Škoda 27Tr Solaris

Škoda 27Tr ev.č. 3802 v myčce...   | 7. května 2013 | Radim Klement

Během listopadu roku 2009 byla Dopravním podnikem Ostrava a.s. zadána zakázka na dodávku tří 12metrových a jednoho 18metroveho kloubového trolejbusu. Zakázku získala společnost Škoda Electric se svými typy 26Tr Solaris a 27Tr Solaris. Hodnota celé zakázky činí 42 660 000 Kč, přičemž část částky bude uhrazena pomocí strukturálních fondů EU. Více v odkaze.

Kloubový nízkopodlažní vůz Škoda 27Tr Solaris, jak již název napovídá, je společným výrobkem autobusového výrobce Solaris Bus & Coach, který dodal karoserii a Škody Electric, která dodala výzbroj a vůz zkompletovala. Prototyp se poprvé na zkušební jízdě v plzeňských ulicích ukázal 13. ledna 2010. V Ostravě byl vůz poprvé spatřen na zkušební jízdě 4.2.2010, přičemž 11.2.2010 byl poprvé nasazen do zkušebního provozu s cestujícími na odpolední díl kurzu 102/3. Zkušební provoz s cestujícími by se i nadále měl odehrávat na tomto kurzu a to i na jeho ranním dílu.

Fotografie z výroby ostravského vozu Škoda 27Tr naleznete také na BUSPORTÁLU

První vůz dodávky pro léta 2011 a 2012 se na zkušební jízdě v ostravských ulicích objevil ve čtvrtek 23. 2. 2012 a získal návazné ev. č. 3803, po pár dnech ho následoval i druhý vůz ev. č. 3804. V pondělí 2. 4. 2012 došlo k prvnímu nasazení obou nových vozů do provozu s cestujícími, přičemž oba zasáhly do provozu na lince č. 102.

Další soutěž na dodávku trolejbusů vypsal DPO 5. 3. 2014. Jejím výhercem se stala společnost Škoda Electric, která tak do Ostravy dodá 6 nových vozů Škoda 27Tr Solaris a také 6 vozů Škoda 26Tr Solaris, a to za celkovou částku 144 750 000 Kč bez DPH. Vozy budou spolufinancovány prostředky EU z regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Vozy budou mít oproti těm již provozovaným mnoho novinek a to zejména v oblasti informování cestující veřejnosti. Vozy budou stejně, jako nově dodávané tramvaje, vybaveny LED vnějšími informačními panely s diodami ve žlutém provedení doplněnými nově o panel informující o čísle linky, který bude umístěn na levém boku vozidla ve směru jízdy. Boční panely budou oboustranné, přičemž z vnitřní strany se bude nalézat LCD panel o úhlopříčce 19". Vozy budou vybaveny také vnitřními dvouřádkovými LED panely s diodami v červené barvě. Digitální zobrazovač kurzu bude vyveden v LED provedení s diodami v bílé barvě.

Podstatnou novinkou však bude vybavení nových vozů superkapacitory, které budou sloužit zejména při rozjezdéch vozů a tím také k šetření elektrickou energií. Nabíjeny budou při brzdění vozidla v případě, kdy nebude trakční síť schopna pojmout energii při rekuperaci. Ta by tak v případě nevybavení vozů superkapacitory byla mařena v odpornících.

První vůz Škoda 27Tr se superkapacitory při zkušební jízdě v Plzni. | 1. dubna 2015 | Zdeněk Kresa První vůz Škoda 27Tr Solaris z další dodávky vybavený superkapacitory v plzeňském obratišti Borská pole společně s vozem Škoda 30Tr SOR určeným pro Bratislavu. | 3. dubna 2015 | Zdeněk Kresa Ostravská Škoda 27Tr Solaris na Borských polích v Plzni. | 3. dubna 2015 | Zdeněk Kresa Náš budoucí trolejbus Škoda 27Tr Solaris míjí v obratišti Borská pole v Plzni tamější vůz Škoda 21Tr ACI ev. č. 489. | 3. dubna 2015 | Zdeněk Kresa

První vůz 27Tr Solaris z této dodávky, ev. č. 3805, byl společně s prvním vozem 26Tr Solaris vyroben přímo v Plzni s ohledem na to, že se jedná o první vozy vybavené superkapacitory. Ostatní vozy budou dokončovány v Ostravě.

Všechny vozy by měly být dodány do konce července 2015.

Toplist