Reorganizace městské dopravy ke 3. březnu 2013
Proč a jak?

Jak hlásají všechny možné informační zdroje v posledních dnech, týdench a měsících, především díky snížení příjmů všech velkých měst, tedy i Ostravy, v rámci změny rozpočtového určení daní snížila tato města včetně Ostravy svou dotaci na městskou hromadnou dopravu. Z tohoto důvodu již koncem loňského roku či k prvnímu lednu roku letošního byli nuceni dopravci zajišťující MHD v Praze, Brně i dalších městech snížit své náklady především omezením provozu. Toto bude učiněno s platností od 3. března 2013 také v Ostravě, zároveň bylo (bude) v některých případech využito termínu komplexních změn a budou realizovány i některé již delší dobu plánované úpravy odstraňující různé historismy v linkovém vedení, respektující vývoj města a přepravních potřeb či změny počítající s některými plánovanými dopravními stavbami (např. přestupní terminály Hranečník, Dubina Interspar,...).

Veškeré plánované změny navrhovali, diskutovali, posuzovali a schvalovali přibližně od konce září do konce roku 2012 členové pracovní skupiny, která byla pro tento účel sestavena ze zástupců Dopravního podniku Ostrava, Koordinátora ODIS a odboru dopravy magistrátu města Ostravy.

Zdroje informací:

Oficiální tisková zpráva vydaná 25. ledna 2013:

Bod jednání zastupitelstva města, 22. jednání dne 30.01.2013:

Jízdní řády MHD Ostrava zveřejněné na Celostátním informačním systému o jízdních řádech.

Knižní jízdní na stránkách DPO:

Tramvajová doprava

Tramvajová síť dozná poměrně malých, ve většině případů rozumně zdůvodněných změn.

První změnou, je vzájemná výměna linek 4 a 9 v oblasti východně od Náměstí Republiky. V této situaci prvořadý důvod přetrasování linky 4 na Novou huť a linky 9 na Plynárny (souběžně s linkou 8) je samozřejmě úspora. Linka 9 bude mít totiž nově prakticky shodnou trasu s linkou 8 pouze ve zkrácené podobě mezi vozovnami (otázkou je, zda by nebylo přehlednější spoje začlenit do linky 8) a za předpokladu, že její nynější kapacitu zvládne mimo dopravní špičku převézt linka 8, může být linka 9 provozována pouze v době dopravní špičky v pracovní dny. Jako zajímavost lze zmínit, že linka 9 obsluhovala trať Hranečník - Nová huť od 1. září 1953, tedy bez půlroku přesně 60 let. Součásti tohoto opatření bude pravděpodobně také nasazení dvouvozových soupravy na linku 8 o víkendech. Linka 4 naopak zajistí celodenně celotýdenně na obou svých koncích úseky, které jiné linky neobsluhují, tedy trať po ulici Martinovské a trať na Hranečník a Novou huť. Dalším přínosem této změny je fakt, že trať na Hranečník tímto získá výhodu zajištění obshluhy v intervalech 10 min i během dopoledne a podvečera, což lze považovat za správné, jelikož od zrušení linky 14 v roce 2006 byla špatná dostupnost Hranečníku během sedla kritizována. Za výhodu tohoto řešení lze rovněž považovat možnost nasazení kratších vozů na linku 4, kde vytížení většiny spojů ve zmíněných koncových úsecích bude nižší, a naopak zachování dvouvozových souprav na lince 9, která bude obsluhovat frekventovanou trať na ulici Nádražní.

Druhou podobnou změnou je opět vzájemná výměna linek 11 a 12 v jejich severovýchodních koncích. Linka 11 bude vedena po Nádražní ulici a na Hlučínskou, čímž bude zajištěna jakási úspora obsluhy úseku zastávek Muglinovská - Hlučínská, jelikož bude nově pojížděn sólo vozy místo Aster a dvouvozových souprav. Dále bude tímto zajištěno zvýšení využití linky 11 díky atraktivnější trase přímo do centra města a v neposlední řadě lze za příznivých okolností využít o víkendu případnou návaznost linek 3 a 11 na Hulvákách jako alternativu spojení Poruby s centrem města mimo jiné jako náhradu za linku 9, která o víkendech nebude v provozu. Linka 12 nově pravděpodobně bohužel naopak na atraktivitě ztratí, což se nejspíš projeví i na nasazovaných vozidlech na linku, kdy by měly z linky vymizet dvouvozové soupravy, nicméně její přetrasování na Výstaviště, potažmo na Hranečník má také svůj důvod. Vzhledem k tomu, že v horizontu cca 2 let je v plánu realizace terminálu Hranečník a terminálu Dubina Interspar, je nutno myslet na standardy dopravní obsluhy, které byly stanoveny ve spolupráci s odborem dopravy města Ostravy, a kde je stanovena nutnost zajištění přímého vzájemného propojení všech zastávek na území města Ostravy označených jako přestupní terminály.

Poslední změnou v trasování tramvajových linek je zrušení linky 13 a její nahrazení kapacitním posílením linky 6, která by nově měla být obsazována dvouvozovými soupravami. Změna sama o sobě je logická, jelikož sice nedojde k úspoře najetých kilometrů, dojde však k úspoře počtu potřebných řidičů. Navíc celková nabídka v relaci Výškovice - centrum se nezmění. Nicméně ve skutečnosti zde lze vyslovit poměrně velké obavy z pravděpodobného chování cestujících, které může způsobit přetížení linky 2 a nevyužití nabízené kapacity linky 6, a to především proto, že linka 6 neobslouží zástavbu okolo zastávek Horymírova a Karpatská, průmyslovou oblast na ulici Ruské a především nedopraví cestující až na poptávanou ulici Nádražní, nýbrž pouze na Výstaviště. V ideálním případě by všichni cestující, kteří jedou z některé zastávky mezi Výškovicemi a Zábřehem vodárnou do centra města měli využít linku 6, ostatní pak linku 2. Prakticky toto ovšem pravděpodobně fungovat nebude.

Vždy budou určité skupiny cestujících, pro které bude daná úprava komplikací, naopak pro jiné může být zlepšením.

Zajímavostí nesouvisející se změnami linkového vedení může být také například příslib nasazení jednoho nízkopodlažního vozidla na linku 5 od 3. března 2013.

Rekapitulace změn v linkovém vedení tramvají:

4 - Martinov - Svinov mosty h. z. - Hulváky - Mariánské náměstí - Náměstí Republiky - Výstaviště - Hranečník - (Nová huť jižní brána).

9 - Poruba vozovna - Svinov mosty h. z. - Hulváky - Mariánské náměstí - Náměstí Republiky - Elektra - Plynárny.

11 - Zábřeh - Kotva - Rodimcevova - Nádraží Vítkovice - Palkovského - Hulvácká - Hulváky - Mariánské náměstí - Náměstí Republiky - Elektra - Muglinovská - Hlučínská.

12 - Dubina Interspar - ÚMOb Jih - Dolní - Palkovského - Mírové náměstí - Mariánské náměstí - Náměstí Republiky - Výstaviště - (Hranečník).

13 - linka bude zrušena.

 • Komplexní linkové vedení tramvají platné k 3. 3. 2013

 • Autobusová doprava

  Změny v autobusové dopravě už budou poněkud rozmanitější. Mnohé z následujících změn mohou cestujícím přinést nepopulární navýšení počtu přestupů při jejich každodenních cestách, ale budou provedeny i takové změny v trasování linek, které mnohým cestujícím nabídnou přímá spojení, která dosud nebyla a mohla by se stát atraktivními.

  Autobusové linky z první desítky číselné řady budou zástupci spíše těch nepopulárních změn. První z nich je zrušení linky 20, která nyní zajišťuje přímé spojení hlavního areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava s její ekonomickou fakultou v centru města. Jízdní řád linky je stavěn účelově pro návaznosti na začátky a konce vyučovacích bloků. Linka je zejména v dopoledních hodinách hojně využívána, nicméně je otázkou, zda je vůči ostatním cestujícím fér zajišťovat studentům VŠB takto výrazně komfortnější spojení. Jiná situace by nastala v případě, že by linku začala dotovat univerzita bez příspěvku města. Linka bude zrušena až a koncem školního roku.

  Další, již nyní v autobusové dopravě jednou z nejdiskutovanějších změn, je zkrácení spojů linky 22 v době mimo dopravní špičku pracovního dne pouze na konečnou zastávku Důl Heřmanice s možností přestupu na trolejbusovou linku 106. Jelikož linky 22 ani 106 nejsou v době mimo špičku v oblasti Heřmanic příliš využity, bylo rozhodnuto o zrušení souběhu těchto dvou linek. V době dopravní špičky pojede linka dále do centra města jako dnes, aby však nedošlo k jejímu větvení a duplicitního projíždění jednoho úseku, pojede linka ze zastávky Pošta na Důl Heřmanice přes zastávku U Dvora (shodně s linkou 49), následně přes zastávky Parcelní a Dolina na zastávku Chrustova a dále po své nynější polookružní trase přes centrum města. Jedním z obávaných nežádoucích vedlejších efektů této změny může být také fakt, že ze středu Heřmanic (zastávky Záblatská, Pošta...) již nebude možné stihnout dojet do centra (zastávka Most Miloše Sýkory) s využitím 15min jízdenky.

  Severní úsek linky 24, který zajišťuje obsluhu středu Mariánských Hor (zastávka Korunní) a především průmyslové oblasti Chemických závodů a Dolu Jan Šverma, bude zkrácen pouze na zastávku Mariánské Hory, kde je možný přestup na tramvajové linky do všech částí města. Naopak cestující z jižní části stávající linky 24 z oblasti Nové Bělé, Dvouletek a Jubilejní kolonie získají nově přímé spojení do centra města, jelikož úsek Krmelínská - Mírové náměstí bude spojen se stávající linkou 50. Úsek Nová Bělá křižovatka - Mitrovice dostatečně zajišťuje linka 55. Provozní intervaly prodloužené linky 50 budou přibližně shodné s intervaly stávající linky 50. Stejně tak tomu bude u linky 24.

  Další linkou, která bude zrušena, je linka 25 obsahující pouze několik málo spojů zajišťující spojení na směny z Horní Datyně a Vratimova do Vítkovic. Místo této linky je však možno v celé trase využít linky 21 (či 81) a 57 s přestupem mezi horními a dolními zastávkami Frýdecká.

  Linka 29 dozná jen drobných omezení na spojích zajíždějících na Novou huť, kdy tyto spoje již nebudou objíždět areál AMO, ale budou ukončeny již na zastávce Nová huť Zářičí. A dále bude zrušeno zajíždění jediného ranního spoje na zastávku Václavovice točna.

  Všechny spoje linky 30 pojedou trasou přes zastávky Kaple, Důl Fučík 1,.... Spoje po ulici Ostravské byly zavedeny v době, kdy zastávky na této trase neobsluhovala žádná linka zařazená v ODIS. Nyní tyto zastávky obsluhují linky 531, 532, 551, 552 a 554.

  Novou linkou 35 již pokračují ve větší míře změny, které by mohly být vnímány pozitivně. Formálně jde o novou linku, prakticky však půjde o spoje stávající linky 39, které dnes končí na smyčce Šídlovec, a které nově pojedou ze zastávky Benzina do průmyslové zóny Hrabová. Linka bude provozována pouze v době dopravní špičky pracovních dnů v intervalech cca 20 min. Tato změna stejně jako ta následující reflektuje na stále vzrůstající počet zaměstnanců průmyslové zóny Hrabová, který již dokonce převyšuje počet zaměstnanců komnplexu ArcelorMittal Ostrava v Kunčicích.

  Dalším poměrně významným komplexem změn bude sloučení linek 36 a 48 do jediné nové linky 48, která obslouží velkou část Poruby, Svinov mosty, Pískové doly, Zábřeh, Hrabůvku a skončí v průmyslové zóně Hrabová. Zavedením tohoto přímého celodenního spojení navíc s podporou linky 35 bude možno zrušit linku 73. Linka 48 bude pravděpodobně obsazována většinou vozy Solaris Urbino 15 stejně jako dnešní linka 48 a provozována bude také pravděpodobně ve shodných intervalech. V tomto však lze vyslovit obavy, zda tato kapacita bude dostatečná vzhledem k potenciálu, který toto přímé spojení skýtá. Obsazení linky 48 15m autbusy je rovněž příčinou zrušení jejího zajíždění ke Globusu v Plesné a její nahrazení v tomto úseku linkou 40, která by měla být obsazována především krátkými vozy vyjma dopoledne, kdy je vnitroobvodová doprava hojně využívána a kdy by na lince měly zůstat článkové vozy Solaris Urbino 18. Dále bylo nutno vyřešit, jakým způsobem obsloužit zbývající úseky, tedy Sokola Tůmy a Vítkovice. Toto nově zajistí linka 57, která bude prodloužena z Pískových dolů na Sokola Tůmy a bude v provozu v úseku Sokola Tůmy - Mírové náměstí celodenně v intervalech přibližně dnešní linky 36. Negativní reakce lze očekávat na zrušení přímého autobusového spojení Poruby s Vítkovicemi stávající linkou 36. Toto bude mírně kompenzováno zkrácením intervalů na lince 3 v některých časových obdobích (viz schéma sítě tramvají) a také možným přestupem mezi linkami 48 a 57 na Pískových dolech. Vzhledem k tomu, že linka 48 bude 8. porubský stavební obvod obsluhovat kapacitnějšími vozy než nyní linka 36, bude pravděpodobně možno celou linku 49 obsazovat krátkými vozy (dnes je krátkým vozem zajišťován přibližně každý druhý spoj).

  Dopravu zaměstnanců z Bartovic na Novou huť již opět nebude zajišťovat linka 45, z níž bude vypuštěn úsek Nová huť hlavní brána - Ještěrka, ale linka 38, která bude vybranými spoji na směnu prodloužena na zastávku Nová huť Zářičí.

  Linka 47 bude zkrácena na zastávku Studentská. Efekt tohoto opatření bude však pravděpodobně vzhledem k celému systému poněkud mizivý.

  Linka 60 bude zrušena a její kapacita bude převedena do linky 31. Po realizaci tohoto opatření lze však očekávat stejně negativní reakce jako po zrušení zrychlené linky 65 při minulých změnách. Ekonomickým a organizačním přínosem tohoto opatření tak může být snad jen snížení počtu linek dopravce a tím snížení nákladů na tisk a vyvěšování jízdních řádů.

  Pouhou formalitou je přečíslování linky 82 na číslo 92, jelikož je plánováno většinu spojů této linky obsazovat minibusem. Standardní autobus by měl zůstat zachován na spoji přivážejícím na 8. hodinu žáky do ZŠ na Kamenci.

  Poslední trasovou změnou je zrušení minibusové linky 99 zajišťující dopravu přímo k městské nemocnici na Fifejdách a dále okruh po centru města. Linka jistě převeze denně jeden z nejnižších počtů cestujících v ostravské síti, nicméně zajišťuje například nijak efektivně nahraditelné přímé a rychlé spojení mezi důležitými dopravními uzly - zastávkami Most Miloše Sýkory a Karolina - byť jen jednosměrně. Tyto důležité body v ostravské síti MHD by si mimochodem jistě zasloužily spojení linkou projíždějící Masarykovým náměstím, takové řešení je však v našich podmínkách pravděpodobně sci-fi.

  Úsporná opatření se pravděpodobně projeví také změnou nasazení vozidel na některé linky např. nasazení krátkých vozů na větší počet spojů linek 29, 30, 37, 40, 44, 49, 56.
  Z významnějších změn v jízdních řádech, které neznamenají přímo změnu trasy linky, bude omezen provoz linky 37 tak, že všechny spoje po 20. hodině budou ve směru z Poruby ukončeny na zastávce Svinov mosty h. z., dále bude omezen počet spojů linky 58 zajíždějící na Radnici Poruba (vybrané spoje budou ukončeny na zastávce Poruba U Nemocnice s otáčením na smyčce Studentská) a na lince 54 budou po většinu doby dopravní špičky prodlouženy intervaly na 10 min vyjma krátkého období v ranní špičce, kdy zůstanou stávající pětiminutové.

  Rekapitulace změn v linkovém vedení autobusů:

  20 - linka bude s koncem letního semestru na VŠB - TUO zrušena.

  22 - Hranečník - ...beze změny... - Pošta - U Dvora - Důl Heřmanice - (Parcelní - Dolina - Chrustova - ...beze změny... > Most M. Sýkory > a přes Most Pionýrů zpět).

  24 - Mariánské Hory - Mariánskohorská - Chemické závody osada - A-blok - Důl Jan Šverma - (Hálkova - Sad Boženy Němcové / Muglinovská).

  25 - linka bude zrušena.

  29 - Bazaly - ...beze změny... - Ludvíkova (Petřvaldská - Šenov náměstí - Škrbeň - Volenství - Nová huť Zářičí).

  30 - Bazaly - ...beze změny... - LDN - Kaple - Důl Fučík 1 - Březiny.

  35 - Otakara Jeremiáše - ...v trase linky 39... - Benzina - Hrabová, zóna jih.

  36 - linka bude zrušena.

  38 - Náměstí Republiky - ...beze změny... - Bartovice Pod tratí - (Nová huť Zářičí).

  40 - (Globus) - Opavská - ...beze změny... - Studentská - Studentské koleje.

  45 - Slavíkova - ...beze změny... - Nová huť hlavní brána.

  47 - Plesná - ...beze změny... - Studentská.

  48 - Opavská - Duha - Bajkalská - Svinov mosty h. z. - Pískové doly - Obchodní centrum - Kotva - Hotel Bělský les - Poliklinika - Benzina - Hrabová, zóna jih.

  50 - Českobratrská - ÚAN / Nádraží střed - Na Jízdárně - Mírové náměstí - Český dům - Ocelářská - Jubilejní kolonie - Dvouletky - Poliklinika - Benzina - Krmelínská.

  57 - Sokola Tůmy - Pískové doly - Karpatská - Ředitelství Vítkovic - Romo / Stará ocelárna - Mírové náměstí - (Frýdecká - Nová huť hlavní brána).

  60 - linka bude zrušena.

  73 - linka bude zrušena.

  92 - přečíslovaná linka 82.

  99 - linka bude zrušena.

  Trolejbusová doprava

  V trolejbusové dopravě dojde ke 3. 3. 2013 pouze k dílčím malým omezením vypuštěním vybraných spojů, případně nasazení kratších vozidel na vybrané kurzy. Reorganizace trolejbusové sítě bude provedena až k termínu zprovoznění nové trati na Karolinu, což je předpokládáno v červenci 2013.


  © MHD-Ostrava 2005 - 2023
  (Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

  27. ledna 2013

  Toplist