STADLER Tango NF 2

Stadler Tango NF2 ev. č. 1704 vystavený na veletrhu Czech Raildays 2018 | 19. června 2018 | Martin Večeřa
Výběrové řízení

V pondělí 25. července 2016 byla ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněna zakázka na dodávku až 40 středněkapacitních nízkopodlažních tramvají do délky 25 m. Zakázka tak navazovala na tu zrušenou z roku 2014.

Dopravní podnik Ostrava a.s. předpokládal, že předmětné tramvaje budou dodány za 1 400 mil. Kč bez DPH, přičemž část z této hodnoty bude uhrazena z Evropského fondu pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program - IROP).

Výběr dodavatele

V úterý 22. 11. 2016 byl v médiích oznámen výherce výběrového řízení. Výhercem se stal švýcarský výrobce Stadler, jehož produkty jsou na našem území známy zejména v železniční dopravě. Výrobce dodal například elektrické jednotky Flirt dopravci LEO Express, který provozuje nedotovanou dálkovou dopravu z Moravy a Slezska směrem do Prahy a zpět. Důležité je zejména zmínit, že se v případě tohoto výběrového řízení jedná o první, ve kterém zvítězil zahraniční výrobce. Je pravděpodobné, že se po tomto úspěchu přestanou ostýchat další zahraniční výrobci a začnou se do následujících výběrových řízení se svými produkty hlásit.

Stadler, který sídlí ve švýcarském Bussnangu a své další závody má například v Německu, Polsku či Bělorusku, dodá do Ostravy 40 středněkapacitních nízkopodlažních tramvají.

V pátek 30. 12. 2016 Dopravní podnik Ostrava a.s. na svých webových stránkách zveřejnil informaci o tom, že byla s výhercem podepsána smlouva. Mírné zpoždění podpisu smlouvy bylo způsobeno odvoláním druhého uchazeče, kterým byla společnost Krnovské opravny a strojírny. Celková cena zakázky byla stanovena na 1 119 600 000 Kč bez DPH, což znamená, že cena 1 vozzu vychází na 27 200 000 Kč bez DPH.

Nové tramvaje STADLER Tango NF 2

Důležitou záležitostí je celková koncepce vozidla. Nové tramvaje Tango NF 2 budou jednosměrné dvoučlánkové, přičemž dva hnací podvozky se budou nalézat pod předním článkem (zadní podvozek) a zadním článkem, jeden běžný podvozek se bude nalézat pod přední částí předního článku. Všechny podvozky budou otočné, kdy jejich rozvor bude činit 1 800 mm. Vzdálenost otočných čepů prvního a druhého podvozku je rovna 6 550 mm, vzdálenost otočných čepů druhého a třetího podvozku pak činí 8 240 mm. Tramvaje budou vybaveny asynchronními motory, elektrickou výzbrojí na bázi IGBT tranzistorů s možností rekuperace společnosti ABB, přičemž polopantograf typu Fb 800.08 umístěný nad prvním podvozkem dodá firma Stemmann. Novinkou bude taktéž výbava vozidla systémem mazání okolků, což přispívá ke kvalitnější a méně hlučné jízdě. Systém bude umístěn na prvním hnacím podvozku.

100 % plochy pro stojící cestující bude v nízkopodlažní úpravě dosažitelné bez jediného schodu. Sedadla pro cestující budou dřevěná typu City s koženkovým polstrováním, která jsou využita již v mnoha vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. Vozidla budou vybavena mechanicky výklopnou plošinou v prostoru druhých dveří určenou pro imobilní cestující. Okna budou lepená ve verzi s posuvnou částí ve výšce minimálně 1/3 výšky okna, přičemž tyto části budou uzamykatelné. Důležitou novinkou je vybavení oken speciální fólií proti vandalismu. Proti vandalismu by měl působit taktéž kamerový systém, kterým budou vozidla vybavena. Odbavování cestujících, tedy k jejich nástupu a výstupu budou sloužit čtvery předsuvné dveře shodné šířky 1300 mm, přičemž dvoje budou umístěny v předním článku vozidla a dvoje v jeho zadním článku. Dveře budou vybaveny zařízením pro jejich automatické zavírání po ukončení výstupu a nástupu cestujících.

Podstatnou novinkou pro cestující veřejnost bude vybavení tramvají klimatizací prostoru pro cestující, kterou do vozidel dodá společnost Vossloh-Kiepe. Klimatizační jednotky budou ve vozidle umístěny dvě, každá o jmenovitém výkonu 25,1 kW. Novinkou budou taktéž USB konektory určené k nabíjení malých elektronických zařízení, konektorů by mělo být ve voze instalováno minimálně 10.

Tak, jak již je standardem, požadavky na informační systém připouští provedení panelů ve variantě LED, tak DOT-LED. Vozy busou vybaveny standardní sadou panelů, tedy panely čelními, bočními a panelem zadním, včetně bočního panelu zobrazujícího číslo linky umístěného na levém boku vozu ve směru jízdy v prostoru za kabinou řidiče. Standardem jsou již také LCD monitory umístěné nad středovou uličkou úhlopříčky 19“ – 22“, které mají cestující informovat nejen o následujících a konečné zastávce linky, ale také o dalších provozních záležitostech. tyto panely budou ve vozidle umístěny dva, jeden v předním článku, druhý v článku zadním.

  Tango NF 2
délka 24 930 mm
šířka 2 500 mm
hmotnost prázdného vozidla 34 500 kg
maximální provozní rychlost 80 km/h
obsaditelnost při 5os/m2 188 osob
počet míst k sezení 61
šířka uličky 560 mm

První vizualizace tramvaje se objevily na začátku roku 2017. Prvotní návrh však tehdy ještě značně vycházel z prototypu tramvaje s obchodním názvem Metelica. Na počátku února 2017 byla dopravcem společně s výrobcem odhalena nová vizualizace, která již podstatně více připomíná vozidla s obchodním názvem Tango. Informace uvedené v tiskové zprávě vydané Dopravním podnikem Ostrava a.s. však uváděly taktéž skutečnost, že se v následujících několika měsících může design ještě značně změnit.

Původní vizualizace tramvaje STADLER Ostram NF II | 18. ledna 2017 | STADLER Nová verze vizualizace tramvaje STADLER Ostram NF II | 12. února 2017 | STADLER
Zdroj: STADLER, Československý dopravák, Dopravní podnik Ostrava


Design tramvaje nově označované jako STADLER Tango NF 2 opravdu doznal ještě vybraných změn a v druhé polovině měsíce května roku 2017, přesněji 23. 5. 2017, zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. na svém facebookovém profilu poslední verzi designu tramvaje, který navrhnul německý designer Harald Moll. Dopravce se navíc inspiroval u jiných, zejména západoevropských provozovatelů veřejné dopravy, a vyhlásil anketu, ve které mohli cestující vybírat, které ze čtyř barevných řešení nové tramvaje se jim nejvíce líbí. Cestující navíc mohli navrhnout taktéž název, resp. přezdívku pro novou tramvaj.

Vizualizace nové tramvaje STADLER Tango NF 2 - varianta č. 1 | 23. května 2017 | STADLER Vizualizace nové tramvaje STADLER Tango NF 2 - varianta č. 2 | 23. května 2017 | STADLER Vizualizace nové tramvaje STADLER Tango NF 2 - varianta č. 3 | 23. května 2017 | STADLER Vizualizace nové tramvaje STADLER Tango NF 2 - varianta č. 4 | 23. května 2017 | STADLER
Zdroj: Československý dopravák, Dopravní podnik Ostrava

Z výše uvedených barevných návrhů následně zvítězil ten s číslem 2. Jedná se tedy o variantu s bílými dveřmi a s vykřičníky, které jsou umístěni v prostoru nad nimi. Dle informací uvedených v tiskové zprávě Dopravního podniku Ostrava a.s. bude navíc tato varianta doplněna o bílý proužek pod okny. Dopravní podnik Ostrava taktéž vybral pojmenování pro nový typ tramvaje, přičemž jeho pracovníky zaujal nejvíce název nOVA.

Vizualizace vítězného návrhu tramvaje STADLER Tango NF 2 | 20. června 2017 | STADLER
Zdroj: Československý dopravák

V průběhu výroby a dokončování prvních vozů došlo k mírným změnám v barevném řešení jednotlivých tramvají. První dva vozy ev. č. 1701 a 1702 tak původně byly vybaveny širším bílým proužkem po obvodu karoserie, ostatní vozy pak proužkem užším odpovídajícím vizualizaci. U vozů ev. č. 1701 a 1702 však byly proužky ještě před uvedením vozu ev. č. 1701 do provozu s cestujícími nahrazeny užšími.

Výroba

Dle informací uvedených v Železničním magazínu je výroba vozidel rozprostřena prakticky po celé Evropě. V současné době STADLER v Evropě disponuje několika výrobními místy, mezi něž patří například závody v Bělorusku, Švýcarsku, Španělsku nebo Polsku. Mimo jiné může STADLER disponovat taktéž se závodem v polské Środě Wielkopolské, který sice patří polskému výrobci Solaris, avšak na základě konsorcia Solaris Tram může STADLER vyrábět taktéž zde. Dle informací uvedených v Československém dopraváku tedy dojde k výrobě hrubých skříní tramvají v běloruském Minsku. Podvozky měly být dle původních informací vyráběny ve Švýcarsku, nakonec se tomu tak děje ve Španělsku. Ke konečné montáži vozidel pak dojde v polských Siedlcích. Na dokončovací fázi výroby a zprovozňování měla původně taktéž kooperovat dceřiná společnost Dopravního podniku Ostrava Ekova Electric, která se také měla účastnit zprovozňování nových tramvají.

Pohled na první ze 40 vozů STADLER Tango NF2 pro Ostravu v procesu konečné montáže | 22. března 2018 | Libor Hinčica Pohled na pravý bok prvního vozu | 22. března 2018 | Libor Hinčica Dokončovaný interiér prvního z vozů Tango NF2 | 22. března 2018 | Libor Hinčica Přístup do kabiny řidiče v přední části vozidla | 22. března 2018 | Libor Hinčica Druhý z vozů STADLER Tango NF2 v procesu montáže | 22. března 2018 | Libor Hinčica

Další fotografie prvních dvou vozů naleznete na stránkách časopisu Československý dopravák

Zkoušky a zkušební provoz

První vůz STADLER Tango NF 2 dorazil do Ostravy na traileru ve večerních hodinách v neděli 22. 4. 2018. Hned další den v ranních hodinách, přesněji od 8.00 hod., byla pro zástupce tisku a vybrané fanoušky veřejné dopravy připravena Dopravním podnikem Ostrava a.s. prezentace nového typu tramvaje, přičemž jednotlivá média o novém vozidle informovala téměř okamžitě.

První STADLER Tango NF 2 ev. č. 1701 v areálu dílen v Martinově při prezentaci novinářům | 23. dubna 2018 | Marek Beneš

Ve večerních hodinách v pondělí 23. 4. 2018 byl první „Stadler“ případně chcete-li „nOVA“ ev. č. 1701 převezen z areálu ústředních dílen v Martinově do porubské vozovny. Během následujících dní docházelo k řešení vybraných technických záležitostí a k zaškolení potřebného personálu k započetí důležitých zkoušek. V první fázi se jednalo o zkušební provoz bez cestujících v rozsahu 20 000 km, z čehož 10 000 km bylo se zátěží a 10 000 km bez zátěže. Ve čtvrtek 3. 5. 2018 proběhla první z řady textovacích jízd v ostravské tramvajové síti. Vůz se však ještě nepohyboval vlastní silou, avšak byl vlečen vozem KT8D5R.N1. Důvodem zkoušky bylo zjištění průjezdného profilu nového typu tramvaje.

Druhý „Stadler“ ev. č. 1702 dorazil do Ostravy v noci z úterý 1. na středu 2. 5. 2018, přičemž v noci ze čtvrtku 3. na pátek 4. 5. 2018 byl převezen do areálu porubské tramvajové vozovny. Vůz byl určen pro další zkoušky potřebné pro schválení typu Drážním úřadem. V médiích se původně objevily taktéž informace o možném provedení vybraných zkoušek v jiném tramvajovém provozu, avšak nakonec se tak nestalo a k důležitým typovým testům pro maximální provozní rychlost vozidla, tedy rychlost 80 km/h nakonec také došlo v Ostravě. Pro tyto zkoušky byl upraven úsek tramvajové trati mezi zastávkami Teplotechna a Osada Míru a v noci z 31. 7. na 1. 8. a ve dnech 4. a 5. 8. 2018 se zde tak vůz ev. č. 1702 proháněl rychlostí až 80 km/h.

Vůz ev. č. 1703 pak posloužil pro provedení pevnostních zkoušek společností ZKV Praha.

Na základě prvních zkušebních jízd nových tramvají s cílem zjistit limitní místa tramvajové sítě byla na řadě dopravních fór rozpoutána diskuze ohledně průjezdného profilu nových tramvají STADLER Tango NF2 včetně definování problémových míst. Dopravní podnik Ostrava a.s. následně na tyto informace reagoval tiskovou zprávou vydanou v pondělí 14. 5. 2018, která se týkala zejména důvodů, pro které dosud nebyly zahájeny jízdní zkoušky nových tramvají. V tiskové zprávě byla mimo jiné uvedena dvě limitní místa pro průjezd nových tramvají ostravskou tramvajovou sítí. Jednalo se o tramvajové zastávky Dům energetiky a Stodolní. Zastávka Dům energetiky pak byla v zápětí uvedena do normového stavu. Úpravy zastávky Stodolní pak probíhaly od pondělí 8. října 2018, v tu dobu sloužila cestujícím dočasná nástupiště přesunutá blíže k Českobratrské ulici.

Ve středu 30. 5. 2018 se vůz ev. č. 1701 prvně vydal do ostravských ulic samostatně. V dopoledních hodinách k tomu Dopravní podnik Ostrava a.s. taktéž vydal tiskovou zprávu, v níž uvedl taktéž čas výjezdu nové tramvaje z porubské tramvajové vozovny ve směru na konečnou zastávku Vřesinská a její následné letmé směřování.

Stadler Tango NF 2 ev. č. 1701 projíždí ulicí 17. listopadu | 30. května 2018 | Petr Bystroň STADLER Tango NF2 ev. č. 1701 stojí v zastávce Fakultní nemocnice | 30. května 2018 | Marek Mantič Vůz Tango NF2 ev. č. 1701 projíždí ulicí Vřesinskou v Ostravě-Porubě | 30. května 2018 | Marek Mantič

Proti informaci uvedené v této tiskové zprávě se však ohradil Drážní úřad, který nejdříve na svém facebookovém profilu a následně taktéž na svých webových stránkách zveřejnil své vyjádření informující mimo jiné o tom, že jedno ze správních řízení ve věci udělení souhlasu se zkušebním provozem bylo přerušeno. Dle informací uvedených na serverech ZDOPRAVY.CZ a Československý dopravák mělo být důvodem přerušení správního řízení např. nedodání zprávy o vykonání technickobezpečnostní zkoušky a nevystavení průkazu způsobilosti na určené technické zařízení elektrické.

Na tiskovou zprávu Drážního úřadu pak reagoval i Dopravní podnik Ostrava a.s. svou tiskovou zprávou, která informuje, že nová tramvaj vyjela do provozu v rámci technickobezpečnostní zkoušky. Dle vyjádření Drážního úřadu dostupného na stránkách Československého dopraváka by se však jednalo o značně nestandardní postup, jelikož technickobezpečnostní zkoušky standardně neprobíhají za běžného provozu ostatních vozidel.

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 byl dle zprávy uvedené na facebookovém profilu DPO vůz Stadler Tango NF 2 ev. č. 1701 opětovně po domluvě s Drážním úřadem vypraven do provozu za účelem získání průkazu způsobilosti na určené technické zařízení elektrické. Povolení k započetí zkušebního provozu bez cestujících obdržel dopravce dne 7. 6. 2018 po vydání průkazu způsobilosti určených technických zařízení elektrických. Zkušební provoz pak byl zahájen 15. 6. 2018.


Ve dnech 19. - 21. 6. 2018 se v areálu nákladového nádraží v Ostravě konal veletrh Czech Raildays 2018. Při této příležitosti byl veřejnosti představen vůz ev. č. 1704.

Stadler Tango NF2 ev. č. 1704 vystavený na veletrhu Czech Raildays 2018 | 19. června 2018 | Martin Večeřa Interiér vozu STADLER tango NF2 ev. č. 1704 | 19. června 2018 | Martin Večeřa Interiér zadního článku STADLER Tango NF2 ev. č. 1704 na veletrhu Czech Raildays 2018 | 19. června 2018 | Martin Večeřa V interiéru tramvaje STADLER Tango NF2 se nalézají také dobíjecí USB zásuvky pro mobilní telefony | 20. června 2018 | Martin Večeřa 2 ze sedadel v zadním článku doplněných USB porty pro dobíjení | 20. června 2018 | Martin Večeřa Interiér zadního článku tramvaje STADLER Tango NF2 ev. č. 1704 | 21. června 2018 | Martin Večeřa Pohled na zadní část předního článku vozu ev. č. 1704 | 21. června 2018 | Martin Večeřa


Zkušební provoz bez cestujících (10 000 km bez zátěže, resp. 10 000 km se zátěží, z toho 6 000 km simulující obsazení 5 osob/m2 a 4 000 km simulující obsazení 8 osob/m2) dokončil vůz ev. č. 1701 v polovině července roku 2018, následně byly podnikány kroky k povolení zkušebního provozu s cestujícími. Dle volně přístupných informací byl zkušební provoz s cestujícími povolen Drážním úřadem pro vozy ev. č. 1701 a 1704. Každý z vozů musí v tomto režimu najet 20 000 km, přičemž zkušební provoz je povolen do konce října letošního roku.

Prvně byl vůz ev. č. 1701 nasazen do provozu s cestujícími v pondělí 13. 8. 2018. Stalo se tak na kurzu 4/105/205. Prvním obslouženým spojem byl spoj linky č. 4 s odjezdem z konečné zastávky Martinov v 7.08 hod. První nasazení do provozu s cestujícími pojal Dopravní podnik Ostrava a.s. poměrně velkoryse, kdy se první jízdy účastnil jak ředitel DPO Daniel Morys, tak například radní pro dopravu Lukáš Semerák. Ve vozidle byly přítomny hostesky, které rozdávaly drobné propagační předměty včetně balónků.

Vůz ev. č. 1701 najíždí do nástupní zastávky Hranečník | 3. srpna 2018 | Honza Orálek Ve smyčce Martinov pauzuje vůz STADLER Tango NF2 ev. č. 1701 | 13. srpna 2018 | Lukáš Pech Do nástupní zastávky Martinov přijíždí první prototyp tramvaje STADLER Tango NF2 ev. č. 1701 | 13. srpna 2018 | Lukáš Pech V první den provozu s cestujícími přijíždí vůz ev. č. 1701 do zastávky Výstaviště | 13. srpna 2018 | Martin Večeřa Do nástupní zastávky Martinov vjíždí nový vůz STADLER Tango NF2 ev. č. 1701 | 13. srpna 2018 | Martin Večeřa Zadní pohled na vůz ev. č. 1701 ve výstupní zastávce Nová huť jižní brána | 13. srpna 2018 | Martin Večeřa

Celý zkušební provoz s cestujícími měl přednostně probíhat na výše uvedeném kurzu, který byl vhodný z důvodu obsluhy tramvajové linky č. 4, která byla v té době obsluhována zejména vozidly kategorie 1,5 x T, a také z důvodu jeho vysokého výkonu v kilometrech, což znamená, že je možné dosáhnout 20 000 km rychleji než nasazením na jiné kurzy. V pracovní dny tak vůz ve zkušebním provozu najel nasazením na výše uvedený kurz cca 335 km. Mimořádně však byly schválené vozy nasazeny i na jiné kurzy, prvně se tak stalo v sobotu 25. 8. 2018, kdy byly vozy ev. č. 1701 a 1704 nasazeny na jiné výlukou dotčené kurzy. Vůz ev. č. 1701 byl toho dne nasazen na kurzu 4/102/202 a vůz ev. č. 1704 na kurzu 4/103/203.

Druhý z vozů STADLER Tango NF2 s povolením ke zkušebním jízdám s cestujícími ev. č. 1704 byl do provozu uveden v sobotu 25. 8. 2018 taktéž na lince č. 4. Stalo se tak na kurzu 4/103/203.

STADLER Tango NF2 ev. č. 1704 přijíždí v první den svého provozu s cestujícími do zastávky Dům energetiky, ze které právě odjíždí vůz ev. č. 1701 | 25. srpna 2018 | Martin Večeřa Vůz ev. č. 1704 přijíždí do nástupní zastávky Hranečník | 25. srpna 2018 | Martin Večeřa

Vůz ev. č. 1701 svých zkušebních 20 000 km s cestujícími dojezdil v pátek 12. 10. 2018, kdy byl nasazen na kurz 4/103. Vůz ev. č. 1704 ho pak na kurzu 4/205 následoval ve středu 24. 10. 2018. V tu chvíli byly splněny podmínky pro schválení typu, což se taktéž v zápětí stalo.


Dodávky a zprovozňování

K oficiálnímu předání prvních tramvají došlo po schválení typu na konci října roku 2018. K vozům ev. č. 1701 a 1704, které již s cestujícími jezdily ve zkušebním provozu, tak od čtvrtku 1. 11. 2018 přibylo dalších 20 vozů.

Vůz ev. č. 1711 přijíždí v první den svého provozu do zastávky Hranečník | 1. listopadu 2018 | Martin Večeřa Vůz ev. č. 1705 byl v první den svého provozu k nalezení na lince č. 5 | 1. listopadu 2018 | Martin Večeřa Vůz ev. č. 1715 odbavuje cestující v zastávce Fakultní nemocnice | 1. listopadu 2018 | Martin Večeřa Vůz ev. č. 1710 v zastávce Rektorát VŠB | 1. listopadu 2018 | Martin Večeřa STADLER Tango NF 2 ev. č. 1715 čeká na odjezd ze smyčky Výškovice | 1. listopadu 2018 | Jan Bernat

Oficiální harmonogram dodávek je uveden v následujícím výčtu:

 • do 22 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 20 vozů
  • do 20 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 4 vozů - srpen 2018
  • do 21 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 8 vozů - září 2018
  • do 22 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 8 vozů - říjen 2018
 • od 23 do 35 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 10 vozů
  • do 23 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 4 vozů - listopad 2018
  • do 24 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 2 vozů - prosinec 2018
  • do 25 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 2 vozů - leden 2019
  • do 26 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 2 vozů - únor 2019
 • od 36 do 48 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 10 vozů
  • do 37 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 2 vozů - leden 2020
  • do 38 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 4 vozů - únor 2020
  • do 39 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 4 vozů - březen 2020

Dle smlouvy mělo být 30 vozů bez následujících 10 vozů dodáno nejpozději do 26 měsíců od podpisu smlouvy, tedy do února 2019, což se také stalo. Od 1. 3. 2019, kdy byly prvně do provozu s cestujícími vyslány vozy ev. č. 1729 a 1730, tak ostravské ulice brázdilo již 30 vozů STADLER Tango NF2. Zejména o víkendu byl tento počet vozů v provozu nepřehlédnutelný. V neděli 23. 6. 2019 byl pak do provozu s cestujícími na kurz 17/104/204 nasazen vůz ev. č. 1732, tedy poslední vůz zařazený do vozovny v Porubě.

V pátek 12. 7. 2019 pak do provozu s cestujícími zasáhly první vozy zařazené do vozovny v Moravské Ostravě. Vůz ev. č. 1733 byl v odpoledních hodinách nasazen na kurzu 6/402, vůz ev. č. 1734 na kurzu 12/103/203 a vůz ev. č. 1735 na kurzu 7/104/204.

Poslední vůz STADLER Tango NF2 ev. č. 1740 dorazil do Ostravy slavnostně za účasti novinářů ve středu 23. 10. 2019. Tím byla 30vozová dodávka včetně 10vozové opce úspěšně završena.

Další doplňující informace lze nalézt přímo ve Věstníku veřejných zakázek či na stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s."

Antikolizní systém

Po peripetiích týkajících se neúspěšného vyhlašování výběrových řízení na dodavatele antikolizních systémů vypsal v září 2019 Dopravní podnik Ostrava a.s. zakázku na dodávku antikolizního systému určeného až pro 40 tramvají STADLER Tango NF2, jehož vítězem se nakonec stal přímo dodavatel tramvají, tedy společnost Stadler Bussnang AG, který při dodávkách spolupracoval se společností Bosch Engineering. K uzavření smlouvy mezi dodavatelem a DPO došlo dne 4. 3. 2020.

Systém dle požadavků zadávací dokumentace umožňuje detekci překážek před vozidlem ve vzdálenosti až 80 m při rychlosti až 80 km/h. Při detekci překážky varuje řidiče nejdříve optickým signálem na palubním počítači, následně zvukovým signálem, přičemž v případě kdy řidič nereaguje, zahájí brzdění provozní brzdou. Systém také umožňuje zamezení brzdění řidičem. Umožněno je samozřejmě také vyřazení tohoto systému z provozu.

Smlouva počítala nejdříve s dodávkou systému na dva tramvajové vozy. Mělo se tak stát nejpozději do září roku 2020, avšak nakonec se tak stalo později. Zkušební provoz vozů ev. č. 1723 a 1738 byl s cestujícími po instalaci systému v únoru zahájen na počátku března roku 2021. Vůz ev. č. 1723 vyrazil do ulic prvně v pondělí 1. 3. 2021 na kurzu 8/123/223 a vůz ev. č. 1738 pak ve středu 3. 3. 2021 na kurzu 8/102/202.Ukončen a vyhodnocen by měl být v červnu. Výbava dvou vozů tímto systémem vyšla Dopravní podnik Ostrava a.s. na 4,88 mil. Kč bez DPH. Po ukončení zkušebního provozu se mohl DPO dle smlouvy rozhodnout, zda systémem vybaví i další vozy tohoto typu. Vybavení každého dalšího vozu mělo vyjít dopravní podnik na cca 0,5 milionu Kč.

Instalace antikolizního systému způsobila také mírnou změnu vzhledu tramvají, kdy byl prostor mezi světlomety nově nalakován černou barvou, což ladí s právě se zařízením antikolizního systému. Změnou umístění tak prošlo také logo dopravního podniku a evidenční číslo.

Vůz STADLER Tango NF2 ev. č. 1738 přijíždí do zastávky Hlavní třída | 2. března 2021 | Filip Jurečka STADLER Tango NF2 ev. č. 1738 v úseku mezi zastávkami Telekomunikační škola a Třebovická | 2. března 2021 | Radim Klement STADLER Tango NF2 ev. č. 1738 v areálu vozovny Moravská Ostrava | 2. března 2021 | Radim Klement STADLER Tango NF2 ev. č. 1738 ve výstupní zastávce smyčky Přívoz, Hlučínská | 5. března 2021 | Radim Klement

Po ukončení zkušebního provozu byla dne 22. 8. 2022 zveřejněna v registru smluv smlouva mezi Dopravním podnikem Ostrava a.s. a dodavatelem antikolizního systému, společností Stadler Bussnang AG, o dodávce antikolizního systému na všech 39 provozních tramvají za více než 26 milionů Kč. Dle informací uvedených v tiskové zprávě DPO uvažuje dopravce o instalaci systému do tramvají Škoda 39T ForCity Smart.

Ani vozům s antikolizním systémem se však nemusí nehody vyhnout. Jedna z takových nehod se udála v úterý 4. 10. 2022 v cca 12.15 hod., kdy došlo ke kolizi tramvajového vozu ev. č. 1723 s automobilem před zastávkou Krajský úřad ve směru do centra města. Krátce před nehodou byl usměrněn provoz automobilů na kolejový pás z důvodu probíhajícího čištění skleněných výplní zábradlí a čekárny zastávky. S ohledem na nečekaný vjezd automobilu před přijíždějící tramvaj však antikolizní systém pravděpodobně nehodě zabránit nemohl.

Nehoda vozu STADLER Tango NF2 ev. č. 1723 vybaveného antikolizním systémem před zastávkou Krajský úřad | 4. října 2022 | Jan Orálek Nehoda vozu STADLER Tango NF2 ev. č. 1723 vybaveného antikolizním systémem před zastávkou Krajský úřad | 4. října 2022 | Jan Orálek

Dne 15. 9. 2023 Dopravní podnik Ostrava a.s. oznámil ve své tiskové zprávě informaci, že je již všech 39 vozů antikolizním systémem vybaveno.


Tramvajím STADLER Tango NF2 se nevyhly ani nehody, a to ani ty s vážnými důsledky. Takovou nehodou byla nehoda ze dne 15. 1. 2021, kdy vůz ev. č. 1737 najel do vozu ev. č. 1718, přičemž podrobnosti o nehodě jsou uvedeny ve výše uvedeném odkazu. Právě instalace antikolizního systému může do budoucna tomuto typu nehod zabránit.

Uvedená nehoda zapříčinila vlivem nutnosti rychlého návratu alespoň jednoho vozu do provozu úkon, který byl již několikrát využit v případě nehod vozů KT8D5. Oním úkonem je výměna článků mezi jednotlivými vozy. Méně poškozené články vozů ev. č. 1718 (A - přední) a 1737 (B - zadní) tak byly spojeny a oba se tak v současnosti honosí ev. č. 1718.

 • 1718 ... (A)1718 + (B)1737

Údržba

Dne 4. 2. 2021 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. zakázku týkající se údržby tramvají STADLER Tango NF2. Předmětem veřejné zakázky bylo zajména provádění údržbářských a opravářských služeb. Po několikaměsíčním procesu doplňování a vysvětlování zadávací dokumentace se nakonec uchazeči mohli o zakázku hlásit do 3. 9. 2021. Dne 30. 12. 2021 pak byla na profilu zadavatele zveřejněna konečná písemná zpráva zadavatele.

Zakázku s platností do 31. 12. 2026 tak nakonec získala společnost Stadler Service AG, která se tak bude starat o vlastní výrobky za celkovou částku 99 900 000 Kč bez DPH, přičemž tato částka zahrnuje provedení 80 středních prohlídek vozidel. Zároveň byla stanovena hodinová sazba za mimořádnou opravu, která činí 1 229,75 Kč. Závěrem doplňme, že společnost Stadler Service AG využije pro uvedenou zakázku také poddodavatele, kterými jsou Stadler Bussnang AG, Stadler Praha s.r.o. a Škoda Ekova a.s.


Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

16. září 2023