Nové logo Dopravního podniku Ostrava a.s.

Na podzim roku 2008 bylo městským zastupitelstvem schváleno nové logo města. Během let 2009 a 2010 probíhalo a stále probíhá tzv. budování jednotného vizuálního stylu města založeného právě na nově schváleném logu, zejména jeho barvách a stylu písma v logu použitém. Po několika společnostech řízených městem (Městská nemocnice Ostrava, OZO Ostrava,...), které svou novou grafickou prezentaci více či méně násilně přetvořily do stylu městského loga, přišel na řadu i Dopravní podnik Ostrava a.s. jehož dvě desítky let v různých variacích ztvárněné a v mnohých našich pamětech zafixované logo v podobě šipek se pomalu ale jistě ztratí a bude nahrazováno novým.

K jisté radosti té části ostravanů, jenž se příliš neztotožňuje s novým ostravským logem, DPO nešel cestou prostého přidání tří vykřičníků za název společnosti či její zkratku. Přesto oproti stávajícímu logu použitému několikráte i v jeho prostorové podobě jde o dvourozměrnou grafickou část doplněnou názvem společnosti, obojí samozřejmě v barvách a stylu písma shodných s logem města. Nové logo by se mělo objevit na všech místech, kde se nacházelo to původní, tedy i na vozidlech DPO, avšak se změnou celkového barevného provedení vozidel se zatím alespoň v následujících letech nepočítá.

Evidenční číslo na boku vozidla doplněné o celý název společnosti. | 0. 0000 | Marek Beneš další z variant názvu dopravce doplněným o logo na boku vozidla | 0. 0000 | Marek Beneš Evidenční číslo na boku vozidla. | 0. 0000 | Marek Beneš Evidenční číslo uvnitř autobusů. | 0. 0000 | Martin Večeřa Vůz T3G ev. č. 1001 byl prvním vozem zkušebně obdařeným novým logem DPO. | 17. prosince 2010 | Petr Kazimír Vůz T3G ev. č. 1044 přijíždí do zastávky Zábreh vodárna obdařený již novým logem. | 6. května 2011 | Martin Večeřa

Zkušebně bylo nové logo v druhé polovině prosince 2010 umístěno mimo jiné na vůz T3G ev. č. 1001, avšak po určitém čase bylo logo opět nahrazeno původním. Většího rozšíření se nové logo dočkalo až v dubnu 2011. Společně s novým logem došlo též ke změnám v grafickém stylu evidenčních čísel, která se objevila též v interiérech vozidel. V první fázi osazování se nového loga a evidenčních čísel dočkaly trolejbusy, následované autobusy. Na počátku května 2011 začaly být novým logem a evidenčními čísly vybavovány i tramvaje.

I na podzim roku 2013 bylo ještě mnoho vozidel označeno evidenčními čísly v původním starém fontu, výjimkou nebyly ani tramvaje, které však právě ve větší míře obdržely nová evidenční čísla hlavně do interiéru vozidla na kabinu řidiče.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

7. května 2011