Údržba a oprava kolejových vozidel

Na začátku srpna roku 2021, přesněji 9. 8. 2021, zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. zakázku na údržbu a opravu kolejových vozidel pro roky 2022 - 2026.

Zakázka počítá s údržbou a opravami níže uvedených skupin vozidel dle jednotlivých typů:

 • vozidla VarioLFR.E, VarioLFR.S
  - předpokládané provedení 82 středních prohlídek
  - předpokládané provedení 50 velkých prohlídek
 • vozidla T3R.P
  - předpokládané provedení 40 středních prohlídek
  - předpokládané provedení 2 velkých prohlídek
 • vozidla LTM 10.08 Astra, 2001 Trio
  - předpokládané provedení 13 (Astra), resp. 8 (TRIO) středních prohlídek
  - předpokládané provedení 1 (Astra), resp. 1 (TRIO) velké prohlídky
 • vozidla KT8D5R.N1, VarioLF2, VarioLF2R.S, VarioLF2+, VarioLF3, VarioLF3/2
  - předpokládané provedení 27 (KT8D5R.N1), resp. 3 (VarioLF2/VarioLF2R.S), 1 (VarioLF2+), 4 (VarioLF3/2), 1 (VarioLF3) středních prohlídek
  - předpokládané provedení 5 (KT8D5R.N1), resp. 2 (VarioLF2/VarioLF2R.S), 1 (VarioLF2+), 3 (VarioLF3/2), 2 (VarioLF3) velkých prohlídek

Do jednotlivých částí zakázky dle skupin výše uvedených vozidel se mohli případní uchazeči hlásit samostatně. Dopravní podnik Ostrava a.s. předpokládal, že ho údržba na příštích 5 let vyjde na 668,5 mil. Kč bez DPH.

Výše uvedený přehled požadavků na údržbu navíc prezentuje budoucí skladbu vozového parku tramvají DPO. Vozový park tramvajových vozů DPO se tak bude skládat z nových vozů STADLER Tango NF2, Škoda 39T ForCity Smart, z tramvají rodiny VarioLF, vozů KT8D5R.N1, vozů Astra a TRIO a vybraných vozů T3R.P. Prakticky to znamená, že nás čeká postupné vyřazení vlečných vozů VV60LF a vozů T6A5, které budou ostravské koleje opouštět postupně dle jejich náběhu do údržby dle ujetých kilometrů.

S výjimkou vozů VV60LF a také T6A5 se tak na všech ostatních typech vozidel objeví také nový lak v tyrkysové barvě s černými prvky a bílými proužky, jež je součástí vykonání velké prohlídky. Po vozech VarioLF a VarioLF2, mezi kterými již některé novým schématem laku oplývají, po některých vozech KT8D5R.N1 a TRIO, se tak dostane i na vozy VarioLF2+, VarioLF3, VarioLF3/2, Astra a také dva vozy T3R.P.

Dle plánu údržby se předpokládá, že k velké prohlídce vozů VarioLF3/2 dojde v letech 2020 - 2023, vozu VarioLF2+ ev. č. 1411 v roce 2024 a vozů VarioLF3 v roce 2025. Jeden z vozů Astra a 2 vozy T3R.P se velké prohlídky dočkají až v roce 2026. Při velkých poškozeních laku však může dojít k lakování v novém schématu mimořádně také při středních prohlídkách.

Dne 29. 3. 2022 pak Dopravní podnik Ostrava a.s. zveřejnil výsledek výběrového řízení. Vítězem se stala společnost Škoda Ekova a.s.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

31. března 2022

Toplist