Trolejbusová trať Karolina - 1. etapa

Ve středu 27. 3. 2012 bylo drážním úřadem vydáno stavební povolení pro výstavbu trolejbusové trati po tzv. prodloužené Porážkové ulici. Stavba dráhy s názvem „Trolejbus Karolina I.etapa“ v sobě mimo samotnou výstavbu trolejového vedení a trakční kabeláže zahrnuje také rekonstrukci měnírny Kolejní, která bude nově sloužit také trolejbusové dopravě.

Trolejbusová trať povede prodlouženou Porážkovou ulicí přímo do oblasti Karoliny, kde bude pokračovat ulicí K Trojhalí, přičemž na ulici Českobratrskou bude napojena rampami, které jsou z části již vybudovány. Severní rampa je vedena ulicí Žerotínova, jižní pak ulicí Janáčkova. Pro zavěšení trolejového vedení bude nově sloužit 160 trakčních stožárů, ze kterých bylo 116 již vybudováno dříve. Navíc budou využity 3 kotevní závěsy umístěné na budově nalézající se při severní rampě z ulice Českobratrské na ulici Porážkovou. Celkově dojde k zavěšení 3420 metrů stop trolejového vedení.

Trolejbusy na své cestě na Karolinu obslouží novou zastávku u železniční zastávky Ostrava-Stodolní a budou ukončeny na již funkční zastávce Karolina U Lávky u obchodního centra Forum Nová Karolina. Pro otočení využijí kruhový objezd v blízkosti této zastávky. Vjezd na novou trolejbusovou trať bude umožněn jak ve směru od centra města (zastávka Konzervatoř), tak ve směru od sídliště Fifejdy (zastávka Českobratrská). Nově tak bude možno závést do oblasti Karoliny linky z obou směrů, bohužel však opět bez použitelného napojení na tramvajovou dopravu.

Konečným dodavatelem stavby je společnost OHL ŽS, a.s., které byla zakázka zadána 1. 8. 2012. Celková cena stavby je 36 499 221 Kč bez DPH.

Výstavba

Se samotnou stavbou trolejového vedení se započalo na začátku dubna roku 2013. Druhý týden v dubnu již byla dohotovena část převěsů a také část uchycení trolejového vedení v kruhovém objezdu, který bude sloužit jako obratiště pro trolejbusy.

Obratiště nové trolejbusové tratě po Porážkové ulici v prostoru kruhového objezdu za obchodním centrem. | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa Trolejový převěs s úchyty troleje v kruhovém objezdu za obchodním centrem. | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa Část trolejbusové tratě po Porážkové ul. s částečně dohotovenými převěsy. | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa Zastávka Karolina U Lávky | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa Křižovatka ulic Porážková a Švabinského. | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa Doposud nedokončená část Porážkové ulice. | 13. dubna 2013 | Martin Večeřa

V týdnu od 29. 4. do 3. 5. 2013, vždy v době nočního provozu, a opakovaně o víkendu 4. a 5. 5. 2013 proběhla trolejbusová výluka, kdy došlo k instalaci výhybek napojujících novou trolejbusovou trať do trolejbusové trati vedené ulicí Českobratrská.

Na začátku května 2013 byla již dokončena velká část trolejového vedení. Jednalo se o veškeré výhybky napojující novou trať do trati vedené ulicí Českobratrskou, části trolejového vedení na jednotlivých rampách a o trolejové vedení po celé délce ulice K Trojhalí. Dosud tedy chybí dokončit úsek ulice Porážkové od křižovatky s ulicí Švabinského po ulici Žerotínovu společně s částmi obou ramp a trolejové vedení po celé délce jejího vedení v ulici Porážkové, s částmi vedenými po ulicích Janáčkova a Žerotínova a s výhybkami napojujícími jižní rampu na ulici Porážkovou v křižovatce s ulicí Janáčkovou.

pohled jižním směrem z ulice Českobratrské na jižní rampu nové mimoúrovňové křižovatky s ulicí Porážkovou | 8. května 2013 | Martin Večeřa Solaris Urbino 12 ev. č. 7706 projíždí na lince č. 102 v době výluky provozu na hlavní nádraží pod novým trolejovým napojením severní rampy mimoúrovňové křižovatky ulic Českobratrská a Porážková.  | 8. května 2013 | Martin Večeřa severní pohled na rozšířenou ulici Porážkovou od mostu s ul. Českobratrskou po křižovatku s ul. Žerotínovou | 8. května 2013 | Martin Večeřa prozatimní ukončení trolejového vedení severní rampy mimoúrovňové křižovatky ulic Českobratrská a Porážková | 8. května 2013 | Martin Večeřa severní pohled na jižní rampu mimoúrovňové křižovatky ulic Českobratrská a Porážková, zde od křižovatky s ulicí Janáčkovou po ulici Českobratrskou | 8. května 2013 | Martin Večeřa východní pohled na rozšiřování části jižní rampy mimoúrovňové křižovatky ulic Českobratrská a Porážková, zde v ulici Janáčkově | 8. května 2013 | Martin Večeřa jižní pohled na dočasné ukončení trolejového vedení na ul. Porážkově pod mostem s ul. 28. října | 8. května 2013 | Martin Večeřa pohled na část trolejbusového obratiště v kruhovém objezdu v ulici K Trojhalí | 8. května 2013 | Martin Večeřa severní pohled na celé obratiště trolejbusové trati v ulici K Trojhalí | 8. května 2013 | Martin Večeřa východní pohled na část obratiště nové trolejbusové trati společně se zamyšleným pokračováním trati dále na východ | 8. května 2013 | Martin Večeřa
Zkušební jízdy

První zkušební jízda proběhla na nové trolejbusové trati ve středu 10. července 2013, přičemž její začátek byl stanoven na cca 12.00 h. Hlavním aktérem celé akce byl vůz Škoda 14Tr ev. č. 3260, který projel celý nový úsek. Prvně se tak trolejbus podíval jižně od dosud trolejbusy ctěné bariéry, tedy ulice 28. října.

Zkušební jízda na nové trolejbusové tratí k obchodnímu centru Nová Karolina.  | 10. července 2013 | Radim Klement Trolejbus 14Tr ev.č.3260 opouští smyčku Karolina U Lávky po vykonání první zkušební jízdy | 10. července 2013 | Radim Klement V průběhu druhé zkušební jízdy se chystá vůz 14Tr ev.č. 3260 odbočit z ulice Janáčkové do ulice Porážkové. | 10. července 2013 | Radim Klement Vůz 14Tr projíždí při zkušební jízdě na nové tratí okolo bývalých městských jatek | 10. července 2013 | Radim Klement
pohled na zastávku Stodolní žel. zast. ve směru do centra města | 20. července 2013 | Martin Večeřa zastávka Stodolní žel. zast. ve směru na Karolinu | 20. července 2013 | Martin Večeřa pohled do Janáčkovy ulice | 20. července 2013 | Martin Večeřa pohled do Porážkové ulice ve směru na jih | 20. července 2013 | Martin Večeřa pohled na Porážkovou ulici a na most na ul. Českobratrské | 20. července 2013 | Martin Večeřa pohled na konec zkušební tramvajové trati vedené z vozovny Moravská Ostrava | 20. července 2013 | Martin Večeřa pohled do Žerotínovy ulice | 20. července 2013 | Martin Večeřa
Zprovoznění

Původní plán počítal se zprovozněním nové trolejbusové tratě na počátku letních prázdnin roku 2013, tedy k 1. červenci 2013. Zpoždění ve výstavbě zejména komunikační sítě, po které je trolejbusová trať vedena, však způsobilo, že byl plánovaný terním zprovoznění tratě posunut až na druhou polovinu letních prázdnin.

První zkušební jízda tak proběhla až 10. 7. 2013, o čemž informuje odstavec umístěný výše. Slavnostní otevření trolejbusové trati včetně nových komunikací pak proběhlo dne 29. srpna 2013

Solaris Trollino 15AC ev. č. 3603 projíždí novou trolejbusovou trať na Karolinu směrem ke Konzervatoři. | 29. srpna 2013 | Jakub Hranický Škoda 26Tr ev. č. 3721 vyčkává v nové zastávce Stodolní žel. zastávka na slavnostní otevření nové trolejbusové trati na Karolinu, při čemž nápis na BUSE je předzvěstí zavedení linky 105 na tuto trať od 1. září 2013. | 29. srpna 2013 | Jakub Hranický Škoda 14Tr ev. č. 3260 ve výstupní zastávce Karolina U Lávky. | 1. září 2013 | Tomáš Párys 14Tr ev. č. 3260 čeká na pravidelný odjezd na nástupní zastávce Karolina U Lávky. | 1. září 2013 | Tomáš Párys Škoda 14Tr ev. č. 3258 míří na kurzu 105/103 na Karolinu, zde v zastávce Konzervatoř. | 1. září 2013 | Tomáš Párys Škoda 14Tr ev. č. 3258 ve směru na konečnou zastávku Karolina U Lávky přijíždí do zastávky Lávka. | 1. září 2013 | Martin Večeřa Trolejbus Škoda 14Tr ev. č. 3258 odstavený v nástupní zastávce Karolina U Lávky ve společnosti SORu CN12 společnosti TQM na lince 271. | 1. září 2013 | Martin Večeřa První den provozu komplikovalo provoz trolejbusů mnoho neukázněných řidičů, kteří "netušili", že po nové trati již jezdí nějaké trolejbusy. | 1. září 2013 | Martin Večeřa První pravidelný spoj i odjezd ze zastávky Karolina u Lávky. | 1. září 2013 | Martin Mlýnský Z důvodu přetrasování linek se nyní do Koblova dostane jednou ze 3 zde jezdících linek.Zde linka 105 v první den platnosti nový JŘ. | 1. září 2013 | Martin Mlýnský

Nová trolejbusová trať se svého plnohodnotného zprovoznění dočkala v neděli 1. září 2013 k termínu pravidelných poprázdninových změn. Novou trať začala obsluhovat přetrasovaná linka č. 105 v trase Karolina U Lávky - Most M. Sýkory - Koblov, které byla trasa změněna v souvislosti s reorganizací provozu trolejbusových linek. První pravidelný spoj linky č. 105, který zavítal na trať vedenou Porážkovou ulicí a ulicí K Trojhalí byl obsazen vozem Škoda 14Tr ev. č. 3258 toho dne nasazeným na kurz 105/103. Stalo se tak v 4.32 hod.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

1. září 2013

Toplist