Škoda 17Tr

Plně obsazený vůz Škoda 17Tr ev. č. 3902 projíždí okolo zastávky Jaklovecká | 22. dubna 2017 | Daniel Košťál

V průběhu celé éry provozu trolejbusů v Československu vždy existovaly hlasy po tom, aby došlo ke sjednocení dílenské základny jak pro autobusové, tak pro trolejbusové složky jednotlivých dopravních podniků. To, co je dnes alespoň částečně skutečností, nebylo v druhé polovině minulého století téměř možné, jelikož v době největšího rozkvětu trolejbusové dopravy v Československu od 40. do 50. let 20. století bylo rozhodnuto o jasném vymezení produktů jednotlivých výrobců. Trolejbusy tak nakonec sjížděly z výrobních linek pouze ve Škodovce v Plzni, resp. Ostrově nad Ohří a autobusy z linek vysokomýtské Karosy.

Od začátku vývoje nové řady autobusů Š11 v 60. letech 20. stoůletí tak bylo počítáno s tím, že zároveň s autobusy budou taktéž vyráběny trolejbusy stejné výrobní řady. Vzhledem k nutnosti výroby značného počtu vozidel u obou výrobců, tedy u Karosy i Škody byla přednost dána autobusům v případě Karosy a trolejbusům typu 9 Tr v případě Škody. Trolejbusů T11 tak bylo vyrobeno pouze minimální množství zahrnující 1 funkční vzorek, 1 prototyp a 6 vozů ověřovací série. Provozní vozy této řady pak byly provozovány zejména v Plzni a Bratislavě.

Konstruktéři začali o jednotné karosérii pro autobusy a trolejbusy uvažovat znovu na počátku 80. let 20. století. Do vývoje byly opětovně zapojeny podniky Škoda Ostrov nad Ohří a Karosa Vysoké Mýto. Na rozdíl od projektu v 60. letech však u tohoto projektu nespatřily světlo světa žádné vyšší série vozidel v případě autobusů ani trolejbusů. Byly vyrobeno pouze 6 karoserií, z nichž 3 byly určeny pro autobusy a 3 pro trolejbusy.

Z autobusů typové řady B831 se do dnešních dnů podařilo zachovat pouze jediný, který je dnes součástí sbírek Technického muzea v Brně. Jedna další autobusová karoserie pak sloužila jako zdroj náhradních dílů pro ostravské trolejbusy 17Tr.

Dodávky, provoz a vyřazování

Všechny tři trolejbusové karoserie byly nakonec zprovozněny a sloužily tak cestujícím. První ze tří vozů, ev. č. 3901, byl ostravským DP zakoupen v roce 1992. Jednalo se o nikdy nedokončený první prototyp trolejbusu 17Tr vyrobený v roce 1989, který byl v Ostravě vybaven starší elektrickou výzbrojí z trolejbusu 14Tr. Vůz byl do provozu s cestujícími zařazen 2. 9. 1996, a to v původním červenošedém laku. Ostravské barevné schéma obdržel vůz následně až v roce 2000 zároveň s dalšími úpravami (nová sedadla, poptávkové otevírání dveří, apod.). K vyřazení tohoto vozu z provozu s cestujícími došlo dne 30. 6. 2006. Vůz byl následně ve vlastnictví Škody Electric, avšak po zrušení podnikového muzea byl dlouhodobě zapůjčen ŠKODA-BUS klubu Plzeň a následně vystavován v Muzeu dopravy ve Strašicích v blízkosti Plzně. Od 1. 12. 2021 je pak ve vlastnictví ŠKODA-BUS klubu Plzeň.

Vůz 17Tr ev. č. 3901 na smyčce u ostravského hlavního nádraží | 8. dubna 2005 | Martin Večeřa Vůz 17Tr ev. č. 3901 u ostravského hlavního nádraží | 8. dubna 2005 | Martin Večeřa Trolejbus Škoda 17 Tr v ulicích Plzně. | 27. června 2009 | Zdeněk Kresa Trolejbus Škoda 17 Tr v ulicích Plzně. | 27. června 2009 | Zdeněk Kresa Všechny tři ostravské autobusy pohromadě v Muzeu dopravy ve Strašicích | 11. září 2022 | Zdeněk Kresa Všechny tři ostravské vozy při ostravské neděli v Muzeu dopravy ve Strašicích | 11. září 2022 | Zdeněk Kresa

Druhý vůz, následně označený ev. č. 3902, byl zakoupen od ČKD Trakce v roce 1996. Tento vůz nejdříve sloužil k ověřování nové elektrické výzbroje ČKD TV 10, kdy po ukončení testů byl odprodán ostravskému DP a rekonstruován dosazením elektrické výzbroje dle vozů 14Tr shodně jako v případě prvního vozu ev. č. 3901. Do provozu s cestujícími byl zařazen dne 12. 1. 1998 taktéž v červenošedém laku, který byl v roce 2000 taktéž nahrazen ostravskou barevnou kombinací. Vůz byl shodně jako vůz ev. č. 3901 vyřazen dne 30. 6. 2006 a následně zařazen do sbírek historických vozidel Dopravního podniku Ostrava a.s.Škoda 17Tr ev. č. 3902 ve společnosti porouchaného vozu Škoda 15Tr ev. č. 3503 v obratišti Hlavní nádraží | 21. března 2005 | Martin Večeřa interier vozu Škoda 17Tr ev. č. 3902 | 21. března 2005 | Martin Večeřa Interiér vozu 17Tr ev. č. 3902. | 5. května 2012 | Martin Večeřa Pracoviště řidiče ve voze ev. č. 3902 | 22. dubna 2017 | Jakub Hranický Škoda 17Tr ev. č. 3902 opouští zastávku Kylešovice, Vaníčkova při příležitosti 65 let trolejbusů v Opavě | 28. září 2017 | Tomáš Witoszek Škoda 17Tr ev. č. 3902 čeká v areálu vozovny na Bílovecské ulici na další výkon | 28. září 2017 | Honza Orálek Vůz T1 ev. č. 528 projíždí okolo vozu Škoda 17Tr ev. č. 3902 | 1. září 2018 | Martin Večeřa Trolejbus Škoda 17Tr ev. č. 3902 přijíždí do smyčky Hulváky | 10. července 2021 | Martin Večeřa Škoda 17Tr ev. č. 3902 projíždí ul. Hornopolní při jízdách k 70. výročí trolejbusové dopravy | 8. října 2022 | Martin Večeřa Vůz Škoda 17Tr při odpočinku v rámci DOD v r. 2023 | 2. září 2023 | Petr Hulaj

Poslední, třetí ostravský trolejbus 17Tr ev. č. 3903 byl paradoxně tím nejstarším ze všech. Jednalo se o jediný skutečně dokončený trolejbus. Funkční vzorek trolejbusu 17Tr byl v ostrovské Škodovce dokončen v roce 1988 a po sérii testů byl odstaven. Vůz byl v roce 1999 odkoupen ostravským DP a po opravě zařazen do provozu s cestujícími dne 25. 10. 2000. Vůz byl do provozu zařazen již v ostravském barevném schématu a od dříve zprovozněných vozů se v detailech karoserie mírně odlišoval. Posledním vyřazeným vozem se stal právě vůz ev. č. 3903, který dojezdil dne 4. 6. 2007. Vůz je v současnosti součástí sbírek Technického muzea v Brně.Trolejbusy Škoda 17Tr ev. č. 3903 a Solaris Trollino 12AC ev. č. 3701 se míjí na kruhovém objezdu u zastávky Nová radnice. | 4. února 2005 | Ondřej Srnský Škoda 17Tr ev. č. 3903 odbočuje zz Sokolské třídy na třídu 28. října. | 4. dubna 2005 | Martin Večeřa Vůz Škoda 17Tr ev. č. 3903 v obratišti Sokola Tůmy | 23. dubna 2006 | Martin Večeřa Stanoviště řidiče ve voze 17Tr ev. č. 3903 | 27. května 2006 | Martin Večeřa Vůz ev. č. 3903 | 27. května 2006 | Martin Večeřa Interier vozu 17Tr ev. č. 3903 | 27. května 2006 | Martin Večeřa Trolejbus Škoda 17 Tr v Brněnské vozovně Komín. | 8. listopadu 2008 | Marek Beneš Trolejbus Škoda 17 Tr na nádvoří Brněnské vozovny Komín společně s historickým autobusem Škoda 706 RTO ze sbírek TM Brno. | 8. listopadu 2008 | Marek Beneš Trolejbus Škoda 17 Tr v areálu depozitáře TM Brno v Brně Řečkovicích. | 24. dubna 2010 | Marek Beneš Interiér vozu 17Tr ev. č. 3903 s doplněnými brněnskými označovači | 1. července 2018 | Martin Večeřa Škoda 17Tr ev. č. 3903 vyčkává odjezdu spoje linky H24 před nástupní zastávkou Vozovna Komín v Brně | 1. července 2018 | Martin Večeřa Trolejbus 17Tr ev. č. 3903 projíždí přes most nad řekou Svratkou a míří do místní části Jundrov v Brně | 1. července 2018 | Martin Večeřa

Vzhledem k tomu, že začalo být v polovině roku 2006 jisté, že v brzké době dojde k vyřazení všech trolejbusů řady 17Tr, byla uspořádána akce s vozem ev. č. 3903, která měla za cíl se důstojně rozloučit s tímto typem trolejbusu. Akce se nakonec konala dne 27. 5. 2006, přičemž vůz nakonec projel značnou část trolejbusové sítě v trase: Vozovna trolejbusů - Stanice záchranné služby - Ahepjukova - Most Pionýrů - ZOO - Důl Petr Bezruč - Sídliště Muglinov - Důl Heřmanice - Chrustova - Heřmanická - Most Pionýrů - Vozovna trolejbusů.

Trolejbus 17Tr ev. č. 3903 v zastávce Stanice záchranné služby při rozlučkové jízdě | 27. května 2006 | Martin Večeřa Trolejbus 17Tr v zastávce Dům vodohospodářů | 27. května 2006 | Martin Večeřa Vůz 17Tr ev. č. 3903 v obratišti ZOO | 27. května 2006 | Martin Večeřa Vůz 17Tr ev. č. 3903 ve smyčce Důl Heřmanice zároveň s vozem 21Tr ev. č. 3308 | 27. května 2006 | Martin Večeřa Vůz 17Tr ev. č. 3903 v zastávce Chrustova | 27. května 2006 | Martin Večeřa Vůz 17Tr ev. č. 3903 v zastávce Nová radnice | 27. května 2006 | Martin Večeřa
Historický vůz ev. č. 3902

Jak již je uvedeno výše vůz ev. č. 3902 se stal vozem historickým po svém vyžazení v roce 2006. Následně byl udržován v posledním provozním stavu, což taktéž umožnilo jeho mimořádné nasazení do provozu s cestujícími v rámci oslav 115. výročí ostravské městské hromadné dopravy, které se konaly o víkendu 23./24. 5. 2009. V neděli byl historický vůz ev. č. 3902 nasazen na standardní kurz 105/102/202, který obsluhoval troeljbusové linky č. 103 a 105.

Vůz 17Tr ev. č. 3902 přijíždí na pravidelném spoji již jako historické vozidlo DPO do smyčky Náměstí Republiky | 24. května 2009 | Martin Večeřa Trolejbus 17Tr ev. č. 3902 ospočívá mezi pravidelnými spoji linky 103 v obratišti Důl Heřmanice | 24. května 2009 | Martin Večeřa

Následně byl vůz využíván pouze mimořádně při vybraných akcích k různým výročím. Cestující se tak s ním mohli svézt například ku příležitosti oslav 60. výročí trolejbusové dopravy v Ostravě, které se konaly v sobotu 5. 5. 2012.

Vůz 17Tr v areálu trolejbusové vozovny | 5. května 2012 | Lukáš Chrobáček Již historický vůz Škoda 17Tr ev. č. 3902 na zvláštní lince. | 5. května 2012 | Tomáš Hranický Již historický vůz Škoda 17Tr ev. č. 3902 na zvláštní lince (křižovatka ulic Bohumínská a Muglinovská). | 5. května 2012 | Tomáš Hranický Škoda 17Tr ev. č. 3902 v nástupní zastávce smyčky ZOO. | 5. května 2012 | Martin Večeřa

V roce 2016 pak vůz Škoda 17Tr obdržel původní červenošedý lak, kdy je šedá barva aplikována na oblast nárazníků, střechy a podběhů kol. V tomto barevném schématu vyjel tento vůz poprvé do provozu s cestujícími při Dni památek a sídel. Vůz měl být nasazen na spoje vedené v 12.26 hod. ze zastávky Hlavní nádraží a v 13.00 ze zastávky Michálkovice. Při jízdě prvního spoje však došlo k technické závadě a k předčasnému ukončení jízdy vozu v úseku zastávek Revírní bratrská pokladna - VŠ podnikání. Následně byl vůz nahrazen soupravou vozů Škoda 8Tr ev. č. 29 a Karosa B40 ev. č. 141.Vůz Škoda 17Tr ev. č. 3902 projíždí mezizastávkovým úsekem Revírní bratrská pokladna - VŠ podnikání | 22. dubna 2017 | Lukáš Chrobáček Plně obsazený vůz Škoda 17Tr ev. č. 3902 projíždí okolo zastávky Jaklovecká | 22. dubna 2017 | Daniel Košťál Vůz Škoda 17Tr ev. č. 3902 přijíždí do zastávky Most M. Sýkory | 22. dubna 2017 | Martin Večeřa Mimořádný konec jízdy vozem 17Tr ev. č. 3902 mezi zastávkami Revírní bratrská pokladna a VŠ podnikání | 22. dubna 2017 | Martin Večeřa