Zastávka U Osošníku

Od neděle 11. 12. 2022 cestujícím slouží nová zastávka U Osošníku v Plesné nalézající se na ul. Spojovací v blízkosti NC Géčko. Obsluhována je autobusovou linkou č. 47 v režimu na znamení.

Ačkoliv bývá vznik zastávky záležitostí trvající poměrně dlouhou dobu, u nově zřízené zastávky U Osošníku bylo trvání procesu její výstavby dlouhé až extrémně. První části zastávky v podobě zastávkových zálivů s tzv. kasselskými obrubníky totiž vznikly již s výstavbou dnešní ulice Spojovací v r. 2009 v souvislosti s budováním blízkého hypermarketu Globus. Již tehdy se počítalo s tím, že bude zastávku obsluhovat nově vzniklá linka č. 47, která nakonec vyjela dne 30. 8. 2009. Zastávka tehdy měla nést jméno Dvory a měla být zprovozněna vzhledem k nedobudované infrastruktuře v podobě přístupových chodníků od data vyhlášení. S ohledem na neexistující zástavbu v blízkosti budoucí zastávky však následně z jízdního řádu zmizela a zprovozněna nebyla.

Pohled na zastávku U Osošníku ve směru do Poruby v předvečer zprovoznění | 10. prosince 2022 | Martin Večeřa Pohled na zastávku U Osošníku v předvečer zprovoznění ve směru do Plesné | 10. prosince 2022 | Martin Večeřa

Stalo se tak nakonec až nyní po zřízení přístupových chodníků a také v souvislosti s rozšiřováním obytné zástavby v jejím okolí. V předvečer zprovoznění však zastávka nebyla vybavena ani zastávkovými označníky, a to ani v podobě označníků dočasných.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

10. prosince 2022

Toplist