Nové zastávky v Krásném Poli

Městský obvod Krásné Pole, jež je součástí statutárního města Ostravy od 26. 4. 1976, se odd přelomu let 2020 a 2021 značně činil ve zlepšování své dopravní obslužnosti. V průběhu podzimních měsíců roku 2020 bylo zprovozněno na ul. Družební u zdejší základní školy nové 15 metrů dlouhé nástupiště autobusové zastávky nazvané Krásné Pole,škola, a to zároveň s rekonstrukcí přilehlých chodníků na ul. Sklopčické nákladem 619 125 Kč s DPH, přičemž dle obvodního zpravodaje Krasničan byla samotná zastávka vybudována nákladem 309 000 Kč s DPH.

Zastávka byla stavebně dokončena již ke konci prázdnin roku 2020, avšak obsluhována začala být až od 1. 12. 2020 po získání veškerých povolení linkou č. 46 při jejím polookružním průjezdu městským obvodem Krásné Pole. Zastávka byla před pozdější změnou trasy linky č. 46 situována mezi zastávkami Krásné Pole,střed a Hájkovická.

Pohled na zastávku Krásné Pole,škola před zprovozněním | 28. listopadu 2020 | Martin Večeřa Pohled na zastávku Krásné Pole,škola před zprovozněním | 28. listopadu 2020 | Martin Večeřa

Na přelomu roku bylo dokončeno také autobusové nástupiště zastávky Krásné Pole na ul. Družební umístěné mezi přejezdem tramvajové trati a nově vybudovaným kruhovým objezdem na křižovatce s ul. Kyjovickou. Zastávka s délkou nástupní hrany 31 m byla vybudována jako konečná určená pro odstavení dvou autobusů zároveň předpokládaným nákladem 186 000 Kč s DPH (zdroj. zpravodaj Krasničan).

Pohled na příjezd k budoucí autobusové zastávce Krásné Pole na ul. Družební od středu městského obvodu | 9. ledna 2021 | Martin Večeřa Celkový pohled na nové nástupiště zastávky Krásné Pole | 9. ledna 2021 | Martin Večeřa Pohled na nástupiště zastávky Krásné Pole směrem k tramvaji | 9. ledna 2021 | Martin Večeřa Přístupová cesta k tramvajové zastávce Krásné Pole | 9. ledna 2021 | Martin Večeřa

Výše uvedená nově vzniklá nástupiště reflektovala také budoucí prodloužení autobusové linky č. 46 na konečnou zastávku Krásné Pole u tramvajové zastávky, což umožnilo nové přestupní možnosti obyvatelům městského obvodu. O budoucím prodloužení informoval městský obvod Krásné Pole prostřednictvím 4. čísla zpravodaje Krasničan v roce 2020.

Budoucí trasa byla dle tohoto čísla Krasničana v jednání s předpokladem změny trasy linky č. 46 v druhé polovině roku 2021. Již tehdy bylo také oznámeno, že součástí prodloužené trasy má být navíc další nová párová zastávka na ul. Družební v blízkosti křižovatky s ulicí Pohoří.

Právě na vybudování nové zastávky Pohoří ve směru do Poruby vypsal městský obvod Krásné Pole zakázku na počátku března roku 2021. Zastávky se nachází na ul. Družební vždy za křižovatkou s ulicí Pohoří, resp. Hlubočickou ve směru jízdy autobusu. Dne 12. 5. 2021 proběhla zkušební jízda tehdy plánovanou trasou linky č. 46 v trase z Poruby Krásné Pole,střed - Družební - Krásné Pole,škola - Pohoří - Krásné Pole - Pohoří - Hájkovická - Zauliční - Družební - Krásné Pole,střed a dále do Poruby s konstatováním, že uvedená trasa je akceptovatelná.

Zastávka Pohoří ve směru na Krásné Pole před zprovozněním | 7. srpna 2021 | Martin Večeřa Celkový pohled na párovou zastávku Pohoří před zprovozněním | 7. srpna 2021 | Martin Večeřa Zastávka Pohoří ve směru do Poruby před zprovozněním | 7. srpna 2021 | Martin Večeřa

Po vybudování všech nových zastávek a jejich kolaudaci tak následně došlo k prodloužení trasy linky č. 46 na konečnou zastávku Krásné Pole od 1. 9. 2021, avšak oproti původním předpokladům linka č. 46 obsluhuje navíc zastávku Zauliční také ve směru jízdy do Krásného Pole.

Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7134 ve výstupní zastávce Krásné Pole | 3. září 2021 | Martin Večeřa

Po ukončení výše uvedené etapy k prodloužení autobusové linky č. 46 městský obvod Krásné Pole pokračoval v dokončení projektu zlepšení dopravní obslužnosti a navrhnul zřízení zastávky Branecká v blízkosti této ulice ve východní části obvodu v mezizastávkovém úseku Krásné Pole,střed - Krásnopolská. Uvedená informace byla prezentována v čísle 2022/1 obvodního zpravodaje Krasničan. Uvedená párová zastávka začala být obsluhována linkou č. 46 od 1. 7. 2023

Zastávka je ve směru do Krásného Pole situována ve své definitivní poloze u křižovatky ulice Krásnopolské a Branecké u domu č. p. 575, v opačném směru jízdy je pak situována dočasně u domu č. p. 149. Její konečné umístění bude u domu č. p. 141. Městský obvod Krásné Pole vypsal zakázku na vypracování projektové dokumentace pro výstavbu zastávky dne 21. 6. 2023, přičemž smlouva s dodavatelem byla uzavřena dne 17. 8. 2023.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

7. prosince 2023

Toplist