Změny v jízdních řádech od 1. září 2013

Již 31. července 2013 jsme spolu s weby Dopravního podniku Ostrava, statutárního města Ostrava a Koordinátora ODIS rámcově informovali o 2. etapě reorganizace ostravské MHD - změnách v linkovém vedení trolejbusů k 1. září 2013. Během minulého týdne byly na Celostátním informačním systému o jízdních řádech a následně na oficiálních stránkách Dopravního podniku zveřejněny kompletní jízdní řády linek DPO všech trakcí. Zde se pouze pokusíme upřesnit informace o záříjovém trolejbusovém provozu a vyzdvihnout významnější změny v ostatních trakcích.

Provoz trolejbusových linek

Dle jízdních řádů trolejbusových linek bude vše tak, jak bylo avizováno v informační kampani (provozní období a intervaly jednotlivých linek).
Vezmeme-li nové linkové vedení jako fakt, tedy zdržíme-li se vyzdvihování jeho obecných výhod a nevýhod zmíněných již v článku o změnách v trolejbusové dopravě, jsou nové jízdní řády samostatného trolejbusového systému poměrně zdařilé.

  • Nakonec byly i v trolejbusové dopravě eliminovány nezapamatovatelné 12min intervaly v době ranní špičky, čili návaznosti na jiné linky již budou pravidelné.
  • Linky, u nichž je to očekáváno, jsou v dokonalých časových prokladech (102-103, 101-106, 108-109, 103-105).
  • Jsou celodenně dodrženy slibované přípoje linek 104 a 106. Pouze v době dopravní špičky ve směru z centra města, kde vznikají často zpoždění, nejsou přípoje závazné, ale vyčkávání je omezeno na nejvýše 2 min tak, aby nebyl vyčkávající spoj zbytečně zdržován zejména z pohledu cestujících pokračujících dále návaznou autobusovou linkou např. z Michálkovic.
  • Velkým pozitivem je „spřípojování“ celé trolejbusové sítě ve víkendovém a večerním provozu, kdy všechny linky jsou na sebe vzájemně navázány (linky 104-106 na zast. RBP, linky 102-105-104 (každý druhý spoj) a linky 108-104 (každý druhý spoj) na zast. Konzervatoř resp. Husův sad).
    Čili Michálkovice sice, jak je neustále diskutováno, ztratí přímé spojení se Sokolskou třídou a Hlavním nádražím, získají však s těmito a mnoha dalšími cíly (Futurum, Sídliště Fifejdy, Karolina, Hulváky,...) spojení s přestupem „hrana-hrana“ bez čekání a navíc přímé pojení s přestupním uzlem Náměstí Republiky v intervalech 10 min i o víkendech.

Úpravy v tramvajovém a autobusovém provozu

Opět lze říci, že změny jsou spíše pozitivní. Březnovými redukcemi došlo zřejmě také k vytvoření jisté rezervy, z níž je možno v současné době do určité míry čerpat pro „doladění“ jízdních řádů na změněných linkách, kde se přepravní nabídka ukázala jako nedostatečná.

Linka č. 4 je provozována s vozy K2, TRIO také o víkendech, kdy přepravní nabídka na lince v podobě sólo vozu T, VarioLF sice dostačovala, avšak na víkendový provoz byla poněkud nekomfortní.

Linka č. 6 je opět provozována ve spřažených soupravách a vozech Astra, aby byli cestující motivováni k využívání této linky (např. místo linky 2) rovněž vyšším cestovním komfortem.

Linka č. 9 bude posílena v období před 9. h ranní tak, aby na tuto hodinu ještě bylo možno dojet do centra města (k těmto spojům jsou však doplněny také vratné do Poruby).

Bude zachován provoz linky č. 20 v původním rozsahu.

Vybrané spoje linky č. 29 doposud ukončené na zastávce U Káňů budou prodlouženy na zastávku LDN.

Linky č. 22, 23, 52, 57 budou přizpůsobeny návaznostem na novou trolejbusovou dopravu. Z toho linka 57 bude navíc posílena v době odpolední špičky tak, aby bylo možno se dostat z centra města trolejbusovou dopravou s přestupem na linku 57 na sídliště v okolí zastávky Pískové doly i po 16. h bez nepřijatelných čekacích dob.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

27. srpna 2013

Toplist