Rekonstrukce Nádražní ulice

Ulice Nádražní, tedy jedna z nejdůležitějších tříd centra města, se své rekonstrukce v jejím nejdůležitějším úseku, tedy mezi ulicemi 30 dubna a 28. října, dočkala po mnohých odkladech konečně v letech 2015 a 2016. Rekonstrukce se týkala nejen tramvajové trati, ale také silniční komunikace, chodníků a taktéž inženýrských sítí. Dle měsíčníku Ostravská radnice vyšla celková rekonstrukce na cca 166 mil. Kč s DPH (I. etapa cca 69 mil. Kč s DPH). EU na celou stavbu přispěla 85 % způsobilých nákladů.

Rekonstrukce byla provedena ve dvou etapách. V roce 2015 prošel v 1. etapě rekonstrukcí úsek mezi ulicemi 30. dubna a Stodolní, v roce 2016 se pak pokračovalo 2. etapou k ulici 28. října. Přibližně polovinu doby rekonstrukce v jednom roce byl provoz vždy omezen pouze na jednu stranu vozovky, druhá polovina pak byla rekonstruována v druhé polovině roku.

Vůz T3 ev. č. 751 odbavuje v čele soupravy na lince 4 své cestující v zastávce Stodolní. | 28. ledna 2005 | Ondřej Srnský Souprava ev.č. 1101+1102 stanicuje v zastávce Elektra | 12. června 2008 | Martin Večeřa VarioLF ev.č.1342 projíždí ulici Českobratrskou ve směru do Zábřehu | 8. května 2013 | Radim Klement
Vzhled tramvajové trati po rekonstrukci

Tramvajová trať je po rekonstrukci vybavena žlábkovými kolejnicemi Ri57 umístěnými na dřevěných pražcích. Vzhled ulice Nádražní byl také povýšen nahrazením dnešních zádlažbových panelů živičným povrchem. Komfort jízdy pak byl zvýšen využitím přechodnic a také systémem odhlučnění tramvajové tratě.

 • úsek 30. dubna – Českobratrská
  zachována původní poloha, zachována osová vzdálenost kolejí 3,10 m,
 • úsek Českobratrská – Stodolní
  zachována původní poloha, rozšířena osová vzdálenost kolejí na 4,30 m,
 • zastávka Stodolní
  zachována původní poloha, rozšířena osová vzdálenost kolejí na 4,30 m, vystavěny zastávkové mysy bez pojíždění silničními vozidly, provoz silničních vozidel v prostoru kolejiště,
 • úsek Stodolní – Jurečkova
  zachována původní poloha, zachována osová vzdálenost kolejí 3,10 m,
 • úsek Jurečkova – Zámecká
  trať přesunuta k západnímu okraji ulice, rozšířena osová vzdálenost kolejí na 4,30 m,
 • zastávka Elektra
  přesunuta k západnímu okraji ulice, rozšířena osová vzdálenost kolejí na 4,30 m, vystavěny zastávkové mysy bez pojíždění silničními vozidly, provoz silničních vozidel v prostoru kolejiště, prodloužena nástupní hrana na 67 m,
 • úsek Zámecká – Denisova
  zachována původní poloha, rozšířena osová vzdálenost kolejí na 3,50 m.

Zastávky Stodolní i Elektra jsou nově řešeny jako zastávky se zastávkovým mysem, tedy prakticky s rozšířeným chodníkem až ke zvýšené nástupní hraně. Odpadlo tak složité nastupování cestujících do tramvají přímo z úrovně komunikace. Automobily tak v místě zastávek projíždějí přímo kolejištěm. Tramvajová zastávka Stodolní s délkou nástupní hrany 34 m nadále umožňuje odbavování pouze jedné tramvajové soupravy. Nástupní hrana zastávky Elektra však byla prodloužena na 67 m a umožňuje tak nově odbavování dvou tramvajových souprav současně. Provoz automobilů byl značně omezen také mezi ulicemi Hollarova a Zámecká, kde nebyly zachovány jízdní pásy.

Etapy rekonstrukce
1. etapa rekonstrukce 2. etapa rekonstrukce

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

9. prosince 2016

Toplist