tr Solaris. Hodnota celé zakázky činí 42 660 000 Kč, přičemž část částky bude uhrazena pomocí strukturálních fondů EU. Více v odkaze.

Kloubový nízkopodlažní vůz Škoda 27Tr Solaris, jak již název napovídá, je společným výrobkem autobusového výrobce Solaris Bus & Coach, který dodal karoserii a Škody Electric, která dodala výzbroj a vůz zkompletovala. Prototyp se poprvé na zkušební jízdě v plzeňských ulicích ukázal 13. ledna 2010. V Ostravě byl vůz poprvé spatřen na zkušební jízdě 4.2.2010, přičemž 11.2.2010 byl poprvé nasazen do zkušebního provozu s cestujícími na odpolední díl kurzu 102/3. Zkušební provoz s cestujícími by se i nadále měl odehrávat na tomto kurzu a to i na jeho ranním dílu.

Fotografie z výroby ostravského vozu Škoda 27Tr naleznete také na BUSPORTÁLU


První vůz dodávky pro léta 2011 a 2012 se na zkušební jízdě v ostravských ulicích objevil ve čtvrtek 23. 2. 2012 a získal návazné ev. č. 3803, po pár dnech ho následoval i druhý vůz ev. č. 3804. V pondělí 2. 4. 2012 došlo k prvnímu nasazení obou nových vozů do provozu s cestujícími, přičemž oba zasáhly do provozu na lince č. 102.


Další soutěž na dodávku trolejbusů vypsal DPO 5. 3. 2014. Jejím výhercem se stala společnost Škoda Electric, která tak do Ostravy dodala 6 nových vozů Škoda 27Tr Solaris a také 6 vozů Škoda 26Tr Solaris, a to za celkovou částku 144 750 000 Kč bez DPH. Vozy byly spolufinancovány prostředky EU z regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Vozy mají oproti těm již provozovaným mnoho novinek a to zejména v oblasti informování cestující veřejnosti. Vozy jsou stejně, jako nově dodávané tramvaje, vybaveny LED vnějšími informačními panely s diodami ve žlutém provedení doplněnými nově o panel informující o čísle linky, který je umístěn na levém boku vozidla ve směru jízdy. Boční panely jsou oboustranné, přičemž z vnitřní strany se nalézá LCD panel o úhlopříčce 19". Vozy jsou vybaveny také vnitřními dvouřádkovými LED panely s diodami v červené barvě. Digitální zobrazovač kurzu je vyveden v LED provedení s diodami v bílé barvě.

Podstatnou novinkou však je vybavení nových vozů superkapacitory, které slouží zejména při rozjezdech vozů a tím také k šetření elektrickou energií. Nabíjeny jsou při brzdění vozidla v případě, kdy trakční síť není schopna pojmout energii při rekuperaci. Ta by tak v případě nevybavení vozů superkapacitory byla mařena v odpornících.

První vůz Škoda 27Tr se superkapacitory při zkušební jízdě v Plzni. | 1. dubna 2015 | Zdeněk Kresa První vůz Škoda 27Tr Solaris z další dodávky vybavený superkapacitory v plzeňském obratišti Borská pole společně s vozem Škoda 30Tr SOR určeným pro Bratislavu. | 3. dubna 2015 | Zdeněk Kresa Ostravská Škoda 27Tr Solaris na Borských polích v Plzni. | 3. dubna 2015 | Zdeněk Kresa Náš budoucí trolejbus Škoda 27Tr Solaris míjí v obratišti Borská pole v Plzni tamější vůz Škoda 21Tr ACI ev. č. 489. | 3. dubna 2015 | Zdeněk Kresa

První vůz 27Tr Solaris z této dodávky, ev. č. 3805, byl společně s prvním vozem 26Tr Solaris vyroben přímo v Plzni s ohledem na to, že se jedná o první vozy vybavené superkapacitory. Ostatní vozy byly dokončovány v Ostravě.


Poslední zakázku na nové trolejbusy vypsal Dopravní podnik Ostrava a.s. v září roku 2016. Předmětem zakázky byly kromě 10 parciálních trolejbusů 12metrové délky také 2 kloubové vozy vybavené superkapacitory. Vítězem zakázky se stala společnost Škoda Electric, která mimo 12metrových vozů tedy dodá 2 vozy Škoda 27Tr. Celková částka za část zakázky na 2 kloubové trolejbusy byla nakonec stanovena na 29 640 000 Kč bez DPH.

Pro cestující bude zásadní novinkou vybavení vozidel celovozidlovou klimatizací a kamerovým systémem se záznamem. Veškeré ostatní záležitosti budou již odpovídat standardu nastaveného v nedávných letech včetně výbavy vozidla informačním systémem či sedadly pro cestující.

V polovině února roku 2018 se první z ostravských vozů 27Tr této dodávky vydal na zkušební jízdy do plzeňských ulic. Na první pohled upoutá nové barevné schéma ostravského dopravního podniku tentokrát již doplněné taktéž o vyobrazení pro Ostravu tak typických vykřičníků.

První z ostravských vozů Škoda 27Tr dodávky 2018 projíždí při zkušební jízdě ulicemi Plzně | 13. února 2018 | Zdeněk Kresa Škoda 27Tr budoucího ev. č. 3811 projíždí plzeňskou ulicí U Letiště a blíží se k zastávce Ke Karlovu | 14. února 2018 | Zdeněk Kresa Ostravský vůz Škoda 27Tr budoucího ev. č. 3811 projíždí ulicí Edvarda Beneše v blízkosti Fakultní nemocnice Plzeň-Bory | 14. února 2018 | Zdeněk Kresa Nový vůz Škoda 27Tr budoucího ev. č. 3811 projel plzeňskou křižovatkou Edvarda Beneše x Samaritská/17. listopadu | 14. února 2018 | Zdeněk Kresa

Oba vozy zasáhly do provozu s cestujícími prvně v úterý 3. 4. 2018, oba vozy byly nasazeny na 5. kurzu linky 102, vůz 3811 na jeho ranním dílu, vůz 3812 pak na odpoledním.

Škoda 27Tr ev. č. 3811 přijíždí na lince č. 102 do zastávky Sokola Tůmy ve svůj druhý provozní den | 4. dubna 2018 | Petr Bystroň

Toplist