Nové zastávky v Krásném Poli

Městský obvod Krásné Pole, jež je součástí statutárního města Ostravy od 26. 4. 1976, se na přelomu let 2020/2021 značně činil ve zlepšování své dopravní obslužnosti. V průběhu podzimních měsíců roku 2020 bylo zprovozněno na ul. Družební u zdejší základní školy nové 15 metrů dlouhé nástupiště autobusové zastávky nazvané Krásné Pole,škola, a to zároveň s rekonstrukcí přilehlých chodníků na ul. Sklopčické nákladem 619 125 Kč s DPH, přičemž dle obvodního zpravodaje Krasničan byla samotná zastávka vybudována nákladem 309 000 Kč s DPH.

Zastávka byla stavebně dokončena již ke konci prázdnin roku 2020, avšak obsluhována začala být až od 1. 12. 2020 po získání veškerých povolení linkou č. 46 při jejím polookružním průjezdu městským obvodem Krásné Pole. Zastávka je situována mezi zastávkami Krásné Pole,střed a Hájkovická.

Pohled na zastávku Krásné Pole,škola před zprovozněním | 28. listopadu 2020 | Martin Večeřa Pohled na zastávku Krásné Pole,škola před zprovozněním | 28. listopadu 2020 | Martin Večeřa

Na přelomu roku bylo dokončeno také autobusové nástupiště zastávky Krásné Pole na ul. Družební umístěné mezi přejezdem tramvajové trati a nově vybudovaným kruhovým objezdem na křižovatce s ul. Kyjovickou. Zastávka s délkou nástupní hrany 31 m byla vybudována jako konečná určená pro odstavení dvou autobusů zároveň předpokládaným nákladem 186 000 Kč s DPH (zdroj. zpravodaj Krasničan).

Pohled na příjezd k budoucí autobusové zastávce Krásné Pole na ul. Družební od středu městského obvodu | 9. ledna 2021 | Martin Večeřa Celkový pohled na nové nástupiště zastávky Krásné Pole | 9. ledna 2021 | Martin Večeřa Pohled na nástupiště zastávky Krásné Pole směrem k tramvaji | 9. ledna 2021 | Martin Večeřa Přístupová cesta k tramvajové zastávce Krásné Pole | 9. ledna 2021 | Martin Večeřa

Výše uvedená nově vzniklá nástupiště reflektují také pravděpodobné budoucí prodloužení autobusové linky č. 46 na konečnou zastávku Krásné Pole u tramvajové zastávky, což umožní nové přestupní možnosti obyvatelům městského obvodu. O budoucím prodloužení informoval městský obvod Krásné Pole prostřednictvím 4. čísla zpravodaje Krasničan v roce 2020.

Budoucí trasa je dle Krasničana v jednání s předpokladem změny trasy linky č. 46 ne dříve než v polovině roku 2021. Součástí prodloužené trasy má být navíc další nová párová zastávka na ul. Družební v blízkosti křižovatky s ulicí Pohoří.


© MHD-Ostrava 2005 - 2021
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

16. ledna 2021

Toplist