Solaris Urbino 10

 | 14. listopadu 2010 | Aresák

Poslední kategorii autobusů z hlediska kapacity, která v Ostravě do její dodávky chyběla, navíc v celonízkopodlažním provedení, zastoupily na podzim roku 2010 vozy Solaris Urbino 10 a to v třídveřovém provedení. Autobusy byly dodány na základě výběrového řízení na dieselové autobusy pro rok 2010 společně s jedním vozem Solaris Urbino 15 a jedním vozem Solaris Urbino 18, který byl dodán o něco později.

Zásadním rozdílem oproti dosavadním nejkratším vozům Solaris Urbino 12 je samozřejmě jejich délka čítající 9940 mm. Další rozdíly již nejsou patrné na první pohled. Interiér vozidla byl jako první standardně v Ostravě vybaven plastovými sedadly pro cestující a vozy byly také osazeny americkými motory značky Cummins.

 | | - | | - | | - | | - | | - | | -

Dne 12. listopadu 2010 vyjely na své kurzy vozy Solaris Urbino 10 provozovny Hranečník. Toho dne večer byly v provozu pouze vozy ev. č. 7505 (na kurzu 29/2) a ev. č. 7507 (na kurzu 52/2). vůz ev. č. 7506 svou směnu nedokončil. Již první den provozu se také ukázalo, že na některé spoje linky 52 10m vozy této kategorie nestačí.

Porubské vozy zasáhly do provozu poprvé v pondělí 15. listopadu 2010. Vůz ev. č. 7509 byl vypraven na kurz 51/1. Vůz ev. č. 7508 pak na kurz 39/8. Již při prvním spoji však musel být vůz pro technickou závadu stažen z provozu a nahrazen standardní 12metrovou Karosou. Výměna proběhla na zastávce Mírové náměstí. Již při prvním spoji se také ukázalo, že je vzhledem ke své kapacitě 10metrový vůz zcela nevhodné vypravovat na vytíženou linku č. 39.

Na začátku července roku 2011 zasáhly do provozu 4 vozy Solaris Urbino 10 z dodávky pro rok 2011, která byla součástí dodávky autobusů pro roky 2011 - 2013, při níž mělo být dodáno celkem 15 10metrových autobusů. 2 vozy byly přidělěny garážím Poruba (kurzy 47/1 a 61/1), zbylé dva garážím Hranečník (kurzy 27/1 a 27/2). 10metrové vozy tak obsadily další pozice původně stabilně určené 12metrovým vozům.

Na konci května roku 2012 dorazilo do Ostravy dalších 6 vozů evidenčních čísel 7514 - 7519, které byly začátkem června zařazeny do provozu. První čtyři vozy dodávky 2012 byly zařazeny na provozovně Hrančník, zbylé dva vozy pak na provozovně Poruba.

Vozy byly následně vypravovány na méně vytížené linky, a to prakticky až do dovávek nových autobusů Solaris Urbino 12 CNG tzv. 4. generace. Následně začaly své výkony postupně opouštět. Prvními vyřazenými vozy se staly vozy ev. č. 7520 a 7522. Důvodem bylo jejich zničení při požáru v garážích Hranečník v polovině června roku 2019.

Nasazení vozů bylo od roku 2022 prakticky omezeno pouze na spoje autobusových linek č. 47 a 51 vypravovaných z porubských garáží. Z uvdeného důvodu byly postupně vozy odstavovány z provozu. Pro provoz byly ke konci roku 2022 zachovány pouze vozy ev. č. 7510, 7518 a 7519. Ostatní vozy byly odstaveny. Z odstavených vozů na počátku listopadu roku 2022 odcestovaly 4 vozy ev. č. 7505, 7506, 7507 a 7509 do ukrajinského Konotopu jako humanitární pomoc Ukrajině.

Do zahraničí se tak dostaly celkem 4 ostravské vozy Solaris Urbino 10. Jednalo se o vozy:

 • Konotop, Ukrajina … 7505, 7506, 7507, 7509

Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

5. listopadu 2022

Toplist