Oslavy 100. výročí založení Československé republiky

V neděli 28. října 2018 si obě nástupnické republiky připomněly 100. výročí založení Československa. I v Ostravě si obyvatelé a návštěvníci toto výročí mohli připomenout. Stalo se tak již v sobotu 27. října 2018. Veškeré informace byly k nalezení na stránkách statutárního města Ostravy. Celé akci však nepřálo počasí.

Oslavy 100. výročí založení Československa, 27. 10. 2018

Dopravní podnik Ostrava a.s. se taktéž připojil k oslavám a nabídnul návštěvníkům akce možnost svezení se historickými tramvajovými soupravami. Tramvaje byly provozovány v úseku Hlavní nádraží - ... - Křižíkova - ... - Elektra - Výstaviště - U Hradu - ... - Hranečník. V provozu byly tramvajové soupravy ev. č. 25+69 a 21+219. Zejména souprava ev. č. 25+69 byla pro minimálně některé návštěvníky atrakcí, jelikož reprezentuje ve sbírce DPO právě období tzv. první republiky.

Tramvaje z konečných zastávek odjížděly v časech:

  • Hlavní nádraží - 09:30, 10:10, 10:50, 11:30, 12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 15:50
  • Hranečník - 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 15:40, 16:20

Obě tramvajové soupravy se při příležitosti oslav 100. výročí československého státu sjely na Hlavním nádraží | 27. října 2018 | Jiří Kocich Souprava vozů 21 a 219 v prostoru smyčky Hlavní nádraží | 27. října 2018 | Jiří Kocich Souprava motorového vozu 25 a vlečného vozu 69 ve smyčce Hlavní nádraží | 27. října 2018 | Martin Večeřa Historická tramvajová souprava ev. č. 25+69 se ve smyčce Hlavní nádraží potkala s vozem KT8D5R.N1 ev. č. 1515 | 27. října 2018 | Martin Večeřa Souprava historických tramvají ev. č. 21 (Barborka) a 219 v zastávce Elektra | 27. října 2018 | Martin Večeřa Souprava moravskoostravských místních drah reprezentující období 30. let 20. století stojí v zastávce Výstaviště | 27. října 2018 | Martin Večeřa

V souvislosti s konáním akce, resp. v souvislosti s historickým průvodem reprezentujícím období prvních let republiky, došlo také k úpravám v provozu trolejbusových linek. Trolejbusové linky č. 101, 102, 105, 106, 107 a 108 tak jely v sobotu 27. 10. 2018 od 14.00 do 17.00 hod. odklonem a s výjimkou linky č. 107 byly obsazeny autobusy NAD.

Místo Sokolské třídy autobusy NAD za linky č. 101, 102 a 106 jezdily po Nádražní třídě, linky č. 101, 105, 106, 107 a 108 nemohly využívat ani jižní část této ulice v prostoru zastávky Most M. Sýkory, a tak byly vedeny přes zastávku Most Pionýrů. Linka č. 107 byla obsazena parciálními trolejbusy.

Den otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. 10. 2018

V neděli 28. 10. 2018 pořádal Krajský úřad Moravskoslezského kraje Den otevřených dveří, letos na vlně 1. republiky. V souvislosti s konáním této akce vypravil Dopravní podnik Ostrava na trasu Výstaviště - ... - Hulváky historickou tramvaj ev. č. 21, známou Barborku.

Tramvaj z konečných zastávek odjížděla v časech:

  • Výstaviště - 09:00, 09:40, 10:20, 11:00, 11:40, 13:20, 14:00, 14:40
  • Hulváky - 09:20, 10:00, 10:40, 11:20, 12:00, 13:40, 14:20, 15:00

Motorový vůz ev. č. 21, Barborka v zastávce Krajský úřad | 28. října 2018 | Jiří Kocich Ve směru na Výstaviště přijíždí tramvajový vůz ev. č. 21 do zastávky Krajský úřad | 28. října 2018 | Jiří Kocich

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

28. října 2018

Toplist