2. etapa reorganizace městské dopravy - změny v trolejbusové dopravě k 1. září 2013

Po provedení reorganizace tramvajové a autobusové dopravy ke 3. březnu 2013 byla slibována také reorganizace trolejbusové dopravy. Vlivem dokončování nové trati na Karolinuprobíhající výluky na Hlavní nádraží z důvodu rekonstrukce přednádražního prostoru však došlo k pozdržení této 2. etapy optimalizace ostravské MHD až na 1. září 2013. Důvody a okolnosti reorganizace jsou shodné s březnovými změnami.

Zdroje informací:

Oficiální tisková zpráva vydaná 31. července 2013:

Nové linkové vedení

Linky 102, 104 a 108 zůstávají ve stávající trase. Dalších 5 denních linek bude mít trasu oproti stávajícímu stavu pozměněnou. Žádná linka však nedozná takové změny, aby nekopírovala alespoň polovinu trasy stávající, vždy jde pouze o úpravu trasy a provozního období, žádná linka nebude zrušena úplně. Noční doprava zůstane sice prakticky beze změny, noční linky však budou označovány samostatnou číselnou řadou 11x.

101 - Hlavní nádraží - Sad B. Němcové - Nová radnice - Most M. Sýkory - Nám. J. Gagarina - Kamenec - Bazaly;
           - intervaly 10/20/--.

102 - beze změny.

103 - Náměstí Republiky - Konzervatoř - Nová radnice - Sad B. Němcové - Bohumínská - Koblov;
           - intervaly 20/20/--.

104 - beze změny trasy, posílena v pracovní dny cca od 4:30 do 19:30 a o víkendech cca od 7 do 19 h do intervalů 10 min.

105 - Karolina U Lávky - Stodolní žel. zast. - Konzervatoř - Most M. Sýkory - Nám. J. Gagarina - Kamenec - Mexiko - Koblov.

106 - Hlavní nádraží - Sad B. Němcové - Nová radnice - Most M. Sýkory - Nám. J. Gagarina - Revírní br. pokladna - VŠ podnikání - Koněvova - Důl Heřmanice.

108 - beze změny trasy, omezena do celodenních intervalů 20 min, ale v pracovní dny proložena s linkou 109 do společných intervalů 10 min.

109 - Sokola Tůmy - Strmá - Sídliště Fifejdy - Dům vodohospodářů - Konzervatoř - Most M. Sýkory - Nám. J. Gagarina - Revírní br. pokladna - Sídliště Muglinov - Důl Heřmanice;
           - intervaly 20/20/--.

111 - Hlavní nádraží - Sad B. Němcové - Nová radnice - Most M. Sýkory - Nám. J. Gagarina - Revírní br. pokladna - VŠ podnikání - ZOO - Michálkovice.

112 - Hlavní nádraží - Bohumínská - Sídliště Muglinov - Revírní br. pokladna - Nám. J. Gagarina - Most M. Sýkory - Konzervatoř - Hornopolní - Strmá - Sokola Tůmy.

113 - Koblov - Bohumínská - Sad B. Němcové - Nová radnice - Most M. Sýkory - Nám. J. Gagarina - Revírní br. pokladna - VŠ podnikání - Koněvova - Důl Heřmanice.

Pravděpodobně nejdiskutovanější změnou bude zkrácení linky 101. Spojení Michálkovic se Sokolskou třídou však bude dle dostupných informací zajištěno přípoji linek 104 a 106 na zastávce Revírní br. pokladna (dříve Důl Petr Bezruč), což znamená prakticky 100% náhradu stávající linky 101. Navíc zavedením těchto přípojů získají také cestující z oblasti Heřmanické a Koněvovy ulice dobré spojení s dalším přestupním uzlem Náměstí Republiky, což je jakási brána z trolejbusové sítě do dalších částí města. S tímto bude spojen také vznik jediné linky v ostravské MHD s víkendovými intervaly 10 min, kterou bude linka 104.

Z dalších změn získají například cestující z oblasti Heřmanické a Koněvovy ulice přímé spojení s Hlavním nádražím úpravou linky 106. Koblov získá v pracovní dny výběr ze dvou linek - linka 103 nahradí spojení na Sokolskou třídu dnes zajišťované linkou 106, linka 105 zajistí rychlejší spojení na Most M. Sýkory a nově spojení k železniční zastávce Ostrava - Stodolní a nákupnímu centru Nová Karolina. Naopak oblast Kamence ztratí přímé spojení s přestupním uzlem Náměstí Republiky. Minimálně do zavedení nové trolejbusové tratě na Hranečník bude také obnoven trolejbusový provoz na smyčku Bazaly v pracovní dny - linka 101 nahradí spojení Kamence se Sokolskou třídou zajišťované dosud polookružním linkami 103 a 105.

Shrnutí

Jde o obecnou redukci dopravy za účelem nutné úspory financí. Úspora bude zřejmě znatelná zejména ve víkendové dopravě, což ovšem odpovídá dnešnímu nízkému vytížení spojů. Naopak velice pozitivní efekt může mít slibované zavedení systému přípojů mezi trolejbusovými linkami ve víkendovém provozu. Tento prvek by mohl využívání trolejbusové dopravy zatraktivnit faktem, že mezi spoji budou prakticky nulové čekací doby jako např. v noční tramvajové dopravě.

K 1. září 2013 budou provedeny také malé úpravy v autobusovém a tramvajovém provozu.


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

31. července 2013

Toplist