Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě
vodík

Po výrazné obnově vozového parku autobusů v letech 2015 a 2016 vozidly poháněnými stlačeným zemním plynem (CNG) následované dalšími podobnými dodávkami a dodávce nových elektrobusů různých délek a určení je zřejmé, že se Dopravní podnik Ostrava a.s. vydal na cestu obnovy vozového parku vozidly poháněnými alternativními způsoby pohonu.

Dne 14. 2. 2019 zveřejnil na svém profilu zadavatele Dopravní podnik Ostrava a.s. zakázku, která se týká zpracování investičního záměru s názvem „Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa“.

Jak již název napovídá, investiční záměr se má týkat možností uplatnění provozu autobusů s vodíkovým pohonem v Ostravě a okolí a s tím souvisejícím vybudováním potřebné infrastruktury a má dopravci napovědět za jakých podmínek je možné pořizovat a následně provozovat vozidla poháněná vodíkem a vybudovat k tomu nutnou infrastrukturu včetně plnicí stanice.

Dopravní podnik již v rámci zadávací dokumentace pro přípravu investičního záměru stanovil možné požadavky, mezi které patří:

  • vymezené území pro výstavbu plnicí stanice, kde je případně počítáno s areálem garáží Hranečník, resp. blízkého okolí,
  • přístup k možnosti čerpání vodíku, kde je počítáno s tím, že plnicí stanice bude veřejná a bezobslužná,
  • kapacita plnění, kdy je počítáno s celoročním nasazením a plněním 5 autobusů Dopravního podniku Ostrava a.s. a dalších 10 autobusů jiného příměstského dopravce denně ve standardním provozu, resp. mezně s 10 autobusy Dopravního podniku Ostrava a.s. a 20 autobusy příměstského dopravce doplněnými dalšími osobními či lehkými nákladními vozidly.

Vypsání zakázky na dodávku investičního záměru reaguje na memorandum vedení Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy ve věci podpory využití vodíkového pohonu v dopravě. Vzhledem k umístění plnicí stanice a prozatím nevypsanému výběrovému řízení na obsluhu regionálních autobusových linek v oblasti Havířovska je pravděpodobné, že výše uvedeným „příměstským dopravcem“, který bude taktéž provozovat autobusy s pohonem na vodík, se stane právě dopravce oblasti Havířovska.

Principem využití vodíku v dopravě není jeho spalování (obdobně jako je tomu u využití motorové nafty či stlačeného zemního plynu), ale jeho pomalá reakce s kyslíkem v palivovém článku za vzniku elektrické energie, která posléze slouží k pohonu elektromotoru, kterým je autobus vybaven. Provoz vozidel vybavených palivovými články je tak značně ekologický, jelikož odpadním produktem je pouze voda.

Ačkoliv je vodík velmi rozšířeným prvkem a velmi dostupným palivem, komplikuje v současné době jeho masové využití složitost přepravy a skladování. Problematickými se mohou jevit také některé cesty, kterými je vodík získáván. Bude tak zajímavé sledovat, jakou cestou se tento již nastartovaný projekt bude ubírat.


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

16. února 2019

Toplist