Zastávka Prostorná

Tak jako rekonstrukce zastávek Křižíkova a Krajský úřad spadá rekonstrukce zastávky Prostorná také do série úprav tramvajové infrastruktury dotované z tzv. Švýcarských fondů. Původně však oprava této zastávky do projektu zahrnuta nebyla, avšak díky nižším vysoutěženým částkám za rekonstrukci výše uvedených zastávek se podařilo zastávku Prostorná do projektu s názvem „Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě“ také zahrnout.

V současné době tramvaje využívají v oblasti párovou zastávku Prostorná, jejíž nástupiště jsou úzká a neumožňují bezbariérový přístup ani nástup do vozidel. Nástupiště jsou situována vždy ve směru jízdy před bývalou dnes již neexistující křižovatkou ulice 28. října s ulicí Prostornou. Druhou zastávkou v oblasti je jednosměrná zastávka Daliborova, jež není vybavena nástupištěm a cestující na ní nastupují do vozidel přes vozovku. Tato zastávka vznikla v roce 1997 po vybudování kolejového trojúhelníku na Mariánském náměstí a přesunu zastávky Mariánské náměstí ve směru do centra města až za křižovatku s ulicí 1. máje. V této souvislosti vznikla ve směru do centra města nová zastávka Daliborova jako náhrada za přesunutou zastávku Mariánské náměstí. Obě zastávky dnes zcela nevyhovují a proto budou nahrazeny novou párovou zastávkou Prostorná částečně v nové poloze.

Vůz LTM10.08 Astra ev. č. 1213 přijíždí na lince 12 do zastávky Prostorná. | 1. dubna 2005 | Martin Večeřa Souprava vozů VarioLF v čele s vozem ev. č. 1331 odbavuje cestující v zastávce Prostorná. | 24. srpna 2010 | Martin Večeřa

Dle Věstníku veřejných zakázek dojde k vybudování vstřícných nástupišť zastávky Prostorná, což znamená, že se kromě prodloužení obou nástupišť na standardní délku pro zastavování dvou tramvajových souprav také přesune nástupiště ve směru do centra města naproti nástupiště ve směru do Poruby. Nová nástupiště budou na obou svých koncích vybavena bezbariérovými přístupy, nová bude také vozovka a přilehlé chodníky. Současně se zprovozněním nové zastávky Prostorná se uvažovalo se zrušením nevyhovující zastávky Daliborova.

Již v době projednávání nového umístění zastávky Prostorná a také v době již zveřejněného oznámení předběžných informací o budoucí rekonstrukci ve Věstníku veřejných zakázek však probíhaly boje o to, kde nová zastávka bude. Obchodníci totiž nechtěli zastávku před svými provozovnami mimo jiné z důvodu jejich komplikovaného zásobování.

Původně bylo plánováno, že bude zastávka Prostorná rekonstruována v roce 2014, následně byla rekonstrukce přesunuta do roku 2015. Konečným termínem rekonstrukce se však stane druhá polovina roku 2016. Po dobu rekonstrukce zastávky bude vzhledem k rekonstrukcím přilehlých silnic a chodníků uzavřen také úsek ulice 28. října mezi křižovatkami s ulicemi Železárenská a Oblá. Předpokládaná doba uzavírky včetně rekonstrukčních prací byla stanovena na termín od 25. 7. 2016 do 10. 10. 2016.

Rekonstrukce zastávek

Pohled na prostor budoucího tramvajového nástupiště ve směru do Poruby | 25. září 2016 | Daniel Košťál Vůz T6A5 ev. č. 1113 projíždí prostorem budoucích tramvajových nástupišť | 25. září 2016 | Daniel Košťál Vůz T6A5 ev. č. 1113 odbavuje cestující v přemístěné zastávce Prostorná | 25. září 2016 | Daniel Košťál

Od 25. července 2016 došlo k silniční uzávěře úseku ulice 28. října cca mezi ulicemi Železárenská a Oblá. Důvodem byla nejen rekonstrukce zastávek, ale taktéž rekonstrukce přilehlé komunikace včetně chodníků a úpravy inženýrských sítí. V první fázi došlo k přemístění zastávky ve směru do Poruby na úroveň zastávky ve směru do centra města. Byl tak vyklizen prostor určený pro nová nástupiště. Od 19. září 2016 pak byla zastávka ve směru do centra města taktéž přemístěna , a to směrem zpět před původní nástupiště. Dle informací uvedených na stránkách Dopravního podniku Ostrava se předpokládalo, že k ukončení prací na tramvajových nástupištích dojde k 10. říjnu 2016, následně však byl termín nejdříve přesunut na 19. října 2016 a následně do 24. října 2016. K tomuto termínu však byly již veškeré práce téměř dokončeny. Chybělo pouze osadit nová nástupiště zastávkovými označníky. Tramvaje započaly nová rekonstruovaná nástupiště obsluhovat v pondělí 24. října 2016 v odpoledních hodinách. Zároveň došlo k ukončení uzavírky ulice 28. října v předmětném úseku.

Celkový pohled na téměř dokončenou rekonstruovanou zastávku Prostorná | 23. října 2016 | Martin Večeřa Bližší pohled na nově zrekonstruovaná nástupiště zastávky Prostorná, nástupiště ve směru do centra je přesunuto východním směrem na úroveň opačného | 23. října 2016 | Martin Večeřa Přístřešek zastávky Prostorná je doplněn reklamními panely. Na rozdíl od většiny nových přístřešků je osazen rovnou střechou | 23. října 2016 | Martin Večeřa Pohled na zastávku Prostorná z počátku nástupiště ve směru do Poruby | 23. října 2016 | Martin Večeřa Souprava vozů T6A5 ev. č. 1138 + 1134 odbavuje cestující na zrekonstruované zastávce Prostorná ve směru do Poruby | 25. října 2016 | Martin Večeřa


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

25. října 2016

Toplist